A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2021.09.24-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2021-09-24 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
B.Zs. | 2021-09-24 22:35:53

Tisztelt Irányító Hatóság!

BKMFÜ NKft. javaslata a 7%-os átalány alkalmazásához: 

1.)  A 7%-os átalány díj projekt mérettől független alkalmazásával nem értünk egyet, ezért amennyiben elkerülhetetlen a százalékban meghatározott átalány kötelezővé tétele, akkor javasoljuk, hogy csak a kisebb projektméret, a 100 millió Ft alatti elszámolható összköltségű fejlesztések esetén kerüljön alkalmazásra. Kisebb településeken ez a jellemző projektméret, és ekkora támogatásnál még abszolút értékben alacsonyabb lesz a szükséges önerő, amit a kedvezményezetteknek várhatóan biztosítania szükséges. 100 millió Ft feletti projektek esetében pedig a valós költség alapú elszámolással elkerülhető a plusz forrás bevonásának terhe. Javaslatunk megfelel a 2021/1060 EU rendelet 53. cikk (2) bekezdésének előírása szerinti a 200 000 EUR alatti, ERFA és ESZA+ forrásból finanszírozott projektek esetén kötelező előírásnak.

2.)    A 100 millió Ft feletti projektek esetén a Felhívás tervezetek „az elszámolható költségek mértékére és arányára vonatkozó elvárások” pontjait szükségesnek látjuk kiegészíteni a valós költség alapon elszámolni kívánt projektelőkészítés és projektmenedzsment tevékenységek költségeire vonatkozó belső korlátokkal. Esetükben javasolt a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet (továbbiakban Kormányrendelet) szerinti költségkorlátoknak megfelelő (előkészítés 7%, menedzsment 2,5%) arányok alkalmazása. 

A 7%-os átalánnyal kapcsolatos bővebb észrevételek, javaslatok, valamint indoklások a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat kapcsolódó válaszlevelében olvashatóak. 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
J.H.M. | 2021-09-24 19:20:00

Tisztelt Irányító Hatóság!

A felhívás jelentkezési feltételei közé tartozik a jelentkezési határidő és az egy pályázat esetén igényelhető támogatási összeg. Többek között ezek a feltételek is a felhívás vonatkozó területspecifikus mellékleteiben kerülnek majd szabályozásra, azonban ezek a mellékletek nem jelentek meg a felhívás tervezettel együtt, így azok véleményezése nem lehetséges most. Ezért javasoljuk, hogy legyen egy következő társadalmi egyeztetési forduló akár egy rövidebb véleményezési határidővel, amely keretében a leginkább érintett támogatásra jogosultak számára véleményezési lehetőséggel közreadják a mostani egyeztetési kör után esetlegesen pontosított felhívás tervezetet a vonatkozó területspecifikus mellékletekkel és a már elkészült szakmai mellékletekkel együtt.

Észrevételünk figyelembe vételét előre is köszönjük!

Tisztelettel: Kazincbarcika Város Önkormányzata

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
H.R. | 2021-09-24 14:00:25

2.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

B. Közbiztonsági funkció, a közbiztonság javítását, a fejlesztés eredményeinek megőrzését szolgáló tevékenységek az akcióterületen:

a) Polgárőrség épületének kialakítása, felújítása, mobil konténer létesítése;”

Észrevétel 1)

-             a) pont helyett: Polgárőrség épületének, helyiségeinek kialakítása, felújítása, illetve számukra legfeljebb a projekt megvalósításának időszakában mobil konténer elhelyezése.

Észrevétel 2)

-             Kérjük a projekt adatlapon bemutatandó szakmai mutatók közül a 28. számút  - „Fűtés elektrifikáció eredményeként korszerűsített középületek és lakások száma” – közérthetőbben megfogalmazni.

Tisztelettel:

Pengő Julianna

megyei főépítész

KEM Önkormányzati Hivatal

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Gy.A. | 2021-09-24 13:24:02

Tisztelt Irányító Hatóság!

A Pályázati Felhívás 7.3. Melyek az elszámolható költségek? pontjában előírt feltételekhez kapcsolódóan az alábbi észrevételt tesszük:

A projekt előkészítés költségeit szükséges lenne kiegészíteni a projekt előkészítéséhez kapcsolódó egyéb tevékenységek elszámolhatóságával, - mint például a projekt tervezése, az ehhez kapcsolódó műhelymunka, a kérelem kitöltése, és benyújtása az online kitöltő programban -, hiszen e tevékenységek ugyanúgy szerves részét képezik a projekt előkészítésének, mint megalapozó dokumentum összeállítása. Amennyiben csak maga a megalapozó dokumentum elszámolása lehetséges, úgy szerződéskötési problémák merülnek fel, mivel a megalapozó dokumentum teljesítését nem lehet felosztani több részszámlára, pedig a megalapozó dokumentum elkészítésén túl az esetleges hiánypótlások, tisztázó kérdések megválaszolása, sőt a Támogatási Szerződés megkötése és az ehhez szükséges dokumentumok összeállítása is a pályázatíró feladata.

 

Észrevételünk figyelembevételét előre is megköszönve, tisztelettel:

Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
M.K. | 2021-09-24 11:38:22

Tisztelettel küldjük a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége véleményét:

A dokumentumban (pl. a 25. oldalon) használt "projektarányos akadálymentesítés" kifejezés ellentmond a hatályos jogszabályi követelményeknek. Kérjük a projektarányos akadálymentesítés mint lehetőség törlését a pályázati felhívásból.

A MEOSZ szerint elfogadhatatlan az "akadálymentesítés részleges kialakítása". Az akadálymentesítés nem egy opcionálisan vállalható többletszolgáltatás, hanem jogszabályok által meghatározott kötelezettség.

A pályázati felhívás jelenleg a „Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez” című dokumentumra hivatkozik mint az akadálymentes tervezést segítő útmutatóra. Ugyanakkor a 24. oldalon a felhívás hivatkozik a szabványokra. A fent említett „Segédlet a közszolgáltatások…”  helyett kérjük a 2021-ben elfogadott és elérhető EU-s szabványt is nevesítve szerepeltessék a felhívásban, ajánlva pályázóknak, pontos elérhetőséggel: MSZ EN 17210:2021 – Az épített környezet hozzáférhetősége és használhatósága. Funkcionális követelmények. Elérhetősége: http://www.mszt.hu/web/guest/webaruhaz;jsessionid=A94F764EB99B2EF7E1E0960D5280C63A?p_p_id=msztwebshop_WAR_MsztWAportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_msztwebshop_WAR_MsztWAportlet_ref=176718&_msztwebshop_WAR_MsztWAportlet_javax.portlet.action=search

A fenti sztenderd meglátásunk szerint hasznosabb és világosabb útmutatást ad, mint a már megjelölt „Segédlet”.

Kérjük továbbá, hogy a beadott pályázati dokumentáció bírálatába is vonjanak már be rehabilitációs szakmérnököt, mert a beadott pályázatok akadálymentesítési tervezeteiben sok hiba szerepelhet, amelyet szakértőnek kell megértenie, értékelnie és adott esetben módosításokat kérnie.

Szeretnénk továbbá megjegyezni a pályáztató felé, hogy a pályázati felhívások véleményezésére megadott 8 munkanap (ez esetben szeptember 14. és szeptember 24. között) messze nem elegendő, és nem is méltányos civil és más szervezeteknek, akik véleményt szeretnének beadni. A pályázati dokumentációk technokrata nyelvezete és komplexitása komoly kihívás még amúgy megfelelő szakértői háttérrel rendelkező szervezeteknek is. Az alapos véleményezés nem teljesíthető ennyire rövid határidővel, ráadásul előzetes felkészülés nélkül. Véleményünk szerint az ilyen rövid határidő sérti a civil konzultáció megfelelőségére vonatkozó elveket. Kérjük, legközelebb hosszabb időszakot jelöljenek meg.

Köszönettel, 

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége, Budapest 1032, San Marco u. 76.

meosz@meosz.hu

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
K.B. | 2021-09-24 09:21:34

Véleményünk szerint a közvetett költségeken felüli költségekre vetített 7%-os átalány nem elfogadható.

Figyelembe véve az előkészítési tevékenységek költségeinek emelkedését (lásd pl. tervezés), a pályázók nagy általánosságban már 2018-19-ben sem tudtak 5% alatt terveztetni.

A vetítési alapra vetített 7%-os átalány a teljes projekt elszámolható költségére vetítve kb 6,51%-ot tesz ki, ami alacsonyabb, mint akár az előző 2014-2020-as időszakban az azonos tevékenységekre alkalmazott belső korlátok összessége (5%+2,5%+0,5%=8%), miközben jelentős drágulások mentek végbe főképp a tervezői piacon, valamint jelentősen alacsonyabb, mint a 256/2021 Korm.rendeletben a 2021-2027-es időszakra tevékenységenként meghatározott belső korlátok (7%+2,5%+0,5%=10%) aggregált értéke.

A hangoztatott előnyök (az átalány költségek alá eső tevékenységek beszerzési dokumentációjának támogató hatósági általi nem ellenőrzése) minimális adminisztrációs könnyebbséget sem jelentenek a pályázók nagy részének (önkormányzatok, egyéb költségvetési szervek), hiszen az egyéb rájuk vonatkozó szabályozások alapján a három árajánlatos beszerzéseket mindenképpen le kell folytatniuk, azok dokumentációjának az eddigiekhez hasonlóan hiánytalanul rendelkezésre kell állnia. Ezen dokumentációknak a nem ellenőrzése nem áll egyenes arányban a 256/2021 Korm.rendeletben meghatározott tevékenységenkénti belső korlátok összességéhez viszonyított elszámolható költségvesztéssel (amit az kedvezményezetteknek saját forrás terhére kell finanszírozni).

Az átalány elszámolás jelen javaslatban történő alkalmazása egyenes út a forráshiányos projektekhez, hiszen előre látszik, hogy ebbe a keretbe a tervezett tevékenységek nem férnek bele.

A fentiek értelmében javasoljuk az átalány 7%-ról 10%-ra emelését.

Amennyiben ez az emelés nem lehetséges, illetve az SCO módszertan szerint a historikus adatokkal nem támasztható alá, úgy a következők szerint javaslunk eljárni az ERFA projektek esetében:

• Az sco legyen opcionális, vagyis minden kedvezményezett minden projektje esetében külön-külön dönthesse el, hogy valós költség vagy sco alapon kíván-e elszámolni.

• A költségátalány ne csak a költségek összességére, hanem az egyes költségkategóriákra külön-külön és projektméret szerint differenciáltan legyen megállapítva (ahogy ez a TOP Plusz SCO módszertan korábbi tervezeteiben is szerepelt).

• Az sco alkalmazása költségkategóriánként külön-külön is választható legyen (tehát például dönthessen úgy a kedvezményezett, hogy az előkészítési költségeket real cost alapon, míg ugyanabban a projektben a projektmenedzsment költségeket sco alapon szeretné elszámolni.

Az ESZA+ forrásból finanszírozott projektek esetében már elfogadhatónak tűnik a javaslat, azonban a 2014-2020-as időszak ESZA projektjeinek tapasztalatait figyelembe véve, itt is 8%-os átalány alkalmazását javasoljuk (tekintettel az ESZA projektek igen jelentős volumenű projektmenedzsment tevékenység szükségleteire).

• A valós költség alapú elszámolásnál az alkalmazott %-os korlátok a 2014-2020-as időszakban már megszokott szinten maradjanak.

 

6.2. Milyen további szakmai elvárásoknak kell megfelelni a megvalósítás során? A felhívás értelmében Biztos Kezdet Gyerekház, Tanoda és Roma Lány Program csak olyan településeken valósítható meg, amelyek állandó lakónépessége 10.000 fő feletti, illetve beleesik bizonyos kedvezményezett járási vagy települési kategóriába a 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet és a 105/2015. (IV.23) Korm. rendelet alapján. Számos olyan 10.000 fő alatti és a fenti jogszabályokban nem szereplő település van, ahol szükséges a Biztos Kezdet Gyerekház, Tanoda és Roma Lány Program megvalósítása nagymértékben hozzájárulna a célcsoport felzárkózásához. Javasoljuk legalább a népességszámra vonatkozó kritérium csökkentését 3000 főre.

 

Az e-beszerzés funkció használata túlzott adminisztrációs terhet ró az önkormányzatokra mint kedvezményezettekre, a piaci ár igazolása egyébként is a jogszabályoknak megfelelő átlátható módon történik esetükben a nyilvánosság biztosításával.

Nyírmada Város Önkormányzata

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
H.Zs. | 2021-09-23 10:13:30

Tisztelt Irányító Hatóság!

A pályázati felhívás 13.3. További mellékletek A. pont szerinti Területspecifikus mellékleti lista nem tartalmazza Csongrád-Csanád megyét. Kérjük szíveskedjenek a felhívás szakmai mellékletei fejezet vonatkozó részét kiegészíteni, hogy a Csongrád-Csanád megyei települések is jogosultak legyenek pályázat benyújtására.

Tisztelettel:

Hoffner Zsóka projektmenedzser

Mórahalom Városi Önkormányzat

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
B.Zs. | 2021-09-22 22:02:51

8.2. Fejezet: Melyek a kiválasztási kritériumok? 1.3 szempont. Idézett szöveg: „(A felhívás elvárja a város Integrált Településfejlesztési Stratégiájához, az Anti-Szegregációs Programhoz, a Helyi Esélyegyenlőségi Programjához való illeszkedést, amelyet legkésőbb a projektfejlesztés vonatkozó mérföldkövének teljesítésekor igazolni szükséges.)” A 2.3. Milyen műszaki, szakmai elvárásoknak feleljen meg a projekt? alfejezet 5) pontja és a kapcsolódó 9. lábjegyzet szerint a HEP-hez való illeszkedés a támogatási kérelem benyújtásakor elvárt. Javaslat: Kérjük az ellentmondás tisztázását.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
B.Zs. | 2021-09-22 22:01:32

7.4. Fejezet: Milyen feltételei vannak az elszámolhatóságnak? Idézett szöveg: „E-beszerzés funkció használata: Felhívjuk a figyelmet, hogy Ön, mint kedvezményezett köteles a projekt keretében megvalósítandó, Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában az alábbiak szerint eljárni:1. A beszerzési igényét az ajánlattételi határidőt megelőző legalább öt nappal fel kell töltenie a palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető EPTK felületen.2. Nem kell közzétenni a beszerzési igényt akkor, ha a támogatott projekt elszámolható összköltsége 3 000 000 Ft-nál nagyobb és Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzés elszámolható összköltsége nem haladja meg a 300.000 Ft-ot.” Az elektronikus közzététel kötelező tételével jelentős adminisztratív teher kerül a kedvezményezettekre. Javaslat: Javasolt az elektronikus közzétételt lehetőségként és javaslatként előírni a korábbi felhívásokhoz hasonlóan. 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
B.Zs. | 2021-09-22 22:00:13

6.2. Fejezet: Milyen további szakmai elvárásoknak kell megfelelni a megvalósítás során? Hiányzik a szabályozás a 300 millió Ft feletti támogatásban részesülő projektekre, melyek nem termelnek befejezésüket követően nettó bevételt. Javaslat: A TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető település felhívástervezet mintájára kerüljön kiegészítésre a fejezet azon 300 millió Ft feletti támogatásban részesülő projektekre is, melyek nem termelnek befejezésüket követően nettó bevételt.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
B.Zs. | 2021-09-22 21:58:13

6.2. Fejezet: Milyen további szakmai elvárásoknak kell megfelelni a megvalósítás során? Idézett szöveg: „Azon 300 millió Ft-ot meghaladó összes elszámolható összköltségű projektek esetében, amelyek befejezésüket követően nettó bevételt termelnek költség-haszon elemzést szükséges készíteni.” A 2014-2020-as időszak TOP-fejlesztéseknél többször módosult, hogy mit értünk elszámolható költség alatt (az önerő, mint kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulása, majd mint nem támogatható tevékenység)

Javasoljuk a szöveg pontosítását: "Összes elszámolható összköltségű projekt" helyett "támogatásban részesülő projekt." Javaslat: Azon 300 millió Ft támogatásban részesülő meghaladó összes elszámolható összköltségű projektek esetében, amelyek befejezésüket követően nettó bevételt termelnek, költség-haszon elemzést szükséges készíteni.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
B.Zs. | 2021-09-22 21:57:18

6.1. Fejezet: Mire nem kapható támogatás? Idézett szöveg: „i) Az akcióterületen új lakás építése. (Meglévő épületben lakófunkció kialakítása lehetséges a 2.1.1 I. b) és 2.1.1 II. a) alpontok alapján. Kivételt jelent, ha a település méretéből adódóan a beavatkozási helyszín az akcióterületen belül kerül kijelölésre, mivel a teljes település területét magában foglalja az akcióterület. ) Logikailag értelmetlen, mert a 2.1.1 II. a) alpont alapján csak az akcióterületen kívül létesíthető bérlakás. Kérjük a szövegrész kiegészítését, pontosítását. Javaslat: i) Az akcióterületen új lakás építése. (Meglévő épületben lakófunkció kialakítása lehetséges a 2.1.1 I. b) pont alapján az akcióterületen, és 2.1.1 II. a) alpontok alapján integrált lakókörnyezetben, illetve az akcióterületen, . Kivételt jelent, ha a település méretéből adódóan a beavatkozási helyszín az akcióterületen belül kerül kijelölésre, mivel a teljes település területét magában foglalja az akcióterület.)

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
B.Zs. | 2021-09-22 21:55:58

2.3. fejezet Milyen műszaki, szakmai elvárásoknak feleljen meg a projekt? Idézett szöveg: „35) Ingatlankiváltás: Amennyiben a projekt megvalósítása során ingatlankiváltásra kerül sor, akkor vizsgálni szükséges a kiváltással érintett épületek jövőbeni sorsát. Amennyiben a kiváltott ingatlan hasznosítása során – esetleges értékesítéséből, bérbe adásából, más módon történő hasznosításából – bevétele keletkezik, úgy azzal a projekt részletes kidolgozása során készülő költség-hasznon elemzésben számolni szükséges.36) Amennyiben az akcióterületi fejlesztés következtében felhagyottá válik egy ingatlan, azt kötelező hasznosítani vagy elbontani. Hasznosítás esetén annak tervezett módját a Megvalósíthatósági Tanulmányban szükséges bemutatni.” A projektekre jellemzően nem lesz szükséges költséghaszon-elemzést készíteni. A bevételtermelés nem jár nettó bevételtermeléssel, ha a kiadások "ellensúlyozzák" a bevételeket. " Javasoljuk a szövegrész pontosítását és a két pont összevonását. Javaslat: 35) Ingatlankiváltás: Amennyiben a projekt megvalósítása során ingatlankiváltásra kerül sor, akkor a MT-ban vizsgálni szükséges a kiváltással érintett épületek jövőbeni sorsát. Amennyiben a kiváltott ingatlan hasznosítása során – esetleges értékesítéséből, bérbe adásából, más módon történő hasznosításából – bevétele keletkezik, úgy azzal a projekt részletes kidolgozása során készülő költség-hasznon elemzésben számolni szükséges. és a projektre költség-haszon elemzés készül, úgy a keletkező bevétellel az elemzés során számolni szükséges.36) Amennyiben az akcióterületi fejlesztés következtében felhagyottá válik egy ingatlan, azt kötelező hasznosítani vagy elbontani. Hasznosítás esetén annak tervezett módját a Megvalósíthatósági Tanulmányban szükséges bemutatni.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
B.Zs. | 2021-09-22 21:53:11

5.2. Milyen indikátorok teljesítéséhez kell hozzájárulni?  Idézett szöveg: „Várhatóan minden új, és a korszerűsített szociális lakások zöme energetikai felújítással jár, azonban a mutató nem terjed ki az épületek felújítására vagy karbantartására és javítására.” A mondat nehezen értelmezhető. Az indikátor megnevezése: Az új vagy korszerűsített szociális lakások kapacitása (személyek). Ha a felújított lakások ebbe nem értendők bele, akkor mi számít korszerűsített lakásnak? Javaslat: Kérjük a mondat pontosítását. Egy lehetséges értelmezés, hogy önmagában az energetikai felújítás nem számít bele az indikátorba.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
S.É. | 2021-09-22 11:21:47

Engedélyezzék, hogy ne csak a KSH által 2011-ben megállapított szegregációs adatok alapján, hanem helyi, vagy külső cég, vagy akár a KSH által az adott településen 2021-ben végzett felmérés alapján is meg lehessen állapítani a szegregációt.