A 2001/42/EK irányelv és a 2/2005 (I. 11.) Korm. rendelet előírásai alapján stratégiai környezeti vizsgálat készül a 2021-2027 közötti időszakban az Európai Unió támogatásával megvalósuló operatív programokról.

A stratégiai környezeti vizsgálat célja, hogy feltárja az operatív programok lehetséges környezeti hatásait, és javaslatokat tegyen a környezeti és fenntarthatósági szempontok érvényesítésére a programozási és megvalósítási folyamatban. A vizsgálatot széleskörű partnerség kíséri.

A Magyar Akvakultúra- fejlesztési Program (MAKOP) stratégiai környezeti vizsgálati jelentésének véleményezése lezárult.

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz (GINOP Plusz), az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz (IKOP Plusz), a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz (KEHOP Plusz) és a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) stratégiai környezeti vizsgálati jelentései elérhetők és véleményezhetők. A Digitális Megújulás Operatív Program Plusz (DIMOP Plusz) és az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz (EFOP Plusz) környezeti jelentései hamarosan szintén feltöltésre kerülnek.

A környezeti vizsgálatok társadalmi egyeztetésének részeként online partnerségi műhelytalálkozók kerülnek megtartásra, ahol egy vagy két operatív program és a hozzá tartozó környezeti vizsgálati jelentés kerül bemutatásra. A műhelytalálkozókon a résztvevőknek lehetősége lesz kérdésekre, hozzászólásokra a környezeti jelentésekkel kapcsolatban. További részletek és regisztrációs link az egyes operatív programok SKV jelentésénél található.

 

Operatív programok Stratégiai Környezeti Vizsgálati Jelentések társadalmi egyeztetése
A Magyar Akvakultúra- Fejlesztési Operatív Program (MAKOP) SKV Jelentése
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz (GINOP Plusz) SKV Jelentése
Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz (IKOP Plusz) SKV Jelentése
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz (KEHOP Plusz) SKV Jelentése
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) SKV Jelentése