A 2001/42/EK irányelv és a 2/2005 (I. 11.) Korm. rendelet előírásai alapján stratégiai környezeti vizsgálat készül a 2021-2027 közötti időszakban az Európai Unió támogatásával megvalósuló operatív programokról.

A stratégiai környezeti vizsgálat célja, hogy feltárja az operatív programok lehetséges környezeti hatásait, és javaslatokat tegyen a környezeti és fenntarthatósági szempontok érvényesítésére a programozási és megvalósítási folyamatban. A vizsgálatot széleskörű partnerség kíséri.

A folyamat első lépése a tematikai jelentés elkészítése. A tematikai jelentés tartalmazza az értékelés tematikáját, ütemezését, a környezet védelméért felelős szervekkel való további konzultációkra vonatkozó javaslatot és a nyilvánosság tájékoztatásának, észrevételei kérésének tervezett módját.

A tematikai jelentéssel kapcsolatos társadalmi észrevételek beérkezésének határideje 2020. december 17-én lejárt.          

A véglegesített tematikai jelentés letölthető a következő linkre kattintva:

2021-2027 OP SKV Tematikai Jelentés

SKV Tematikai Jelentés
Vélemények rögzítése

 

Társadalmi egyeztetés során beérkezett észrevételek
Társadalmi egyeztetés során beérkezett észrevételekre adott válaszok 

 

Korábbi verzió
2021-2027 OP SKV Tematikai Jelentés tervezete