A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2021.09.24-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2021-09-24 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
P.M.E. | 2021-09-24 22:49:08

Kérjük a felhívásban a köznevelési intézmények fejlesztésének lehetőségét is visszahozni. 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
J.H.M. | 2021-09-24 19:15:59

Tisztelt Irányító Hatóság!

A felhívás jelentkezési feltételei közé tartozik a jelentkezési határidő és az egy pályázat esetén igényelhető támogatási összeg. Többek között ezek a feltételek is a felhívás vonatkozó területspecifikus mellékleteiben kerülnek majd szabályozásra, azonban ezek a mellékletek nem jelentek meg a felhívás tervezettel együtt, így azok véleményezése nem lehetséges most. Ezért javasoljuk, hogy legyen egy következő társadalmi egyeztetési forduló akár egy rövidebb véleményezési határidővel, amely keretében a leginkább érintett támogatásra jogosultak számára véleményezési lehetőséggel közreadják a mostani egyeztetési kör után esetlegesen pontosított felhívás tervezetet a vonatkozó területspecifikus mellékletekkel és a már elkészült szakmai mellékletekkel együtt.

Észrevételünk figyelembevételét előre is köszönjük!

Tisztelettel: Kazincbarcika Város Önkormányzata

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
N.A. | 2021-09-24 14:30:03

Tisztelt Irányító Hatóság! 

A pályázati felhívás 13.3. További mellékletek A. pont szerinti Területspecifikus mellékleti lista nem tartalmazza Győr-Moson-Sopron megyét. Kérjük, szíveskedjenek a felhívás szakmai mellékletei fejezet vonatkozó részét kiegészíteni, hogy a Győr-Moson-Sopron megyei települések is jogosultak legyenek pályázat benyújtására. 

Tisztelettel: 

Dr. Walter Katalin projektmenedzser 

walter.katalin@uni-sopron.hu+36 99 518 269 • +36 30 613 4315 

Rektori HivatalProjektmenedzsment Csoport9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Gy.A. | 2021-09-24 13:20:00

Tisztelt Irányító Hatóság!

A Pályázati Felhívás 7.3. Melyek az elszámolható költségek? pontjában előírt feltételekhez kapcsolódóan az alábbi észrevételt tesszük:

A projekt előkészítés költségeit szükséges lenne kiegészíteni a projekt előkészítéséhez kapcsolódó egyéb tevékenységek elszámolhatóságával, - mint például a projekt tervezése, az ehhez kapcsolódó műhelymunka, a kérelem kitöltése, és benyújtása az online kitöltő programban -, hiszen e tevékenységek ugyanúgy szerves részét képezik a projekt előkészítésének, mint megalapozó dokumentum összeállítása. Amennyiben csak maga a megalapozó dokumentum elszámolása lehetséges, úgy szerződéskötési problémák merülnek fel, mivel a megalapozó dokumentum teljesítését nem lehet felosztani több részszámlára, pedig a megalapozó dokumentum elkészítésén túl az esetleges hiánypótlások, tisztázó kérdések megválaszolása, sőt a Támogatási Szerződés megkötése és az ehhez szükséges dokumentumok összeállítása is a pályázatíró feladata.

 

Észrevételünk figyelembevételét előre is megköszönve, tisztelettel:

Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
T.I. | 2021-09-24 12:20:04

A Széchenyi Terv támogatása során (ROP) megvalósított bölcsődei infrastrukturális fejlesztéssel érintett intézmények újbóli, azonos tematikájú fejlesztésére lehet-e pályázni a TOP PLUSZ programban?

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
K.A. | 2021-09-24 12:05:05

A felhívás korábban tartalmazott köznevelés infrastrukturális fejlesztésére irányuló tevékenységeket is. Ez a legújabb verzióból kimaradt. Érdeklődnénk, hogy milyen konstrukció keretében tervezett az iskolák támogatása?

Valamennyi felhíváshoz:

Minden felhívás hivatkozik az Elszámolási Útmutatóra, azonban annak véglegesített változata még nem ismert.

Valamennyi felhívás bevezeti a projektelőkészítés és menedzsment tevékenység kapcsán az egyszerűsített költségelszámolást, de a Helyettes Államtitkár Úr levelében foglaltaktól eltérő körre terjed ki (nincs nyilvánosság), továbbá általános jelleggel kötelező, nem függ összeghatártól az alkalmazhatósága.

A Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések TOP_Plusz-3.1.1-21 felhívás 7.5 pontja mind a projektelőkészítésre, mind a menedzsmentre vonatkozóan tartalmaz szakmai korlátot, azonban a többi felhívásban nincs ilyen belső korlát. Ezzel szemben a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 235. § (1) a) pontja alapján a projekt keretében projekt-előkészítésre, tervezésre az összes elszámolható költség legfeljebb 7%-a, míg f) pontja alapján a projektmenedzsmentre az összes elszámolható költség legfeljebb 2,5%-a számolható el. Amennyiben az egyszerűsített elszámolási módokra nem vonatozik a kormányrendelet szerinti belső korlát, kérjük, szíveskedjenek ezt a tényt jelezni. A Korm. rendelet érintett § (3) bekezdése csak a korlátok szűkítésének lehetőségét adja meg az IH számára.

E-beszerzés funkció: Kérjük, a kötelező alkalmazását töröljék, mivel az felesleges adminisztrációs terhet ró a Kedvezményezettekre.

Támogatási előlegre vonatkozó szabályozás: a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 251. § szerint:

„(1) Költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság, térségi fejlesztési tanács, köztestület vagy közalapítvány kedvezményezett esetén támogatási előleg akkor nyújtható, ha

a) a kedvezményezett a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatás kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy

b) a megítélt támogatás összege nem éri el az ötvenmillió forintot.”

A felhívások „Mennyi előleg igényelhető?” pontja szerint:

„Az igényelhető támogatási előleg mértéke legfeljebb a megítélt támogatás:

a) 25%-a, de természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb 500 000 000 Ft,

b) 50%-a kutatás-fejlesztés, valamint feltételesen vissza nem térítendő támogatási forma alkalmazása esetén,

c) 100%-a a lenti feltételek teljesülése esetén:

A támogatási előleg mértéke abban az esetben 100 %, ha Ön költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, térségi fejlesztési tanács helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi tulajdonban álló gazdasági társaság, köztestület vagy közalapítvány kedvezményezett, és

a) a fizetési számláit az Áht. alapján a Kincstárban köteles vezetni vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatás kezelésére a Kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy

b) az Ön részére a megítélt támogatás összege nem éri el az 50 000 000 Ft-ot.

Az a) és b) pont nem teljesülése esetén a felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás 25%-a.

Szeretnénk jelezni, hogy a korábban vagylagos feltételként megjelölt a), b) pontokra később együttes feltételként hivatkozik a felhívás, másrészt a felhívás nem tér ki arra, hogy a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet szerint közszféra szervezetek előlegigénylésére általános jelleggel, és nemcsak 100 %-os előleg igénybevétele esetén vonatkozik eltérő szabályozás. Kérjük az ellentmondás feloldását!

Agria Térségfejlesztési Nonp. Kft.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
M.K. | 2021-09-24 11:46:20

Tisztelettel küldjük a Mozgáskorlátozott Egyesületeinek Országos Szövetsége véleményét:

A 17. oldalon B.1.) a pontban leírt akadálymentességi követelmények nem elegendőek, mert nem szerepel a szolgáltatás hozzáférhetősége. Korábban használt kifejezés volt a "funkcionális" akadálymentesítés, ami azt jelentette, hogy minden funkció és szolgáltatás akadálymentesen elérhető kell, hogy legyen legalább egy helyen. Ez szintén nem a hatályos hazai jogszabályi követelményeknek megfelelő követelmény, de minimumként sokkal alkalmasabb.

A dokumentumban használt "projektarányos" kifejezés ellentmond a hatályos jogszabályi követelményeknek.  Lehetővé tesz pl. egy óvodafejlesztést oly módon, hogy be lehessen jutni az épületbe, és ott egy illemhelyre akadálymentesen, de az épület rendeltetése szerinti funkció ne legyen elérhető. Kérjük a projektarányos akadálymentesítés mint lehetőség törlését a pályázati felhívásból.

A MEOSZ szerint nem támogatható egy pályázat, ha olyan épületben kíván egy szolgáltatást megvalósítani, amely arra nem alkalmas. Elfogadhatatlan az "akadálymentesítés részleges kialakítása". Az akadálymentesítés nem egy opcionálisan vállalható többletszolgáltatás, hanem jogszabályok által meghatározott kötelezettség.

A 18. oldalon a d.) pontban a rehabilitációs szakmérnök bevonása a kivitelezés során fontos elem, de nem csak a projekt végén javasolt. A kivitelezés zárásakor már nem, vagy csak igen nagy költséggel orvosolhatóak tervezési problémák, nem megfelelő berendezések stb. Korábbi pályázatokban igazolni is kellett a folyamatos együttműködést, javasoljuk ezt ebben a kiírásban is.

A pályázati felhívás jelenleg a „Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez” című dokumentumra hivatkozik mint az akadálymentes tervezést segítő útmutatóra. Ugyanakkor a 22. oldalon a 2.4.1.b) pontban a felhívás hivatkozik a szabványokra. A fent említett „Segédlet a közszolgáltatások…”  ráadásul többéves és bizonyos pontokon nem kellően világos útmutatást ad, ezért a „Segédlet” helyett kérjük a 2021-ben elfogadott és elérhető EU-s szabványt is nevesítve szerepeltessék a felhívásban, ajánlva pályázóknak, pontos elérhetőséggel: MSZ EN 17210:2021 – Az épített környezet hozzáférhetősége és használhatósága. Funkcionális követelmények. Elérhetősége: http://www.mszt.hu/web/guest/webaruhaz;jsessionid=A94F764EB99B2EF7E1E0960D5280C63A?p_p_id=msztwebshop_WAR_MsztWAportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_msztwebshop_WAR_MsztWAportlet_ref=176718&_msztwebshop_WAR_MsztWAportlet_javax.portlet.action=search

A fenti sztenderd meglátásunk szerint hasznosabb és világosabb útmutatást ad, mint a már megjelölt „Segédlet”.

Kérjük továbbá, hogy a beadott pályázati dokumentáció bírálatába is vonjanak már be rehabilitációs szakmérnököt, mert a beadott pályázatok akadálymentesítési tervezeteiben sok hiba szerepelhet, amelyet szakértőnek kell megértenie, értékelnie és adott esetben módosításokat kérnie.

Kérjük a pályázók felé legyen követelmény nem csak a fejlesztés során folytatandó akadálymentesítés, hanem a nyertes intézmény (bölcsőde, óvoda) mint szolgáltatás akadálymentesítése is. Például: fogyatékossággal élő személyek lehetnek szülők is, akiknek megfelelően biztosítani kell az óvodák és bölcsődék elérhetőségét (kommunikáció akadálymentesítése szülők felé stb.), amikor gyermekük odajár.

Szeretnénk továbbá megjegyezni a pályáztató felé, hogy a pályázati felhívások véleményezésére megadott 8 munkanap (ez esetben szeptember 14. és szeptember 24. között) messze nem elegendő, és nem is méltányos civil és más szervezeteknek, akik véleményt szeretnének beadni. A pályázati dokumentációk technokrata nyelvezete és komplexitása komoly kihívás még amúgy megfelelő szakértői háttérrel rendelkező szervezeteknek is. Az alapos véleményezés nem teljesíthető ennyire rövid határidővel, ráadásul előzetes felkészülés nélkül. Véleményünk szerint az ilyen rövid határidő sérti a civil konzultáció megfelelőségére vonatkozó elveket. Kérjük, legközelebb hosszabb időszakot jelöljenek meg.

Köszönettel, Mozgáskorlátozottak Egyesületeinke Országos Szövetsége

1032 Budapest, San Marco u. 76.

meosz@meosz.hu

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
K.B. | 2021-09-24 09:28:51

Véleményünk szerint a közvetett költségeken felüli költségekre vetített 7%-os átalány nem elfogadható.

Figyelembe véve az előkészítési tevékenységek költségeinek emelkedését (lásd pl. tervezés), a pályázók nagy általánosságban már 2018-19-ben sem tudtak 5% alatt terveztetni.A vetítési alapra vetített 7%-os átalány a teljes projekt elszámolható költségére vetítve kb 6,51%-ot tesz ki, ami alacsonyabb, mint akár az előző 2014-2020-as időszakban az azonos tevékenységekre alkalmazott belső korlátok összessége (5%+2,5%+0,5%=8%), miközben jelentős drágulások mentek végbe főképp a tervezői piacon, valamint jelentősen alacsonyabb, mint a 256/2021 Korm.rendeletben a 2021-2027-es időszakra tevékenységenként meghatározott belső korlátok (7%+2,5%+0,5%=10%) aggregált értéke.

A hangoztatott előnyök (az átalány költségek alá eső tevékenységek beszerzési dokumentációjának támogató hatósági általi nem ellenőrzése) minimális adminisztrációs könnyebbséget sem jelentenek a pályázók nagy részének (önkormányzatok, egyéb költségvetési szervek), hiszen az egyéb rájuk vonatkozó szabályozások alapján a három árajánlatos beszerzéseket mindenképpen le kell folytatniuk, azok dokumentációjának az eddigiekhez hasonlóan hiánytalanul rendelkezésre kell állnia. Ezen dokumentációknak a nem ellenőrzése nem áll egyenes arányban a 256/2021 Korm.rendeletben meghatározott tevékenységenkénti belső korlátok összességéhez viszonyított elszámolható költségvesztéssel (amit az kedvezményezetteknek saját forrás terhére kell finanszírozni).

Az átalány elszámolás jelen javaslatban történő alkalmazása egyenes út a forráshiányos projektekhez, hiszen előre látszik, hogy ebbe a keretbe a tervezett tevékenységek nem férnek bele.

A fentiek értelmében javasoljuk az átalány 7%-ról 10%-ra emelését.

Amennyiben ez az emelés nem lehetséges, illetve az SCO módszertan szerint a historikus adatokkal nem támasztható alá, úgy a következők szerint javaslunk eljárni az ERFA projektek esetében:

• Az sco legyen opcionális, vagyis minden kedvezményezett minden projektje esetében külön-külön dönthesse el, hogy valós költség vagy sco alapon kíván-e elszámolni.

• A költségátalány ne csak a költségek összességére, hanem az egyes költségkategóriákra külön-külön és projektméret szerint differenciáltan legyen megállapítva (ahogy ez a TOP Plusz SCO módszertan korábbi tervezeteiben is szerepelt).

• Az sco alkalmazása költségkategóriánként külön-külön is választható legyen (tehát például dönthessen úgy a kedvezményezett, hogy az előkészítési költségeket real cost alapon, míg ugyanabban a projektben a projektmenedzsment költségeket sco alapon szeretné elszámolni.

Az ESZA+ forrásból finanszírozott projektek esetében már elfogadhatónak tűnik a javaslat, azonban a 2014-2020-as időszak ESZA projektjeinek tapasztalatait figyelembe véve, itt is 8%-os átalány alkalmazását javasoljuk (tekintettel az ESZA projektek igen jelentős volumenű projektmenedzsment tevékenység szükségleteire).

• A valós költség alapú elszámolásnál az alkalmazott %-os korlátok a 2014-2020-as időszakban már megszokott szinten maradjanak.

 

A kisgyermekek ellátását biztosító bölcsődék vagy bölcsődei férőhelyek hiánya nemcsak a 3 000 fő alatti településeken létező probléma, többek között a mi városunk sem tudja jelenleg ezt a szolgáltatást biztosítani, amely hátrányosan érinti a munka világába visszatérni szándékozó szülőket, kiemelten az édesanyákat. Javasoljuk a népességszámra való korlátozás törlését a pályázati felhívásból.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
A.A. | 2021-09-23 14:15:55

BKMFÜ NKft. javaslata a 7%-os átalány alkalmazásához: 

1.)  A 7%-os átalány díj projekt mérettől független alkalmazásával nem értünk egyet, ezért amennyiben elkerülhetetlen a százalékban meghatározott átalány kötelezővé tétele, akkor javasoljuk, hogy csak a kisebb projektméret, a 100 millió Ft alatti elszámolható összköltségű fejlesztések esetén kerüljön alkalmazásra. Kisebb településeken ez a jellemző projektméret, és ekkora támogatásnál még abszolút értékben alacsonyabb lesz a szükséges önerő, amit a kedvezményezetteknek várhatóan biztosítania szükséges. 100 millió Ft feletti projektek esetében pedig a valós költség alapú elszámolással elkerülhető a plusz forrás bevonásának terhe. Javaslatunk megfelel a 2021/1060 EU rendelet 53. cikk (2) bekezdésének előírása szerinti a 200 000 EUR alatti, ERFA és ESZA+ forrásból finanszírozott projektek esetén kötelező előírásnak.

2.)    A 100 millió Ft feletti projektek esetén a Felhívás tervezetek „az elszámolható költségek mértékére és arányára vonatkozó elvárások” pontjait szükségesnek látjuk kiegészíteni a valós költség alapon elszámolni kívánt projektelőkészítés és projektmenedzsment tevékenységek költségeire vonatkozó belső korlátokkal. Esetükben javasolt a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet (továbbiakban Kormányrendelet) szerinti költségkorlátoknak megfelelő (előkészítés 7%, menedzsment 2,5%) arányok alkalmazása. 

A 7%-os átalánnyal kapcsolatos bővebb észrevételek, javaslatok, valamint indoklások a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat kapcsolódó válaszlevelében olvashatóak.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
A.A. | 2021-09-23 14:05:38

8.oldal: 2.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:Eredeti szöveg: "4) Megújuló energiaforrások kialakítása"Vélemény: Már meglévő megújuló energiát hasznosító rendszerek bővítésének támogathatósága is javasolt, kérjük a tevékenység megnevezésének  módosítását.

Szövegszerű módosítási javaslat: "Megújuló energiaforrások kialakítása, bővítése"

24-25. oldal: 5.1. Fejezet: "Hány mérföldkövet kell tervezni? 2. mérföldkő: Fizikai befejezés: A teljes projekt fizikai befejezését szükséges önálló mérföldkőként betervezni. A mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára szükséges megtervezni. Benyújtandó dokumentumok az alábbiak közül, amennyiben releváns:- bölcsődei módszertani szakértő szakmai kivitelezés nyomon követésében való részvételről szóló igazolás (amennyiben releváns)- bölcsődei módszertani szakértő együttműködéséről szóló emlékeztető (amennyiben releváns),- informatikai szakember nyilatkozata az infokommunikációs akadálymentesítésről (amennyiben releváns),- nyilatkozat akadálymentesítés megvalósulásáról (amennyiben releváns),- szolgáltatói nyilvántartásba vételt igazoló dokumentum (amennyiben releváns),- fotódokumentáció,- egyéb projektzárást igazoló dokumentum."Vélemény: A fotódokumentáció feltüntetése önmagában nem elegendő, egyértelmű elvárást kell rögzíteni a felhívásban, lásd: Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei a 2021-2027-es  fejlesztési ciklusban KTK Plusz-ra  történő hivatkozás beillesztése által. Szövegszerű módosítási javaslat:" 2. mérföldkő: Fizikai befejezésA teljes projekt fizikai befejezését szükséges önálló mérföldkőként betervezni. A mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára szükséges megtervezni. Benyújtandó dokumentumok az alábbiak közül, amennyiben releváns:- bölcsődei módszertani szakértő szakmai kivitelezés nyomon követésében való részvételről szóló igazolás (amennyiben releváns)- bölcsődei módszertani szakértő együttműködéséről szóló emlékeztető (amennyiben releváns),- informatikai szakember nyilatkozata az infokommunikációs akadálymentesítésről (amennyiben releváns),- nyilatkozat akadálymentesítés megvalósulásáról (amennyiben releváns),- szolgáltatói nyilvántartásba vételt igazoló dokumentum (amennyiben releváns),- kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását igazoló dokumentumok a Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei a 2021-2027-es  fejlesztési ciklusban KTK Plusz szerint.- egyéb projektzárást igazoló dokumentum."

25.oldal: 5.2. Milyen indikátorok teljesítéséhez kell hozzájárulni?" Indikátor neve: Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények osztálytermi kapacitása" Vélemény: Az indikátor megnevezése hibás, ebben a felhívásban nem értelmezhető az osztálytermi kapacitás.

Szövegszerű módosítási javaslat: " Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények férőhely kapacitása"

20. oldal: 2.3. fejezet C) 1) a) fejezethez kapcsolódóan a főzőkonyha megvalósíthatóságának esetei közül a köznevelési intézményekhez kapcsolódó adagszámok esetében arra enged következtetni, hogy lesz külön TOP_Plusz 3.3.4. felhívás.Szerencsésnek tartjuk, hogy a köznevelési intézmények (az óvoda kivételével) kikerültek a korábbi felhívástervezetből, ugyanakkor hangsúlyozzuk, hogy kiemelten fontos Bács-Kiskun megyében, hogy a közneveléssel kapcsolatos fejlesztési igények is megvalósulhassanak a TOP_Plusz keretein belül, így a későbbiekben meghirdetésre kerülő TOP_Plusz 3.3.4 felhívásra várakozással tekintünk.

28. oldal 6.2. 5) Szakmai mutatók Óvodai ellátás esetében:"A fejlesztéssel érintett intézményben újonnan kialakításra kerülő vagy fejlesztett tornaszobák száma"Tekintettel a szakmai mutatóra javasoljuk az önállóan támogatható tevékenységek között felsorolni az óvodai tornaszoba kialakításának, fejlesztésének lehetőségét, így a 7. oldalon a 2.1.1. A) "Az A) a)-d) alpontokban megnevezett tevékenységek keretében támogatható" felsorolásban 8) pontként beépíteni javasoljuk: óvodai tornaszoba fejlesztése, kialakítása"

29. oldal _6.8. pont: "Ön vállalja, hogy a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a projekt megfelel az alábbi feltételeknek:a) az infrastruktúra valamely elemében olyan tulajdonosváltás következik be, amelynek eredményeként egy cég vagy közszférabeli szervezet jogosulatlan előnyhöz nem jut;"Vélemény: A mondat nehezen értelmezhető, javasolt az átszerkesztése.Szövegszerű javaslat: "Ön vállalja, hogy a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a projekt megfelel az alábbi feltételeknek:a) az infrastruktúra valamely elemében nem következik be olyan tulajdonosváltás, amelynek eredményeként egy cég vagy közszférabeli szervezet jogosulatlan előnyhöz jutna;"

25. oldal _5.2. Milyen indikátorok teljesítéséhez kell hozzájárulni?Észrevétel: Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények osztálytermi kapacitása megnevezésű RCO66 azonosítójú indikátor az ITP-ben rögzített vállalás. Célérték tervezése valóban nem szükséges?

Kérjük iránymutatásukat a feltett kérdésekkel kapcsolatban!

Köszönettel: BKMFÜ NKft.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
H.Zs. | 2021-09-23 10:01:36

Tisztelt Irányító Hatóság!

A pályázati felhívás 13.3. További mellékletek A. pont szerinti Területspecifikus mellékleti lista nem tartalmazza Csongrád-Csanád megyét. Kérjük szíveskedjenek a felhívás szakmai mellékletei fejezet vonatkozó részét kiegészíteni, hogy a Csongrád-Csanád megyei települések is jogosultak legyenek pályázat benyújtására.

Tisztelettel:

Hoffner Zsóka projektmenedzser

Mórahalom Városi Önkormányzat

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
G.I. | 2021-09-22 09:25:59

Tisztelt IH!

A TOP PLUSZ pályázatok tervezeteiben az e-beszerzés funkció kötelező jelleggel szerepel. A felület nehézkes, nem rendelkezik a pályázatok megjelenése előtti már lefolytatott beszerzésekről, a rendszer karbantartások miatt tapasztaltható határidős teljesítési problémákról, nem beszélve azokról a beszerzésekről amelyeknél teljesen életszerűtlen a használata.

Javasoljuk ezen funkció kötelező jellegű használatát önkéntesen választhatóra módosítani, ahogy az a korábbi (Széchényi2020-as) pályázatoknál is szerepelt!

Tisztelettel: Gödör István, GRANTiCON Kft.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
P.F. | 2021-09-20 13:10:47

"Új bölcsődei/mini bölcsődei/családi bölcsődei férőhely létrehozása – beleértve: új intézmény/telephely/szolgáltatás létesítését (A) a) pont); bezárt telephely újra nyitását (A) b) pont); meglévő férőhelyek bővítését (A) d) d1) pont) – önkormányzati és egyházi (GFO 55) fenntartó esetében, kizárólag a 3000 fő alatti lakónépességű települések esetében támogatható."Ne csak 3000 fő alatti településeken legyen erre lehetőség, ne legyen lekorlátozva a méret.