A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2021. május 3. napjáig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2021-05-03 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
D.K.L. | 2021-05-03 20:50:06

Tisztelt Kiíró!

Amennyiben jól értelmeztem, akkor a pályázati felhívás lehetőséget nyújt a nem ANNEX I termékek előállításának támogatására is. Legalább is erre utal a pályázati felhívás 3.2 pontja, ami a nem ANNEX I termékek esetében a támogatás jogcímeként a „regionális beruházási forrást” és a megújuló energiáknál a „megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás” kategóriákat rendeli. A pályázati felhívás 4.1. pontjában, a támogatást igénylők körénél viszont ez a lehetőség már csak egy lábjegyzettel van jelölve. Javaslom ennek a pontnak az átgondolását és azt, hogy a kerüljenek egyértelműen jelölésre az alanyi feltételek a nem ANNEX I. feldolgozásoknál is.

Szintén maradva a nem ANNEX I-es körben, a pályázati felhívás 22. oldala többlet feltételeket fogalmaz meg ezekben az esetekben. Az egyik ilyen feltétel, hogy nem nyújtható megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás: c) a létesítmény működésének megkezdését követően, / d) a termelés eredményétől függően, e) működési célra. Tekintve, hogy ebben a pályázatban építeni nem lehet, azaz főleg olyan épületek fognak szóba jönni, amik már működnek, akkor alapvetően a nem ANNEX I.-es körben kizárt a megújuló energiát hasznosító technológia fejlesztése. Egyáltalán hogyan kell értelmezni a „termelési eredménytől függően” és a „működési célra” kitételeket? A megújuló energiát épületek, technológia működtetésére kívánjuk felhasználni. Nem ellentmondás ez?

A TEÁOR 109 kódja alá tartozó takarmánygyártást célzó tevékenység miért nem támogatott? Az állattartás versenyképessége szempontjából a minőségi takarmány stratégiai érdek és ennek ellenére, már évek óta mindig kiveszik a támogatott tevékenységek közül.

Üdvözlettel.

Dr. Kolaj László

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
J.T. | 2021-05-03 17:50:54

Tisztelt Kiíró,

 

A pályázati felhívás 4.4.2. 1. alpontja tartalmazza azt a teljesen új kitételt, miszerint nem hiánypótoltatható kritérium a következő két tétel:

„c) a Felhívás 6.1.1. pontjában felsorolt dokumentumok.

d) ÉNGY-ben nem szereplő építési tételekre, valamint a gépekre, berendezésekre vonatkozólag a felhívás 6.1.2. 6. pontjában felsorolt dokumentumok egyike sem került benyújtásra a támogatási kérelem mellékleteként.”

 

Véleményem szerint a VP támogatási rendszerének eddigi tapasztalatai nem indokolják ezen új kizáró tényezők beemelését, hiszen ezek feleslegesen szűkítik a pályázók lehetőségeit.

 

A felhívás 6.1.1 pontjában szerepel a „1. A többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv által benyújtott Kormány hozzájárulás.” kitétel, de ezt a 4.4.2. 1. alpont b) pontja egyébként is tartalmazza, így a c) pontban felesleges rá hivatkozni.

A felhívás 6.1.1 pontjában szerepel a „2. Engedély,- vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében: - az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentum, - a hatósághoz benyújtott - a támogatást igénylő nevére szóló és a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott – építészeti-műszaki tervdokumentáció.” kitétel, mely ugyancsak felesleges, hiszen az engedélyezési eljárás megindítása a támogatási kérelem benyújtása előtt amúgy is kötelezettség, ennek igazolása a megindító dokumentummal és a beadott megfelelő formátumú tervdokumentációval akár a hiánypótlás során is bizonyossággal megtehető, hiszen mind az megindító dokumentumon, mind a tervdokumentáción szerepel időbélyegző. Eddig – logikusan - az volt az intézményrendszer hozzáállása, hogy minden mellékletként csatolt dokumentum időbeliségét (mármint, hogy a benyújtás előtti dátumra vonatkozóan fennáll a hatálya) később is lehet igazolni (pl. időben megkért árajánlat, engedélymentesség státusza, stb esetén), így ennek megborítása pont egy állami rendszerben időbélyeggel ellátott dokumentum esetén nem sok relevanciát mutat. Hacsak nem szándék a kérelmezők körének korai megrostálása.

Javaslom a c) pont törlését.

 

Javaslom továbbá pontosítani, a d) pontban megfogalmazott kitételt, mert esetleg a mondat félreértésre adhat okot az érintettekben (bírálói és pályázói oldalon egyaránt). Kérem erősítsék meg a mondat értelmezését, miszerint az árajánlatos tételek esetén, ha már akár csak 1 db ajánlat is benyújtásra került az adott tételre, akkor az adott tételre vonatkozóan lehet kiírni hiánypótlást (akár a már a beadott ajánlatra vonatkozóan is), és ez nem jelenti a teljes kérelem elutasítását. Ha pedig az adott tételre nincs beadva egyetlen ajánlat sem, akkor csak az adott tétel költségét fogják elutasítani.

Lehetőség szerint természetesen javaslom a d) pont törlését is, hiszen teljesen felesleges szűrőfeltétel lenne, miközben az AM és az IH is a temérdek vidékfejlesztési forrás lehetőségét harangozza be, melynek nagy részben a pályázói kör felszívóképessége lesz az akadálya, főképp, ha még indokolatlan adminisztratív akadályokat állítanak elébük.

 

Üdvözlettel,

Jávor Tamás

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
K.M. | 2021-04-30 15:17:54

A felhívás lehetőséget ad N jármű kategóriába tartozó tehereautók és furgonok beszerzésére, de csak 10.000.000 Ft elszámolható költségig. Tekintettel az élelmiszeripari igényeknek megfelelően kialakított járművek magas beszerzési költségeire, ajánlatos lenne a támogathatósági kört az élelmiszeripari áruszállításra alkalmas egyéb járművekre (félpótkocsik, pótkocsik) is kiterjeszteni.