A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2020.12.29-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2020-12-29 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
F.I. | 2020-12-29 16:05:53

Az előző hozzászólás szerzője:Magyar Természetvédők SzövetségeDr. Farkas István Tamás, társelnök

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
F.I. | 2020-12-29 15:25:34

3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárásokII. Az A) főtevékenységhez kapcsolódó feltételek, elvárások: - 20. oldal

13) Javasoljuk az alábbi jó gyakorlatok figyelembe vételét - ponthoz:

További javasolt jó gyakorlat beillesztését javasoljuk a listába:

Közös kincsünk a víz - szemléletformáló anyag: https://mtvsz.hu/uploads/files/394x210_VIZ_gongyolt_szorolap_vegleges.pdf 

15) Kötelező szemléletformálás - ponthoz: A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság mellett elvárás, hogy minden projekt tartalmazzon a helyi lakosság szemléletformálására vonatkozó és a projekt elvárt eredményeit bemutató akciót. A szemléletformáló akciónak a projekt fejlesztéseihez kell kapcsolódnia, fókuszában a megvédett terület lakosságával, azonban [indokolt esetben] [1]  a település más részei lakossága is bevonható annak érdekében, hogy a víz, mint érték szemléletet és a település klímaváltozáshoz történő alkalmazkodásának elősegítése érdekében tett lépéseket megismerjék.

A szemléletformálás fő célja a vizek helyben tartásának fontosságára való figyelemfelhívás, a magántulajdonú ingatlanokon történő hasznosítási lehetőségek és gyakorlati megoldások bemutatása, megvalósításuk támogatása, [2] valamint az létrehozott infrastruktúra fenntartására való figyelemfelhívás (pl. magántulajdonú ingatlanok előtt árkok tisztítása). Különös figyelem szükséges a lakossági szemléletváltás pozitív megtámogatására olyan kényes területeken, mint az illegális rétegvíz használatokról a csapadékvíz használatokra való áttérés fontossága, az illegális csapadékvíz csatornabekötések helyett alternatívák (ciszterna program, telken belüli és kívüli szikkasztó árkok stb.) kínálása.

Indokolás:[1] Törölni javasoljuk: [indokolt esetben] Az akciók költséghatékonysága és vizek helyben tartásával kapcsolatos szemléletformálási célok fontossága miatt támogatandó, hogy a település egész lakossága ismerkedjen meg a magántulajdonú ingatlanokon történő hasznosítási lehetőségekkel, ezért javasoljuk, hogy az egész települési fókusz ne csak kivételes, indokolt esetben legyen lehetséges.

[2] Beszúrni javasoljuk: megvalósításuk támogatása,A vizek helyben tartását elősegítő megoldások elterjesztése érdekében érdemes pilot projekt szerűen támogatni egyes megoldásokat, például esővízgyűjtő tartályok kihelyezését.