Áht.

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

Ápjt.

2016. évi XXXIII. törvény az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Atr.

37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről

Ávr.

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

CLLD

közösségvezérelt helyi fejlesztés

CPR

az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1303/2013/EU rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

ÉFK

éves fejlesztési keret

EFOP

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program

EMVA

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap

EPTK

Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs Rendszer (Pályázati e‑ügyintézés 2014–2020)

ERFA

Európai Regionális Fejlesztési Alap

ESZA

Európai Szociális Alap

ETHA

Európai Tengerügyi és Halászati Alap

EUTAF

Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság

FAIR

Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer

FAIR EUPR

Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer Európai Uniós Programok Rendszere

FKB

Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság

GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program

IH

irányító hatóság

IKOP

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program

ITP

integrált területi program

KA

Kohéziós Alap

Kbt.

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről

KEHOP

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program

KÖFOP

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program   

KSZ

közreműködő szervezet

MAHOP

Magyar Halgazdálkodási Operatív Program

MB

monitoring bizottság

OLAF

Európai Csalás Elleni Hivatal

OP

operatív program

PM

Partnerségi Megállapodás

Ptk.

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

RSZTOP

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program

TOP

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

VEKOP

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program

VP

Vidékfejlesztési Program

 

.