az Európai Szociális Alap, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, és a Kohéziós Alap forrásaiból megvalósuló beavatkozások értékelésére

A Miniszterelnökség Monitoring és Értékelési Főosztálya az irányító hatóságokkal és a szaktárcákkal együttműködve elkészítette a 2014-2020-as programidőszakra vonatkozó Értékelési Tervét az Európai Szociális Alap, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, és a Kohéziós Alap forrásaiból megvalósuló fejlesztések értékelésére. Az Értékelési tervet szakmai tartalom vonatkozásában az egyes fejlesztési területetekhez kapcsolódó monitoring bizottságok elfogadták. A terv pénzügyi finanszírozhatóságát a Közigazgatás Fejlesztési Operatív Program Monitoring Bizottsága jóváhagyta. Az Értékelési Tervet az operatív programok előrehaladásának megfelelően évente felülvizsgáljuk.  Az Értékelési Terv hatályos változatára 2017. május 31-ig lehet észrevételeket, javaslatokat beküldeni a memcs-titkarsag@me.gov.hu email címre.

 

Az Értékelési Terv hatályos változata itt érhető el