A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2021.07.10-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban. 

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2021-07-10 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
M.D. | 2021-07-10 18:39:39

Tisztelt Irányító Hatóság,

Az alábbiakban konstruktív nézőpontú javaslatokat, kiegészítéseket fogalmazunk meg.Kérjük fentiek szíves figyelembe vételét, konzultációra is készséggel állunk rendelkezésre!

Magyari Donát

EU Forrás Munkacsoport vezető

IVSZ - Szövetség a Digitális Gazdaságért

Javaslatok

A Információs technológia-fejlesztés (beleértve az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét) elszámolhatóságának a projekt elszámolható összköltségének 50%-ra emelése

Indoklás

A 21. század második évtizedében vállalati szinten a dinamikus növekedés elengedhetetlen feltétele a digitális transzformáció, illetve a digitalizáltság minél magasabb fokának megteremtése. E nélkül nemhogy európai szintű, de már a szűkebb V4-es régióban történő piacra lépés és növekedés sem lehetséges. Tágabb fejlesztéspolitikai kontextust az alábbi állásfoglalásban adtunk.https://ivsz.hu/hirek/digitalis-transzformacio-a-helyreallitasi-tamogatas-tukreben/

Ahhoz, hogy a pályázati kiírással megcélzott KKV-k a digitalizációt kitörési pontként, stratégiai eszközként tudják használni, beleértve az információbiztonsági fejlesztéseket is, az elszámolható költségek mértékét  magasabbra kell emelni, hogy a felhívás indokoltságában megfogalmazott termelékenység és hozzáadott érték jelentős növelése megtörténhessen.

Javasoljuk továbbá, hogy 24 havonta szülessen aktualizált technológiai kitekintés és ajánlás (OP vagy prioritás szinten), amely előre jelezi, hogy milyen technológiai innovációk, platformok és üzleti modellek adaptációjára kell felkészülni és így többek között az elszámolható költségek körét is felül lehessen vizsgálni, továbbá akár az eredményességi mérés szempontjai közé beemelni. Ebben az IVSZ szakmai szervezetként készséggel közreműködik.

Indoklás

A meghatározó innovációs ciklusok és a kapcsolódó új üzleti modellek elterjedése felgyorsult, ezt a fejlesztéspolitikai támogatási rendszernek is lekövetnie szükséges, hogy képes legyen előre mutató fejlesztéseket befogadni és kezelni

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
V.J. | 2021-07-09 19:46:58

Tisztelt Támogató,

A Tartalmi értékelési szempontrendszer alapján 10 pontot szereznek az „Együttműködő/ hálózatosodó KKV-k”. A szempontnál az alábbi meghatározás is szerepel: „Akkreditált klaszter (továbbiakban: AK) tagságnak számít, ha a támogatást igénylő vállalkozás 2021. március 31. előtti dátummal rendelkezik AK tagsággal.”

Javasoljuk, hogy azok a vállalkozások is kapják meg a pontot, akik 2021. március 31-ét követően, de még az előminősítési dokumentáció IFKA-hoz történő benyújtását megelőzően szerzik meg az AK tagságot.

 

Javasoljuk továbbá, hogy erre a 10 pontra ne csak AK tagsággal rendelkező vállalkozások legyenek jogosultak, hanem azok is, amelyek nemzetközi kereskedelmi szervezetben (pl: AmCham, BCCH, ChinaCham) tagok.

 

Javasoljuk, hogy az értékelésnél többlet pontot kapjanak azok a vállalkozások, amelyek Magyarország külpiaci törekvéseivel összhangban valósítják meg a nemzetközi piaci tevékenységüket. Például

       -   a „Keleti nyitás” és „Déli nyitás” program fókuszterületein, élő üzleti kapcsolattal rendelkeznek, oda igazolható módon végeznek export tevékenységet;

     -    rendszeresen részt vesznek a Külgazdasági és Külügyminisztérium, illetve a HEPA által szervezett üzleti delegációkon, üzletember találkozókon, nemzetközi konferenciákon, kiállításokon, képzéseken;

 

Köszönettel,

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
d.A.L. | 2021-07-09 11:42:43

Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) észrevételei és javaslatai

Rövid összefoglaló / Ki nyújthat be támogatási kérelmet?„IFKA előminősítési tanúsítvánnyal rendelkeznek”

Nem derül ki, hogy mi szükséges az előminősítéshez

Javasoljuk, hogy a rövid összefoglalóban az előminősítéssel kapcsolatban is jelenjen meg információ.

Rövid összefoglaló / Milyen tevékenységek támogathatóak?„• Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése• Infrastrukturális és ingatlan beruházás• Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele• Projekt-előkészítés• Információs technológia-fejlesztés „

A felsorolás túl általános, ami alapján nem egyértelmű, hogy az adott kategórián belül milyen típusú tevékenység támogatható.

Javasoljuk a támogatási körök részletesebb kifejtését.

1.1. Ki nyújthat be támogatási kérelmet?

Bár az anyag nem mondja ki explicit, de tartalmából ítélve nem gondol IT vagy szoftver termékkel foglalkozó startupokra.

Javasoljuk, hogy a támogatható cégek és tevékenységek köre úgy legyen módosítva, hogy az alkalmazható legyen szoftvercégekre is.

1.1. Ki nyújthat be támogatási kérelmet?

Sokszor nincsen kimutatható összefüggés az export vagy ’multi’ képesség ÉS a kockázati tőkebefektetés között.

Javasoljuk, hogy a „Növekedésre képes, ígéretes vállalkozások” kategóriában a kockázati tőkebefektetés megtörténte  mellett arra is legyen lehetőség, hogy a pályázó maga bizonyítsa, hogy nemzetközi piacra készül: személyi, értékesítési költségek, külpiaci felkészítő tevékenység bemutatásával.

Szintén javasoljuk, hogy az itt szükséges minimum árbevétel 20 millió forint legyen – ha egy cég 1-2-3 éve indult, és kockázati tőkéből működik, akkor jellemzően csak validációs árbevétele van – mert ebben az életszakaszban nem az árbevétel a fontos.

1. 7.5 Kísérleti fejlesztés

A KKV szektor számára az egyik legnagyobb fejlődési lehetőséget nyújtó tevékenység, amelynek eredménye megjelenik a piaci, főleg a külpiaci eredményességben. Ezért a költségre vetített arány növelése javasolható.

A költségre vetített arány 60% legyen

2.1.2.2. g) pont

A kísérleti-fejlesztés aránya – tapasztalataink szerint – meglehetősen alacsony.

Javasoljuk az arány 50%-ra történő megemelését.

2.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:j) Projekt-előkészítés (legfeljebb 1,5 millió Ft értékben, legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 1%-át érheti el)

Kevésnek tűnik a projekt előkészítésre fordítható, legfeljebb 1,5 milliós összeg. A komplex projektek előkészítése kiemelten csökkenti a megvalósítási kockázatokat és emeli a projektcélok teljesülését.

Javasoljuk az összeget a projekt teljes költségvetési összegének 3%-ában maximálni.

2.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:k) Információs technológia-fejlesztés (beleértve az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét) A 2.1.2.2. k) pontban meghatározott tevékenység legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 30%-át érheti el).

Nem értelmezhető korlátozás, hiszen lehet olyan fejlesztés, mely túlnyomóan IKT beruházásból áll.

Javasoljuk, hogy információtechnológiai fejlesztés önmagában is legyen támogatható.

IV. Szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés/ Műszaki-, termék- és szolgáltatásfejlesztésAlkalmazott tudástranszfer és termék/szolgáltatás fejlesztéstervezés, beleértve• tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem gyakorlati alkalmazása ésbeépítése a vállalati folyamatokba, új vagy fejlesztett termékek vagy szolgáltatások meghatározása, megtervezése, kidolgozása, illetve dokumentálása céljából;• új vagy meglévő termék és/vagy szolgáltatás piaci igények és műszaki trendek alapján történő (tovább)fejlesztéséhezkapcsolódó tanácsadás20 273 Ft

Az óradíjak alacsonyak, nem tükrözik az inflációs hatásokat.

Javasoljuk az óradíjak piaci információk alapján történő felülvizsgálatát.

Szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés /A szervezet digitális transzformációjának elősegítésével kapcsolatos tanácsadás /A szervezet digitális transzformációjának elősegítésével kapcsolatos tanácsadás22 098 Ft

Az óradíjak alacsonyak, nem tükrözik az inflációs hatásokat.

Javasoljuk az óradíjak piaci információk alapján történő felülvizsgálatát.

A képzőkre vonatkozó előírások:2. Soft skill képzésPéldák:i. projekt alapú csapatmunkaii. hatékony ügyfélszolgálati kommunikációiii. vezetői készségek fejlesztése

Javasoljuk felvenni a példákhoz:

iv adatokon alapuló döntési folyamatok; lean szemlélet

A képzőkre vonatkozó előírások:3. Információs és kommunikációs (IKT) technológiákra irányuló képzésPéldák:i. irodai szoftverek használataii. CNC programozási ismeretek

Az információbiztonság az elmúlt években ezeken a területeken is kiemelt jelentőségűvé vált, amelynek szavatolása jelentős ráfordítást igényel.

Javasoljuk, hogy információbiztonsági rendszerek képzésére is legyen a támogatás felhasználható.

r) A felhívás 2.1.2.2. a) pontja szerinti ingatlan beruházás támogatható tevékenység elszámolható költsége nem haladhatja meg az alábbi fajlagos költségeket:• ingatlan építés és ingatlan bővítés esetén nem haladhatja meg a nettó 338 800,- Ft/nm fajlagos költséget (a fajlagos költség vetítési alapja az építés vagy bővítés bruttó alapterülete).• ingatlan átalakítás esetén nem haladhatja meg a nettó 272 500,- Ft/nm fajlagos költséget (a fajlagos költség vetítési alapja az átalakítással érintett épületrész nettó alapterülete).

Ezek a maximált árak átlagosan 15-25%-kal alábecsülik a 21-es anyagár emelkedést.

Javasoljuk az árak felülvizsgálatát és korrekcióját.

5.2. Milyen indikátorok teljesítéséhez kell hozzájárulni?Indikátor definíciója: Támogatásban részesített, gyorsan növekvő vállalkozások száma. Gyorsan növekvőnek számít egy vállalkozás ha:b. 3 éves időszak alatt éves átlagban 20%-ot meghaladó növekedést produkál az árbevételben vagy a munkavállalók létszámában .

Ez az a) feltételben rendezésre került.

6.2. Milyen további szakmai elvárásoknak kell megfelelni a megvalósítás során?b) A projekt területi korlátozásaA fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

Felhő alapú fejlesztés esetében ez aggályos lehet.

Javasoljuk a helyszín pontosítását.

c) A megvalósítási helyszín műszaki követelményei IV. Képzés• Nem támogatható a Budapest területén megvalósuló képzés.

Ez adott esetben hátrányosan diszkriminálja a fővárosi oktatási intézményeket és ellene mond az előző pontnak.

Javasoljuk, hogy képzés Budapesten is megvalósítható legyen.

7.2. Mekkora önerő kell a projekthez?

A gyors növekedésű mikrocégek/startupok/spinoffok esetében a meghatározott önerő akadályozza a nagyobb mértékű támogatás igénylését.

Javasoljuk, hogy ez esetben az önerő kerüljön eltörlésre.

7.3. Melyek az elszámolható költségek?

A pályázat elkészítése és menedzselése szakmailag hozzáértő pályázatmenedzsert igényel. Fontos lenne ennek elszámolhatóságát biztosítani.

Javasoljuk, hogy pályázat/projektmenedzser költség is elszámolható legyen.

7.5. Melyek az elszámolható költségek mértékére és arányára vonatkozó elvárások?

Kísérleti fejlesztés pont

A KKV szektor számára az egyik legnagyobb fejlődési lehetőséget nyújtó tevékenység, amelynek eredménye megjelenik a piaci, főleg a külpiaci eredményességben. Ezért a költségre vetített arány növelése javasolható.

Javasoljuk az arány 60%-ra történő növelését.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
d.A.L. | 2021-07-09 11:42:43

Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) észrevételei és javaslatai

Rövid összefoglaló / Ki nyújthat be támogatási kérelmet?„IFKA előminősítési tanúsítvánnyal rendelkeznek”

Nem derül ki, hogy mi szükséges az előminősítéshez

Javasoljuk, hogy a rövid összefoglalóban az előminősítéssel kapcsolatban is jelenjen meg információ.

Rövid összefoglaló / Milyen tevékenységek támogathatóak?„• Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése• Infrastrukturális és ingatlan beruházás• Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele• Projekt-előkészítés• Információs technológia-fejlesztés „

A felsorolás túl általános, ami alapján nem egyértelmű, hogy az adott kategórián belül milyen típusú tevékenység támogatható.

Javasoljuk a támogatási körök részletesebb kifejtését.

1.1. Ki nyújthat be támogatási kérelmet?

Bár az anyag nem mondja ki explicit, de tartalmából ítélve nem gondol IT vagy szoftver termékkel foglalkozó startupokra.

Javasoljuk, hogy a támogatható cégek és tevékenységek köre úgy legyen módosítva, hogy az alkalmazható legyen szoftvercégekre is.

1.1. Ki nyújthat be támogatási kérelmet?

Sokszor nincsen kimutatható összefüggés az export vagy ’multi’ képesség ÉS a kockázati tőkebefektetés között.

Javasoljuk, hogy a „Növekedésre képes, ígéretes vállalkozások” kategóriában a kockázati tőkebefektetés megtörténte  mellett arra is legyen lehetőség, hogy a pályázó maga bizonyítsa, hogy nemzetközi piacra készül: személyi, értékesítési költségek, külpiaci felkészítő tevékenység bemutatásával.

Szintén javasoljuk, hogy az itt szükséges minimum árbevétel 20 millió forint legyen – ha egy cég 1-2-3 éve indult, és kockázati tőkéből működik, akkor jellemzően csak validációs árbevétele van – mert ebben az életszakaszban nem az árbevétel a fontos.

1. 7.5 Kísérleti fejlesztés

A KKV szektor számára az egyik legnagyobb fejlődési lehetőséget nyújtó tevékenység, amelynek eredménye megjelenik a piaci, főleg a külpiaci eredményességben. Ezért a költségre vetített arány növelése javasolható.

A költségre vetített arány 60% legyen

2.1.2.2. g) pont

A kísérleti-fejlesztés aránya – tapasztalataink szerint – meglehetősen alacsony.

Javasoljuk az arány 50%-ra történő megemelését.

2.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:j) Projekt-előkészítés (legfeljebb 1,5 millió Ft értékben, legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 1%-át érheti el)

Kevésnek tűnik a projekt előkészítésre fordítható, legfeljebb 1,5 milliós összeg. A komplex projektek előkészítése kiemelten csökkenti a megvalósítási kockázatokat és emeli a projektcélok teljesülését.

Javasoljuk az összeget a projekt teljes költségvetési összegének 3%-ában maximálni.

2.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:k) Információs technológia-fejlesztés (beleértve az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét) A 2.1.2.2. k) pontban meghatározott tevékenység legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 30%-át érheti el).

Nem értelmezhető korlátozás, hiszen lehet olyan fejlesztés, mely túlnyomóan IKT beruházásból áll.

Javasoljuk, hogy információtechnológiai fejlesztés önmagában is legyen támogatható.

IV. Szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés/ Műszaki-, termék- és szolgáltatásfejlesztésAlkalmazott tudástranszfer és termék/szolgáltatás fejlesztéstervezés, beleértve• tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem gyakorlati alkalmazása ésbeépítése a vállalati folyamatokba, új vagy fejlesztett termékek vagy szolgáltatások meghatározása, megtervezése, kidolgozása, illetve dokumentálása céljából;• új vagy meglévő termék és/vagy szolgáltatás piaci igények és műszaki trendek alapján történő (tovább)fejlesztéséhezkapcsolódó tanácsadás20 273 Ft

Az óradíjak alacsonyak, nem tükrözik az inflációs hatásokat.

Javasoljuk az óradíjak piaci információk alapján történő felülvizsgálatát.

Szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés /A szervezet digitális transzformációjának elősegítésével kapcsolatos tanácsadás /A szervezet digitális transzformációjának elősegítésével kapcsolatos tanácsadás22 098 Ft

Az óradíjak alacsonyak, nem tükrözik az inflációs hatásokat.

Javasoljuk az óradíjak piaci információk alapján történő felülvizsgálatát.

A képzőkre vonatkozó előírások:2. Soft skill képzésPéldák:i. projekt alapú csapatmunkaii. hatékony ügyfélszolgálati kommunikációiii. vezetői készségek fejlesztése

Javasoljuk felvenni a példákhoz:

iv adatokon alapuló döntési folyamatok; lean szemlélet

A képzőkre vonatkozó előírások:3. Információs és kommunikációs (IKT) technológiákra irányuló képzésPéldák:i. irodai szoftverek használataii. CNC programozási ismeretek

Az információbiztonság az elmúlt években ezeken a területeken is kiemelt jelentőségűvé vált, amelynek szavatolása jelentős ráfordítást igényel.

Javasoljuk, hogy információbiztonsági rendszerek képzésére is legyen a támogatás felhasználható.

r) A felhívás 2.1.2.2. a) pontja szerinti ingatlan beruházás támogatható tevékenység elszámolható költsége nem haladhatja meg az alábbi fajlagos költségeket:• ingatlan építés és ingatlan bővítés esetén nem haladhatja meg a nettó 338 800,- Ft/nm fajlagos költséget (a fajlagos költség vetítési alapja az építés vagy bővítés bruttó alapterülete).• ingatlan átalakítás esetén nem haladhatja meg a nettó 272 500,- Ft/nm fajlagos költséget (a fajlagos költség vetítési alapja az átalakítással érintett épületrész nettó alapterülete).

Ezek a maximált árak átlagosan 15-25%-kal alábecsülik a 21-es anyagár emelkedést.

Javasoljuk az árak felülvizsgálatát és korrekcióját.

5.2. Milyen indikátorok teljesítéséhez kell hozzájárulni?Indikátor definíciója: Támogatásban részesített, gyorsan növekvő vállalkozások száma. Gyorsan növekvőnek számít egy vállalkozás ha:b. 3 éves időszak alatt éves átlagban 20%-ot meghaladó növekedést produkál az árbevételben vagy a munkavállalók létszámában .

Ez az a) feltételben rendezésre került.

6.2. Milyen további szakmai elvárásoknak kell megfelelni a megvalósítás során?b) A projekt területi korlátozásaA fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

Felhő alapú fejlesztés esetében ez aggályos lehet.

Javasoljuk a helyszín pontosítását.

c) A megvalósítási helyszín műszaki követelményei IV. Képzés• Nem támogatható a Budapest területén megvalósuló képzés.

Ez adott esetben hátrányosan diszkriminálja a fővárosi oktatási intézményeket és ellene mond az előző pontnak.

Javasoljuk, hogy képzés Budapesten is megvalósítható legyen.

7.2. Mekkora önerő kell a projekthez?

A gyors növekedésű mikrocégek/startupok/spinoffok esetében a meghatározott önerő akadályozza a nagyobb mértékű támogatás igénylését.

Javasoljuk, hogy ez esetben az önerő kerüljön eltörlésre.

7.3. Melyek az elszámolható költségek?

A pályázat elkészítése és menedzselése szakmailag hozzáértő pályázatmenedzsert igényel. Fontos lenne ennek elszámolhatóságát biztosítani.

Javasoljuk, hogy pályázat/projektmenedzser költség is elszámolható legyen.

7.5. Melyek az elszámolható költségek mértékére és arányára vonatkozó elvárások?

Kísérleti fejlesztés pont

A KKV szektor számára az egyik legnagyobb fejlődési lehetőséget nyújtó tevékenység, amelynek eredménye megjelenik a piaci, főleg a külpiaci eredményességben. Ezért a költségre vetített arány növelése javasolható.

Javasoljuk az arány 60%-ra történő növelését.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
B.I. | 2021-07-02 13:23:01

Tisztelt Irányító Hatóság!

A Felhívás tervezete szerint: "Nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére, amely vállalkozás a GINOP-1.2.7-19, GINOP-1.2.7-20, GINOP Plusz-1.2.1-21, GINOP Plusz-1.2.2-21, GINOP Plusz-1.3.1-21 vagy GINOP Plusz-2.1.1-21 kódszámú felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be kivéve, ha elutasító döntéssel rendelkezik vagy korábban támogatásban részesült projektjének záró kifizetési igénylését benyújtotta."

Amennyiben a támogatást igénylől jelen Felhívásra való kérelem benyújtása előt visszovonja pl. a GINOP Plusz-1.2.1-21 pályázatát, akkor jogosult pályázni jelen kiíráson?

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
K.G. | 2021-07-02 10:42:40

Tisztelt Támogató! Kérjük, tegyék lehetővé a szociális szövetkezetek számára (GFO 121) is pályázat benyújtását, első sorban a beszállítói kategóriában. Ma Magyarországon több olyan ipari területen működő szociális szövetkezet van, amely több éve van a piacon, professzionális vállalati szervezettséggel, 80-100 fő feletti stabil szakember-gárdával, 500-1000 mFt körüli árbevétellel rendelkeznek. Megbízható, folyamatos termelésük miatt ugyanolyan növekedési és beszállítói potenciállal rendelkeznek, mint a kft., bt, zrt formában működő vállalkozások. Köszönjük!

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
B.I. | 2021-07-02 10:22:34

Tisztelt Irányító Hatóság!

Jelenlegi helyzetre való tekintettel javasoljuk a Regionális beruházási támogatás és a De minimis támogatás kategóriák mellé legyen lehetőség az Átmeneti támogatás kategóriában is támogatást igényelni.

A fenti javaslat megfontolását előre is köszönjük!