A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2020. november 26. napjáig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2020-11-26 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
V.A. | 2020-11-25 13:25:33

Tisztelt Illetékes!

A következő kérdéseket kívánom feltenni a felhívástervezettel kapcsolatban:

- A 4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre pont a következőket tartalmazza

„b) amely jelen – VP5-16.5.2-20 kódszámú - Felhívás keretében már részesült támogatásban„

Mivel az öntözésfejlesztési helyek meghatározása folyamatos ezért a következő pontot lehetne alkalmazni a Felhívásban:

„A kedvezményezett –eltérő szakaszokban benyújtott –több kérelem alapján is jogosult támogatás elnyerésére, de az elnyert támogatás együttes összege nem haladhatja meg a Jelen felhívás 5.3. pontjában szereplő, az igényelhető vissza nem térítendő támogatási összeg maximális értékét.”

Tisztelettel:

Vadai Attila

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
V.A. | 2020-11-25 13:19:58

Tisztelt Illetékes!

A következő kérdéseket kívánom feltenni a felhívástervezettel kapcsolatban:

1. Öntözési közösség esetében elég a körzeti környezeti terv megléte, vagy minden esetben szükséges a vízjogi engedély?

2. Ha van egy vállalkozásnak VP2.-4.1.4-16 A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése pályázat benyújtva/jóváhagyva, de azt visszavonja és az eredeti adattartalmú pályázatot új pályázatban, öntözési közösség keretén belül kívánja megvalósítani, akkor az ahhoz kapcsolódó költségeket 3.1.1.1. b pontja alapján elszámolhatja?

3. A 3.1.1.1.a pontban milyen költségek számolhatóak el, a meglévő, közös érdekeltségű öntözőtelep(ek) üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése rész alatt (az üzemeltetés és fenntartás (rezsi ktg) más tevékenységet igényel, mint a fejlesztés)

4. Amennyiben egy öntözési közösség a felhívás keretében a 3.1.1.1. b) új öntözési beruházások előkészítése alatt elszámol projektmenedzser pályázatelőkészítési költséget, akkor egyesetleges a 3.1.1.1. b) keretében benyújtott pályázaton belül is el lehet számolni a projektmenedzsmentet?

5. Mekkora lehet a projektmenedzsment költség maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve?

6 .A 3.1.1.1. a) pont esetében mit értünk a meglévő, közös érdekeltségű öntözőtelep(ek) üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése rész alatt projekt fizikai befejezése alatt és mit értünk a fejlesztés során annak?

7. Amennyiben egy termelő több öntözési közösségben is részt vesz amelyek a Felhívás keretében nyújtanak be támogatási kérelmet, akkor a hozzá tartozó saját teljesítés, valamint úti-, és kiküldetési költség minden pályázat esetében elszámolható?

8. Nem közbeszerzés alá tartozó kérelem esetében az előkészítés, szolgáltatásvásárlások és a projektmenedzsment költségek esetében is szükséges árajánlat beszerzése? Eddig nem kellett a VP támogatások esetében