A 2001/42/EK irányelv és a 2/2005 (I. 11.) Korm. rendelet előírásai alapján stratégiai környezeti vizsgálat készül a 2021-2027 közötti időszakban az Európai Unió támogatásával megvalósuló operatív programokról.

A stratégiai környezeti vizsgálat célja, hogy feltárja az operatív programok lehetséges környezeti hatásait, és javaslatokat tegyen a környezeti és fenntarthatósági szempontok érvényesítésére a programozási és megvalósítási folyamatban. A vizsgálatot széleskörű partnerség kíséri.

A Magyar Akvakultúra- fejlesztési Program (MAKOP), a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz (GINOP Plusz), az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz (IKOP Plusz), a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz (KEHOP Plusz) és a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz), Digitális Megújulás Operatív Program Plusz (DIMOP Plusz) és az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz (EFOP Plusz) stratégiai környezeti vizsgálati jelentéseinek véleményezése lezárult. A Végrehajtási Operatív Program Plusz (VOP Plusz) kapcsán elkészült a Rendelet szerint a várható környezeti hatások jelentőségének meghatározása is.
A környezeti vizsgálatok társadalmi egyeztetésének részeként 2021 májusában online partnerségi műhelytalálkozók kerültek megtartásra az IKOP Plusz, GINOP Plusz, TOP Plusz és KEHOP Plusz operatív programok esetében. 2021 szeptemberében az EFOP Plusz, illetve a DIMOP Plusz kapcsán került megtartásra partnerségi műhelytalálkozó. A műhelytalálkozókon bemutatott előadások, illetve a résztvevők kérdéseire adott válaszok megtekinthetők az egyes programok SKV jelentéseinél.
Megtisztelő részvételüket és észrevételeiket ezúton is köszönjük a partnerségi folyamat során! 

 

Operatív programok Stratégiai Környezeti Vizsgálati Jelentések társadalmi egyeztetése
A Magyar Akvakultúra- Fejlesztési Operatív Program (MAKOP) SKV Jelentése
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz (GINOP Plusz) SKV Jelentése
Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz (IKOP Plusz) SKV Jelentése
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz (KEHOP Plusz) SKV Jelentése
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) SKV Jelentése
A Digitális Megújulás Operatív Program Plusz (DIMOP Plusz) SKV Jelentése
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz (EFOP Plusz) SKV Jelentése
A Végrehajtási Operatív Program Plusz (VOP Plusz) várható környezeti hatásai jelentőségének meghatározása