2012 június 21. 00:00
Az Új Széchenyi Terv keretében kiírásra kerültek "A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és kapcsolódó szolgáltatások támogatása munkaerő-piaci szolgáltatóknál" című pályázatok.

A konstrukciók célja a megváltozott munka képességű emberek hatékony és komplex foglalkozási rehabilitációja, nyílt munkaerő-piaci elhelyezése. A meglévő szolgáltatások fejlesztése és kapacitás bővítése érdekében fontos cél a meglévő helyi szolgáltató pontok fejlesztése illetve új helyi szolgáltató pontok létrehozása és a TÁMOP-5.3.8-11/A1 komponens során kialakításra kerülő országos munkaerő-piaci szolgáltató, módszertani és informatikai hálózathoz csatlakoztatása.

Jelen forrásból azok a  2012. január 1-je előtt jogerősen bejegyzett alternatív munkaerő-piaci szolgáltatók pályázhatnak, amelyek a kiírás megjelenésének a napján már biztosítják a szolgáltatást vagy új szolgáltatók.

A rendelkezésre álló keretösszeg  2.000.000.000,- Ft.

A pályázatok benyújtására 2012. augusztus 15-től 2012. szeptember 7-ig van lehetőség.