A 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) operatív programjainak készítése és végrehajtása során a horizontális politikák keretében megfogalmazott alapelvek következetes érvényesítéséről is gondoskodni kell.

A környezeti szempontok figyelembevétele a tervezés során hazai és európai uniós elvárás, mivel a horizontális politikák alapelemeként a fenntarthatósági dimenzió része a környezeti fenntarthatóság is.

A fenntarthatóság és a környezeti szempontok érvényesítésének elősegítése céljából a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) gondoskodott az ÚMFT operatív programjainak stratégiai környezeti vizsgálatának (SKV) elkészítéséről „Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló” 2/2005 (I.11) Korm. rendeletben meghatározottak szerint.

Az elkészült teljes SKV jelentések az alábbiakban érhetők el:
 
 

 • ÚMFT, OP SKV-k

  Az Európai Parlament és a Tanács 2001/42/EK irányelve, valamint az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Kormány rendelet alapján a Nemzeti Fejlesztési ügynökség elvégezte az Új Magyarország Fejlesztési Terv és operatív programjainak stratégiai környezeti vizsgálatát, ami elérhető az alábbi linken.

  Részletek
 • 2007-2008-as akcióterv SKV-k

  Az Európai Parlament és a Tanács 2001/42/EK irányelve, valamint az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Kormány rendelet alapján a Nemzeti Fejlesztési ügynökség elvégezte az Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2008-as akcióterveinek stratégiai környezeti vizsgálatát, ami elérhető az alábbi linken.

  Részletek
 • 2009-2010-es akcióterv SKV-k

  Az Európai Parlament és a Tanács 2001/42/EK irányelve, valamint az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Kormány rendelet alapján a Nemzeti Fejlesztési ügynökség elvégezte az Új Magyarország Fejlesztési Terv 2009-2010-es akcióterveinek stratégiai környezeti vizsgálatát, ami elérhető az alábbi linken.

  Részletek