A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2021. augusztus 9. napjáig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2021-08-09 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
P.I. | 2021-08-09 23:38:37

Tisztelt Irányító hatóság!

Szeretnék néhány észrevételt, javaslatot tenni a felhívás tervezetével kapcsolatban:

- Véleményem szerint a gazdálkodási napló és tápanyag gazdálkodási terv benyújtási időszakát a korábbi időintervallumhoz (január 1. – január 31.) képest növelni kellene január 1. - február 28. intervallumra. A tervezetben szereplő január 1. és január 20. közötti időtartam a sok ügyféllel rendelkező szaktanácsadók részére megoldhatatlan megterhelést jelentene, amelyet a pályázók számának várható emelkedése tovább nehezít.

- Javaslom, hogy a támogatásban bevinni kívánt területek beazonosítása (felmérése) csak a Támogatói okirattal rendelkező pályázók esetén legyen előírás. A támogatási kérelem beadásának ne legyen feltétele a shape file-ok feltöltése. Tapasztalatom szerint nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű szakember a területmérési feladatok elvégzésére, a nem megfelelően felmért területek pedig sok esetben szankcióval járó problémákat okoznak a megvalósítási időszakban.

- Javasolnám, hogy a növényvédőszermentes zöldugar/méhlegelő szegély és a füves mezsgye területeket ne kelljen az egységes kérelemben külön táblaként berajzolni, mert a felület nem alkalmas 3-6 méter keskeny területek pontos, méretarányos berajzolására. Javaslom, hogy a szegéllyel érintett tábla adatainál pipálással lehessen jelezni a szegély meglétét, illetve legyen elegendő a szegély hosszának megadása méterben.

- Javaslom, hogy a horizontális szántó földhasználati kategória esetén kerüljön eltörlésre a „Kötelezettségvállalási időszak alatt további egy alkalommal zöldtrágyanövény termesztése, vagy istállótrágya kijuttatása.” válaszható előírás és az ezért járó támogatási összeg kerüljön át az alapelőírások támogatási összegéhez, tekintettel arra, hogy a támogatási időszak mindössze 3 év lesz. Ezen időszak alatt szakmailag nem indokolható 2 szervestrágyázás elvégzése és magas költségekkel is járna ennek kivitelezése. A zöldtrágyázás is problémás lehet 3 év alatt 2 alkalommal, mivel ezen előírás betartása esetén ökológiai másodvetésként nem számolható el a terület, valamint őszi betakarítású növények esetén nincs is lehetőség a zöldtrágyázás megvalósítására.

- Javaslom az MTÉT szántó alföldi madárvédelmi előírásokkal előíráscsoportban a „Növényvédőszerek és műtrágya kijuttatás május 1. és június 15. között nem megengedett.” alapelőírás (ZA) törlését tavaszi vetésű növények (kukorica, napraforgó) esetén, mivel a gyomírtás, valamint a sorközművelés során történő műtrágyakijuttatás jellemzően május 1. után történik ezen növények esetén.

- Véleményem szerint a V. A tematikus előíráscsoportokra vonatkozó követelmények fejezet 7. (3) pontban szereplő mentesülés feltételeit tisztázni szükséges.

(„A szántó tematikus előíráscsoportokban az alapcsomagban kötelezően előírt zöldtrágyázás, istállótrágya kijuttatása alól mentesülnek azon kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek (KET-ek), amelyeken a teljes támogatási időszak alatt (2022.01.01. és 2024.12.31. közötti időszakban) a teljes területen csak és kizárólag évelő szálas pillangós takarmánynövény termesztése történik és/vagy zöldugarként kerül hasznosításra.”)

Javaslom egyértelműsíteni, hogy mi a helyzet abban az esetben, ha a támogatási időszak alatt újravetésre kerül a meglévő pillangós takarmánynövény, vagy zöldugar kerül elvetésre helyette. Ilyen esetekre vonatkozik-e a mentesülés?

Ugyanez a kérdés vonatkozik a 7 (4) pontra is.

- Javaslom, hogy másodvetésben történő zöldtrágya növények termesztése esetén ne legyen előírás a tápanyag gazdálkodási terv készítés, ha a gazdálkodó nem kíván tápanyagot kijuttatni ezen növénykultúra esetén. Ugyanezt javasolnám a fővetésű szálas pillangós takarmánynövények és zöldugar termesztése esetén is.

- Javaslom, hogy az MTÉT területekkel rendelkező pályázók MTÉT-s tematikus előíráscsoportra beadott támogatási kérelmük esetleges elutasítása esetén Horizontális előíráscsoportokban is kerüljenek elbírálásra (amennyiben erre a pályázó igényt tart), mivel az előző felhívás esetén a magas ponthatár miatt sok pályázó nem nyert MTÉT-s területtel MTÉT-s előíráscsoportban, viszont horizontális előíráscsoportban jóval a ponthatár felett lett volna a kérelmük. Ezáltal elkerülhető lenne, hogy a kiemelt fontosságú MTÉT-s területeken gazdálkodók támogatás nélkül maradjanak.

Tisztelettel: Percze István, névjegyzéki szaktanácsadó

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
M.D.Zs. | 2021-08-09 17:32:53

Igen Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

 

Már a korábbi AKG programokban is igen jelentős problémát okozott a 43/2010. (IV.23.) számú FVM rendelet 8. mellékletére való hivatkozás.

Egyrészt ezen 8. mellékletet a rendelet sem teszi kötelezővé, mivel a rendelet 1/A. § (3) bekezdésében akként fogalmaz, hogy törekedni kell a 8. mellékletben szabályozott integrált növényvédelem általános elveinek betartására. Magyarul ebből az következik, hogy ez egy javaslat, de nem kötelező előírás. A 8. számú melléklet 1.2. pontja előírja a fémzárolt vetőmagok és ellenőrzött szaporítóanyagok használatát. Ez az előírás azon túl, hogy a szaporítóanyag-előállítók bevételét növeli, mely nem lehet egy AKG program elérendő célja, teljes mértékben ellehetetleníti a tájfajták alkalmazását, mivel a tájfajtákból az esetek nagy többségében nem áll rendelkezésre fémzárolt szaporítóanyag.

Nagyon fontosnak tartom továbbá felhívni a figyelmet arra, hogy gabonafélék esetében az elsőfokú szaporítóanyagot a tudomány jelenlegi állása szerint amennyiben termékelőállítása a cél nem pedig szaporítóanyag előállítás, akkor kétszer-háromszor újra vetőmagként fel lehet használni a terméseredmények mindennemű csökkenése nélkül.

A fentiekből következik, ha és amennyiben a termelők részére minden esetben előírjuk a fémzárolt szaporítóanyagok alkalmazását, akkor az azon túl hogy jelentős pluszköltségeket jelent a gazdálkodók részére, jelentős környezeti terhelést is okoz, mivel a szaporítóanyagokat csomagolni kell, helyszínre szállítani, ahelyett, hogy a szakma szabályai szerint ezen szaporítóanyagokat a termelők saját maguk előállítanák.

Az előbbiekben előadottak vonatkoznak ugyanúgy a fajta repcékre, napraforgóra és kukoricára.

A fentiekben előadott okfejtés alapján kérem, a tervezetből törölni a fémzárolt vetőmagok és ellenőrzött szaporítóanyagok használatára vonatkozó kötelező előírást és ezen előírást a válaszható előírások körébe áthelyezni.

 

Szeged, 2021.08.09.

 

dr. Motika Dezső Zsolt

okleveles agrármérnök,

igazságügyi szakértő,

NAK szaktanácsadó

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
M.Zs.L. | 2021-08-08 09:24:46

1. Az esetleges egybeművelés szankcióját mindenféleképpen meg kell változtatni a korábbi program szerinti teljes támogatáselvonásról százalékos szintű büntetésre (pl. első alkalom 20 %, második alkalom 50%).

2. Zonális programban vállalás a július 15-i illetve augusztus 15-i első kaszálás. Gyakorlati szempontból határozottan állítható, hogy ekkora már átlagos állomány szintjén sem látható a lucerna, teljesen kiöregszik, elszárad. Ez eltérő hasznosítás megállapításhoz szokott vezetni, ami támogatáselvonást illetve kizárást jelent. Korlátozni kellene az eltérő hasznosítás megállapításának lehetőségét évelő szálas növènyeknél az ellenőrző hatóság részéről.

3. Zonális programokban nem szabadna tiltani az öntözés, feltételekkel lehetővé kellene tenni (pl. környezetkímélő öntözési módok centerrel és lineárral). Természetvédők szerint is kívánatos lenne pl.  a repce kelesztő öntözésének engedélyezése, mert az gyakran ki sem tud kelni.

MZS

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
K.L. | 2021-08-06 23:36:30

A felhívás szerint több zonális szántóföldi célprogramban (pl.: túzok) alapvető előírás az, hogy tilos az öntözés. Ez egész biztosan módosításra szorulna a tekintetben, hogy kivételt kellene ez alól képezzen a víz- és energiatakarékos öntözés. Másodsorban a növények kelesztő, a műtrágyaszórást követő közvetlen, illetve a virágzáskori öntözése is általános kivételt kellene képezzen, hiszen ezek állnának összhangban a klímavédelmi szempontokkal, a kiemelten fontos öntözésfejlesztési célokkal, illetve a nemzeti parkok szakemberei sem találják indokoltnak már ezen korlátozást.