A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Partnerségi Megállapodás (PM)
Hozzá szeretne szólni?

Amennyiben már korábban regisztrált a palyazat.gov.hu oldalon, akkor használja a fejlécben az Egységes beléptető felület bejelentkezés gombot a bejelentkezéshez.

Ha még nem rendelkezik regisztrációval, regisztráljon most!


Partnerségi Megállapodás (PM)
M.K. | 2021-06-30 12:38:19

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ1032 Budapest, San Marco u. 76) javaslata, Kovács Ágnes elnök megbízásából:

 

Az Európai Bizottság közös akadálymentesítési szabvány bevezetését szorgalmazza, annak érdekében, hogy a különböző Uniós beruházások által létrejövő épített környezet és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások egységesen és funkcionálisan legyenek akadálymentesek. Cél, hogy az egyetemes tervezés követelménye valóban megvalósuljon és minden érintett célcsoport számára megfelelő megoldások szülessenek. Ezért hosszas szabványkészítési és konzultációs folyamat részeként létrejött a CEN/CLC/JTC 11 -   Accessibility in the built environment az un. hozzáférhetőségi szabvány, mely Magyarországon is bevezetésre került, a Magyar Szabványügyi Testület honlapján elérhető "Az épített környezet hozzáférhetősége és használhatósága. Funkcionális követelmények" MSZ EN 17210:2021 számon. Továbbá a 2011-ben bevezetett, 2021. 06. 01-én megújított ISO 21542 sz. "Building construction - Accessibility and usability of the built environment" is egy olyan szabvány, melynek együttes alkalmazásával biztosítható lenne egy egységes európai követelményrendszernek való megfelelés.

A MEOSZ kéri, hogy e szabványok alkalmazását tegyék kötelezővé a 2021-2027-es ciklusban Uniós forrásból megvalósuló beruházások, pályázatok számára! 

A MEOSZ támogatólag egyetért az ÁÚF-ben (Általános útmutató a 2021-2027-es programozási időszakban meghirdetett felhívásokhoz) a horizontális követelmények "11.2 Az esélyegyenlőség érvényesítése" fejezetében megjelent követelménnyel, miszerint "A projektek végrehajtása során a fogyatékos személyeket megillető alapvető emberi jogokat – többek között akadálymentesítéssel és az ehhez kapcsolódó szabványok alkalmazásával – biztosítani kell"

A MEOSZ kéri, hogy konkrétan legyen megjelenítve, hogy a követelmény mely szabványokat jelenti (EN 17210:2021, ISO 21542:2021). Kérjük, hogy ezen szabványok alkalmazását egy intézkedés-csomag támogassa:

- az érintett szabványok magyar nyelvű elérhetőségének biztosítása,

- ellenőrzési és monitoring folyamatban résztvevő szakemberek képzése,

- együttműködés a mérnök, szakmai szervezetekkel, kamarákkal a szabványok alkalmazásának promótálásában (kötelező kamarai képzésekbe történő beépítés tervezők, műszaki ellenőrök számára, stb.)

- a fizikai akadálymentesítés terén kiemelten fontosnak tarjuk az építéshatósági eljárásokban részt vevő szakemberek továbbképzését is, tekintettel arra, hogy az OTÉK is megjelöli a szabványok alkalmazását a mérnöki munka során,

- az akadálymentes követelményeknek való megfelelés tervezésére, ellenőrzésére jogosultak körének tisztázása, az érintettek továbbképzése,

- a szabványokban nem meghatározott kérdésekben útmutató irányelvek kidolgozása az "ésszerű alkalmazkodás elve" alapján - az érdekvédelmi és szakmai szervezetek bevonásával,

- a szabványok alkalmazásával kapcsolatos népszerűsítő kiadványok készítése.

Álláspontunk szerint a szabványok alkalmazása nem plusz követelményeket támaszt a beruházók felé, hanem egyértelmű iránymutatást ad a pályázóknak, arra nézve, hogy hogyan tudnak megfelelni az akadálymentesítés követelményének. Mindez standard, kézzel fogható segítség a Fogyatékos emberek jogairól szól ENSZ Egyezmény (melyet hazánk és az EU is ratifikált) valamint a hazai jogszabályok pl.  1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról akadálymentesítési követelményeinek betartásához. A szabványok részletesebb útmutatást adnak a hazai építési jogszabályoknál is, azonban azokkal teljes mértékben kompatibilisek. A Bizottság a szabványok szélesebb alkalmazását és kiterjesztését valósítja meg a jövőben.

Partnerségi Megállapodás (PM)
M.V. | 2021-05-17 10:28:34

Tisztelt Irányító Hatóság!

 

I. Javaslat.

Az 1.1 "Magyarország gazdasági helyzete és jövőképe" pont "A nemzeti fejlesztési célok fő súlypontjai" bekezdésén belül a "Jövőképünk megvalósításához 2030-ra" felsoroláshoz javasoljuk beemelni a célok közé „az egészségügyi rendszer finanszírozásának reformját”.

Indok: A jelenlegi finanszírozási rendszer elavult formája és gyakorlata okozza, hogy az egészségügyi ellátás egyszerre pazarló és alulfinanszírozott. Strukturális megújítás nélkül a problémák újra fognak termelődni és csak egyre nagyobb ráfordítással lehet a jelenlegi szolgáltatási színvonalat fenntartani. Tovább fejlesztésére pedig csak pontszerűen van lehetőség.

 

II. Javaslat.

Az 1.1 "Magyarország gazdasági helyzete és jövőképe" pontban szereplő 1. táblázatát javaslojuk kiegészíteni az alábbiakkal (6. oldal):

A városi levegőminőség és zajterhelés témában csak Budapest Mobilitási Tervét említi az anyag. Kérjük beemelni a vidéki nagyvárosok, megyeszékhelyek ilyen irányú problémáit és megoldási terveit is.

Indok: A vidéki nagyvárosokban szintén komoly megoldandó problémát okoz a levegő minőség és a zajszennyezés, eltérően az átlagos vidéki településektől. Ezért is készítette el minden nagyváros a Fenntartható Városi Mobilitási Programját vagy Klíma Stratégiáját (esetleg mindkettőt), amelyek végrehajtására támogatásra van szükségük.

 

III. Javaslat.

A 2.1.4. "4. szakpolitikai célkitűzés: Szociális Európa" pontban az "Elvárt edermények" felsorolásához (21. oldal) javasoljuk beemelnii „az idősellátó rendszer minőségi és kapacitás fejlesztése hozzájárul a családok terhének csökkentéséhez és a foglalkoztatási ráta növekedéséhez, kiváltképp a nők körében.”

Indok: A partnerségi megállapodásba azért is szükséges beemelni a nevezett elvárt eredményt, mert az EFOP Plusz programnak is egyik célkitűzése, annak tervezett beavatkozásai között szerepel az idősödéssel összefüggő ellátások továbbfejlesztése és kapacitás bővítése.

Amennyiben ez megvalósul a javaslat, pozitív hatás mindenképpen be fog következni, egyrészt az érintett közvetlen célcsoport esetén, másrészt a közvetett célcsoport, a családok, hozzátartozók körében.

 

Üdvözlettel,

Miklós Viktor

Miskolc MJV Polgármesteri Hivatala

Partnerségi Megállapodás (PM)
K.M. | 2021-02-25 03:00:13

GINOP-9.1.1-21

Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön Hitelprogrammal kapcsolatosan az alábbi észrevételeket teszem:

- Adószámos magánszemélyként is jogosult lehessek a felvételére,- Tárgyi eszközök vásárlására, vagy akár hitelkiváltásra is felhasználhassam a kölcsönt.Köszönöm,Kápolnási Márton