A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2022. január 17. napjáig, 15:00 óráig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2022-01-17 15:00 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
K.A. | 2022-01-17 10:43:42

Tisztelt Irányító Hatóság!

Észrevételeim a Felhívással kapcsolatban:

*Nem egyértelmű, hogy a fejlesztés helyszíneként lehet-e Budapestet megjelölni. A 2. oldal összegző táblázatában kizárásra kerül, a továbbiakban azonban nem. Az átmeneti támogatás igénylése esetén a 21. oldal táblázata szerint Magyarország teljes területén igénybe vehető régiónkénti megkötés nélkül. Budapest kizárása csak a  regionális támogatási kategória estén került feltüntetésre, viszont ennek a 2. oldalon szereplő állítás ellentmond: „ Hol valósítható meg a projekt? A támogatási jogcímtől függően Magyarország egész területén, kivéve Budapesten.” 

Az ingatlanvásárlással járó projekt kapcsán nem látok részletes szabályozást a Felhívásban:

*Mivel igazolom pályázat benyújtásakor a betervezett összeget?

*Mi képezheti az ingatlanvásárlás elszámolható összegét? (adás-vételi ár, vagy értékbecsléssel megállapított érték?)

*Kell-e bármit becsatolni ingatlanvásárlással kapcsolatban a pályázathoz?

*Amennyiben a Felhívás elvi lehetőséget ad olyan projekt megvalósítására, amely  egy új telek megvásárlását, és azon csarnok építését tartalmazza, szeretnénk kérni pontosítani / módosítani azt a kitételt, hogy a megvalósítási helyszín a támogatási kérelem benyújtásának pillanatában csak bejegyzett helyszín lehet. Kérjük, ebben az esetben tegyék lehetővé a telephely bejegyzését a projekt megvalósítása alatt tegye meg a kedvezményezett, hiszen az ingatlanvásárlással járó projektnek – kiváltképp ha a támogatási döntéstől teszik függővé a megvalósítást – speciálisan nincs a pályázat tulajdonában az ingatlan a pályázat benyújtásakor, hiszen annak vásárlása előtt áll.

 

Előkészítettség eszközbeszerzés esetén:

*Technológiai fejlesztést eredményező eszközbeszerzés esetén előkészítettnek minősül a projekt (és így többletpontot eredményez) azok megrendelése esetén. Azonban ha az eszközöket a pályázató a támogatási kérelem benyújtása esetén teszi meg, akkor a projektet megkezdi a kérelem benyújtás előtt, ami viszont nem megengedett az ÁÚF 21-27 szerint. Javasoljuk, hogy technológiai fejlesztést eredményező eszközbeszerzés esetén is az előkészítettséget az ajánlat megléte jelentse.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
S.M. | 2022-01-16 16:39:40

Tisztelt Irányító Hatóság!

A felhívás 3.3 pontjában leírtak szerint, az irányító hatóság lehetőséget biztosít a felhívásban foglalt korlátok figyelembevétele mellett, hogy az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege tekintetében érvényesítsék a partner és/vagy kapcsolt vállalkozások kárát is. Azonban a partner vagy kapcsolt vállalkozások közül azon cég jogosult támogatási kérelmet benyújtani, amelyiknél a legtöbb veszteség realizálódott. Azt javasoljuk, hogy a partner vagy kapcsolt vállalkozások közül azon cég is benyújthassa a kérelmet, amelyik a kár mértékének megfelelő fejlesztést meg kívánja valósítani.

További észrevételünk, hogy a fejlesztés helyszíneként Budapest kizárásra került (lásd Felhívás 2. oldala), ami nincs összhangban a felhívás 3.3. pontjában leírtakkal. Javasoljuk az ellentmondás feloldását és a budapesti megvalósítási helyszínnel kapcsolatos korlátozás kivételét.

Köszönettel:

Somhegyi Milán

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
B.A. | 2022-01-14 14:03:05

Tisztelt Irányító Hatóság,

javasoljuk kiterjeszteni a jogosultak körét azokkal a vállalkozásokkal, akik csak 1 vagy 2 lezárt üzleti évvel rendelkeznek, tekintettel arra, hogy a BREXIT-ből származtatott kár ezeknél a gazdasági szereplőknél is ugyanolyan, sőt bizonyos esetekben jelentősebb is lehet, mint a régebben alapított vállalkozásoknál. A korábbi megrendelések visszamondása és a brit piacokról érkező új megrendelések jelentős visszaesése, különösen sújtja azokat a fiatal magyar vállalkozásokat, akiknek elsődleges, vagy meghatározó piaca az Egyesült Királyság. 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
N.ZS. | 2022-01-14 10:40:45

"Tisztelt Irányító hatóság!

 

A BREXIT által jelentős károkat megért cégünk a pályázat keretein belül egy innovatív, exportképes szoftveres megoldást szeretne bevezetni, amely terv teljes mértékben összhangban van a pályázati célokkal. A jelenlegi kiírás szerint azonban sajnálatos módon cégünk nem tudna pályázni, mivel cégünk főtevékenysége nem kapcsolódik a szoftverfejlesztéshez, tevékenységeink között azonban szerepel a szoftverfejlesztés. Azt javasoljuk, hogy a pályázati kiírást akként módosítsák, hogy ne csupán a fő tevékenységi körben szereplő TEÁOR alapján legyen lehetőség a szoftverfejlesztési tevékenység végzésére, hanem a cég további tevékenységi körei is legyenek figyelembe véve.Köszönettel,Nagy László Attila,Nagy és Fiai Kft"

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
B.M. | 2022-01-12 18:01:26

Tisztelt Cím,

A 2.3.4-es pont (szoftvervejlesztés pont) alapján a felhívásra csak olyan gazdasági társaságok nyújthatnak be pályázatot amelyek főtevékenysége 62 - Információ-technológiai szolgáltatás és/vagy 5829'08 Egyéb szoftverkiadás tevékenységi kör volt. Az alábbiak szerinti szövegezés:

"Jelen felhívás keretében kizárólag azon gazdasági társaságok nyújthatnak be szoftverfejlesztésre pályázatot, melyek a benyújtást megelőző legalább kettő évben főtevékenysége 62 - Információ-technológiai szolgáltatás és/vagy 5829'08 Egyéb szoftverkiadás tevékenységi kör volt."

Ugyanakkor véleményünk szerint több olyan cég van, akiknek bár nem ez a főteveékenysége de egyéb tevékenységi körei között szerepel, és nemcsak szerepel, de ezen a tevékenységi kör jogícímen folytatnak is tevékenységet, ennek alapján javasoljuk / kérjük a pont módosítását a következőkre:

"Jelen felhívás keretében kizárólag azon gazdasági társaságok nyújthatnak be szoftverfejlesztésre pályázatot, melyek a benyújtást megelőző legalább kettő évben tevékenységi körei között szerepelt a 62 - Információ-technológiai szolgáltatás és/vagy 5829'08 Egyéb szoftverkiadás tevékenységi kör."