A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2021.09.24-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2021-09-24 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
P.M.E. | 2021-09-24 22:59:45

Mennyi előleg igényelhető?

„c) 100%-a a lenti feltételek teljesülése esetén.

A támogatási előleg mértéke abban az esetben 100 %, ha Ön költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, térségi fejlesztési tanács helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi tulajdonban álló gazdasági társaság, köztestület vagy közalapítvány kedvezményezett ……”

Kérjük kiegészíteni a többségi önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társasággal.

7.3.1. Milyen egyszerűsített elszámolási mód alkalmazandó?

A százalékban meghatározott átalány mértéke: 7,00%

Már a 2014-2020-as időszakban sem fért bele a tervezési költség egésze a projektekbe, ha engedélyes és kiviteli terveket is kellett készíteni. A Magyar Mérnöki Kamara javasolt díjszabása erre a két tervtípusra 4%, illetv e 3%. Ez 7%, és még nincsenek benne a hatósági díjak, a pályázat által elvárt tanulmány (ok) költségei. A kivitelezők eközben 100% körüli díjemelést hajtottak végre. Miközben az EU területén rendkívüli infláció zajlik, a projektszolgáltatások díjazása a 2014-es mértéket sem éri el.

3. Tartalmi értékelési szempontok

„1.3. Ipari park, tudományos és technológiai park, logisztikai és innovációs központ, iparterület esetén:A fejlesztés meglévő ipari park fejlesztésre, vagy barnamezős beruházásra irányul”

Javasoljuk a szempontot  a felhívásban önállóan támogatható főtevékenységhez igazítani, mert automatikus elutasítást kap, ha valaki zöldmezős iparterületet fejlesztene, vagy inkubátorházat, vagy vidéki gazdaság üzleti infrát fejleszt.

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
P.M.E. | 2021-09-24 22:51:30

4.2. Mikorra kell befejezni a projektet?

A TOP tapasztalatok alapján a projektek megvalósítását javasoljuk 48 hónapban meghatározni.

5.1. Hány mérföldkövet kell tervezni?A projektben két mérföldkövet kell betervezni, további mérföldkő nem tervezhető.

Javaslunk az 50%-os készültséghez egy közbenső mérföldkő lehetőségét beiktatni, a projekt előrehaladás és annak alátámasztottsága közbenső ellenőrzéséhez. Mind a projektgazda, mind a támogatást nyújtó szempontjából célszerű. Ha lesz a programban félidei, a teljesítések eredményességét mérő dátum, akkor ahhoz igazodóan.

1. Mérföldkő – projekt előkészítése

A projekt szakmai-műszaki előkészítésének lezárása legkésőbb a támogatási szerződés hatálybalépésétől számított 18. hónap utolsó napjáig.Javasoljuk a TOP végrehajtás tapasztalatai alapján a 18 hónapon túli teljesítés lehetőségének biztosítását az a) és b) pont esetében indokolt esetben, egyedi kérelem alapján.

Különösen nehéz az állami tulajdonban lévő területek esetében a hozzájárulás, adás-vétel lebonyolítása.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
P.M.E. | 2021-09-24 22:50:47

1.1. Ki nyújthat be támogatási kérelmet?

Javasoljuk konzorciumi partnerként is lehetőséget adni a nem kkv kategóriába tartozó többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak. (GFO 11, 57) az „A” és „C” főtevékenység esetében is.

2.3. Milyen műszaki, szakmai elvárásoknak feleljen meg a projekt?

Bővítés, felújítás, átalakítás és új építés esetén egyaránt csak olyan projektjavaslatok valósíthatók meg, amelyek építési dokumentációja és/vagy építési engedélyezésitervdokumentációja, illetőleg az alapján, az építésügyi hatóság által kibocsátott jogerős és végrehajtható építési engedélye megfelel a hatályos OTÉK előírásainak…”

Jelenleg a korábbi OTÉK szerinti településrendezési tervek is érvényben maradhatnak 2027. július 1-ig, ha az önkormányzat nem kívánja megújítani. Mit tekinthetünk akkor a hatályos OTÉK előírásainak? Kérjük a fenti szabály figyelembevételével pontosítani a feltételt.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
M.V. | 2021-09-24 20:52:12

Tisztelt Irányító Hatóság!

 

 

A Felhívástervezet 2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységekben felsorolt fő tevékenységekhez az alábbi kiegészítést javasoljuk:

 

1. A 2.1.1 ponton belül a „Többségi önkormányzati és állami tulajdonban lévő Iparterületek kialakítása és meglévők fejlesztése, barnamezős, illetve zöldmezős beruházások” fő tevékenység kiterjesztését, kiegészítését javasoljuk az alábbi megfogalmazásban:

„Többségi önkormányzati és állami tulajdonban lévő Iparterületek kialakítása és meglévők fejlesztése, barnamezős, illetve zöldmezős beruházások, valamint városi, városrészi gazdasági központok szolgáltató területeinek infrastrukturális fejlesztése.

Indoklás:

A megye nagyobb városaiban a helyi gazdaság fejlesztésének határa jelentősen túlnyúlik az iparterületeken. Több közepes méretű városban is kialakultak tradicionális helyi gazdasági központok, melyek nem feltétlen iparterületeket jelentenek, és piacok megvalósításától függetlenül a helyi gazdaság alközpontjait jelentik, melyek fejlesztése a helyi gazdaság élénkítése szempontjából kiemelten fontos 

 

2. Kiegészítést javasolunk a 2.1.1 ponton belül a C) Vidéki gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatása ponthoz is. A jelenlegi megfogalmazást, mely szerint „Meglévő piaci terület (vásár, kültéri elárusítóhely, ideiglenes kitelepülés, termelői piac, stb.), üzlethelyiség vagy szövetkezeti bolt átalakítása, felújítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, a meglévő, rossz állapotú, nem felújítható üzlethelyiségek elbontása.” kiegészítését javasoljuk az alábbiak szerint:

Meglévő piaci terület (vásár, kültéri elárusítóhely, ideiglenes kitelepülés, termelői piac, stb.), városok esetében városi / városirészi gazdasági központ területén lévő üzlethelyiség vagy szövetkezeti bolt átalakítása, felújítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, a meglévő, rossz állapotú, nem felújítható üzlethelyiségek elbontása.

Indoklás:

A megye nagyobb városaiban a helyi gazdaság fejlesztése nem csak hagyományos értelemben vett piacok köré koncentrálódik, hanem kialakultak tradicionális helyi gazdasági központok más lakóövezetekhez kapcsolódó területeken is. Ezek fejlesztése a helyi gazdaság élénkítése szempontjából kiemelten fontos. 

 

Üdvözlettel,

Miklós Viktor

Miskolc MJV Polgármesteri Hivatala

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
J.H.M. | 2021-09-24 19:23:02

Tisztelt Irányító Hatóság!

1) A felhívás jelentkezési feltételei közé tartozik a jelentkezési határidő és az egy pályázat esetén igényelhető támogatási összeg. Többek között ezek a feltételek is a felhívás vonatkozó területspecifikus mellékleteiben kerülnek majd szabályozásra, azonban ezek a mellékletek nem jelentek meg a felhívás tervezettel együtt, így azok véleményezése nem lehetséges most. Ezért javasoljuk, hogy legyen egy következő társadalmi egyeztetési forduló akár egy rövidebb véleményezési határidővel, amely keretében a leginkább érintett támogatásra jogosultak számára véleményezési lehetőséggel közreadják a mostani egyeztetési kör után esetlegesen pontosított felhívás tervezetet a vonatkozó területspecifikus mellékletekkel és a már elkészült szakmai mellékletekkel együtt.

2) A felhívás 2.1.1. C. II. pont kiegészítését javasoljuk egy új "d)" alponttal, amely alapján lehetővé válna, hogy a korábban már korszerűsített, közétkeztetési célú konyhák főtevékenységéhez kapcsolódó eszközbeszerzése önállóan támogatható tevékenység legyen.  Indoklás: A közétkeztetési célú konyhák korábban megvalósított korszersítési projektjeiben az eszközbeszerzésre rendelkezésre álló elszámolható költség korlát nem tette lehetővé a hatékony, korszerű és energiatakarékos konyhai berendezések beszerzését. Vagyis a már korszerűsített épületben működő közétkeztetési célú konyhák esetében életszerű fejlesztési cél a konyhai berendezések korszerűsítése önállóan, infrastruktúra felújítás vagy fejlesztés nélkül is.

Észrevételünk figyelembe vételét előre is köszönjük!

Tisztelettel: Kazincbarcika Város Önkormányzata

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
K.Z. | 2021-09-24 13:49:56

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának észrevétele:

Véleményünk szerint a közvetett költségeken felüli költségekre vetített 7%-os átalány nem elfogadható.

Figyelembe véve az előkészítési tevékenységek költségeinek emelkedését (lásd pl. tervezés), a pályázók nagy általánosságban már 2018-19-ben sem tudtak 5% alatt terveztetni.

A vetítési alapra vetített 7%-os átalány a teljes projekt elszámolható költségére vetítve kb 6,51%-ot tesz ki, ami alacsonyabb, mint akár az előző 2014-2020-as időszakban az azonos tevékenységekre alkalmazott belső korlátok összessége (5%+2,5%+0,5%=8%), miközben jelentős drágulások mentek végbe főképp a tervezői piacon, valamint jelentősen alacsonyabb, mint a 256/2021 Korm.rendeletben a 2021-2027-es időszakra tevékenységenként meghatározott belső korlátok (7%+2,5%+0,5%=10%) aggregált értéke.

 

A fentiek értelmében javasoljuk az átalány 7%-ról 10%-ra emelését.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Gy.A. | 2021-09-24 13:23:24

Tisztelt Irányító Hatóság!

A Pályázati Felhívás 7.3. Melyek az elszámolható költségek? pontjában előírt feltételekhez kapcsolódóan az alábbi észrevételt tesszük:

A projekt előkészítés költségeit szükséges lenne kiegészíteni a projekt előkészítéséhez kapcsolódó egyéb tevékenységek elszámolhatóságával, - mint például a projekt tervezése, az ehhez kapcsolódó műhelymunka, a kérelem kitöltése, és benyújtása az online kitöltő programban -, hiszen e tevékenységek ugyanúgy szerves részét képezik a projekt előkészítésének, mint megalapozó dokumentum összeállítása. Amennyiben csak maga a megalapozó dokumentum elszámolása lehetséges, úgy szerződéskötési problémák merülnek fel, mivel a megalapozó dokumentum teljesítését nem lehet felosztani több részszámlára, pedig a megalapozó dokumentum elkészítésén túl az esetleges hiánypótlások, tisztázó kérdések megválaszolása, sőt a Támogatási Szerződés megkötése és az ehhez szükséges dokumentumok összeállítása is a pályázatíró feladata.

 

Észrevételünk figyelembevételét előre is megköszönve, tisztelettel:

Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
K.A. | 2021-09-24 12:07:36

Valamennyi felhíváshoz:

Minden felhívás hivatkozik az Elszámolási Útmutatóra, azonban annak véglegesített változata még nem ismert.

Valamennyi felhívás bevezeti a projektelőkészítés és menedzsment tevékenység kapcsán az egyszerűsített költségelszámolást, de a Helyettes Államtitkár Úr levelében foglaltaktól eltérő körre terjed ki (nincs nyilvánosság), továbbá általános jelleggel kötelező, nem függ összeghatártól az alkalmazhatósága.

A Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések TOP_Plusz-3.1.1-21 felhívás 7.5 pontja mind a projektelőkészítésre, mind a menedzsmentre vonatkozóan tartalmaz szakmai korlátot, azonban a többi felhívásban nincs ilyen belső korlát. Ezzel szemben a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 235. § (1) a) pontja alapján a projekt keretében projekt-előkészítésre, tervezésre az összes elszámolható költség legfeljebb 7%-a, míg f) pontja alapján a projektmenedzsmentre az összes elszámolható költség legfeljebb 2,5%-a számolható el. Amennyiben az egyszerűsített elszámolási módokra nem vonatozik a kormányrendelet szerinti belső korlát, kérjük, szíveskedjenek ezt a tényt jelezni. A Korm. rendelet érintett § (3) bekezdése csak a korlátok szűkítésének lehetőségét adja meg az IH számára.

E-beszerzés funkció: Kérjük, a kötelező alkalmazását töröljék, mivel az felesleges adminisztrációs terhet ró a Kedvezményezettekre.

Támogatási előlegre vonatkozó szabályozás: a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 251. § szerint:

„(1) Költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság, térségi fejlesztési tanács, köztestület vagy közalapítvány kedvezményezett esetén támogatási előleg akkor nyújtható, ha

a) a kedvezményezett a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatás kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy

b) a megítélt támogatás összege nem éri el az ötvenmillió forintot.”

A felhívások „Mennyi előleg igényelhető?” pontja szerint:

„Az igényelhető támogatási előleg mértéke legfeljebb a megítélt támogatás:

a) 25%-a, de természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb 500 000 000 Ft,

b) 50%-a kutatás-fejlesztés, valamint feltételesen vissza nem térítendő támogatási forma alkalmazása esetén,

c) 100%-a a lenti feltételek teljesülése esetén:

A támogatási előleg mértéke abban az esetben 100 %, ha Ön költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, térségi fejlesztési tanács helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi tulajdonban álló gazdasági társaság, köztestület vagy közalapítvány kedvezményezett, és

a) a fizetési számláit az Áht. alapján a Kincstárban köteles vezetni vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatás kezelésére a Kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy

b) az Ön részére a megítélt támogatás összege nem éri el az 50 000 000 Ft-ot.

Az a) és b) pont nem teljesülése esetén a felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás 25%-a.

Szeretnénk jelezni, hogy a korábban vagylagos feltételként megjelölt a), b) pontokra később együttes feltételként hivatkozik a felhívás, másrészt a felhívás nem tér ki arra, hogy a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet szerint közszféra szervezetek előlegigénylésére általános jelleggel, és nemcsak 100 %-os előleg igénybevétele esetén vonatkozik eltérő szabályozás. Kérjük az ellentmondás feloldását!

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
K.A. | 2021-09-24 11:43:18

A felhívás 4.2. Mikorra kell befejezni a projektet? pontja szerint A projekt fizikai befejezésére a megkezdésétől számított 36 hónap áll rendelkezésre.

Az előző fejlesztési ciklus tapasztalatai alapján közműfejlesztést tartalmazó projektek vonatkozásában ez többször kevésnek bizonyult, javasoljuk 48 hónapra növelni.

Agria Térségfejlesztési Nonp. Kft.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
K.B. | 2021-09-24 09:17:08

Véleményünk szerint a közvetett költségeken felüli költségekre vetített 7%-os átalány nem elfogadható.

Figyelembe véve az előkészítési tevékenységek költségeinek emelkedését (lásd pl. tervezés), a pályázók nagy általánosságban már 2018-19-ben sem tudtak 5% alatt terveztetni.A vetítési alapra vetített 7%-os átalány a teljes projekt elszámolható költségére vetítve kb 6,51%-ot tesz ki, ami alacsonyabb, mint akár az előző 2014-2020-as időszakban az azonos tevékenységekre alkalmazott belső korlátok összessége (5%+2,5%+0,5%=8%), miközben jelentős drágulások mentek végbe főképp a tervezői piacon, valamint jelentősen alacsonyabb, mint a 256/2021 Korm.rendeletben a 2021-2027-es időszakra tevékenységenként meghatározott belső korlátok (7%+2,5%+0,5%=10%) aggregált értéke.

A hangoztatott előnyök (az átalány költségek alá eső tevékenységek beszerzési dokumentációjának támogató hatósági általi nem ellenőrzése) minimális adminisztrációs könnyebbséget sem jelentenek a pályázók nagy részének (önkormányzatok, egyéb költségvetési szervek), hiszen az egyéb rájuk vonatkozó szabályozások alapján a három árajánlatos beszerzéseket mindenképpen le kell folytatniuk, azok dokumentációjának az eddigiekhez hasonlóan hiánytalanul rendelkezésre kell állnia. Ezen dokumentációknak a nem ellenőrzése nem áll egyenes arányban a 256/2021 Korm.rendeletben meghatározott tevékenységenkénti belső korlátok összességéhez viszonyított elszámolható költségvesztéssel (amit az kedvezményezetteknek saját forrás terhére kell finanszírozni).

Az átalány elszámolás jelen javaslatban történő alkalmazása egyenes út a forráshiányos projektekhez, hiszen előre látszik, hogy ebbe a keretbe a tervezett tevékenységek nem férnek bele.

 A fentiek értelmében javasoljuk az átalány 7%-ról 10%-ra emelését.

Amennyiben ez az emelés nem lehetséges, illetve az SCO módszertan szerint a historikus adatokkal nem támasztható alá, úgy a következők szerint javaslunk eljárni az ERFA projektek esetében:

• Az sco legyen opcionális, vagyis minden kedvezményezett minden projektje esetében külön-külön dönthesse el, hogy valós költség vagy sco alapon kíván-e elszámolni.

• A költségátalány ne csak a költségek összességére, hanem az egyes költségkategóriákra külön-külön és projektméret szerint differenciáltan legyen megállapítva (ahogy ez a TOP Plusz SCO módszertan korábbi tervezeteiben is szerepelt).

• Az sco alkalmazása költségkategóriánként külön-külön is választható legyen (tehát például dönthessen úgy a kedvezményezett, hogy az előkészítési költségeket real cost alapon, míg ugyanabban a projektben a projektmenedzsment költségeket sco alapon szeretné elszámolni.

Az ESZA+ forrásból finanszírozott projektek esetében már elfogadhatónak tűnik a javaslat, azonban a 2014-2020-as időszak ESZA projektjeinek tapasztalatait figyelembe véve, itt is 8%-os átalány alkalmazását javasoljuk (tekintettel az ESZA projektek igen jelentős volumenű projektmenedzsment tevékenység szükségleteire).

• A valós költség alapú elszámolásnál az alkalmazott %-os korlátok a 2014-2020-as időszakban már megszokott szinten maradjanak.

 

Az esetleges későbbi elszámolhatósági problémák elkerülése érdekében kérjük egyértelművé tenni, hogy az ITS/TFT elkészítése, felülvizsgálata, módosítása az alábbi költségsoron számolható el: III. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei >> Egyéb szakértői szolgáltatás költségei >> felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége.

Az e-beszerzés funkció használata túlzott adminisztrációs terhet ró az önkormányzatokra mint kedvezményezettekre, a piaci ár igazolása egyébként is a jogszabályoknak megfelelő átlátható módon történik esetükben a nyilvánosság biztosításával.

Nyírmada Város Önkormányzata

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
V.B. | 2021-09-23 14:33:29

A felhívástervezet 2.3. fejezete a műszaki és szakmai elvárásokról tartalmazza a A) főtevékenységhez kapcsolódó feltételek, elvárások c) pontjában (24. oldalon) foglaltak szerint, hogy abban az esetben lehet pályázni, ha a projekt tárgya az adott település településrendezési tervében ipari vagy különleges területnek [az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997 (XII.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 20§, 24§] minősített területen van, ill. az első kifizetési kérelem benyújtásáig teljesül ez a feltétel a felhívásban meghatározottak szerint.

Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a települések jelenlegi tervrendszerében az OTÉK 2 időállapota (jelenleg hatályos- a továbbiakban R; és az OTÉK 2012. augusztus 6-i állapota – a továbbiakban: korábbi R.) szerinti településrendezési tervek vannak hatályban, és korábbi R. szerinti tervek 2027. július 1-ig hatályban is maradhatnak, ha az önkormányzat nem dönt a megújításukról. A korábbi R. 20. §-a tartalmazza az R. 19/A és 20. §-a szerinti építési övezeteket is. Véleményünk szerint pontosítani szükséges a kiírásban, hogy mely időállapot szerinti elvárásnak kell teljesülnie, vagy kiegészíteni az időállapotok szerint differenciált elvárásokkal.

Ugyanakkor szeretnénk megjegyezni, hogy a felhívástervezet szerint megvalósítható projektek bizonyos funkciói az OTÉK 19. §-ban szabályozott Kereskedelmi, szolgáltató területen (korábbi R.) ill. Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen- Gksz (R) is elhelyezhetők, ahol az elhelyezhető funkciók környezetterhelése alacsonyabb. Főként kistelepülések tekintetében, ahol egyébként nincsenek éles határok a területfelhasználások között, a településszerkezetben problémát okozhat, ha minden tervezett beruházáshoz szükséges az ipari terület építési övezet kijelölése, függetlenül attól, hogy az adott projekt Gksz területen is elhelyezhető lenne. Nagyobb településeken, ahol elkülönültebb a gazdasági funkció, is településszerkezeti anomáliát okozhat ez a kitétel. Az OTÉK 6. § (2) bekezdése alapján nem tehető meg, hogy az egyébként Gksz övezetben elhelyezhető funkció telke kerül csupán ipari területbe, hanem az azonos fekvésű és adottságú telkeket is át kell sorolni, ezzel mind a környezetterhelés lehetséges mértéke, mind a településszerkezet adott esetben nem kívánt mértékben változik a településen. Ezek alapján javasoljuk a feltételbe az OTÉK 19. § szerint minősített területet is beemelni.

Várszegi Bernadett

terletfejlesztési referens

Veszprém Megyei Önkormányzat

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
H.Zs. | 2021-09-23 10:14:18

Tisztelt Irányító Hatóság!

A pályázati felhívás 13.3. További mellékletek A. pont szerinti Területspecifikus mellékleti lista nem tartalmazza Csongrád-Csanád megyét. Kérjük szíveskedjenek a felhívás szakmai mellékletei fejezet vonatkozó részét kiegészíteni, hogy a Csongrád-Csanád megyei települések is jogosultak legyenek pályázat benyújtására.

Tisztelettel:

Hoffner Zsóka projektmenedzser

Mórahalom Városi Önkormányzat

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
T.P. | 2021-09-22 14:19:08

Ez és az utóbbi két hozzászólás (T.P. monogrammal) a BKMFÜ Nkft megállapításait tartalmazza:

35. old. 6.2. Milyen további szakmai elvárásoknak kell megfelelni a megvalósítás során?"Projekt adatlapon bemutatandó szakmai mutatók: A támogatási kérelem benyújtásakor a projekt tervezett tartalma alapján szükséges a szempontok kitöltését elvégezni. Amennyiben a projekt előkészítése során, annak szakmai tartalma módosul, úgy szükséges a lenti szempontokra tett vállalások felülvizsgálata. A mutatókra tett vállalások módosításához, csökkentéséhez közvetlen szankció nem kapcsolódóik. (Ez nem jelenti a projekt műszaki tartalmának változásával összefüggő esetleges következményeket.) Minden releváns mutató esetében szükséges a projekt adatlapon vállalást tenni."""Itt azt jelzik, hogy a lenti mutatókra tett vállalások módosításához, csökkentéséhez közvetlen szankció nem kapcsolódik. Ezzel szemben fel van sorolva pl: "Betelepülő vállalkozások száma", ami tulajdonképpen a nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások az iparterület/ipari park/inkubátorház projektekben. Javasolt kiegészíteni a szövegezést a táblázat felett:  "Projekt adatlapon bemutatandó szakmai mutatók: A támogatási kérelem benyújtásakor a projekt tervezett tartalma alapján szükséges a szempontok kitöltését elvégezni. Amennyiben a projekt előkészítése során, annak szakmai tartalma módosul, úgy szükséges a lenti szempontokra tett vállalások felülvizsgálata. A mutatókra tett vállalások módosításához, csökkentéséhez közvetlen szankció nem kapcsolódik (kivéve a vállalt indikátorokra vonatkozó csökkenéseket a Felhívás 5.2 pontjában foglaltaknak megfelelően).  (Ez nem jelenti a projekt műszaki tartalmának változásával „összefüggő esetleges következményeket.) Minden releváns mutató esetében szükséges a projekt adatlapon vállalást tenni."

----------------------------------------------------------

35. old. 6.2. Milyen további szakmai elvárásoknak kell megfelelni a megvalósítás során?"Közétkeztetési fejlesztések száma (db)"Nem egyértelmű a mutató esetében a mögöttes szándék: a fejlesztett közétkezések száma a kérdés, vagy a közétkeztetésben eszközölt fejlesztések száma? Pontosítás szükséges a megfogalmazásban. 

----------------------------------------------------------

36. old. 6.3. Kell-e közbeszerzést lefolytatni?"Önnek a támogatási kérelem benyújtását követően nyilatkoznia kell minden, az adott projekten kívüli, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) tárgyi hatálya alá tartozó beszerzéséről. Amennyiben a projekt megvalósítási időtartama több naptári évet ölel fel, akkor évente kell nyilatkoznia. "Egyelőre nem értelmezhető az összefüggés a projekten kívüli beszerzésekről történő nyilatkozatról. Pontosítás szükséges, amely az ÁÚF 21-27-ben lehet, hogy benne lesz.

----------------------------------------------------------

36. old. 6.8. A projekt megvalósítása után milyen kötelezettségeim lesznek?"Felhívjuk a figyelmet, hogy a projektben létrehozott vagyon a záró projektfenntartási jelentés elfogadásáig csak az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyásával és a támogatási jogviszony szempontjából releváns kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg. Ha Ön ezeket a kötelezettségeket nem teljesíti, akkor szabálytalansági eljárás indulhat Ön ellen. A szabálytalansági döntés a támogatás visszafizetését is elrendelheti."

Duplikáltan szerepel a bekezdés. Duplikáció megszüntetése szükséges a bekezdés törlésével.

----------------------------------------------------------

36. old. 6.8. A projekt megvalósítása után milyen kötelezettségeim lesznek?"Regionális beruházási támogatás A támogatás akkor vehető igénybe, ha a támogatott vállalkozás kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházással létrehozott tevékenységet az üzembe helyezés időpontjától számított legalább öt évig fenntartja. Ez azonban nem akadályozza a gyors technológiai változások miatt a fenntartási időszak alatt korszerűtlenné vált vagy meghibásodott tárgyi eszköz cseréjét, ha a fenntartási időszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. A korszerűtlenné vált vagy meghibásodott és támogatásban már részesült tárgyi eszköz cseréjére a fenntartási időszakban a beruházó állami támogatásban nem részesülhet. Az új eszköznek a lecserélt tárgyi eszközzel azonos funkcióval és azonos vagy nagyobb kapacitással kell rendelkeznie, továbbá a gyártási időpontja nem lehet korábbi, mint a lecserélt tárgyi eszközé."Vélhetően nemcsak regionális beruházási támogatás esetén szükséges a beruházással létrehozott tevékenységet fenntartani. Javasolt a kizárólagosság felülvizsgálata: "Regionális beruházási támogatásA támogatás akkor vehető igénybe, ha a támogatott vállalkozás kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházással létrehozott tevékenységet az üzembe helyezés időpontjától számított legalább öt évig fenntartja. Ez azonban nem akadályozza a gyors technológiai változások miatt a fenntartási időszak alatt korszerűtlenné vált vagy meghibásodott tárgyi eszköz cseréjét, ha a fenntartási időszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. A korszerűtlenné vált vagy meghibásodott és támogatásban már részesült tárgyi eszköz cseréjére a fenntartási időszakban a beruházó állami támogatásban nem részesülhet. Az új eszköznek a lecserélt tárgyi eszközzel azonos funkcióval és azonos vagy nagyobb kapacitással kell rendelkeznie, továbbá a gyártási időpontja nem lehet korábbi, mint a lecserélt tárgyi eszközé."

----------------------------------------------------------

38. old. 7.1. Mennyi előleg igényelhető?"A támogatási előleg mértéke abban az esetben 100 %, ha Ön költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, térségi fejlesztési tanács helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi tulajdonban álló gazdasági társaság, köztestület vagy közalapítvány kedvezményezett, ésa) a fizetési számláit az Áht. alapján a Kincstárban köteles vezetni vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatás kezelésére a Kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagyb) az Ön részére a megítélt támogatás összege nem éri el az 50 000 000 Ft-ot.Az a) és b) pont nem teljesülése esetén a felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás 25%-a."

Ellentmondás áll fenn, hiszen az a) - b) pontok között VAGY szerepel, míg lentebb a) ÉS b) került meghatározásra. Ezenfelül kimaradt egy szó a közvetett, vagy közvetlen többségi … tulajdonban álló gazdasági társaság esetében. " Javasolt pontosítani: "A támogatási előleg mértéke abban az esetben 100 %, ha Ön költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, térségi fejlesztési tanács helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság, köztestület vagy közalapítvány kedvezményezett, ésa) a fizetési számláit az Áht. alapján a Kincstárban köteles vezetni vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatás kezelésére a Kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagyb) az Ön részére a megítélt támogatás összege nem éri el az 50 000 000 Ft-ot.Az a) és b) pont Amennyiben a fenti pontok egyike sem teljesül, úgy a felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás 25%-a."

----------------------------------------------------------

47. old. "7.4. Milyen feltételei vannak az elszámolhatóságnak?E-beszerzés funkció használata" "Felhívjuk a figyelmet, hogy a kedvezményezett köteles a projekt keretében megvalósítandó, Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában az alábbiak szerint eljárni:1. A kedvezményezett beszerzési igényét az ajánlattételi határidőt megelőző legalább öt nappal köteles a palyazat.gov.hu oldalon feltölteni.2. Nem kell közzétenni a beszerzési igényt a 3 000 000 Ft-nál nagyobb elszámolható összköltségű projektek azon szerződései esetében, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a 300.000 Ft-ot."Az elektronikus közzététel kötelező tételével jelentős adminisztratív teher kerül a kedvezményezettekre. Javasolt az elektronikus közzétételt lehetőségként és javaslatként előírni, mint a korábbi felhívásokban:  "Felhívjuk a figyelmet, hogy a kedvezményezettnek köteles lehetősége van a projekt keretében megvalósítandó, Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában az alábbiak szerint eljárni:1. A kedvezményezett beszerzési igényét az ajánlattételi határidőt megelőző legalább öt nappal köteles a palyazat.gov.hu oldalon feltölteni.2. Nem kell közzétenni a beszerzési igényt a 3 000 000 Ft-nál nagyobb elszámolható összköltségű projektek azon szerződései esetében, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a 300.000 Ft-ot."

----------------------------------------------------------

61. old. 12.1. Milyen dokumentumokat kell csatolni a támogatási kérelemhez?"7. Energiatanúsítvány a megújításra kerülő épületről (amennyiben releváns)"Nem életszerű, hogy ebben a fázisban elkészül az energiatanúsítvány - hiszen pontos tervezői anyag sem szükséges a pályázat benyújtásához, így érdemi információval sem tud szolgálni a Közreműködő Szervezetnek. A felhívásnak nem az energiahatékonyság az elsődleges célja, amennyiben kifejezetten energetikai irányú a fejlesztés, akkor lenne releváns energetikai tanúsítványt kérni. Javasolt az 1. mérföldkőben kérni az energiatanúsítványt.„7.     Energiatanúsítvány a megújításra kerülő épületről (amennyiben releváns)”

----------------------------------------------------------

63. old. 13.3 B) Szakmai mellékletekFogalomtár nem került megjelölésre, és a Felhívás végén sem található.Javasolt fogalomtár rendelkezésre bocsátása, amelyben az alábbiak legalább szerepelnek: zöldmezős beruházás, barnamezős beruházás, inkubátorház, szolgáltatóház… 9. Fogalomjegyzék

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
T.P. | 2021-09-22 14:16:50

22. old. "2.3. Milyen műszaki, szakmai elvárásoknak feleljen meg a projekt?r)" "Amennyiben a beruházással érintett ingatlan helyet ad jelen Felhívás keretében fejleszteni kívánt ellátáson túl egyéb tevékenységeknek, az alábbi módon szükséges az építési és kapcsolódó projektelőkészítési és szolgáltatási költségeket arányosítani:"

A Felhívás esetében nem releváns ellátások fejlesztése. Megfogalmazás pontosítása szükséges: "Amennyiben a beruházással érintett ingatlan helyet ad jelen Felhívás keretében támogatható tevékenységeken túl egyéb tevékenységeknek, az alábbi módon szükséges az építési és kapcsolódó projektelőkészítési és szolgáltatási költségeket arányosítani:"

----------------------------------------------------------

23. old. "2.3. Milyen műszaki, szakmai elvárásoknak feleljen meg a projekt? A) a)"„a)    Mivel a felhívás elsődleges célja a meglévő kapacitások minőségi fejlesztése, a még szükséges infrastrukturális háttér kiépítése, amennyiben a kérelem új ipari park, iparterület stb. kialakítására irányul, úgy a támogatási kérelemben, valamint az üzleti tervben annak szükségességét, indokoltságát objektív szakmai szempontok alapján alá kell támasztani.”Nem egzakt az elvárás, hogy mi tekinthető objektív szakmai szempontnak. Kérjük az objektív szakmai szempontok meghatározását az üzleti terv készítésére vonatkozó útmutatóban.

----------------------------------------------------------

24. old. "2.3. Milyen műszaki, szakmai elvárásoknak feleljen meg a projekt? A) b)""b) Ipari park, tudományos és technológiai park, logisztikai és innovációs központ, ill. ipari terület fejlesztésére irányuló támogatási igényt a terület tulajdonosa nyújthatja be. A terület működtetője csak abban az esetben nyújthat be támogatási igényt, amennyiben ezen tevékenységét – a tervezett fejlesztés megvalósításának, valamint a kötelező fenntartási időszaknak az együttes időtartamát meghaladó – szerződés alapján végzi, és mind az üzemeltető, mind a terület tulajdonosa illeszkedik a Felhívás 1.1. pontjában szereplő kedvezményezetti körhöz, valamint a terület tulajdonosa hozzájárul a fejlesztés megvalósításához."Tulajdonviszonyok rendezésére az 1. mérföldkő eléréséig lehetséges. A 2014-2020-as időszakban számos ipari park fejlesztés valósult meg, úgy hogy a leendő tulajdonos nyújtotta be a támogatási kérelmet és az 1. mérföldkőig tulajdonjogot szerzett. Kérjük törölni ezt a pontot, az ÁUF rendezi a lehetséges pályázók körét és a tulajdonviszonyokat.

----------------------------------------------------------

24. old. "2.3. Milyen műszaki, szakmai elvárásoknak feleljen meg a projekt? A) c)„c) Abban az esetben lehet pályázni, ha a projekt tárgya az adott település településrendezési tervében ipari vagy különleges területnek [az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997 (XII.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 20§, 24§] minősített területen van. Az alapinfrastruktúra fejlesztése esetében lehetőség van a gazdasági terület-felhasználási egységet feltáró, körbevevő, a gazdasági területhez közvetlenül kapcsolódó közlekedési és közmű területen megvalósuló beruházás támogatására, de a beruházás célterülete ebben az esetben is ipari, különleges (vagy barnamezős) terület kell, hogy legyen. A terület-felhasználási besorolásra vonatkozó feltételt az első kifizetési kérelem benyújtásáig kell teljesíteni, de a szerződéskötésig igazolni kell, hogy a terület-felhasználási besorolás átminősítési eljárása folyamatban van. Továbbá lehetőség van barnamezős területen megvalósuló projektek támogatására, ebben az esetben a támogatási igény benyújtásakor kell igazolni a barnamezős státuszt. Zöldmezős beruházás esetén az első kifizetési kérelemig a termőföldnek minősülő területnek rendelkeznie kell a termőföld végleges más célú hasznosítására vonatkozó jogerős ingatlanügyi hatósági engedéllyel.Már a 2014-2020-as időszakban is problémát okozott ez az előírás, hiszen pályázni lehetett úgy is, ha még nem történt meg az átminősítés. Az átminősítési folyamat hosszadalmas eljárás, mellyel kapcsolatban nem várható el, hogy a TSZ-kötésre meglegyen. Pontosítás szükséges. Javasoljuk, hogy az 1. mérföldkőre legyen elég az átminősítésék átvezetése, a TSZ-kötéshez ne legyen előírás az eljárás megkezdése, az a tervezés részét kell, hogy képezze:„Abban az esetben lehet a projektet megvalósítani pályázni, ha a projekt tárgya az adott település településrendezési tervében ipari vagy különleges területnek [az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997 (XII.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 20§, 24§] minősített területen van. Az alapinfrastruktúra fejlesztése esetében lehetőség van a gazdasági terület-felhasználási egységet feltáró, körbevevő, a gazdasági területhez közvetlenül kapcsolódó közlekedési és közmű területen megvalósuló beruházás támogatására, de a beruházás célterülete ebben az esetben is ipari, különleges (vagy barnamezős) terület kell, hogy legyen. A terület-felhasználási besorolásra vonatkozó feltételt az első kifizetési kérelem benyújtásáig kell teljesíteni. Továbbá lehetőség van barnamezős területen megvalósuló projektek támogatására, ebben az esetben a támogatási igény benyújtásakor kell igazolni a barnamezős státuszt. Zöldmezős beruházás esetén az első kifizetési kérelemig a termőföldnek minősülő területnek rendelkeznie kell a termőföld végleges más célú hasznosítására vonatkozó jogerős ingatlanügyi hatósági engedéllyel.”

----------------------------------------------------------

25. old. "2.3. Milyen műszaki, szakmai elvárásoknak feleljen meg a projekt? B) h)""h) Vállalkozói inkubációs program kidolgozása, vagy annak megléte esetén továbbfejlesztése szükséges legkésőbb a 2. mérföldkőig, a projekt fizikai zárásáig."Nincs definiálva, hogy mit jelent/mit takar a vállalkozói inkubációsprogram. Pontos definiálás és elvárt specifikáció megadása szükséges. 

----------------------------------------------------------

28. old. 3.1. Vissza kell-e fizetni a támogatást?"Nem, a támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül, ezért a támogatást – szerződés szerinti projektmegvalósítás esetén – nem kell visszafizetni. A feltételeket a felhívás 6. fejezetben találhatja meg. "A támogatás visszafizetése adott esetben releváns lehet szerződés szerinti megvalósítás esetén is pl: Helyi infrastruktúra ,fejlesztéshez nyújtott beruházási támogatás esetében választott visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag. Javasolt kiegészíteni a pontot: "Nem, a támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül, ezért a támogatást – szerződés szerinti projektmegvalósítás esetén – nem kell visszafizetni. Ez alól kivételt képezhet a Felhívás 3.3 pontjában foglalt egyedi esetek (pl: az utólagos visszafizetési mechanizmus). A feltételeket a felhívás 6. fejezetben találhatja meg. "

----------------------------------------------------------

30. old. 4.1. Mikor kezdhető meg a projekt?"Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a projekt megkezdésére a támogatási kérelem benyújtását megelőzően sor került, a támogatási kérelem elutasításra, illetve a támogatás visszavonásra kerül. "A projekt megkezdésének tiltását a pályázat benyújtását megelőzően kizárólag helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatási kategória esetében tartjuk relevánsnak, így egyéb esetben javasolt engedélyezni a megkezdettséget. Javasolt módosítani a bekezdésben írtakat: „A támogatási kérelem benyújtása előtt megkezdett projekthez is igényelhet támogatást, ha azt a kérelem benyújtásáig fizikailag még nem fejezte be, és ha a támogatást igénylő nem helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatási kategória szerint igényel támogatást.”

----------------------------------------------------------

31. old. 5.1. Hány mérföldkövet kell tervezni?"Egy adott mérföldkőhöz ezen túlmenően meg kell tervezni az adott mérföldkővel bezárólag várhatóan elszámolni kívánt költségek kumulált mértékét is."A több tevékenységet tartalmazó projektek esetében párhuzamosan futhatnak bizonyos fejlesztések, így a mérföldkővel bezárólag várható költségek előzetes becslése értelmetlen, csak későbbi adminisztrációs plusz terhet jelent ezek kezelése EPTK felületen. (Pl. eszközbeszerzés / vonalas infrastruktúra fejlesztés / építési kivitelezés párhuzamos megvalósítása) Javasolt törölni a költségek kumulált rögzítésének elvárását.

----------------------------------------------------------

31. old. 5.1. Hány mérföldkövet kell tervezni?A közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatban nem került megjelölésre, hogy  az 1. vagy a 2. mérföldkőben szükséges igazolni. Kiegészítés szükséges:

Amennyiben az 1. mérföldkő esetében kérik a közbeszerzési eljárás lefolytatását, akkor a rendelkezésre álló 18 hónap felülvizsgálata indokolt. Ezért javasolt a 2. mérföldkőben igazolni a közbeszerzést is."2. mérföldkő: Fizikai befejezésA teljes projekt fizikai befejezését szükséges önálló mérföldkőként betervezni. A mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára szükséges megtervezni.Benyújtandó dokumentumok: közbeszerzési eljárás dokumentációja,  műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítésigazolások, egyéb projektzárást igazoló dokumentumok (pl. kifizetést igazoló bankkivonatok stb.), záró kifizetési igénylés."

----------------------------------------------------------

32-33. old. 5.2. Milyen indikátorok teljesítéséhez kell hozzájárulni?„Indikátor teljesítésének céldátuma: Projekt fenntartási időszakának vége: záró projektfenntartási jelentés”A Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások esetében a megvalósítás végén reális a teljesítés céldátuma. Korrekció javasolt: „Indikátor teljesítésének céldátuma: RCO02 indikátor esetében Projekt megvalósítás időszakának vége, RCO04 indikátor esetében: Projekt fenntartási időszakának vége: záró projektfenntartási jelentés”

----------------------------------------------------------

32-33. old. 5.2. Milyen indikátorok teljesítéséhez kell hozzájárulni?"Indikátor neve: vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma (RCO02)" "Indikátor igazolásának módja: Azon vállalkozások összesített száma, amelyek közvetlen, vissza nem térítendő támogatásban részesülnek, melynek feltétele a projekt befejezése. Az indikátor értelmezés tekintetében vállalkozás kategóriába számítandó a vonatkozó felhívás Támogatást igénylők köre pontjában feltüntetett GFO kód(ok) szerint."Az igazolás módja nem került leírásra. Javítás szükséges: "Indikátor igazolásának módja:  Támogatási szerződés. Azon vállalkozások összesített száma, amelyek közvetlen, vissza nem térítendő támogatásban részesülnek, melynek feltétele a projekt befejezése. Az indikátor értelmezés tekintetében vállalkozás kategóriába számítandó a vonatkozó felhívás Támogatást igénylők köre pontjában feltüntetett GFO kód(ok) szerint."

----------------------------------------------------------

32-33. old. 5.2. Milyen indikátorok teljesítéséhez kell hozzájárulni?"Indikátor igazolásának módja: az ipari parkok, iparterületek, inkubátorházak fejlesztésére vonatkozó projektek esetében az igazolás módja a közvetlen pénzügyi transzfer nélküli támogatás tartalmától függ:Ipari parkok, iparterületek, inkubátorházak esetén igazoló dokumentumként elfogadható szándéknyilatkozat a potenciális betelepülőktől/bérlőktől, betelepülőkkel/bérlőkkel kötött bérleti szerződés, megállapodás;"A szándéknyilatkozat elfogadása ellentmond a Felhívás 2.3. A) g) pontjában foglaltaknak, miszerint ""g) Betelepülő vállalkozásnak az minősül, mely a fejlesztett területen bérel vagy vásárol parcellát, különálló irodát vagy egyéb helyiséget, bejelentett székhellyel vagy telephellyel rendelkezik a fejlesztett területen."". Szándéknyilatkozat esetében bejelentett székhely, illetve telephely nem várható el."

Ellentmondás tisztázása szükséges. Amennyiben elfogadható a szándéknyilatkozat, úgy a Felhívás 2.3. A) g) pontjában szükséges megjelölni azt. Amennyiben bejelentett székhely/telephely szükséges, akkor a Felhívás 5.2 pontját szükséges korrigálni.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
T.P. | 2021-09-22 14:04:53

13. old. 2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek II. a)"a) Telekhatáron belüli alapinfrastruktúra (gáz, víz, csatorna, út, iparvágány, parkoló, elektromos vezetékrendszer, energia hálózat, távközlési és kommunikációs hálózat, hulladékkezelő létesítmények) kiépítése, átalakítása, felújítása, bővítése, korszerűsítése, közlekedőfelület kialakítása, illetve telekhatáron kívüli alapinfrastrukturális beruházás a Felhívás 3.4. pontja szerint."A Felhívásban nincs 3.4 pont, a hivatkozás pontosítása szükséges:"a) Telekhatáron belüli alapinfrastruktúra (gáz, víz, csatorna, út, iparvágány, parkoló, elektromos vezetékrendszer, energia hálózat, távközlési és kommunikációs hálózat, hulladékkezelő létesítmények) kiépítése, átalakítása, felújítása, bővítése, korszerűsítése, közlekedőfelület kialakítása, illetve telekhatáron kívüli alapinfrastrukturális beruházás a Felhívás 3.4. 2.3. pontja szerint."

----------------------------------------------------------

15-16. old. 2.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása„teljes 15-16. oldal”A korábbi felhívásban is problémát okoz, hogy a tulajdonos, támogatást igénylő vállalkozás, illetve üzemeltető szintjén megjelölt szempontok a nem állami támogatásnak minősülés esetében együttesen, vagy külön külön vizsgálva értendők/alkalmazandók. Egyértelműsíteni kell, hogy pl. amennyiben az üzelemtető nyílt és diszkriminációmentes eljárás keretében kerül kiválasztásra, és az üzemeltetésért piaci díjat fizet, akkor ezalapján a beruházás nem állami támogatásnak minősül? Vagy ahhoz, hogy nem állami legyen a támogatás teljesülnie kell az elvárásoknak tulajdonos és támogatást igénylő válallkozás szintjén egyaránt?A fejezet átfogalmazása és átstruktúrálása javasolt a kiírói szándék szerint.

--------------------------------------------------------

16. old. 2.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása" Az Európai Bizottság az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatás fogalmáról szóló közleményének értelmében egy támogatási intézkedés abban az esetben nem érinti a tagállamok közötti kereskedelmet, amennyiben az kizárólag helyi jelentőséggel, hatókörrel bír. A közlemény 196. pontja értelmében egy intézkedés abban az esetben minősülhet helyi jelentőségűnek, ha 1. a kedvezményezett az adott tagállamon belüli korlátozott területen kínál árukat vagy szolgáltatásokat, 2. valószínűtlen, hogy e tevékenység más tagállamokból vonzana vásárlókat és 3. nem feltételezhető, hogy az intézkedésnek marginálisnál nagyobb hatása lenne a határon átnyúló beruházásokra és letelepedésekre. Az ilyen jellegű intézkedések nem minősülnek uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak, ezekben az esetekben tehát az állami támogatási szabályokat nem kell alkalmazni."

A helyi hatás igazolhatóságának, ezáltal elfogadásának nem kerültek objektív szempontok megadásra. Javasolt a "marginálisnál nagyobb hatás" pontosabb lehatárolása, illetve pontos számítási módszertan lefektetése: " Az Európai Bizottság az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatás fogalmáról szóló közleményének értelmében egy támogatási intézkedés abban az esetben nem érinti a tagállamok közötti kereskedelmet, amennyiben az kizárólag helyi jelentőséggel, hatókörrel bír. A közlemény 196. pontja értelmében egy intézkedés abban az esetben minősülhet helyi jelentőségűnek, ha 1. a kedvezményezett az adott tagállamon belüli korlátozott területen kínál árukat vagy szolgáltatásokat, 2. valószínűtlen, hogy e tevékenység más tagállamokból vonzana vásárlókat és 3. nem feltételezhető, hogy az intézkedésnek marginálisnál az igénybevevők arányát figyelembe véve 2%-nál nagyobb hatása lenne a határon átnyúló beruházásokra és letelepedésekre. Az ilyen jellegű intézkedések nem minősülnek uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak, ezekben az esetekben tehát az állami támogatási szabályokat nem kell alkalmazni."

----------------------------------------------------------

16-19. old. 2.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása„Táblázat "Támogatható tevékenységek" oszlopának cellái”A hivatkozások nem megfelelőek az egyes támogatható tevékenységekre (pl.: 3.1.1. A) I., II., ) A hivatkozás pontosítása szükséges:  „Pl: 3.1.1. 2.1.1. A) I., II. Meglévő ipari parkok, tudományos és technológiai parkok, logisztikai és innovációs központok, valamint iparterületek telekhatáron belüli alapinfrastruktúra”

----------------------------------------------------------

17. old. 2.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása"9 Amennyiben az infrastruktúrához megkülönböztetésmentes hozzáférés biztosított a felhasználók számára, illetve az ipari parkba, tudományos és technológiai parkba, logisztikai és innovációs központba, iparterületre megkülönböztetés-mentes betelepülés biztosított."A lábjegyzetben leírt pontosítás a telekhatáron kívüli alapinfrastruktúrális beruházásokra vonatkozóan olyan esetet ír le, amely nem állami támogatási kategória alá sorolandó, a táblázat vonatkozó sora a helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott támogatáshoz kapcsolódik. Ezen lábjegyzet törlése szükséges: "8 Amennyiben az infrastruktúrához megkülönböztetésmentes hozzáférés biztosított a felhasználók számára, illetve az ipari parkba, tudományos és technológiai parkba, logisztikai és innovációs központba, iparterületre megkülönböztetés-mentes betelepülés biztosított."

----------------------------------------------------------

18. old. 2.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása"11 Amennyiben az út, csomópont közforgalmúnak minősül és a lakosság számára hozzáférhető."A lábjegyzetben leírt pontosítás a telekhatáron kívüli alapinfrastruktúrális beruházásokra vonatkozóan olyan esetet ír le, amely nem állami támoghatási kategória alá sorolandó, hiszen bérbe nem adható, eladása nem lehetséges. Ezen lábjegyzet törlése szükséges: "11 Amennyiben az út, csomópont közforgalmúnak minősül és a lakosság számára hozzáférhető."

----------------------------------------------------------

19. old 2.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása"A projekt előkészítésével kapcsolatban felmerült költségek"

Itt azt jelzik, hogy minden, állami támogatás alá sorolandó beruházáshoz kapcsolódó projekt előkészítési költség csekély összegű támogatásnak minősítendő. Ezzel ellentétben egyéb felhívásokban, illetve jelen Felhívás tervezet 4.1 pontjában szereplőek szerint  "uniós állami támogatási kategóriával támogatott tevékenységhez kapcsolódóan a támogatási kérelem benyújtását megelőzően a projekt előkészítésével kapcsolatban felmerült költségek" minősülnek csekély összegű támogatásnak.Ellentmondás tisztázása szükséges a hivatkozott pont (táblázat) kiegészítésével: "A támogatási kérelem benyújtása előtt a projekt előkészítésével kapcsolatban felmerült költségek"

----------------------------------------------------------

16-19. old. 2.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolásaJavasolt jelölni, hogy állami és nem állami támogatási kategóriát is tartalmazó főtevékenység esetében minden kapcsolódó költség támogatási kategóriája igazodik a főtevékenységhez. Kiegészítés szükséges az arányosítással érintett projektekre tekintettel, hiszen az életszerűség alapján a projektek jó része nem homogén, tartalmaz többféle tevékenységet, és ezáltal állami / nem állami jogcím illetve de minimis jogcímmel is érintett lehet.„Állami és nem állami támogatási kategóriát egyaránt tartalmazó beruházások esetében minden tevékenység igazodik a főtevékenység arányához.”

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
H.B. | 2021-09-20 16:42:12

Tisztelt Közreműködő!

 

Az alábbi kérdéseink merültek fel:

Általános kérdésként:

1. Egy támogatási kérelemben lehetséges lesz A) és B) és C) tevékenységre is pályázni?

2. Lehetséges lesz például csak C) => I. Helyi termelők, helyi termékek piacra jutásának támogatása =>a) és b) altevékenységre is pályázni? Azaz egy támogatási kérelemben meglévő piaci területet fejleszteni és újat létrehozni?

3. „2.3. Milyen műszaki, szakmai elvárásoknak feleljen meg a projekt?" => "d) Telekhatáron kívüli megvalósítás nem támogatható. Ez alól kivételt jelent az elérhetőséget javító útfejlesztés, illetve a telekhatáron kívüli alapinfrastrukturális költség” => ebben az esetben az útfejlesztés hány méter hosszig, milyen paraméterek (pl.: szilárd burkolat) támogatható?

 

B) Inkubátorházak fejlesztésre vonatkozóan:

4. Felhívás tervezet 25. oldal => g) alpont, azaz „Az inkubációs fejlesztés végső haszonélvezői az előző pontban foglalt inkubációs szolgáltatást nyújtó szervezetek kivételével – a támogatási kérelem benyújtását megelőzően már betelepült mikro-, kis- és középvállalkozások, vagy olyan újonnan betelepülő mikro-, kis- és középvállalkozások lehetnek, amelyek a betelepülés időpontjában induló vállalkozásnak” => mit értenek betelepülésen? A pályázó településre való betelepülést, vagy az inkubátorházba történt betelepülést?

 

C) Vidéki gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatása => „Helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai fejlesztések támogatása gyűjtőpont (hub) jelleggel” vonatkozóan:

5. szárítás (pl.: gabona szellőztetés) nem támogatható?

6. hídmérleg kiépítse (vagy felújítása) is támogatható? (Jellemzően ez is az agrárlogisztikai épületek üzemeltetéséhez szükséges építés.)