2012 január 27. 00:00
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a „Bentlakásos intézmények kiváltása” című pályázat.

A konstrukció  célja a hogy a munkaerő-piaci részvételt és társadalmi befogadást segítő rendszerek magasabb színvonalú szolgáltatásokat nyújtsanak, rugalmasabban alkalmazkodjanak a gazdaság igényeihez és megteremtsék a strukturális reformok fizikai feltételeit.

A fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó bentlakásos szociális intézményi férőhelyek kiváltása a lakókörnyezetbe integrált elhelyezést nyújtó, széles szolgáltatási kínálattal rendelkező, az öngondoskodásra való képességre épülő és az azt fejlesztő szolgáltatási rendszer irányába történő elmozdulással, összhangban a 1257/2011. (VII.21.) Kormány határozat szerinti Stratégiával. Továbbá a pszichiátriai és szenvedélybeteg személyek számára ápolást-gondozást nyújtó bentlakásos szociális intézményi férőhelyek kiváltása a lakókörnyezetbe integrált elhelyezést nyújtó, széles szolgáltatási kínálattal rendelkező, az öngondoskodásra való képességre épülő és az azt fejlesztő szolgáltatási rendszer irányába történő elmozdulással.

A konstrukció keretösszege 7 Mrd Forint, melynek teljes összege a konvergencia régiók területén használható fel. 

Az elnyerhető támogatás összege legalább 250 millió Ft, de legfeljebb 1 Mrd Ft lehet.

Felhívjuk a pályázó figyelmét, hogy a 1257/2011. (VII.21) kormányhatározat alapján nem nyújthat be pályázatot az a pályázó, amely az Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testület (IFKKOT) által kiadott támogató nyilatkozattal nem rendelkezik.

A pályázati kiírás információs napjának tervezett időpontja: 2012. 03. 01. (csütörtök), erről további információk az ESZA Nonprofit Kft.  honlapján www.esza.hu lesznek elérhetők.