A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2021.04.26-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2021-04-26 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
N.D. | 2021-04-26 15:42:47

Tisztelt Irányító Hatóság!

 

A 3.1.1.2 Önállóan támogatható tevékenységek pontjában felsoroltak közül csak az első és a negyedik ponthoz szükséges a munkának a MEKH által elfogadott GFT-ben szerepelnie?

      A 2. célterület esetében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan alfejezetben szerepel, hogy a „vízveszteség csökkentés legalább 15 %-kal [az egész hálózaton, vagy azon hálózati szakasz (zóna, körzet, stb.) vonatkozásában, ahol a vízveszteség csökkentésének mértéke számszerűsíthető módon bemutatható]” elvárás pontosan mire vonatkozik? A 15% vízveszteség csökkentés vetítési alapja a beavatkozás előtti állapot, pl. 20%-ról 3%-kal (ami a 20% 15 %-al), vagyis 17%-ra, vagy a hálózaton/szakaszon a kiindulási 20%-os veszteségről 5%-ra csökkentése? Utóbbi, főleg a teljes hálózatra a korlátozott beavatkozási lehetőségek szinte lehetetlen vállalás, így csak első változat teljesíthető.

     A 2. célterület esetében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan alfejezetben szerepel a rekonstrukciós feladatok (mindkét szakág esetében) elszámolhatósági feltételeinél a, hogy gördülő fejlesztési tervben rögzített, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: MEKH) által jóváhagyott rekonstrukció szerepelhet. Ehhez kapcsolódóan a 3.3. Nem támogatható tevékenységek alfejezetben szereplő költségvetési korlátozás („A projekt fő célkitűzéseinek elérését közvetlenül nem befolyásoló, avult, elhanyagolt hálózat, hálózati műtárgyak rekonstrukciója a projekt összköltségének 20%-át meghaladó mértékben”.) a GFT-ben szereplő rekonstrukciós feladatokra értendő és ha nem akkor mire?

 

3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárásoknál szereplő kitétel „Mindhárom célterület tekintetében a támogatást igénylőnek rendelkeznie kell a fő tevékenységre vonatkozóan eredményesen lefolytatott - feltételes - közbeszerzéssel, amelyre a közbeszerzésekért felelős miniszter támogató vagy feltétellel támogató tartalmú záró tanúsítványt adott, valamint a lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződéssel.” túlságosan elnyújtja a az előkészítés idejét és jelentős költségeket ró az ellátásért felelősökre, amit nem is tudnak előre megfinanszírozni.

 

5.5. Az elszámolható költségek köre- Projekt előkészítés költségei között csak az ivóvízre vonatkozóan szerepel a vízveszteség-csökkentési vizsgálat költsége (csak a beavatkozási területen). A szennyvízhálózat kapcsán az infiltráció ill. az idegenvizek feltárása itt nincs nevesítve, de attól még elszámolható lehet az előkészítési soron?

5.5. Az elszámolható költségek köre-Beruházáshoz kapcsolódó költségek között szerepel a Eszközbeszerzés költségeinek elszámolhatósága. Gépjármű (pl. csatornamosó vagy kamerás kocsi ) beszerzése a felhívás szerint nem tiltott, de nincs is nevesítve. Mi a támogató álláspontja a fentiekkel kapcsolatosan?

5.5. Az elszámolható költségek köre-Beruházáshoz kapcsolódó költségek között szerepel a 2. célterületen az „építéshez kapcsolódó költségek”, ami részben ellentmondásban áll a felhívás 5.8. Nem elszámolható költségek köre pontjában foglaltakkal: „beruházások (építés) saját kivitelezésben történő megvalósításának költségei.” A saját teljesítésre ugyanakkor a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.5.4. pontja szerinti személyi jellegű ráfordítások számolhatók el. Kérjük pontosítani, hogy az építéshez kapcsolódó költségek soron milyen típusú munkák számolhatók el, tekintettel arra, hogy bizonyos kivitelezési feladatokat (pl. élőre kötés) csak a közműszolgáltató munkatársai láthatnak el. 

 

Az elszámolhatóság érdekében az e-beszerzés (http://palyazat.gov.hu/e-beszerzes ) kötelezően alkalmazandó már a pályázatok benyújtása előtt megkezdett előkészítési munkák során, akkor is, ha nem közbeszerzés köteles a tevékenység?

 

Tisztelettel:

Nagy Dávid

Zalavíz Zrt.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
O.B. | 2021-04-26 12:26:32

Tisztelt Irányító Hatóság!

A KEHOP-2.1.11 pályázati felhívás tervezetére az alábbi észrevételeket tesszük:

- Az energia hatékonyságának növelését kérjük kiegészíteni a saját ellátást szolgáló energiatermelő egységek (pl. napelem) beszerzésével, telepítésével,

- a támogatási intenzitást kérjük 100 %-osra változtatni.