A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2021. március 28. napjáig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2021-03-28 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
K.A. | 2021-03-28 13:24:09

Tisztelt Támogtó!

A Felhívással kapcsolatosan az alábbi észrevételekre szeretnénk választ kapni:

3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam"A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatálybalépéséig nem kezdődött meg a Támogatói Okirat hatálybalépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre."

"A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (a záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje az utolsó mérföldkő elérését követő 90. nap, de legkésőbb a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított 24 hónap utolsó napja, de legfeljebb 2025. június 30."

5.6 Az elszámolhatóság további feltételei

"2. A felhívás keretében támogatott projekt költségei elszámolhatóságának vége:A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított 24. hónap utolsó napja."

Tekintettel a projektben igényelhető maximális támogatás nagyságára (300 millió ft), egy elhúzódó közbeszerzési eljárás, valamint az időjárás okozta problémák (téli időszak) miatt a megvalósításra rendelkezésre álló 24 hónap nem biztos, hogy elegendő. Javasoljuk a megvalósításra rendelkezésre álló idő meghosszabbítását 36 hónapra.

3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárásokIV. Projekt megvalósításával, technológiai fejlesztéssel kapcsolatos elvárások f)

"Ha az elszámolni kívánt építési tételek nem sorolhatóak be az ÉNGY tételazonosítói szerint, akkor a támogatást igénylőnek legalább három, funkcionálisan azonos (összehasonlítható) műszaki tartalommal rendelkező részletes és tételes – egymástól és a kedvezményezettől független kibocsátótól származó – árajánlatot kell a támogatási kérelméhez/kifizetési igényléséhez csatolni. A támogatási kérelemben a költséghatékonyságot, az „értéket a pénzért” elvet és a támogatási kérelem céljait figyelembe vevő legkedvezőbb árajánlattal rendelkező építési tételt kell feltüntetni,melyet szakmai indokolással kell ellátni. Amennyiben a kötelezően benyújtandó három árajánlat nem szerezhető be, úgy a forgalmazó nyilatkozatának ki kell terjedni arra, hogy az igényelt tétel egyedi gyártású, vagy az más forgalmazótól nem szerezhető be."

Ha jól értjük, a hivatkozott rendelkezés a támogatási kérelem kapcsán ró kötelezettséget a támogatást igénylőre, indokolt lenne az áthelyezése a  Projekt megvalósításával, technológiai fejlesztéssel kapcsolatos elvárások részből.

4.4.2. Kiválasztási kritériumok1. Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok: b) a felhívás 4.1. pontja szerinti hozzájárulás.

Javasoljuk az "Amennyiben releváns" megjegyzést.

5.4 Előleg igénylése

"Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 50%-a. Az előleg igénybevételére vonatkozó információkat az ÁÚF c. dokumentum 8.2. fejezete tartalmazza."

Javasoljuk a közszféra szervezetekre vonatkozó 100 %-os előleg megfontolását.

5.6 Az elszámolhatóság további feltételei

"6. Időközi kifizetési igénylést a vállalt eredmények teljesülése esetén a mérföldkő elérését megelőzően, illetve a mérföldkövek között is be lehet nyújtani. A mérföldkövek között legfeljebb egy időközi kifizetési igénylés nyújtható be."

A mérföldkövek között legfeljebb egy időközi kifizetési igénylés nyújtható be. Mivel a projektben max. 3 mérföldkő tervezhető, indokolatlan a szűkítés. Javasoljuk a mérföldkövek közötti időközi kifizetési igény darabszáma korlátozásának törlését.

5.7 Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások

"Az 5.5. pontban foglalt beruházáshoz kapcsolódó költségek:az építészek, mérnökök díjai,hatósági eljárási díjak,tanácsadói és projekt menedzsment költségek,projekt előkészítési költségekEbből:közbeszerzési eljárások lefolytatása,tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása,műszaki ellenőri szolgáltatás ide nem értve a Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi Szövetsége (FIDIC) mérnök költségeit,könyvvizsgálat,projektmenedzsment."

A két költségtípus egymástól független? Ha az első költségtípus, ami a tervezést is tartalmazza max. 5 %-ban számolható el, akkor ebből egy kisebb kör (közbesz, nyilvánosság, műszaki ellenőrzés, könyvvizsgálat, menedzsment) hogyan számolható el max. 5,5 %-kal? Kérjük az ellentmondás feloldását.

Válaszukat megköszönve.

Üdvözlettel

Agria Térségfejlesztési Kft.

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
V.T. | 2021-03-28 09:27:26

Tisztelt Támogatáskezelő! 

Felhívás tervezet 4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre:

- „ugyanazon megvalósítási hely tekintetében olyan tevékenységet, illetve beruházást kíván megvalósítani, amelyre a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című felhívás kapcsán már rendelkezik Támogatói Okirattal;”

Jól értelmezzük-e ,

-  hogy ez a pont nem zárja ki azon Önkormányzatokat, akik erő – és munkagépet szereztek be, de külterületi utak felújítására nem adtak be kérelmet.

- Ha korábbi TO külterületi út felújítására vonatkozik, de jelen kérelem keretében más hrsz-en valósítana meg fejlesztést, akkor az nem kizáró ok.

2.

Korábban vis maior támogatásban részesült külterületi út fejlesztése beadható-e jelen kérelem keretében? Tudva azt, hogy a vis maior támogatás csak kár elhárítást takar, végleges megoldást jelen kérelem keretében tervezett felújítás adhatna.

3.

Amennyiben a fejlesztéssel érintett külterületi út  jelenleg nincs a pályázó önkormányzat tulajdonában ( szomszédos település tulajdona ),de a rendszeres használat miatt szeretné a felújítását, a felhívás keretében megpályázhatja-e ? 

Elég -e a vagyonkezelő jogot igazoló és használatot biztosító szerződés, vagy érdemesebb konzorciumot létrehoznia a tulajdonos önkormányzattal?

Szíves válaszukat előre is köszönjük. 

Veres Tünde