A 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) operatív programjainak készítése és végrehajtása során a horizontális politikák keretében megfogalmazott alapelvek következetes érvényesítéséről is gondoskodni kell.

A környezeti szempontok figyelembevétele a tervezés során hazai és európai uniós elvárás, mivel a horizontális politikák alapelemeként a fenntarthatósági dimenzió része a környezeti fenntarthatóság is.

A fenntarthatóság és a környezeti szempontok érvényesítésének elősegítése céljából a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) gondoskodott az ÚMFT operatív programjainak stratégiai környezeti vizsgálatának (SKV) elkészítéséről „Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló” 2/2005 (I.11) Korm. rendeletben meghatározottak szerint.

Az elkészült teljes SKV jelentések az alábbiakban érhetők el: