A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2021.12.06-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

 

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2021-12-06 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
B.Zs. | 2021-12-06 21:46:15

1. Felhívás 20.oldal. "Nyílászáró csere vagy korszerűsítés esetén javasoljuk, hogy azon nyílászárók cseréje is legyen támogatható, mely a beruházás megkezdését megelőzően megfelel a hatályos TNM rendeletben foglaltaknak, azonban a fejlesztés során a munkálatok jellegéből adódóan geometriája változik, cseréje indokolttá válik. (pl. hőszigetelés vastagságából adódóan csökkenő tűzterjedési gát, padlószint magasság növekedés )  

2. Felhívás 9. oldal :"A felhívás 2.1.1. 9. pontja szerinti tevékenységekből elérhető primerenergia megtakarítást és az abból elérendő ÜHG csökkenés hozamot szakértői számításokkal szükséges bemutatni a projekt terv B/2. 3.4. pontjában. Amennyiben olyan tevékenységeket valósítanak meg a projektben, melynek primerenergia és ÜHG megtakarítása a TNM szerinti energetikai számítással bemutatható, úgy a megtakarítást tanúsító program használatával készített, a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti, a CO2 kibocsátási értékeket tartalmazó számítással szükséges kalkulálni."  Javaslat: A CO34 indikátor számítási alapjának megjelölése.     A CO2 fajlagos kibocsátási értékek forrásának megjelölését tartjuk szükségesnek. A régebbi KEOP pályázatoknál a villamos energia kibocsátási értéke 0,93 tCO2ekv, mely az évek során sokat csökkent. Ez az érték a villamosenergia-termeléshez szükséges, aktuális "éves energiamix"-ből adódik.  A legelterjedtebb tanúsító program, a WInWatt is ilyen értékkel jön, de sajnos,- tapasztalataim alapján- sokan "úgy hagyják" az értéket és nem frissítik. Így nem lehet a kibocsátáscsökkenésnek azonos alapja és kaotikus lesz az eredmény.  Megoldás lehet az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (European Environment Agency) adatainak megadása, mely szervezet  évente publikálja az EU tagállamok villamosenergia-termelésének CO2 intenzitását (gCO2/kWh). Adatok elérhetőek ezen a linken: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/co2-intensity-of-electricity-generation

3. Felhívás 19. oldal 8.2.3 - Értékelési szempontok 2.8 "Az érintett épületek fejlesztés előtti energiaigénye alapján a meglévő állapot hiteles energetikai tanúsítványának Ep értéke nagyobb, mint 250 kWh/m2a."Javaslat: A meglévő állapot Ep értékét javasoljuk felülvizsgálni. A 250 kWh/m2a érték csökkentése javasolt. Ez az érték az épület kiindulási energetikai minőségét hivatott bemutatni. Sok olyan épület létezik, ahol az elmúlt 15-20 évben csak nyílászárókat cseréltek és a teljes felület elég nagy százalékát teszik ki, de hőszigetelés és egyéb korszerűsítés nem valósult meg (vagy valami más korszerűsítést vittek véghez, de még az épület energetikai szintje igen messze van a korszerűtől). Ezek az épületek 180-200 kWh/m2a érték közé esnek, de mégis FF besorolásba esnek, így a további fejlesztésből ki vannak zárva. Javasljuk ezt az értéket 180 kWh/m2a -ra beállítani, így szélesebb épületállomány lesz pályázható.

4. Felhívás 2.1.1 7. "Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása, Fenntartható Energia Akcióterv (SEAP) felülvizsgálata, illetve átdolgozása Fenntartható Energia és Klíma Akciótervvé (SECAP)."  A meglévő SECAP felülvizsgálata 2 évente szükséges. Ennek a jelentős méretű dokumentumnak az időszakos átdolgozásához/kiegészítéséhez kapcsolódó támogatható tevékenységre nem találunk utalást.Javasoljuk: az évenkénti/kétévenkénti felülvizsgálat költségeinek elszámolhatóságát beemelni.

5. Több helyen is utal a felhívás a TOP_Plusz-2.1.1-21 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívásra, melyben a napelemes rendszerek fajlagos támogatható költségét 400.000 Ft/kWp-ben maximalizálja. Bár a napelemes telepítési költségek egyre csökkennek, de abban az esetben ha az elhelyezés speciális megoldást igényel, akkor már ez a fajlagos kevés is lehet. Például sok esetben a tető tagoltsága / árnyékoló magas fák miatt nem lehet tetőfelületre telepíteni, így külön tartószerkezetre, jól benapozott helyen kerülne elhelyezésre. Egy jó megoldás a parkolók fölé, tartószerkezetre telepíteni a rendszert, így a napelemek nem csak energiát termelnek, hanem árnyékolnak is kocsiszín hatással. Ezek költsége - a megugró és folyamatosan növekvő építőanyagárak miatt - már nem fér bele a n. 400.000 Ft/kWh fajlagos költségbe, viszont 450.000 Ft/kWh-ba már beleférhet. Javasoljuk ezek a speciális, de nagyon hasznos megoldások max.450.000 Ft/kWh fajlagos elszámolhatósággal támogatni. 

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
P.t.2. | 2021-12-06 17:06:26

A 2.3/3. pontban nevesítésre került, hogy mely esetben szükséges nyilatkozatot nyújtania a fenntartónak/üzemeltetőnek/vagyonkezelőnek és a Kedvezményezettnek. Javasoljuk ezen pontot úgy megfogalmazni, hogy minden esetben szükséges ezen nyilatkozatok benyújtása, ha nem a Kedvezményezett a fenntartó/üzemeltető/vagyonkezelő, mivel az előző időszakban is ez volt a KSZ gyakorlata, hogy ezen nyilatkozatokat minden esetben bekérte.

2.4/Esélyegyenlőségi pontban az szerepel, hogy komplex akadálymentesítést kell végrehajtani. A korábbi időszakban a projektarányos akadálymentesítés volt támogatható. Jelen felhívás 4. mellékleteként szerepel az akadálymentesítéshez kapcsolódó elvárások dokumentum, de véleményezett dokumentumhoz nem került csatolásra. Kérjük egyértelműen megjeleníteni a felhívásban, hogy milyen típusú funkció esetén milyen mértékű akadálymentesítés az elvárt a projektek keretében.

6.2/2 ponthoz kapcsolódóan - A TOP energetikai fejlesztés esetében kiegészítő tájékoztatásként volt olyan információ, hogy energetikai fejlesztések esetében a működési költségmegtakarítás számít csak bevételnek, mivel a fejlesztéshez egyéb bevételek nem kapcsolódnak közvetlen. Kérjük ezen információt jelen felhívásban szerepeltetni.

6.2/3. pontban szereplő szakmai mutatók esetében nem szerepel, hogy a 2. mérföldkő elérésekor az előző éves adatokat szükséges-e megadni (abban még nem fog szerepelni a fejlesztés hatására bekövetkező változás) vagy a fejlesztés hatására bekövetkező, a megvalósítás utáni év adatai szerepeljenek benne. Kérjük egyértelműsíteni az adatszolgáltatást.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
P.t.2. | 2021-12-06 17:06:12

A 2.1.2.2/5. és 6. pontja előtt szerepel, hogy mely tevékenységekkel együtt támogatható, azonban a nevesített pontok nem szerepelnek mind a felhívásban.

A 2.1.2.2./6. pontban kérjük, hogy amennyiben az épületben található konyhában megtörténik a nyílászáró csere, abban az esetben a főzéshez szükséges gázüzemű készülékek elektromosra történő cseréje támogatható legyen, tekintettel arra, hogy sokkal gazdaságosabb, mint a gázüzemű készülékekhez szükséges szellőzőrendszer kiépítése, továbbá az esetlegesen telepített napelemrendszerrel gazdaságosabb az üzemeltetése is. A fejlesztéshez kapcsolódóan az esetlegesen felmerülő egyéb költségek is támogathatók legyenek (hálózatfejlesztés, építészeti és elektromos munkák).

A 2.2 pontban szereplő táblázatban kerültek feltüntetésre, hogy állami támogatás esetében milyen jogcímet és kategóriát kell alkalmazni. Amennyiben egy támogatható tevékenység állami támogatási kategóriába esik, akkor a hozzá kapcsolódó járulékos költségek pl. projektmenedzsment, műszaki ellenőrzés, szintén ugyanazon jogcímen kell elszámolni, mint azt a tevékenységet, amihez kapcsolódóan elszámolásra kerül, vagy ilyenkor a járulékos tevékenységek nem állami kategóriába esnek? Javasoljuk a járulékos költségek besorolásával kibővíteni a felhívás ezen pontját.

2.3/3. pontban az szerepel, hogy a tervezett funkcióváltást a megvalósítási időszak végéig szükséges megtenni és ebben az esetben a támogatási kérelem benyújtásakor szükséges erről nyilatkozni. Azonban a következő mondatban az is szerepel, hogy a tervezett funkcióváltást legkésőbb a Támogatási Szerződés megkötéséig igazolni szükséges. Javasoljuk ez utóbbi mondat törlését, mivel amennyiben a funkcióváltást csak a megvalósítás végéig kell végrehajtani, akkor nem szükségszerű, hogy erről igazoló dokumentum álljon rendelkezésre már a TSZ megkötésekor.

2.3/3. a pontban, nem került feltüntetésre az oktatási intézményhez kapcsolódó konyha és étkező, mint támogatható funkció. Kérjük ennek nevesítését is.

A 2.3/3. pontban feltüntetésre kerültek más felhívások keretében támogatható funkciók, amelyek jelen felhívás keretében is támogathatóak. Ezen felsorolásból nem derül ki, hogy amennyiben a hivatkozott másik felhívás támogathatóságra vonatkozó feltételeket tartalmaz pl. konyha adagszám alapján adható támogatás, akkor ezen feltételeknek való megfelelést az energetikai fejlesztés során is vizsgálni kell-e vagy elegendő, hogy a funkció maga megfelel. Javasoljuk ezt egyértelműen leírni.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
P.t.2. | 2021-12-06 17:05:51

1.2.pont: A 2.1.1-21 felhívás 3.d pontjához kapcsolódóan is tartalmaz módosítást ezen felhívás, azonban a társadalmi egyeztetésre kiadott 2.1.1-21 felhívásban nincsen 3.d pont.

A 2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek 1. pontjában nevesítésre került a rossz állapotú csapadékvíz csatorna cseréje. Kérjük egyértelműsíteni, hogy az eresz- és a lefolyócsatorna cseréje is támogatható.

Javasoljuk ugyanezen ponthoz támogathatóként nevesíteni a rossz állapotú villámhárító cseréjét is, amely a külső oldali hőszigetelés esetén megbontásra kerül és visszarakása már több esetben nem lehetséges a műszaki állapota miatt, így cserére szorul.

A 2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek 1. pontjában nevesítésre került, hogy műemléki, illetve a helyi védelem alatt álló épületek esetében belső oldali hőszigetelés is támogatható. Javasoljuk ezt a felsorolást egyéb speciális esetre is kibővíteni. Pl. amikor az épület eredeti tervezője nem járul hozzá a külső szigeteléshez, mert az hatással lenne az épület külső megjelenésére.

Javasoljuk a 2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek 4. pontjában legyen támogatható a napelem telepítése kapcsán felmerülő héjazatcsere költsége. Tekintettel arra, hogy szükség esetén a tetők tartószerkezetének a megerősítéséhez/vagy a napelem tartószerkezetének elhelyezéséhez héjazatot kell bontani és régi épületeknél előfordul, hogy a héjazat már nem megfelelő állapotú, vagy azbeszttartalmú, amelyet visszahelyezni már nem lehetséges.

A választható, önállóan nem támogatható tevékenységek között javaslunk nevesíteni egy olyan pontot, amelyben az energetikai beruházáshoz szükséges járulékos tevékenységek kerülhetnek elszámolásra pl. HMKE rendszerekhez kapcsolódó tartószerkezet megerősítés vagy hőszigeteléshez kapcsolódó rossz állapotú ereszcsatorna cseréje. Továbbá javasoljuk ezen tevékenységekre egy külön 10-15%-os költségkorlát meghatározását, mivel korábbi tapasztalatok alapján ezen költségek elszámolása a fajlagos költségkorlátok miatt az alap tevékenységekhez kapcsolódóan nem volt lehetséges.

2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek Külső nyílászárók cseréjénél javasoljuk a hő- és füstelvezetéssel érintett nyílászáróknál a közvetlenül a nyílászáróra kerülő nyitó és reteszelő rendszer, valamint motor elszámolhatóságát is lehetővé tenni. (Meglévő kiépített, elavult rendszer, valamint a jelenlegi OTSZ szabályzat szerint új kiépítése esetén)

Kérjük egyértelműsíteni, hogy a fűtési és HMV rendszer korszerűsítésénél, cseréjénél a teljes rendszer cseréje szükséges a támogatáshoz vagy részleges korszerűsítés is támogatott-e.

VRF típusú fűtési rendszer kiépítése, kizárólag korábban is fűtött épületrészekben tevékenységnél kérjük egyértelműsíteni, hogy a hozzájuk kapcsolódó villamos (szükség esetén hálózatfejlesztés is) építész munkák is elszámolhatóak.

A 2.1.1.2 pontban szerepel egy választható önállóan támogatható tevékenység. Ez azt jelenti, hogy csak ezen tevékenységre önállóan is lehet benyújtani pályázatot, nem szükséges hozzá a 2.1.1 pontban szereplő más tevékenység megvalósítása? Jelen esetben lehetséges csak szemléletformálásra benyújtani támogatási kérelmet?