A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2021.12.31-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2021-12-31 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
J.Zs. | 2021-12-31 15:36:57

Tervezik e a pályázók körét bővíteni a szociális szövetkezetekkel és a nonprofit Kft-vél mivel ezek a vállalkozások is lehetnek kkv-k? Köszönettel 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
V.M. | 2021-12-23 07:35:02

Tisztelt Államtitkárság!

A pályázói alkalmasság feltételeként megjelölésre került alábbi előírás: "éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évben legalább 1 fő volt".

Kérjük szíves átgondolását annak, hogy a pályázat benyújtását megelőzően, legalább 365 napot jelentő működő vállalkozások esetében, ahol esetlegesen főállás mellett, vállalkozói tevékenység keretén belül volt működtetve vállalkozás is legyen lehetőség pályázni, létszám előírás megkötése nélkül is. Működő, jelenleg akár főállás mellett végzett vállalkozások esetében ez érdemi lehetőséget biztosítani.

Javasoljuk mérlegelni, annak lehetőségét és kérjük annak megvizsgálását, hogy szélesebb körű pályázói kör tudjon támogatási kérelmet benyújtani, jelzett előírás kerüljön eltörlésre vagy módosításra, a támogatási kérelem nyertessége esetén valamilyen vállalás előírásra.

A korábbi hasonló program adott lehetőséget arra, hogy fenti előírás nélkül is lehessen pályázni, annak első körében.

Kérjük ennek szíves mérlegelését és a felhívás lehetőség szerinti finomítását.

Tisztelettel,

Varga Márk

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
P.P. | 2021-12-22 01:25:53

Tisztelt Minisztérium!

 

Kérem, fontolják meg a támogatást igénylők körének kiterjesztését a nonprofit gazdasági társaságokra, illetve a szociális szövetkezetekre, ugyanis ezen szervezetek is végeznek gazdasági tevékenységeket, valamint hozzájárulnak a munkanélküliség csökkentéséhez. Számukra is szükség lenne fejlesztésekre, munkabérek támogatására, ugyanis a koronavírus-járvány hatására a bérek kifizetése is nehézségeket okozott számukra, így támogatások nélkül a munkabérek kigazdálkodása a szociális tevékenységeik kárára mehet.

 

Illetve kérem, hogy fontolják meg a munkabér támogatás visszaemelését a támogatható tevékenységek közé.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
B.I. | 2021-12-21 19:05:34

Tisztelt Államtitkárság!

A következő észrevételt szeretném tenni: A Felhívás 3.3-mas pontjában feltüntetésre került fejlesztési helyszínként Pest megye, a pályázat mellékleteiben található településlistán azonban nem található pest megyei település. Így kérdésként merül fel, hogy Pest megye 5000 fő alatti települései közül kiválasztott megvalósítási helyszínen is van lehetőség kérelmet benyújtani?

Köszönettel!