2012 június 4. 00:00
Valamennyi ÁROP, EKOP program keretében megjelent felhívás pályázati útmutatójának (Köz)beszerzések című részét pontosítottuk az alábbiak szerint:

„A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 122.§ (7) bekezdése a) és c) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárások esetén is kötelező a verseny biztosítása, a beszerzési eljárás eredményeként kiállított számlák elszámolhatóságának a feltétele minden esetben, hogy a Kbt. 122.§ (8) bekezdésben foglalt rendelkezéseknek megfelelően legalább három ajánlattevő dokumentált módon ajánlattételre felhívásra került.”