A 2001/42/EK irányelv és a 2/2005 (I. 11.) Korm. rendelet előírásai alapján stratégiai környezeti vizsgálat készül a 2021-2027 közötti időszakban az Európai Unió támogatásával megvalósuló operatív programokról.

A stratégiai környezeti vizsgálat célja, hogy feltárja az operatív programok lehetséges környezeti hatásait, és javaslatokat tegyen a környezeti és fenntarthatósági szempontok érvényesítésére a programozási és megvalósítási folyamatban. A vizsgálatot széleskörű partnerség kíséri.

A Magyar Akvakultúra- fejlesztési Program (MAKOP), a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz (GINOP Plusz), az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz (IKOP Plusz), a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz (KEHOP Plusz) és a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) stratégiai környezeti vizsgálati jelentéseinek véleményezése lezárult.

A Digitális Megújulás Operatív Program Plusz (DIMOP Plusz) és az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz (EFOP Plusz) stratégiai környezeti vizsgálati jelentései elérhetők és véleményezhetők. 

A környezeti vizsgálatok társadalmi egyeztetésének részeként 2021 májusában online partnerségi műhelytalálkozók kerültek megtartásra az IKOP Plusz, GINOP Plusz, TOP Plusz és KEHOP Plusz operatív programok esetében. Az eddigi műhelytalálkozókon bemutatott előadások, illetve a résztvevők kérdéseire adott válaszok megtekinthetők az egyes programok SKV jelentéseinél.

A jelenleg véleményezhető DIMOP Plusz és az EFOP Plusz operatív programok és azok környezeti vizsgálatai is bemutatásra kerülnek online műhelytalálkozó keretében. A műhelytalálkozón a résztvevőknek lehetősége lesz kérdésekre, hozzászólásokra a környezeti jelentésekkel kapcsolatban. További részletek és regisztrációs link a DIMOP Plusz és EFOP Plusz operatív programok SKV jelentéseinél találhatók.

 

Operatív programok Stratégiai Környezeti Vizsgálati Jelentések társadalmi egyeztetése
A Magyar Akvakultúra- Fejlesztési Operatív Program (MAKOP) SKV Jelentése
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz (GINOP Plusz) SKV Jelentése
Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz (IKOP Plusz) SKV Jelentése
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz (KEHOP Plusz) SKV Jelentése
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) SKV Jelentése
A Digitális Megújulás Operatív Program Plusz (DIMOP Plusz) SKV Jelentése
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz (EFOP Plusz) SKV Jelentése