A  vizsgálatot a Pannon.Elemző Iroda Kft., a HÉTFA Elemző Központ Kft. és a Városkutatás Kft. konzorciuma végezte 2011 második félévében. Az értékelés célja az volt, hogy kiválasztott konstrukciók vizsgálatán keresztül azonosítsa azokat a tényezőket, melyek elősegíthetik, vagy pedig akadályozzák a roma integrációs célok megvalósítását.
 
A megállapítások hat előre meghatározott konstrukcióról készített részletes vagy áttekintő esettanulmány tapasztalatain alapulnak.  Előbbieknél a végső kedvezményezettekkel készített nagyszámú interjú is segítette az értékelést. A Konzorcium ezen kívül vállalta öt, romák által jelentős számban lakott településről készített esettanulmány elkészítését. Az értékelésbe a fejlesztéspolitikát és a roma integrációt jól ismerő szakértők széles körét is bevontuk.  

A tanulmány három szinten, a fejlesztéspolitika, a konstrukciók és a megvalósuló projektek szintjén is tesz következtetéseket, javaslatokat, mind a jelen, mind a 2014-20 közötti programozási időszakra vonatkozóan.