A 2001/42/EK irányelv és a 2/2005 (I. 11.) Korm. rendelet előírásai alapján stratégiai környezeti vizsgálat készül a 2021-2027 közötti időszakban az Európai Unió támogatásával megvalósuló operatív programokról.

A stratégiai környezeti vizsgálat célja, hogy feltárja az operatív programok lehetséges környezeti hatásait, és javaslatokat tegyen a környezeti és fenntarthatósági szempontok érvényesítésére a programozási és megvalósítási folyamatban. A vizsgálatot széleskörű partnerség kíséri.

A Magyar Akvakultúra- fejlesztési Program (MAKOP) stratégiai környezeti vizsgálati jelentése elérhető és véleményezhető, egyéb operatív programok környezeti jelentései várhatóan 2021. elején készülnek el.

 

Operatív programok Stratégiai Környezeti Vizsgálati Jelentések társadalmi egyeztetése
A Magyar Akvakultúra- Fejlesztési Operatív Program (MAKOP) SKV Jelentése