A 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó uniós jogszabály (1303/2013/EU rendelet) szerint a Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból, a Kohéziós Alapból és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott operatív programok esetében minden tagállamnak kötelező kijelölnie irányító hatóságot, igazoló hatóságot és ellenőrző hatóságot, valamint kötelező monitoring bizottságok működtetése. A kötelezően kijelölendő szerveken felül a tagállam kijelölhet koordinációs szervet és közreműködő szervezeteket is.

Magyarországon az intézményrendszer felépítése a következő:

  • Az irányító hatóságok a szakminisztériumokban, illetve a Miniszterelnökségen kerültek felállításra.
  • Az igazoló hatóság a Magyar Államkincstár szervezetében működik.
  • Az audit hatóság feladatait az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság látja el, melyet az PM felügyel.
  • A koordinációs szerv feladatait a Miniszterelnökség látja el.
  • Közreműködő szervezet három operatív programban (Terület- és Településfejlesztési OP, Versenyképes Közép-Magyarország OP, Magyar Halgazdálkodási OP) működik, a feladatot a Magyar Államkincstár látja el.

 

Az operatív programok végrehajtásában fontos szerepet játszik az Európai Bizottság.

Központi honlapja: http://ec.europa.eu/index_hu.htm