A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2021. augusztus 9. napjáig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2021-08-09 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
T.S. | 2021-08-09 21:18:54

Jó napot kívánok!

Az eddigi hírekkel ellentétben a Felhívás tervezete nem kezeli rugalmasan a jogszerű földhasználat kérdését.

Továbbra is a támogatási időszak minden egyes napjára mereven megköveteli a jogszerű  földhasználatot.

Finomítás lenne szükséges abban a tekintetben, hogy vagy hosszabbítani tudja a kérelmező a lejáró földhasználatát a támogatási időszak végéig vagy vis maiorral a földhasználat lejáratakor kiléphessen a pályázatból büntetés nélkül.

Logikátlan elvárás a bérelt vagy a közös osztatlanban lévő földekkel szemben, amik így kimaradnának a pályázatból.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
V.Zs. | 2021-08-09 19:43:40

Tisztelt Irányító Hatóság,

Mivel előző hozzászólásomra se visszajelzést nem kaptam, sem a felületen nem találom, próbálom tartalmát ismét összefoglalni.

1. Az államkincstár (mvh) oldalán feltüntetettek alapján a következők számítanak jogszerű felhasználónak:

 

a) a földhasználati nyilvántartásba földhasználóként bejegyzett,b) a családi gazdaságokról vezetett nyilvántartásba családi gazdálkodóként bejegyzett vagy családi gazdaság alapításáról szóló megállapodással rendelkezik és abban családi gazdálkodóként szerepel, c) haszonbérleti, felesbérleti, részesművelési, szívességi földhasználati, rekreációs célú földhasználati vagy alhaszonbérleti szerződés, továbbá - a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 70. §-a vagy 76. §-a szerinti - használatmegosztásról szóló vagy többlethasználati megállapodás, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 18. § (5) bekezdése szerinti megbízási szerződés (ideértve nemzeti park igazgatóság által kötött szerződést is), valamint akit a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 65. §-a szerint a föld kényszerhasznosítójaként jelöltek ki, a bíróság ideiglenes intézkedése alapján földhasználó, továbbá honvédelmi rendeltetésű terület esetében annak használatára szerződés alapján jogosult,d) az ingatlan-nyilvántartásba vagyonkezelőként, haszonélvezőként vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:159. §-a szerinti használat jogának jogosultjaként bejegyzett, valamint a vagyonkezelőként bejegyzett költségvetési szerv költségvetési szervnek minősülő jogutódja,e) az ingatlan-nyilvántartásba tulajdonosként vagy szövetkezeti földhasználat jogosultjaként bejegyzett,f ) a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 42. § (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben az a személy, aki a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználóval kötött írásbeli megállapodással rendelkezik,g) az osztatlan közös tulajdonban álló földterületen a tulajdoni hányadát meghaladó mértékű területen a tulajdoni hányadát meghaladó mértékű terület vonatkozásában a gazdálkodó tulajdonostárs, ha a földhasználati nyilvántartásba önhibáján kívüli okból nem került bejegyzésre és rendelkezik a terület adott hányadának használatára jogosító írásbeli megállapodással és a használat tényét az általa vezetett gazdálkodási napló alátámasztja,h) osztatlan közös tulajdonban álló földterületen gazdálkodó tulajdonostársnak nem minősülő személy, ha a földhasználati nyilvántartásba önhibáján kívüli okból nem került bejegyzésre és rendelkezik a terület adott hányadának használatára jogosító írásbeli megállapodással és a használat tényét az általa vezetett gazdálkodási napló alátámasztja,i) az a)–h) pontok szerinti jogszerű földhasználó közeli hozzátartozója,j) a jegyző által kiállított és az adott terület használatának tényét igazoló hatósági bizonyítvánnyal rendelkezik.”

 

Mivel ezen pontok egy része alapján a jogszerű földhasználatot a földhivatal nem tudja igazolni az IH felé, és a kiírás alapján csak NFK, NPI és MNV-s igazolásokat kérnek be, elkerülendően, hogy az ellenőrzések alatt ebből félreértések adódjanak, lehetségessé kellene tenni, hogy már a támogatási kérelem beadásakor csatolható lehessen az egyéb módon igazolható jogszerű földhasználati bizonyítvány. (Pl.: jegyző által kiállított).

 

2. Kiírás alapján nem egyértelmű - 4.4.2 / 3 / (9) - a következő pont:

egy adott földhasználati kategóriába bevitt földterület arányáért járó többletpont az alapján kerül meghatározásra, hogy a teljes gazdaság azonos hasznosítású (szántó, gyep, ültetvény) területének mekkora része kerül bevonásra.

A mellékletek hiányában a "bevonásra" kifejezés:

1. az ökológiai gazdálkodásba történő bevonást

2. az adott pályázati kiíráshoz tartozó támogatási kérelembe történő bevonást

3. vagy az öko támogatások körébe bevont területeket jelenti

Példáért okáért, ha valaki 20 ha BIO gyümölcsössel rendelkezik, amiből 16 ha-t már "bevitt" a 2018-as pályázatba, akkor neki már csak 4 ha-t számolnak el (20%- amiért nem jár neki többletpont), a fenti 2. pont alapján, mely hátrányba részesíti, annak ellenére, hogy az egész területét BIO-ként műveli, és mindet bevitte az ÖKO pályázatok körébe, melyek alapján nyílván rá ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint arra, aki most viszi be az összes területét.

Üdvözlettel,

Valach Zsolt