A fentebb jelzett célokat és beavatkozásokat az alábbi operatív programokon keresztül kívánja az ország teljesíteni:

 • Digitális Megújulás Operatív Program Plusz (DIMOP Plusz)
 • Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz (EFOP Plusz)
 • Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Plusz (MAHOP Plusz)
 • Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz (IKOP Plusz)
 • Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz (GINOP Plusz)
 • Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz)
 • Végrehajtás Operatív Program Plusz (VOP Plusz)
 • Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz (KEHOP Plusz)

 

Koordinálás, elhatárolás és kiegészítő jelleg az alapok között

A PM a főbb beavatkozások összefoglalásán túl rögzíti a kohéziós alapok és más uniós eszközök közötti összhangot biztosító elveket, intézményfejlesztési beavatkozásokat. Mind a hazai, mind a közetlen uniós forrásokkal kapcsolatban kimondja a programok szinergikus és egymást kiegészítő jellegének elvárását, összehangolt tervezésük igényét.

Az operatív programok szinergiája

Az operatív programok és alapok fejlesztési témakörök szerint különülnek el. Az egyes programok közötti lehatárolás a tematikus logikát követi. A tematikusan kialakított prioritási tengelyek és operatív programok azonban nem jelentenek önmagukban feltétlenül garanciát az eredményesebb forrásfelhasználásra. Ehhez olyan, az ágazatközi beavatkozásokat összehangoló eszközre is szükség van, ami a kiemelten fontos társadalmi és gazdasági ügyekben az egyes beavatkozásokat az adott kihívásokra jellemző logikára fűzi fel, integrálja azokat.

Kapcsolódás a hazai forrásokhoz

A nemzeti finanszírozás lehetőségei szélesebbek, így kiegészíthetik az uniós támogatásokat többek között:

 • az EU forrásokból nem támogatható projektelemek bevonásával;
 • egyszerűbb, gyorsabb és kisebb adminisztrációval, ami a kisebb önrésszel szakértői lehetőségekkel bíró kedvezményezetteknek jelentős költségmegtakarítást jelent;
 • rugalmasabb, gyorsabban módosítható tematikákkal, szabályozással.

 

A PM-hez kapcsolódó legfontosabb nemzeti programok:

 • Modern Városok Program,
 • Magyar Falu Program,
 • Kisfaludy Program,
 • „Felzárkózó települések” program,
 • Kedvezményezett Települések Gazdaságélénkítő Programja
 • Országos Környezeti és Kármentesítési Program.

 

Kapcsolódás a közvetlen irányítású programokhoz

A közvetlen irányítású programok a kohéziós forrásokon kívüli, közvetlenül az EU Bizottság által meghirdetett források. Hozzájuk kapcsolódva a PM kimondja, hogy Magyarország kifejezett célja, hogy a 2014-2020 közötti időszakban elért teljesítményét növelve, bizonyos programokban elérje a lakosságarányos részesedést. Az eredményesség növeléséhez szükséges beavatkozásokat is feladatként jelöli meg: pályázói projektmenedzsment-kapacitás fejlesztése, a projektgazdák önerejének biztosítása, támogatások összehangolása intézkedési tervek kialakítása, koordináló szervezete létrehozása.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
PM, Operatív programok
A vélemények rögzítésére 2021-02-24 18:00 -ig volt lehetőség.

PM, Operatív programok
É.O.Sz.P.Á.e. | 2021-01-12 11:54:32

A Digitális Operatív Programok esetében fokozott figyelmet kell fordítani elsősorban a leszakadó településeken élő és/vagy rossz szociális körülmények között élő/hátrányos helyzetű emberek, fiatalok bevonására. Ezen a felületen is biztosítani szükséges számukra az egyenlő esélyű hozzáférést a tanuláshoz, felzárkózáshoz a társadalmi integráció elősegítése érdekében.

Papp Ágnes

ÉTA Országos Szövetség

PM, Operatív programok
J.L. | 2021-01-09 20:46:23

Operatív Programok/A PM-hez kapcsolódó legfontosabb nemzeti programok

Javasoljuk, hogy A PM-hez kapcsolódó legfontosabb nemzeti programok felsorolása egészüljön ki a következővel:

- Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia és Intézkedési Terve

Indoklás:

Bár a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia nem rendelkezik önálló forrásallokációval, maga a Stratégia, és annak Intézkedési Terve a társadalmi felzárkózás szakpolitikai alapdokumentuma, a felzárkózáspolitika hosszú távú tervezése, megvalósítása ezen dokumentum alapján történik.

Tisztelettel: Jakus László elnök

Cigány Szervezetek a Felzárkózásért Országos Szakmai Szövetség