A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2020. december 9-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2020-12-09 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Sz.T.E. | 2020-12-09 15:02:22

Tisztelt Támogató!

 

Az „Állami egészségügyi intézmények higiénés körülményeinek infrastrukturális fejlesztése” EFOP-2.2.21-20 azonosítószámú pályázat társadalmi egyeztetésre bocsájtott pályázati felhívás tervezetéhez alábbi észrevételt tesszük:

A pályázat a 3.1.1.1 Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek fejezetében a megvalósítás helyét leszűkíti a kardiológiai, onkológiai és infektológiai osztályokra.

Javaslatot teszünk a szakmák kiszélesítésére az alábbi indokok alapján.

A daganatos betegségek kivizsgálása, gyógyítása a belgyógyászattól a sebészetig jóval több szakmát érint az onkológiánál. A betegek jó része, a korszerű, egyre kíméletesebb terápiák ellenére műtéten esik át. Gyógyulásuk prognózisa, a kórházi tartózkodás időtartama sokban függ a sebészeti jellegű szakma színvonalától, ebben lényeges elem a higiénés körülmények színvonala.

Ezért javasoljuk, hogy a megvalósítás helye egészüljön ki a sebészeti jellegű osztályokkal.

 

Visszajelzésüket előre is megköszönve, tisztelettel:

Zala Megyei Szent Rafael Kórház

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
N.P. | 2020-12-07 18:28:07

Tisztelt Támogató!

A Felhívás tervezettel kapcsolatban az alábbi észrevételeket teszem:

1.) A Felhívás-tervezet első oldala szerint a minimális támogatási összeg 17 millió ft, míg az 5.3. pontban 7 millió Ft. Javasoljuk tisztázni, hogy melyik szám az irányadó.

2.) A Felhívás-tervezet 3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önillóan timogatható tevékenységek között az I. és a II. pont úgy tűnik, mintha mindkettő kötelezően megvalósítandó lenne. Ugyanakkor feltételezzük, hogy a kiíró szándéka az volt, hogy vagy az I., vagy a II. kell megvalósuljon, vagy akár mindkettő, de ez a felújítandó / átalakítandó épület sajátosságaitól is függ. Javasoljuk tisztázni, hogy az I. és II. pont mindegyike kötelezően megvalósítandó-e, vagy pedig lehet vagylagos is.

3.) A 3.1.2. pontban a tevékenységeket javasoljuk számozni (ABC jellel, vagy arab vagy római számmal), hogy látható és azonosítható legyen a tevékenységcsoport, és tevékenység száma/betűjele, így könnyebb lesz rá hivatkozni a későbbiekben.

4.) A 3.1.2. pontban található ez a mondat: "A 3.1.1.1 pontban foglalt kötelező tevékenységekhez kapcsolódó egyéb, nem építési engedélyköteles feljújítási munkák elvégzése csak az igazoltan szükséges mértékben" - nem egyértelmű, hogy ez is egy tevékenység-e? Ha igen, ez is kapjon majd sorszámozott jelölést, illetve javasoljuk a mondatot kiegészíteni állítmánnyal, pl. szükséges mértékben számolható el.

5.) A Felhívás 4.1. pontja szerint: "azon   ÁEEK   fenntartásában   működő   közfinanszírozott   fekvőbeteg   szakellátást   nyújtó egészségügyi szolgáltatók, akik aktív fekvőbeteg ellátással rendelkeznek az alábbi szakmai főcsoportokban: kardiológia, klinikai onkológia, infektológia" - a mondat végén a felsorolás olyan, mintha mindhárom főcsoportban kellene fekvőbeteg ellátással rendelkeznie a támogatást igénylőnek, azonban a Felhívás más fejezetei arra utalnak, mintha vagy kardiológia, vagy klinikai onkológia, vagy infektológia lenne az elvárás. Javasoljuk ebben a 4.1. pontban tisztázni, hogy mindhárom főcsoport elvárt, vagy pedig vagylagos a 3 főcsoport, tekintettel arra, hogy kevés olyan ÁEEK fenntartású fekvőbeteg szolgáltató van, aki mindhárom főcsoportban rendelkezik engedéllyel.

6.) A Felhívás-tervezet 4.4.2. 1. g) pontja üres, nem tartalmaz előírást. Javasoljuk törölni.

7.) A Felhívás 5.5. pontja szerint: "A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 7.5 pontja alapján amennyiben a fent említett költségek valamelyike közbeszerzési vagy beszerzési eljárásban érintett, és a költség a projekt műszaki, szakmai tartalmának lényeges vagy többségi elemét jelenti, akkor egyszerűsített elszámolás azon költségre nem alkalmazható, az elszámolás valós költség alapú elszámolással történik." Jelen konstrukcióban a Felhívás-tervezet alapján gyakorlatilag lehetetlen, hogy a közvetett költségek bármelyike is a projekt műszaki szakmai tartalmának lényeges vagy többségi eleme legyen, hiszen ezek csak "kisegítő" tevékenységek. Milyen esetben fordulhat elő, hogy a közvetett tevékenységek bármelyike a projekt műszaki szakmai tartalmának lényeges vagy többségi eleme lesz?

8.) Jól értjük, hogy ha a közvetett költségek a projekt műszaki szakmai tartalmának se nem lényeges, se nem többségi eleme, akkor az átalányalapú elszámolás az irányadó ezen költségeknél? ellenkező esetben pedig a konkrét költség % maximumok az irányadóak?

9.) Az 5.7. pont táblázata szerinti %-ok a közvetett költségek esetében nem csak akkor irányadóak, ha nem átalányalapú az elszámolásuk? Javasoljuk kiegészíteni ezzel az információval ezt a táblázatot.

Visszajelzésüket előre is megköszönve,

Tisztelettel,

Nagy Péter

Tender Európa Kft.

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
R.E. | 2020-12-07 16:27:57

Tisztelt Programcsoport!

A pályázó intézmény Szakkórház, aktív fekvőbeteg ellátás keretében Csongrád–Csanád megyében egyedüliként végzi a 1900 Tüdőgyógyászat szakmakód alatt a vezető halálokok között szereplő légúti daganatos betegek pulmo-onkológiai ellátását (teljes körű kivizsgálás, diagnosztika, kemoterápia). Mivel ezen tevékenysége a működési engedélyben nem a klinikai onkológia szakmakód alatt szerepel, hanem a  tüdőgyógyászat szakmakód alatt, és a tüdőgyógyászat szakmakód alatt nem kizárólagosan csak pulmo-onkológiát végez, hanem más tüdőgyógyászati megbetegedések ellátását is, nyújthat-e be az intézmény pályázatot?

Köszönettel.