A Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága a regionális fejlesztési programokért felelős helyettes államtitkár irányításával a Nemzetgazdasági Minisztérium keretén belül, az Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkár alá tartozik.

Az Irányító Hatóság 2006. július 1-től 2013. december 31-ig a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség keretei között működött, ezt megelőzően a Miniszterelnöki Hivatalhoz tartozó Magyar Terület és Regionális Fejlesztési Hivatal, illetve az Országos Területfejlesztési Hivatal keretei között végezte tevékenységét.

A Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságát az alábbi főosztályok alkotják:
•    RFP Jogi és Felülvizsgálati Főosztály,
•    RFP Stratégiai Tervezési és Értékelési Főosztály,
•    RFP Programvégrehajtási Főosztály.

Az Irányító Hatóság felelős az alábbi operatív programok hatékony, eredményes, pénzgazdálkodás elvével összhangban történő irányításáért és végrehajtásáért:

•    2004-2006 NFT I. keretében: Regionális Fejlesztés Operatív Program (ROP)

    2007-2013 ÚMFT és ÚSZT keretében 7 regionális operatív program:
-    Dél-Alföldi Operatív Program
-    Dél-Dunántúli Operatív Program
-    Észak-Alföldi Operatív Program
-    Észak-Magyarországi Operatív Program
-    Közép-Dunántúli Operatív Program
-    Közép-Magyarországi Operatív Program
-    Nyugat-Dunántúli Operatív Program

•    2014-2020 Széchenyi 2020 keretében 2 területi operatív program:
-    Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
-    Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)

A 2014-2020 közötti időszak területi operatív programjainak rövid bemutatása:
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program fő célja az egyes térségek gazdasági növekedése és a foglalkoztatás bővítése. Rögzíti az önkormányzati kompetenciákba eső fejlesztési szükségletek kielégítésének kereteit, kiemelt törekvése a helyi közösségek megerősítése és öngondoskodó képességük javítása. A program reagál az eltérő területi igényekre és az ezekre szabott beavatkozásokat szándékozik megvalósítani, valamint a térségek belső erőforrásaira építkező fejlesztések támogatását célozza meg.

Az operatív program keretében támogatható célkitűzések:
1.    Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében
2.    Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés
3.    Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken
4.    A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és társadalmi együttműködés erősítése
5.    Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD fejlesztések)
6.    Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztés, foglalkoztatás ösztönzés és társadalmi együttműködés

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program a Közép-magyarországi régió forrásait három területre koncentrálja: a gazdasági teljesítmény fenntartható növelésére, a közösségi infrastruktúra fejlesztésére, valamint a foglalkoztathatóságot segítő társadalmi környezet fejlesztésére. Ezzel biztosítható Magyarország legfejlettebb régiójának további fejlődése, versenyképességének növekedése, amely hozzájárul majd a régión belüli különbségek csökkenéséhez, és tovagyűrűző húzóhatása révén a szomszédos térségek felzárkózásához.

Az operatív program keretében támogatható célkitűzések:
1.    Vállalkozások versenyképességének javítása és a tudásgazdaság fejlesztése
2.    Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése
3.    Az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák felhasználásának támogatása
4.    Települési környezet- és közszolgáltatás-fejlesztés
5.    Társadalmi együttműködést szolgáló és a humán erőforrás fejlesztését támogató programok
6.    Foglalkoztathatóságot szolgáló programok

Ügyfélszolgálat elérhetősége

Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Postafiók címe: 1369 Budapest Pf.: 481.
Telefonszám: +36-1-795-1400
Telefax: +36-1-795-0716

Sajtókapcsolat: sajto@ngm.gov.hu, Tel: +36-1-795-9184

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Ügyfélszolgálat telefonszám: 06-1-795-5010
Ügyfélszolgálat e-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu

A személyes ügyfélszolgálat iratátvételre korlátozódik!

Közreműködő szervezetek

DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség:
www.darfu.hu

Cím: 6726 Szeged, Közép fasor 1-3.
Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 29.
Email: info@darfu.hu; ugyfelszolgalat@darfu.hu
Telefon: 62/561-920; 62/561/939
Fax: 62/561-921

Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
http://www.eszakalfold.hu/
Cím:4028 Debrecen Simonyi út 14.
Email: eszakalfold@eszakalfold.hu
Telefon: 52/524-760 
Fax: 52/524-770

Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
http://www.norda.hu/
Cím: 3525 Miskolc, Széchenyi u. 107.
Levelezési cím: 3523 Miskolc, Pf. 228.
E-mail cím: norda@norda.hu
Telefon: 46/504-460, 46/504-461
Fax: 46/561-389

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
http://www.kdrfu.hu/
Cím: 8000 Székesfehérvár, Rákóczi F. u. 1. III. emelet
E-mail cím: info@kdrfu.hu
Telefon: 06/22-513-370
Fax: 06/22-312-340

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
http://www.westpa.hu/
Cím: 9400 Sopron, Csatkai E. u. 6.
E-mail: titkarsag@westpa.hu
Telefon: 99/512-910
Fax: 99/512-919

Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
http://www.kozpontiregio.hu/
Cím: 1146 Budapest, Hermina út 17. 
E-mail: proregio@proregio.hu
Tel.: 1/471-8955
Fax: 1/471-8975