A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2021. március 14. napjáig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2021-03-14 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
d.N.I. | 2021-03-14 22:56:54

Tisztelt Irányító Hatóság!

A Felhívás 3.1.1. pont 1. célterület B) pontja lehetővé teszi a telepítéstől számított 10 évnél nem öregebb gyümölcstermő ültetvényhez kapcsolódó tevékenységek támogatását.

A Felhívás jelen formájában csak az 1. számú melléklet - Támogatásban részesülő gyümölcsfajokból létrehozott ültetvények követelményrendszere c. táblázatban meghatározott - az egyes gyümölcsfajokra vonatkozó - műszaki tartalomnak megfelelő ültetvények vonatkozásában értelmezhető a már meglévő ültetvények esetében is.

A tervezet ezek szerint a 10 évnél nem öregebb, és víztakarékos öntözőrendszerrel berendezett, korszerűen művelt (öntözött, tápoldatozott), de betakarítás technológiai okokból a műszaki követelményrendszerben meghatározott minimálisnál alacsonyabb tőszámmal (pl. meggy esetében 400 db/ha) telepített ültetvényeket kizárja a további technológiai fejlesztések, így a gyümölcstermékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzésének támogatási köréből.

A Felhívás tervezetet a jelen formájában különösen méltánytalannak tartom azért, mert a korábbi kertészeti pályázatok a korszerűen művelt (pl. víztakarékosan öntözött, tápoldatozott) ültetvényeket az adminisztratív módon meghatározott minimális tőszám miatt kizárták a támogatás lehetőségéből. Ennek az az eredménye, hogy a néhány évvel ezelőtt tisztán saját erőből telepítő gazdák most még betakarítást segítő gépeket és eszközöket sem vásárolhatnának a meghirdetendő támogatás igénybe vételével.

A meglevő termelő alapok hatékony kihasználását, a folyamatos termésbiztonság megteremtését szem előtt tartva javaslom, hogy a csonthéjasok – különösen a meggy és a szilva - esetében a kajszihoz hasonlóan a minimális tőszám a 10 évnél nem öregebb, meglévő ültetvényeknél 400 db/ha értékben legyen megállapítva.

Üdvözlettel:  Németh Imre

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
S.I. | 2021-03-14 21:42:15

Vélemények a Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása  A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.3.2-4.1.3.3.-5.1.1-21 pályázati felhívásról

3.1.1.B.4 ponthoz

A betakarítás segítő eszközök támogatásához érdemes lenne kitérni a konténerládák kihordását, mozgatását segítő eszközökhöz, önjáró villás gépek, vagy traktorra szerelhető tartályláda mozgató berendezésekre, egyéb speciális tartályláda mozgató pótkocsikra. A korábbi kertészeti gépek beszerzése támogatására kiírt pályázatban, ezek a tételek post harvest technológiának számítanak, tehát nem támogathatóak.

3.1.2.1.2.a ponthoz

Az egyszerű támrendszer kialakítása az 1. melléklet I. táblázat 1. sor G. oszlop alapján 1300-2000 tő/ha alma ültetvények esetében is elvárt beruházás. Javaslom ennek az eltörlését, vagy módosítását, hogy az ipari alma ültetvényeknél ne legyen kötelező. Az ipari alma célültetvények versenyképességének és a jövedelmezőségének a növelése érdekében (1.1. pontban leírt elvárások) mindenképp gépi rázásos betakarítást kell alkalmazni, a támrendszer ezt akadályozza, továbbá MM106-os alany esetében nincs is rá szükség.

3.4.1.1 II. 2. pontjához

Érdemes lenne tisztázni, hogy mely fokú vízjogi engedély kötelező, elég az elvi, vagy szükséges lenne a létesítési.

3.4.1.1 II. 7.a. és 10a. pontjához

A „megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező” jogosultságának a tisztázása szükséges lenne

3.4.1.1. IV 10. és 11. pontjához

Sok termelőnek nem kivitelezhető, hogy egyszerre minimum 5ha ültetvényt telepítsen. A gépbeszerzéshez kapcsolódó minimum 5 ha új telepítésű ültetvény méretbe érdemes lenne beszámítani a korábban például 10 éve telepített olyan ültetvényeket is amelyek egyébként az adott kultúrában megfelelnek a Felhívás 1. melléklet I. táblázatában szereplő feltételeknek.

3.4.1.1. IV. 11. pontjához

A Felhívás 3.1.2.2. d) iv pontjában szereplő kézi betakarítás eszközeit fölösleges 5ha-os ültetvényhez kötni, hiszen ezek pontosan a kisebb gazdálkodókat segítené a hatékony munkában

3.4.1.1. V. 3.a. pontjához

A Felhívásban nem egyértelmű, hogy a jónál rosszabb minősítésű víztesttel rendelkező ültetvények  támogatható-e, az egész projekt elutasításra kerül vagy csak a vizes projekt részek. A korábbi felhívásban ezen területek csak a vízkivételi művek és a víztározók beruházása volt nem támogatható. Tekintettel arra, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, mint az ország fő gyümölcstermő területe nagy részben jónál rosszabb minősítésű víztesttel rendelkezik. A Felhívás során érdemes lenne erre pontosabban kitérni.

Javaslataim:

Amennyiben lehetséges a projekt ne függjön a víztesetek minőségétől

Ha ez nem lehetséges, akkor csak a korábbi pályázathoz hasonlóan csak a vízkivételi művek és víztározó ne legyen támogatható

Javaslom, hogy a jónál rosszabb víztestekkel rendelkező területeken is támogatható legyenek a szivattyúk, öntözőcsövek, szűrők, vezérlő automatikák, tápoldatozó berendezések

Egyéb észrevétel:

A Felhívás 1. melléklet II/a pontja nem tartalmazza az esővédő fóliát és az azt alátámasztó támrendszert, természetesen az 5.5.2 pont alapján ezekre a tételekre nem használható az egyszerűsített elszámolás. Felhívjuk figyelmüket, hogy az esővédő fólia tartására alkalmas támrendszer nem téveszthető össze a jégháló tartására alkalmas támrendszerrel, az attól erősebb és sűrűbben elhelyezkedő oszlopokat tartalmaz, így sokkal költségesebb is. A korábbi pályázati felületen nem lehetett csak jégháló tartására alkalmas beton támrendszert kiválasztani, javasoljuk, hogy a felületen megkülönböztethető legyen, illetve a legördülő menüből kiválasztható legyen az esővédő fólia tartására alkalmas támrendszer is.

Üdvözlettel: M.G.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
A.M. | 2021-03-12 13:23:09

Tisztelt IH!

Sajnálattal olvasom, hogy a Gyógynövénytelepítési pályázatnál is feltétel a 6000 Euro STÉ érték. Véleményem szerint több kezdő kertész pályázna, ha ez a kitétel nem lenne. Akinek nincs gazdasága, vagy egyenlőre kevés termőföldön próbál megfelelni a piac követelményeinek, teljesen ki van zárva a Vidékfejlesztési pályázatokból ez miatt, holott lehet, hogy szándékában állna valami újba belevágni, csak kis tőkéje lenne, tehát a költségeket előfinanszírozását meg tudná oldani, de minden pénzét nem meri segítség nélkül befektetni, mert a mezőgazdaságban, ha rossz év van, akkor nagyon mellé lehet fogni. Kérem, fontolják meg ennek az eltörlését, hogy ne csak a nagyok, már befutott gazdálkodók juthassanak lehetőséghez!

Tisztelettel:

AFM

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Sz.Zs. | 2021-03-12 10:03:11

Tisztelt Irányító Hatóság!

A VP2-4.1.3.2-4.1.3.3.-5.1.1-21 pályázat tervezetével kapcsolatban alábbi kérdéseket, észrevételeket fogalmazom meg:

1. A támogatást igénylők körébe beletartozik az, olyan őstermelő, akinek az elmúlt években nem volt bevétele, de most a saját tulajdonában lévő területen szeretne kialakítani egy új ültetvényt (alma). Őstermelőként vagy őstermelők családi gazdaságaként (2-3 tag, őstermelő összevonásaként) szeretne pályázni és az új ültetvénnyel megélhetési forrást biztosítani. A szükséges gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezve, a lakóhelyén kívánja a gyümölcstermesztést folytatni.

2. Teljesen új ültetvény kialakítása támogatható-e, ha előzőleg nem folytatott ilyen mértékben gyümölcstermesztést, csak zártkerti ingatlanon volt 10-20 darab gyümölcsfa. Nincs lezárt üzleti év, nem keletkezett bevétel sem, az őstermelői igazolvány nemrég lett ismételten megigényelve, meghosszabbítva. Szakmai végzettség és tapasztalat, gyümölcstermesztésben eltöltött évtizedes szakmai rutin megléteként saját ültetvény kialakítása a cél.

3. Fiatal mezőgazdasági termelőnek főállású őstermelőnek kell lennie vagy a meglévő munkahelye megtartása mellett őstermelőként pályázhat-e az új ültetvény kialakítására a család tulajdonában lévő földterület igénybevételével.

A fenti kérdések megválaszolásaként egy helyi család pontosabb képet kapna az elképzelt új ültetvény kialakításának lehetőségéről, mellyel új munkahelyek jöhetnek létre, új ellátási lánc, helyi gyümölcstermelési pont születhet.

Tájékoztatásukat, válaszukat előre is köszönöm!

Tisztelettel:

Szabó Zsolt

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
O.Ö. | 2021-03-12 09:14:08

Tisztelt IH

Pályázók körével kapcsolatban szeretném jelezni, hogy az aki tavaly ősszel telepített gyümölcsöst (jómagam), vagy esetleg 1-2 éve ,az nem tud 50%-os árbevételt realizálni , mivel még nem fordult termőre az ültetvény. Ebben az esetben sajnos kiesik a támogatásra jogosultak köréből , holott a szándék egyértelmű, a hosszútávú gazdálkodás. A kisebb termelőket is kizárja a pályázatból a 6000 EURO STÉ limit mivel vannak olyan ültetvények amelyekben 2-3 ha fölötti betelepített területet feltételez ez az érték. Véleményem szerint a kisebb családi gazdaságok, gyümölcsösök telepítését és megjelenését is kellene támogatni ami a helyi termelői piacokkal együtt , kiváló minőségű áruval látná el a lakosságot.  

Tisztelettel : Osváth Örs

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
S.A. | 2021-03-12 08:28:55

Tisztelt IH

Javasolom, hogy a pályázatban előírt meglévő 6000 euro STÉ értéket mint induló feltételt töröljék el, ha a pályázó saját tulajdonú területtel pályázik.

Más garanciát lehetne előírni a fejlesztési támogatás folyósítására pl. utófinanszírozás, jelzálog a területre, pénzügyi garancia stb.

Nekem pl 10 ha pihentetett saját területem van, ez csak kb 300 euro STÉ-t jelent, most szívesen kezdenék gyógynövény termesztésbe, amihez szakmai tudásom is megvan mert mezőgazdasági mérnök vagyok, azonban az STÉ korlát kizárja az indulásom a pályázaton.

Úgy gondolom, hogy a pályázatra jelentkezők köre is bővülhetne ezzel.

Köszönettel SA

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
D.Z. | 2021-03-11 13:18:47

Tisztelt IH!

Két gyümölcsfajta nagyon hiányzik a támogathatók listájáról:

az egyik a tradicionális, a biodiverzitás szempontjából abszolút pozitív és mindemellett minimális kémia-szükségletű bodza,

a másik pedig a hosszútávú éghajlatváltozás miatt egyre inkább érdekes füge (ha már a kivi -szerintem helyesen- szintén csak szerepel a listán).

Ha tudják, kérem vegyék fel e két fajtát is a listára!

Üdvözlettel:D. Z.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
K.T. | 2021-03-11 11:31:42

Tisztelt IH!

A pályázattal kapcsolatban azt a javaslatot fogalmazom meg, hogy az öntözés kiépítése ne legyen kötelező, mivel az ahhoz tartozó vízjogi engedély megszerzése ellehetetleníti a sikeres projektek lehetőségét - megszerzése szinte lehetetlen bizonyos régiókban (tipikusan a hátrányos helyzetű Kelet-magyarországi régióban).

Családi gazdaságunk harmadik generációjából származom, aki ezzel a tevékenységgel (gyümölcstermesztés) foglalkozik, nagyban hozzásegítene minket a pályázat a versenyképességünk növeléséhez, piaci jelenlétünk megerősítéséhez, de az öntözési kötelezettség miatt nem merünk belevágni, hiszen a befektetett összeget egy vízjogi engedély megtagadása miatt elbukhatjuk, azonban öntözést nem igénylő alanyokon gazdaságosan és sikeresen végezhető intenzív termelés.

Amennyiben az öntözés nem lenne kötelezettség a pályázatban úgy egy sikeres, hosszú távon megtérülő, mintaszerű telepítést tudnánk megvalósítani, de így sajnos csak olyan projekteket fognak tudni támogatni, ahol már egyébként is van vízkivételi hely. Például dió ültetvénynél (az első évek magasabb vízigényét leszámítva) egyébként sem megtérülő beruházás egy öntözőrendszer kiépítése és üzemeltetése, ahogyan ipari célú almánál sem. Még támogatással sem. 

Az öntözőrendszer kiépítési kötelezettség törlésével és a minimális ültetvényméret 0,5 hektárra való csökkentésével jóval nagyobb pályázói kör lenne elérhető, a pályázat jobban el tudná érni a kitűzött célokat.

Tisztelettel:

K.T.

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
F.Cs. | 2021-03-11 09:49:21

Tisztelt Iránytó Hatóság!

 

A pályázattal kapcsolatban szomorúan olvasom az öntözési lehetőség kiépítésének kötelezettségét. Illetőleg, pontosan azt, hogy ez vízjogi engedélyhez kötött, amit egy horror elintézni, nem beszélve a bekerülési költségekről.

Mi 8 éve folytatunk gyümölcstermesztést. A területeket fiatal gazda támogatásból sikerült össze állítanunk, így ilyen költségek felvállalásában még nem mertünk gondolkodni, ellenben a telepítési támogatás nagyban hozzá segítene minket az új, korszerű ültetvény kialakításához.

A területünkön saját erőből már kiépítettük a cspegtető öntöző rendszert, de annak táplálására a DMRV vízszolgáltató biztosít lehetőséget minden évben vízvételezési engedély keretében. Javaslom felvenni annak lehetőségét, hogy aki az öntözést így tudja megoldani, az kössön szerződést meghatározott időre a szolgálatatóval (tűzcsap vételezésre) és akkor az öntözés megoldott tudna lenni, jóval kedvezőbb költségekkel. 

Továbbá, javaslom, hogy a gépek sorába az ültetéshez szükséges gépeket is emeljék be, hiszen az is nagyban megkönnyítí a munkát, nem csak a szedéshez szükséges eszközök beszerzése!

Bízva pozitív bírálatukban!

Üdvözlettel:

F.Cs

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
P.J. | 2021-03-10 17:33:59

Tisztelt Irányító Hatóság !

 

  Nem tartom helyesnek, hogy csak öntözés kiépítése esetén támogatja a telepítést. Egy gyenge növekedési alanyon, vagy étkezési célú termelésnél, egy rossz vízháztartású területen ez nem kérdés, szükség van rá. Egy erős növekedésű alanyon, ipari célú termelésnél, jó víztartású területen még támogatással sem megtérülő beruházás. Nem beszélve arról, hogy a vízjogi engedély megszerzése egy pokol.

 

Tisztelettel: P J

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
K.T. | 2021-03-10 10:21:00

Tisztelt Irányító Hatóság!

Az alábbi észrevételeket fogalmazom meg a VP2-4.1.3.2-4.1.3.3.-5.1.1-21 pályázat tervezetével kapcsolatban:

- Új gyümölcstermő ültetvények telepítésénél javaslom az 1 hektáros területnagyságot csökkentsék le 0,5 hektár területnagyságra. Az elmaradott régiókban - különösen Szabolcs megyében - jellemző a kis területekre felszabdalt gazdaságok jelenléte. A piaci körülmények miatt ezek a (nem kicsi csak több kisebb területen működő) gazdaságok csak nagyon magas kockázat és ráfordítás mellett tudnak eredményes beruházásokat végrehajtani. Amennyiben a kisebb területeket is támogatnák, úgy a pályázók köre jóval szélesebb lehetne. Az STÉ értékminimum így is, úgy is kiköti a kötelező üzemméretet, amivel rendelkeznie kell a pályázónak, így a legkisebb területnagyság csökkentését javaslom. Arról nem is beszélve, hogy sok esetben az 1 hektáros területek 0,90 – 0,99 hektáros hivatalos valódi területet jelentenek. Így ezek a területek rögtön kiesnek a lehetőségből.

- Ültetvénycsere esetében javaslom, hogy egy adott helyrajzi szám bizonyos részének újra telepítését is foglalják bele és hangsúlyozzák is ki. Sok esetben megtalálhatóak olyan ültetvények amelyek egyébként nagyobb 3 hektár feletti területen állnak, de fele 10-20 év közötti, fele pedig 10 év alatti (hogy ne egyszerre jelentkezzen a teljes terméskiesés a gazdaságban, így szakaszosan lett frissítve). Így nagyobb területek – rész – ültetvénycseréjét is támogatni javaslom.

- Javaslom az 3.1.1. pont 1. célterület B) pontja szerinti 10 évnél nem öregebb gyümölcstermő ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek körét kiterjeszteni, olyan módon, hogy azt extenzív termelési módban is igénybe lehessen venni. A folyamatos termésbiztonság biztosítása miatt a már letelepített – de extenzív módon művelt ültetvények – fejlesztése ugyan olyan fontos, mint az új intenzív ültetvények létrehozása. A meglévő legalább 400 tő/ha területű gyümölcsültetvények esetében is lehessen fagyvédelmi, betakarítást segítő gépek beszerzésére pályázni.

- 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások IV. A projektek megvalósításával, gépbeszerzéssel kapcsolatos elvárásoknál a 10 és 11 pontnál az "az új telepítésű vagy meglévő ültetvény mérete eléri a legalább 5,0 hektár területnagyságot” követelményt módosítani javaslom. Javaslom, hogy a gépek akkor kerülhessenek elszámolásra, ha legalább 0,5 hektár telepítés történik ÉS egyébként az elmúlt 3-5 évben legalább 5 hektár gyümölcstermő területen gazdálkodott a gazdálkodó! Így a kisebb – a támogatási forrásra legjobban rászoruló, de egyébként folyamatosan gyümölcstermesztéssel foglalkozókat is el tudja érni a pályázat.

 

A családi gazdaságok – főleg gyümölcstermesztés területén – jobban tagozódnak, több kisebb területen végzik a tevékenységüket, de ott már 2-3 emberöltő óta. Az ilyen kisebb méretű gazdaságok fejlesztésének kellene véleményem szerint prioritásnak lennie, így több család biztos megélhetése lenne támogatható – a kívánt termésbiztonsági és élelmezési célú fejlesztések megvalósítása mellett! Ez nagyban hozzájárulna ahhoz is, hogy ne csak azok az – alapvetően szántóföldi ágazattal foglalkozó – gazdák tudjanak pályázni, akiket a területméret rendelkezésre állásából adódóan a tervezet szerint a pályázat támogatni kíván. A kifejezetten gyümölcstermesztéssel foglalkozó régiókban (Észak-Alföld, Szabolcs, Hajdú megye) keveseknek áll rendelkezésére olyan (összefüggő) szabad terület, ami a jelenlegi tervezet szerint megfelel és hatékonyan meg is tudja valósítani a beruházást.

Javaslom megfontolásra továbbá a fentebb megfogalmazott gondolatokat generációváltás szempontjából is. Az általam már sokszor említett kisebb családi gazdaságok generációváltása lesz a közeljövőben az egyik legnagyobb kihívása az ágazatnak. Az ilyen kisebb léptékben, több kisebb családi gazdaságot érintő modern technológiai fejlesztések támogatása hozzájárulna ahhoz, hogy a hivatás a fiatalok számára is vonzó legyen és a családi gazdaságokon belül is megtörténhessen a generációváltás.

Jelenlegi formájában a pályázat véleményem szerint a termőterületek keveseknél történő koncentrációját (birtokkoncentrációt) támogatja, a nagy gazdák még nagyobbá válását, a kis – jellemzően generációk óta családi gazdaságként működő – gazdálkodót technológiai hátrányát súlyosbítaná, versenyképességét rontaná. Pedig ezek a kisebb gazdaságok adják a vidék mozgatórugóját, az ilyen módú kizárásuk nagyon hátrányosan érinti a jövőbeni lehetőségeiket.

A kisebb gazdaságok számára egy remek lehetőség lenne a forrás, amit hatékonyan és sikeresen ki is tudnának használni.

Kérem tisztelettel az IH megfontolását a javaslataimra.

 

Tisztelettel:

K.T.