A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2020. december 9-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2020-12-09 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Sz.T.E. | 2020-12-09 13:16:21

Tisztelt Támogató!

 

Az „Onkológiai és kardiológiai eszközpark fejlesztése” EFOP-2.2.22-20 azonosítószámú pályázat társadalmi egyeztetésre bocsájtott dokumentációjához alábbi észrevételt tesszük: 

A pályázat a vezető halálokok – szív és érrendszeri és onkológiai -  halálokok csökkentését, megakadályozását célozza meg. A pályázati támogatással megvalósuló beruházás az egészségügyi ellátáshoz való nemzeti, regionális és helyi szinten történő jobb hozzáférést hivatott elősegíteni.

A pályázati felhívás tervezet 4.1 pontjában meghatározottak szerint a pályázók köre az orvosi egyetemekre, illetve a 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet 5. mellékletében meghatározott, a klinikai onkológiai és/vagy kardiológiai szakmai főcsoportban minimum III. progresszivitási szintű működési engedéllyel rendelkező intézményekre terjed ki.

Hivatkozott melléklet az országos intézeteket tartalmazza.

Az érintett szakmákban nem csak ezen intézmények látják el feladataikat III. progresszivitási szinten, hanem több vidéki kórház is. Ezen kórházak jelentős szerepet játszanak a vidéki lakosság magas szintű ellátásában, földrajzi elhelyezkedésük miatt a lehető legrövidebb betegutat jelentik az ellátandó lakosság számára.

A Zala Megyei szent Rafael Kórház kardiológiai szakmai főcsoportban III. szintű működési engedéllyel rendelkezik, több, mint 600 000 lakos ellátását végzi.

A modern, magas technológiai fejlettséggel rendelkező eszközpark nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a területen élő lakosság egyenlő eséllyel jusson hozzá a korszerű kardiológiai ellátáshoz. Kórházunkban a 24 órás infarktus ügyeletet adó labor haemodinamikai berendezése mintegy 12 éves, cseréjéhez és egyéb eszközök beszerzéséhez külső forrás szükséges.

Mindezek alapján fontosnak tartanánk, ha a támogatható szervezetek közé bekerülnének a III. progresszivitási szintű működési engedéllyel rendelkező megyei kórházak is.

 

Visszajelzésüket előre is megköszönve, tisztelettel:

Zala Megyei Szent Rafael Kórház