A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2022.03.21 napjáig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

FELHÍVÁSOK TÁRSADALMI EGYEZTETÉSE RRF 2021-2027

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2022-03-21 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
L.Zs. | 2022-03-21 13:40:47

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

RRF-9.4.1-22 Képzési programok kidolgozása KKV-k számára a vállalkozások közbeszerzési eljárásokban történő részvételének elősegítésére kódszámú és elnevezésű felhívás célja olyan képzések megvalósítása, mely segíti a vállalkozásokat, hogy rész vegyenek a közbeszerzési eljárásokban.

 

A megvalósuló projekttel szemben elvárásként megfogalmazódik, hogy kötelesek a „végrehajtás során a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményt a 2010/48/EK tanácsi határozattal összhangban alkalmazni”. A projekt végrehajtása során a fogyatékos embereket megillető emberi jogokat – többek között az akadálymentesítéssel és ehhez kapcsolódó szabványok alkalmazásával – biztosítani kell.” E rendelkezések különösen fontosak, annak érdekében, hogy a projektek eredményesek legyenek. A megvalósítás teljes folyamata során figyelembe kell venni az egyetemes tervezés, az akadálymentesítés és a „semmit rólunk, nélkülünk” elvét.

 

Véleményünk szerint – melyhez kapcsolódóan találunk kapaszkodót a kiírásban – a finanszírozásra kerülő projektek esetében kötelezővé kell tenni az egyenlő esélyű hozzáférés érvényesülésének kötelezettségét, hogy a siket és nagyothalló személyek számára  is biztosítottá váljon a képzésekben való infókommunikációs akadálymentesítéssel történő részvétel. Javasoljuk, hogy azok a pályázatok, melyek ennek a követelménynek a megvalósulására vonatkozóan már a beadáskor nem tesznek említést, ne nyerhessenek támogatást. Az akadálymentesítésre vonatkozó tervek megjelenítését javasoljuk már a projektértékelési előfeltételek között szerepeltetni és kapjon plusz pontot az értékelés során.

 

A siket és nagyothalló közösség érdekében kiemelten fontos, hogy ki legyen mondva már a pályázat során is, hogy az infokommunikációs akadálymentesítés minden beruházás esetén kötelező, továbbá rögzítve legyen az is, hogy ez minden fogyatékossági célcsoport esetében mást jelent. Ezért mindenképpen támogatni és ösztönözni kell a projekteket megvalósítókat, az infokommunikációs akadálymentesítés megvalósítását valamennyi fogyatékossági csoportra vonatkozóan konkrétan meg kell fogalmazni. A siket és nagyothalló személyek esetében ez azt jelenti, hogy a hangalapú információk írott nyelvi, illetve jelnyelvi verzióban is elérhetőek legyenek.

 

A pályázati kiírásban nem szerepel, azonban elengedhetetlen, hogy a fogyatékossággal élő vállalkozók érdekében, fontos bevonni a fogyatékossággal élő emberek országos érdekvédelmi szervezeteit, melyet a pályázati kiírásban szakértői díjként elszámolható költségként javaslunk is megjeleníteni.

 

Fontos, hogy már a pályázati kiírásban és a nyertes pályázatok részeként jelenjenek meg az alábbiak:

- A tananyagok kidolgozása során kiemelt figyelmet kell fordítani a fogyatékossággal élő – ezen belül a siket és nagyothalló - személyek egyéni igényeire, a létrehozott tananyagok akadálymentesítésére:

   -nagyothalló személyek számára a hang- és videófelvételek felirattal való ellátása

   - siket személyek számára mindek fontos információ jelnyelven is legyen elérhető

- A képzések során, - legyenek azok online, vagy személyesek, - biztosítani kell a fogyatékossággal élő személyek számára, hogy azon egyenlő eséllyel, akadálymentesen részt vegyenek:

   - siket résztvevők esetén jelnyelvi tolmács biztosítása

   - nagyothalló részvevők esetén író- vagy orális tolmács, továbbá olyan technikai megoldások biztosítása (pl. indukciós hurok, FM-rendszer…stb.) melyek az információ akadálymentesítését személyre szabottan biztosítják az érintett vállalkozónak

- A megkeresések, igényfelmérések során is biztosítani szükséges az információkhoz való egyenlő esélyű hozzáférést.

- A projekttel kapcsolatosan kialakított irodák esetében figyelni kell az egyéni szükségletekre reagáló, akadálymentes hozzáférést biztosító  technológiák alkalmazására.

- A projekthez kapcsolódó ügyfélszolgálatok, ügyfélpultok kialakítása, fejlesztése során figyelni kell az akadálymentesítésre a technológia eszközeivel. A hallássérült személyek számára biztosítani kell azt a speciális kommunikációs csatornát, mely számukra egyszerűbbé és kommunikációs szempontból hozzáférhetővé teszi az ügyintézést, amely tételesen az alábbiakat jelenti

   - a siket és nagyothalló személyek számára nem hangalapú, azaz írott-nyelvi és vizuális kommunikációs csatorna biztosítása;

   - a jelnyelvhasználó siket és nagyothalló személyek számára jelnyelvi kommunikáció lehetőségének a biztosítása, jelnyelvi és írótolmácsok bevonása

   - ügyfélpultok esetében a hallókészüléket viselő nagyothalló személyek érdekében indukciós hurok használata

   - a SINOSZ KONTAKT Tolmácsszolgálatának alkalmazása által távtolmácsolás alkalmazása

- A projektben dolgozók fogyatékosság-specifikus felkészítése halaszthatatlan, és továbbképzésük biztosítását csakis az országos érdekvédelmi szervezetek bevonásával ajánlott megvalósítani.

- A projekthez kapcsolódó honlapok akadálymentesítése történjen meg, a honlapok akadálymentesítésébe a technológiai fejlesztések beépítése legyen alapelvárás. (Pl. avatárprogramok alkalmazása).

 

Fontos, hogy a projekt által kötelezően elvárt nyilvánosság és tájékoztatás során a nyertes pályázatok megvalósítóinak kötelezően biztosítani kelljen a megosztott információhoz való egyenlő esélyű hozzáférést. Az erre vonatkozó szabályozásra létrehozott, RRF kézikönyvben is érdemes lenne erre kitérni és minimumkövetelményeket meghatározni, valamint javasoljuk, hogy a támogatási szerződéshez kötelezően csatolandó kommunikációs terv része legyen az akadálymentes kommunikációra vonatkozó stratégia, folyamatleírás.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Sz.A. | 2022-03-18 13:40:59

Tisztelt Cím! Az E-learning képzések kidolgozása, a kapcsolódó E-learning felület kialakítása Online, e-learning és/vagy jelenléti képzések megtartása során javasoljuk a teljes körű infokommunikációs akadálymentesítés biztosítását, előírását is. A jelenléti oktatás esetében az akadálymentes helyszínen történő megszervezést.