A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2020. november 15-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2020-11-15 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
M.Z.S. | 2020-11-15 22:15:49

Tisztelt Gazdaságfejlesztési Hivatal!

 

1.) Mivel az 1484/2020. (VIII.7.) kormányhatározat az egyes műanyagtermékek helyettesítő termékei gyártásának támogatásához szükséges forrás biztosításáról rendelkezik, egyértelmű, hogy a Kormány döntésének egyik fő célja az egyszer használatos műanyagtermékek helyettesítő termékek létrehozásának (K+F) és gyártásának támogatása.

 

Mivel a kormányhatározatban megjelölt fő cél teljesítése nem azon KKV-éktól várható elsősorban, amelyek mostanáig kizárólag műanyag termékek gyártásával és forgalomba hozatalával foglalkoztak főtevékenységként, ezért a Felhívást akként kell módosítani, hogy azon KKV-ék is eredményesen fordulhassanak támogatásért, amelyek az egyszer használatos műanyagtermékek kiváltására alkalmas, ugyanakkor az egyszer használatos műanyagtermékek tulajdonságaival rendelkező termékek gyártására alkalmas alapanyagot és abból termékeket állítanak elő, illetve az előállításhoz szükséges know-how-val, jogosultsággal rendelkeznek. 

 

Szembe megy a kormánydöntés céljával, ha csak olyan KKV-ék kerülnek támogatásra, amelyek érintettek az egyszer használatos műanyagtermékek forgalombahozatalának betiltásával, hiszen így azon vállalatok kizárásra kerülnének, amelyek évek óta kutatásokat folytatnak a helyettesítő termékek gyártását lehetővé tevő, a műanyagok pozitív tulajdonságaival rendelkező, ugyanakkor otthoni környezetben, normál körülmények között, károsanyag visszamaradása nélkül lebomló alapanyag megtalálására, kialakítására.

 

Álláspontunk szerint a felhívásnak lehetővé kell tennie, hogy minden olyan KKV eredményesen forduljon támogatásért, amely vállalja, hogy a támogatás segítségével egyszer használatos műanyagterméket helyettesítő termékeket fog gyártani.

 

A kormánydöntés céljának való megfelelés miatt fontos, hogy a felhívás ne csak már eddig is műanyagtermékek gyártásával és forgalmazásával foglalkozó KKV-ék technológiaváltását és kapacitásbővítését célozza, hanem minden olyan KKV eszközbeszerzését, amelyek vállalják az egyszer használatos és egyéb műanyagtermékeket helyettesítő termékek gyártását és forgalmazását.

 

2.) A fentieken túl - álláspontunk szerint - a kormányzati és az uniós célok szerint, nem csak a 2021. 07. 01-től betiltásra kerülő egyszer használatos műanyagtermékek kiváltását szolgáló helyettesítő termékek gyártását vállaló KKV-ék beruházása támogatandó jelen felhívás keretében, hanem minden egyéb egyszer használatos - betiltásra még nem került, de a környezetre egyformán káros - műanyagterméket (például kávékapszula, vagy 15 mikron alatti, vagy 50 mikron feletti műanyag csomagoló anyag) helyettesítő termék gyártását vállaló KKV új eszközeinek, gépeinek beszerzése.

 

3.) Mindenképpen szükségesnek tartjuk, hogy az előminősítésben kerüljön konkrétan meghatározásra, hogy csak olyan termék minősülhet az egyszer használatos műanyagtermékek helyettesítésére alkalmas terméknek, amelyek ipari komposztálás nélkül, normál környezeti körülmények között, vagy házilag komposztálva is 100 %-ban, környezetre káros anyag visszamaradása nélkül lebomlanak és feldolgozhatóságuk alapján alkalmasak az egyszer használatos műanyagtermékek kiváltására. Amennyiben ez pontos leírás nem kerül rögzítésre az előminősítés során, úgy félő, hogy olyan termékek gyártása is támogatásra kerül az uniós források felhasználásával, amelyek az hasonlóan az egyszer használatos műanyagokhoz és külön (hazánkban jelenleg rendelkezésre nem álló) ipari komposztálás és visszagyűjtés nélkül nem bomlanak le és így az egyszer használatos műanyagokhoz hasonló terhelést jelentenének a környezetre (pl. PLA műanyag). Ezen termékek gyártásának támogatása egyrészt szembe menne a kormányzati és uniós környezetvédelmi és hulladékcsökkentési célokkal, másrészt olyan termékek gyártásához járulna hozzá, amelyek forgalmazása során egyértelműen megtévesztik a fogyasztókat, amikor azt állítják, hogy lebomló termékekről van szó.

 

4.) A felhívás 1. számú mellékletével kapcsolatban mindenképpen megjegyzendő, hogy a megadott TEÁOR számok pont a felhívás céljául szolgáló termékek gyártását nem fedik le (kivéve, ha fa- vagy papírtermékek gyártásáról van szó). Ha egy, a 3. pontban körülírt ipari komposztálás nélkül, normál környezeti körülmények között, vagy házilag komposztálva is 100 %-ban, környezetre káros anyag visszamaradása nélkül lebomló termék gyártását vállalja a felhívásra jelentkező KKV, akkor a megadott TEÁOR számok közül nem tud választani. Ezért kérjük annak rögzítését, hogy a fent leírt módon lebomló termékek is beleértendők a 2221, 2222, 2223-as TEÁOR számokba, vagy az ilyen (jelenleg még külön TEÁOR számmal nem rendelkező) termékek is gyárthatók a felhívás alapján elnyert támogatásból. Kérjük továbbá kiegészíteni a megadott TEÁOR listát a 7211, 7212, 8292-es TEÁOR számokkal.

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
M.Z.S. | 2020-11-15 21:57:40

Tisztelt Gazdaságfejlesztési Hivatal!

 

1.) Mivel az 1484/2020. (VIII.7.) kormányhatározat az egyes műanyagtermékek helyettesítő termékei gyártásának támogatásához szükséges forrás biztosításáról rendelkezik, egyértelmű, hogy a Kormány döntésének egyik fő célja az egyszer használatos műanyagtermékek helyettesítő termékek létrehozásának (K+F) és gyártásának támogatása.

 

Mivel a kormányhatározatban megjelölt fő cél teljesítése nem azon KKV-éktól várható elsősorban, amelyek mostanáig kizárólag műanyag termékek gyártásával és forgalomba hozatalával foglalkoztak főtevékenységként, ezért a Felhívást akként kell módosítani, hogy azon KKV-él is eredményesen fordulhassanak támogatásért, amelyek az egyszer használatos műanyagtermékek kiváltására alkalmas, ugyanakkor az egyszer használatos műanyagtermékek tulajdonságaival rendelkező termékek gyártására alkalmas alapanyagot állítanak elő, illetve az előállításhoz szükséges know-how-val, jogosultsággal rendelkeznek. 

 

Szembe megy a kormánydöntés céljával, ha csak olyan KKV-ék kerülnek támogatásra, amelyek érintettek az egyszer használatos műanyagtermékek forgalombahozatalának betiltásával, hiszen így pont azon vállalatok kerülnének kizárásra, amelyel évek óta kutatásokat folytatnak a helyettesítő termékek gyártását lehetővé tevő, a műanyagok pozitív tulajdonságaival rendelkező, ugyanakkor otthoni környezetben, normál körülmények között, károsanyag visszamaradása nélkül lebomló alapanyag megtalálására, kialakítására.

 

Álláspontunk szerint a felhívásnak lehetővé kell tennie, hogy minden olyan KKV eredményesen forduljon támogatásért, amely vállalja, hogy a támogatás segítségével egyszer használatos műanyagterméket helyettesítő termékeket fog gyártani.

 

A kormánydöntés céljának való megfelelés miatt fontos, hogy a felhívás ne csak már eddig is műanyagtermékek gyártásával és forgalmazásával foglalkozó KKV-ék technológiaváltását és kapacitásbővítését célozza, hanem minden olyan KKV eszközbeszerzését, amelyek vállalják az egyszer használatos és egyéb műanyagtermékeket helyettesítő termékek gyártását és forgalmazását.

 

2.) A fentieken túl - álláspontunk szerint - a kormányzati és az uniós célok szerint, nem csak a 2021. 07. 01-től betiltásra kerülő egyszer használatos műanyagtermékek kiváltását szolgáló helyettesítő termékek gyártását vállaló KKV-ék beruházása támogatandó jelen felhívás keretében, hanem minden egyéb egyszer használatos - betiltásra még nem került, de a környezetre egyformán káros - műanyagterméket (például kávékapszula, vagy 15 mikron alatti, vagy 50 mikron feletti műanyag csomagoló anyag) helyettesítő termék gyártását vállaló KKV új eszközeinek, gépeinek beszerzése.

 

3.) Mindenképpen szükségesnek tartjuk, hogy az előminősítésben kerüljön konkrétan meghatározásra, hogy csak olyan termék minősülhet az egyszer használatos műanyagtermékek helyettesítésére alkalmas terméknek, amelyek ipari komposztálás nélkül, normál környezeti körülmények között, vagy házilag komposztálva is 100 %-ban, környezetre káros anyag visszamaradása nélkül lebomlanak és feldolgozhatóságuk alapján alkalmasak az egyszer használatos műanyagtermékek kiváltására. Amennyiben ez pontos leírás nem kerül rögzítésre az előminősítés során, úgy félő, hogy olyan termékek gyártása is támogatásra kerül az uniós források felhasználásával, amelyek az hasonlóan az egyszer használatos műanyagokhoz és külön (hazánkban jelenleg rendelkezésre nem álló) ipari komposztálás és visszagyűjtés nélkül nem bomlanak le és így az egyszer használatos műanyagokhoz hasonló terhelést jelentenének a környezetre (pl. PLA műanyag). Ezen termékek gyártásának támogatása egyrészt szembe menne a kormányzati és uniós környezetvédelmi és hulladékcsökkentési célokkal, másrészt olyan termékek gyártásához járulna hozzá, amelyek forgalmazása során egyértelműen megtévesztik a fogyasztókat, amikor azt állítják, hogy lebomló termékekről van szó.

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
M.Z.S. | 2020-11-15 21:24:03

1.) Mivel az 1484/2020. (VIII.7.) kormányhatározat az egyes műanyagtermékek helyettesítő termékei gyártásának támogatásához szükséges forrás biztosításáról rendelkezik, egyértelmű, hogy a Kormány döntésének egyik fő célja az egyszer használatos műanyagtermékek helyettesítő termékek létrehozásának (K+F) és gyártásának támogatása.

 

Mivel a kormányhatározatban megjelölt fő cél teljesítése nem azon KKV-éktól várható elsősorban, amelyek mostanáig kizárólag műanyag termékek gyártásával és forgalomba hozatalával foglalkoztak főtevékenységként, ezért a Felhívást akként kell módosítani, hogy azon KKV-él is eredményesen fordulhassanak támogatásért, amelyek az egyszer használatos műanyagtermékek kiváltására alkalmas, ugyanakkor az egyszer használatos műanyagtermékek tulajdonságaival rendelkező termékek gyártására alkalmas alapanyagot állítanak elő, illetve az előállításhoz szükséges know-how-val, jogosultsággal rendelkeznek. 

 

Szembe megy a kormánydöntés céljával, ha csak olyan KKV-ék kerülnek támogatásra, amelyek érintettek az egyszer használatos műanyagtermékek forgalombahozatalának betiltásával, hiszen így pont azon vállalatok kerülnének kizárásra, amelyel évek óta kutatásokat folytatnak a helyettesítő termékek gyártását lehetővé tevő, a műanyagok pozitív tulajdonságaival rendelkező, ugyanakkor otthoni környezetben, normál körülmények között, károsanyag visszamaradása nélkül lebomló alapanyag megtalálására, kialakítására.

 

Álláspontunk szerint a felhívásnak lehetővé kell tennie, hogy minden olyan KKV eredményesen forduljon támogatásért, amely vállalja, hogy a támogatás segítségével egyszer használatos műanyagterméket helyettesítő termékeket fog gyártani.

 

A kormánydöntés céljának való megfelelés miatt fontos, hogy a felhívás ne csak már eddig is műanyagtermékek gyártásával és forgalmazásával foglalkozó KKV-ék technológiaváltását és kapacitásbővítését célozza, hanem minden olyan KKV eszközbeszerzését, amelyek vállalják az egyszer használatos és egyéb műanyagtermékeket helyettesítő termékek gyártását és forgalmazását.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
T.E. | 2020-11-13 12:37:09

Tisztelt Gazdaságfejlesztési Hivatal!

A támogatható tevékenységeknél, az ingatlan beruházáshoz kapcsolódó lehetőségeknél célszerű lenne az új ingatlan építése, mivel egyes esetekben építési korlátozás miatt bővíteni már nem tud a vállalkozás, de a további bővülést elősegítő területtel rendelkezik.

Köszönettel

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
B.A. | 2020-11-10 12:55:07

1. Fontos lenne kihangsúlyozni az akkreditált klasztertagság előnyét, ami az elmúlt időszakban 5 pontot ért másokhoz képest.

2. Az együttműködő partnerségnek felejen meg az akkreditáltklaszter-tagság is, ha azon belül 2 vállalat, vagy egyetem bekapcsolódik a folyamatba.

3. Azok a pályázók (Eredményesség 3.) akik tudásmegosztásukat külföldre is kiviszik, kapjanak többletpontot. Akkreditált klaszteren belül végzett ilyen tevékenység is legyen értékelve.

4. Egy komplex technológiai váltáshoz szűkös a 400 mFt max. támogatási küszöb, javasoljuk ennek 5-600 mFt-re emelését. Különösen, ha az adott vállalkozás csak pl. 50-60% VNTT-re alkalmas.

Indok:

A Kormány támogatja a KKV-k klaszteresedését és ezt a fenti -nem is olyan nagy kedvezmények- tovább erősítenék ezt a vonalat. Ugyanakkor senkivel szemben nem hátrányos, mert ettől függetlenül bárki elérheti akár a 100% VNTT-t. Nem mikro-, hanem kis- és középvállalkozási szinten egy termék és technológia váltásához gyakorta nem elegendő gép, kell ingatlan és infrastruktúra, valamint (a pályázati kiírás szerint is) belső rendszerkorszerűsítés. Különösen, ha ez kapcsolódik az IFKA ipar 4.0 minősítéshez is.