A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2021.09.24-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2021-09-24 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Ú.K.Ö. | 2021-09-24 15:00:02

Újléta Község Önkormányzata javaslata:

Véleményünk szerint a közvetett költségeken felüli költségekre vetített 7%-os átalány nem elfogadható.

Figyelembe véve az előkészítési tevékenységek költségeinek emelkedését (lásd pl. tervezés), a pályázók nagy általánosságban már 2018-19-ben sem tudtak 5% alatt terveztetni.

Az alapra vetített 7%-os átalány a teljes projekt elszámolható költségére vetítve kb 6,51%-ot tesz ki, ami alacsonyabb, mint akár az előző 2014-2020-as időszakban az azonos tevékenységekre alkalmazott belső korlátok összessége (5%+2,5%+0,5%=8%), miközben jelentős drágulások mentek végbe főképp a tervezői piacon, valamint jelentősen alacsonyabb, mint a 256/2021 Korm.rendeletben a 2021-2027-es időszakra tevékenységenként meghatározott belső korlátok (7%+2,5%+0,5%=10%) aggregált értéke.

 

A fentiek értelmében javasoljuk az átalány 7%-ról 10%-ra emelését.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
N.B. | 2021-09-24 12:15:36

Villány Város Önkormányzata:

A felkhívás jelenlegi formájában nem teszi lehetővé, hogy a 4-5 számjegyű országos közúthoz tartozó híd, műtárgy rekonstrukciója önállóan támogatható tevékenység legyen. A TOP projektek forrásaiból már számos országos közút felújítása megtörtént, azonban sok esetben a felújított közút alatt lévő hidak, műtárgyak változatlanul rossz állapotban vannak, megerősítésre, esetleg szélesítésre szorulnak. Erre tekintettel javasoljuk, hogy a 4-5 számjegyű országos közút alatt lévő hidak rekonstrukciója (megerősítése, szélesítése) önállóan támogatható tevékenység legyen a felhívásban.