A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2020. december 10-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2020-12-10 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
D.Z. | 2020-12-10 22:50:44

Tisztelt Ügyfélszolgálat!

A GINOP-.1.2.12-20 kódszámú Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak támogatása című felhívással kapcsolatosan alábbi javaslatokkal élnék:

3.1.2.d) pontban részletezett Ingatlan beruházással kapcsolatosan:

- ingatlan beruházás esetén javaslom az előkészítési költségeket (pl tervezés, stb.) elszámolhatóságát lehetővé tenni

- műszaki ellenőr költségének elszámolhatóságát lehetővé tenni

- javaslom a 3.4.1.1.q) pontot kiegészíteni

1. alapinfrastruktúra (telephelyen belüli út, járda, kerítés, stb építés, felújítás, korszerűsítés) fejlesztési lehetőséggel, projekt elszámolható összköltség maximum 15%-ig, az alábbi tevékenységek elszámolhatóságával:

• ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat és tárolók, korszerű tűzvédelmi hálózat;• őrző-védelmi hálózat;• gázhálózat, gázfogadó állomás;• távhővezeték, egyéb fűtési, hűtési rendszerek;• elektromos energiaellátás hálózata, transzformátor-állomás, közvilágítás;• eső- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító;• hulladékkezelő létesítmények;• átereszek, vízi létesítmények;• informatikai és telekommunikációs alaphálózat, a hálózat csatlakozási pontjai,valamint az aktív hálózati eszközök;• a projekt által érintett terület szükség szerinti leválasztása, bekerítése, egyéb célútérburkolat;• a terület használatához szükséges járdák, utak, parkolók;• parkosítás, kertépítés; kerítés építés.

2. Épület felújítás támogatása (felújítás: Meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságának, valamint üzembiztonságának megtartása érdekében végzett (jókarbantartási) építési tevékenység.) Elszámolható felújítási tevékenység: szellőzés, víz, szennyvízrendszer kiépítés, padló,falazat felújítás, belső nyílászárók cseréje, épületvillamosság, tetőjavítás, stb. A felújítás nem energetikai célzatú korszerűsítés. Elszámolható fajlagos érték: legfeljebb nettó 80.000,- Ft/nm.

 

Köszönettel:

Drácz Zoltán

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
C.K.O. | 2020-12-10 21:39:11

Tisztelt Minisztérium, Tisztelt Ügyfélszolgálat!

A pályázati felhívás Középvállalatok élelmiszeripari komplex beruházásainak támogatására irányul. Magyarország Kormányának felhívása élelmiszeripari feldolgozó ágazatban fejleszteni kívánó hazai középvállalatok komplex beruházásainak támogatására irányul.

 

A felhívás indokoltsága és célja szerint:

„Nemzetgazdasági, sőt adott esetben nemzetbiztonsági szempontból fontos cél, hogy a lakosság elsősorban a hazai előállítású termékeket keresse és vásárolja. (…) Mivel az élelmiszer-feldolgozás az élelmiszerellátás biztonságában kulcsszerepet tölt be, alapvető fontosságú az Irinyi Tervben is kiemelt ágazat fejlesztése. Ennek érdekében biztosítani kell a hazai adottságoknak és hagyományoknak megfelelő, a mezőgazdasági alapanyag háttér sokszínűségét figyelembe vevő és azt kihasználó élelmiszeripari feldolgozó ágazat talpra állítását, versenyképességének javítását.”

 

A hazai előállítású termékekhez hazai alapanyagokra van szükség. A húsfeldolgozó ágazat alapanyaga a hús, melynek előállításához hazai élő állatra van szükség, mely a mezőgazdasági termelésnek köszönhetően állítható elő. A GINOP-1.2.12-20 Felhívás 4.2. 9. pontjában kiírt feltételek szerint támogatásban nem részesíthető az a vállalkozás, amely vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül – azaz olyan természetes vagy jogi személyek, amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik. Kérjük vizsgálják felül ezen feltétel szükségszerűségét, ne zárják ki a pályázatból azon középvállalatokat, melyek mezőgazdasági termelőnek minősülnek és ezen tevékenységükre építve, a hazai alapanyagokat felhasználva az élelmiszeripari feldolgozó ágazatban kívánják a már meglévő élelmiszeripari tevékenységüket továbbfejleszteni.

 

Javasoljuk továbbá, hogy ne zárják ki azon vállalkozásokat sem, melyeknek főtevékenysége nem a Felhívás 1. számú mellékletében meghatározott TEÁOR szám szerinti főtevékenység. Legyen feltétel ezen meghatározott TEÁOR szám szerinti bejegyzett tevékenység és a lezárt üzleti évben ezen bejegyzett tevékenységhez tartozó árbevétel megléte.

 

Köszönettel:

Czérnáné Krakk Orsolya

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
L.V. | 2020-12-10 16:15:35

Tisztelt Minisztérum!

Alulírott azzal az észrevétellel kívánunk élni, a GINOP-1.2.12-20 Felhívás 4.2. Támogatásban nem részesíthetők 13 és 24 pontjában kiírt feltételekhez, mely az alábbi kitételt tartalmazza:

„amelynek fejlesztési igénye az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével kapcsolatos beruházásokra irányul (Felhívás 4. számú melléklete), azaz nincs kizárva az a feldolgozással kapcsolatos beruházás, amelynek eredményeként a feldolgozott termék nem minősül mezőgazdasági terméknek „

 

A Felhívásban megjelölt 10-11 TEAOR besorolás szerinti feldolgozó ipari tevékenységek fejleszthetők, melyek késztermékei az Anex I. 24 árucsoportjába sorolhatók be és a kiíró szervezet ezeket a termékeket mezőgazdasági termékeknek tekinti. Ezzel ezen TEAOR számú élelmiszer feldolgozó üzemek nem tudnak pályázni, holott a Felhívás kizárólag nekik lesz kiírva, mivel csak a nem mezőgazdasági termékeknek minősülő beruházáshoz lehet igénybe venni a pályázatot.

 

Egy ugyan ilyen szövegezésű GINOP pályázati kérelem azért lett elutasítva, mely húsfeldolgozás során szárazárú termeléshez (kolbász illetve szalámihoz) kívánt volna beruházni, és 01031000 sertésből 16010091 kolbászt gyártana, de a kiíró az Anex I. 16. árucsoportjába sorolta a vámtarifa besorolás szerint és az elutasításban a készterméket mezőgazdasági terméknek sorolta be. A késztermékek másodlagos gyártásúak és álláspontunk szerint élelmiszeripari másodlagos termelésből előállított és nem elsődleges termékek, de ezt a kiíró szervezet nem fogadta el.

Jelen kiírás szerint a 10-11 TEAOR számmal pályázó feldolgozó üzemek késztermék besorolásuk miatt így nem tudnának pályázni a fő tevékenységeik gyártására, addig amíg a másodlagos élelmiszeripari termékeket mezőgazdasági termékeknek tekintik.

Amennyiben a vámtarifaszámok első két karakterét tekintik az árucsoportok számának, akkor a 25. árucsoporttól kezdve lehetne pályázni, mivel ezeket az árucsoportokat az Anex I. lista más nem tartalmazza és innen tekinthetők „nem mezőgazdasági termékeknek”. Innen már élelmiszeripari termékeket nem tartalmaz a vámtarifa lista, vagyis az élelmiszeripai feldolgozó üzemek csak nem élelmiszer késztermékekre pályázhatnának, holott a Felhívás az „ Élelmiszeripari feldolgozó ágazatban fejleszteni kívánó hazai középvállalatok komplex beruházásainak támogatására. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az élelmiszeripari feldolgozó ágazat versenyképességének javítását” tűzte ki célul.

Kérjük ezen ellentmondás feloldását.

Köszönettel:

Lukácsi Valéria

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
H.K. | 2020-12-10 15:59:55

Tisztelt Ügyfélszolgálat!

A GINOP-.1.2.12-20 kódszámú Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak támogatása című felhívás tervezet támogatást igénylők körének bővítése érdekében az alábbiakat javasoljuk:

- a 4.1 pont Támogatást igénylők köre c) pontjának módosítását javasoljuk, ne legyen előírás, hogy a Felhívás 1. számú mellékletében meghatározott TEÁOR szám szerinti főtevékenységgel rendelkezzen, legyen elegendő ezen TEÁOR szerinti bejegyzett tevékenység és a lezárt üzleti évben ezen TEÁOR számhoz tartozó árbevétel.

 

- a 4.2 pont Támogatásban nem részesíthetők köre 9. pontjának (amely vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül – azaz olyan természetes vagy jogi személyek részére, amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik) törlését javasoljuk tekintettel arra, hogy több olyan komplex gazdaság van, amely a mezőgazdasági tevékenységhez szorosan kapcsolódó élelmiszeripari, húsfeldolgozói tevékenységet folytat (növénytermesztés, állattartás, vágóhíd, húsfeldolgozás)

Köszönettel: Háda Krisztián

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
B.J. | 2020-12-04 11:42:16

Tisztelt Ügyfélszolgálat!

A GINOP-1.2.12-20 felhívás tervezet 4.1 pontjában szereplő támogatást igénylők körének bővítése érdekében javasoljuk, hogy a mellékletben meghatározott TEÁOR szerinti bejegyzett tevékenységgel rendelkező cégek is nyújthassanak be pályázatot, ne csak a meghatározott TEÁOR főtevékenységgel rendelkezők. 

 

Köszönettel, 

Balaicz Judit