2013 február 28. 00:00
A Nemzeti Elszámolhatósági Útmutató a 24/2012. sz. Elnöki Utasításban (2012. július 27.) megjelent módosítását követően a pályázati felhívás és/vagy OP vagy konstrukció-specifikus elszámolhatósági útmutatók hatáskörébe utalja a terep-előkészítési munkák elszámolhatóságának szabályozását – így a mentő feltárást is elszámolható költségként határozza meg.

A KEOP pályázati felhívások és útmutatók nem voltak egységesek abban a tekintetben, hogy egyes helyeken kifejezetten nevesítették a mentő feltárást, mint elszámolható költséget, máshol csak megelőző feltárásról vagy általánosságban régészetről rendelkeztek.

Jelen állásfoglalás célja, hogy a régészethez kapcsolódó költségek elszámolhatóságának kérdésében a Kedvezményezettek egységes és egyértelmű tájékoztatást kapjanak:

A KEOP teljes elszámolhatósági időszakában elszámolható költségnek minősülnek a terület-előkészítéshez kapcsolódó megelőző és mentő feltárási munkálatok.
Amennyiben a Kedvezményezett mentő feltárást (leletmentést) támogatásból finanszíroz, ügyelni kell arra, hogy az illetékes múzeum állami költségvetésből ne igényeljen forrást ugyanazon tevékenységre. A 80/2012. (XII. 28.) BM rendelet a régészeti lelőhely és a műemléki érték védetté nyilvánításáról, nyilvántartásáról és a régészeti feltárás részletes szabályairól 22. § (1) bekezdése szerint: „A mentő feltárások elvégzésére a megyei hatókörű városi múzeum éves költségvetésében kell keretet biztosítani.” Amennyiben a múzeum állami költségvetésből finanszírozza a mentő feltárást, uniós támogatásból a munkálat nem finanszírozható, mivel kettős finanszírozás valósulna meg, amely a támogatás visszafizetésének kötelezettségét vonja maga után a Kedvezményezett számára (a kettős finanszírozás tilalma miatt).