A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2020. október 25-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2020-10-25 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
A.I. | 2020-10-25 23:52:21

Tisztelt Irányító Hatóság

A divatipari vállalkozások között jelenleg nem szerepel a fenntarthatóságra vonatkozó körkörös gazdasági modellt támogató resale koncepción alapuló vállalkozások támogatása. 

A LiveRobe egy olyan fenntartható gazdaságot támogató fashion-tech. vállalkozás, ami hiánypótló mind a magyar mint a Közép-Kelet Európai piacon, rendkívül nagy növekedési potenciállal, ami többek között a hazai dizájnereknek is adhat lehetőséget a növekvő közösségnek köszönhetően. A felületen a megmaradt áruk és sample-k kiárusítása, fenntarthatónak számító márkák kereskedeleme ugyanis támogatott. 

A cég jelenlegi  főtevékenységet jelölő TEÁOR száma: 6312, HiVentures által támogatott, kockázati tőkéből épülő 2.5 éves startup vállalkozás. A LiveRobe tehát, a tudatos körkörös divatot támogató online kereskedelmi platform, mobil alkalmazás formában. 

A divatipar fenntarthatóvá tétele fontos feladat, amit részben a fast fashion márkákhoz kapcsolódó fogyasztói szokások ésszerűsítésével kell kezdeni.  A LiveRobe-hoz hasonló piacterek segíthetnek a fast-fashion és resale közötti egyensúly megteremtésében, ami tovább erősítheti a helyi márkákat és feltörekvő dizájnereket a felszabadult extra jövedelemnek köszönhetően egyes vásárlók esetében. 

A LiveRobe logisztikai, ügyfélszolgálati és blockchain jellegű tervezett szolgáltatásai továbbá rengeteg új munkahelyet képesek teremteni, ami pozitív hatással lehet a megszűnő munkahelyek miatt bekövetkező krízisre a következő években. 

Angyal Ivett

LiveRobe Kft.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
H.D. | 2020-10-25 20:56:12

Tisztelt Irányító Hatóság!

A 3.1.1. pont felsorolja az önállóan támogatható tevékenységeket. Támogatható például az automatizált termelési rendszerek fejlesztése, míg az intelligens gyártási megoldásoknál csak a beszerzést említi. Ezt is ki kellene egészíteni a fejlesztéssel is.

A 3.1.2. pont alatti önállóan nem támogatható tevékenységek között az ingatlan beruházás véleményem szerint ingokolatlanul magas arányt képvisel. Helyette inkább értékesítési csatornák létrehozását, saját márkák építését kellene támogatni.

5.5.2.3 a) Technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése a Felhívás 3.1.2. c) pontja alapján....... kizárólag a Modern Vállalkozások Programja keretében minősített szoftver beszerzése támogatható. Ezek között egyetlen egy ruhaipari tervező-, gyártáselőkészítő szoftver és egyetlen egy ruhaipari ERP szoftver sem szerepel. A ruhaipar speciális igényeit általános irodai szofteverekkel illetve adabátzis-kezelőkkel nem lehet kielégíteni. 

Horváth Dezső

Helytex kft.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
H.D. | 2020-10-25 20:35:48

Tisztelt Irányító Hatóság!

A 3.1. pont szerint az 1. melléklet sorolja fel támogatható tevékenységek körét. Véleményem szerint az ott felsorolt, alábbi tevékenységek egyike sem tartozik a divatiparhoz:

 • kötéláru gyártás
 • üvegszál gyártás
 • műszaki, egyéb üvegtermék gyártás.

Ezeket más pályázatokban kellene támogatni.

Horváth Dezső

Helytex kft.

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
M.E. | 2020-10-25 20:33:34

A kiírás 4.4.2.4 Eredményességi mérés fejezetében leírt első eredményességi mérés szempontjait érdemes lenne újra gondolni, mivel a jelenlegi bizonytalan világgazdasági helyzetben nagyon könnyen “büntetheti” a kedvezményezett vállalkozásokat teljesen alaptalanul azzal, hogy a VT támogatás 30%-a nem fordulhat át VNT-vé. 

A feltételek közül az első olyan szerződésmódosítási eseményeket is büntet, ami a kedvezményezetten kivülálló okokból is bekövetkezhet, különös tekintettel például a megvalósítási időszak esetleges meghosszabbításának kényszerére, ami a jelenlegi helyzetben bármikor előállhat a kedvezményezettnek abszolút nem felróható okból is. Úgy gondolom, sokat segítene ha itt enyhítenék a feltételt úgy, hogy a szöveget módosítanák “legfeljebb 2 alkalommal”-ra.

Az első eredményességi mérés második feltétele szintén olyan feltételeket szab a VNT-vé válás alapjául amelyeknél könnyen előfordulhat, hogy a kedvezményezett önhibáján kívül nem tud megfelelni nekik. A kedvezényezett cégkivonatában foglalt adatokra való változás bejelentési kötelezettség előállhat számos olyan esemény, körülmény hatására, amit kár és egyben teljesen értelmetlen és indokolatlan is lenne ilyen szigorúan (a VT összeg 30%-a) szankciónálni, sőt egyáltalán bármennyire is szankcionálni. 

Javaslom az első eredményességmérés során vizsgált feltételeket újragondolni, mert jelenlegi formájukban indokolatlanul sújthatják komoly anyagi teherrel a kedvezményezetteket.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
H.D. | 2020-10-25 20:21:16

Tisztelt Irányító Hatóság!

A pályázatban jobbára helyesen vannak ismertetve a divatipar problémái. Ugyanakkor a támogatott tevékenységek elsősorban kapacitás bővítő, termelékenységet növelő gépi, techonológiai beruházások ösztönzésére szorítkoznak. Fontos lenne az alábbi tevékenységek ösztönzése:

 • az iparágban az ipar 4.0 néven emletetett digitális átlállás előmozdítása:
  • integrált vállalatirányítási rendszerek bevezetése
  • virtuális digitális modellek készítésére alkalmas alkalmazások bevezetése
  • a tömeggyártás helyett a személyre szabott gyártás IT feltételeinek megteremtése
 • értékesítési csatornák kiépítése: webáruházak, online piacterek létrehozása - akár cégek összefogásával közösen
 • saját márkák építése
 • a vállalkozások közötti együttműködést segítő hálózatok építése

Horváth Dezső

Helytex kft.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
H.D. | 2020-10-25 20:02:53

Tisztelt Irányító Hatóság!

A felhívás részhez némi észrevétel:

"kis belső piac miatti export kényszer" : a belső piack nem lett kisebb, mint a rendszerváltás előtt volt, amikor számos nagy ruhagyár működött az országban. A belső piac szabályozatlan és egyenlőtlen verseny feltételek jellemezték és jellemzik ma is.

"a kiskereskedelem megnövekedett tőkeigénye" : a ruhaipari kisvállalkozások részére a legnagyobb probléma az értékesítési csatornákhoz a korlátozott hozzáférés. A belkereskedelem döntő többsége külföldi kereskedelmi láncok kezében van. Az országot a külföldről behozott használt ruházat árasztja el.

Horváth Dezső

Helytex kft.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Ny.E. | 2020-10-25 19:09:37

Tisztelt Irányító Hatóság!

A felhívás 4.1.Támogatást igénylők köre pontjának d alpontja szerint:

"amelyek esetében az 1 főre jutó személyi jellegű ráfordítás összege a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján minimum 2.500.000 Ft volt"

Javasoljuk a pont átalakítását az 1 főre eső bruttó hozzáadott érték valamilyen minimumösszeghez történő kapcsolásával. A személyi jellegű ráfordítás indokolatlan versenyhátrányba hozza a KIVA szerint adózó vállalkozásokat, ugyanis a személyi jellegű ráfordítás számítása ebben az adónemben jelentősen eltér, a szociális hozzájárulási adót és a szakképzési hozzájárulást kiváltó KIVA adó ugyanis nem a személyi jellegű ráfordítás része.

Az 1 főre eső bruttó hozzáadott érték jobban kifejezi a vállakozás termelőképességét, emellett azért is indokolt a használata, hiszen a visszamérés pontjai között is megjelenik, és sokkal jobban kifejezi a hatékonyságot, mint egy személyi jellegű vállalás.

A projekt célja nyilván a munkahelymegtartás is ebben az ágazatban, de a személyi jellegű helyett ebben az esetben is jobb választás lenne a dolgozói létszám bázis évi megtartása, vagy esetleg létszámnövekmény vállalása a visszamérés időszakában

Köszönettel

Nyakas Erik

KDO Product Zrt.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
M.M.Zs. | 2020-10-25 18:54:46

Tisztelt Irányító Hatóság!

Budapesti székhelyű, divatipari mikrovállalkozásként a GINOP-1.2.14-20 kódszámú pályázati felhívás tervezetének a jelentkezés feltételeire vonatkozó részére az alábbi észrevételt tesszük.

A támogatásban nem részesíthető vállalkozásokról szóló 4.2. pont 5. alpontjában a felhívás kizárja, hogy a pályázók az előző üzleti évben realizált árbevételüknél magasabb összegű támogatásra nyújtsanak be kérelmet. Ez a támogatás céljához fűzött hozzászólásunkban röviden megfogalmazott okból nem teszi lehetővé, hogy az üzemméret és a működési tevékenység jelentős fejlesztésen menjen keresztül, és ezáltal - a támogatást tőkebevonásnak tekintve - valódi felskálázásra kerüljön sor. Egy szűkös forrásokkal rendelkező divat- vagy dizájnipari mikrovállalkozás csak akkor tud az iparágra jellemző, méretnövekedést gátló ördögi körökből kitörni és fejlesztéseket végrehajtava gazdaságilag megtérülő tevékenységet folytatni, ha a jelenlegi körülményekből fakadó, korlátos árbevételénél nagyobb összegből gazdálkodhat. Ennek megfelelően javasoljuk, hogy a projekt elszámolható összköltségének plafonja ne az előző évi árbevétel összege legyen, hanem - ha az a 10 millió forintot nem éri el - annak legalább háromszorosa.

Köszönettel,

Miovác Márton, tulajdonos, ügyvezető, tervező

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
M.M.Zs. | 2020-10-25 18:49:18

Tisztelt Irányító Hatóság!

Budapesti székhelyű, divatipari mikrovállalkozásként a GINOP-1.2.14-20 kódszámú pályázati felhívás tervezetének a pályázók körére vonatkozó részére az alábbi észrevételeket tesszük.

1. A felhívás 3.6.1. pontja nem csupán regionálisan korlátozza a projekt területét, hanem azt is előírja, hogy csak 2020. július 30-át megelőzően bejegyzett székhely, telephely vagy fióktelep lehet a megvalósítás helyszíne. Ez infrastrukturális beruházás, vagy akár csak méretbeli változások tervezése esetén is jelentősen korlátozza a pályázók mozgásterét: sok esetben éppen a támogatás tenné lehetővé, hogy egy mikrovállalkozás új telephelyet nyisson vagy a projekt céljainak megfelelő, új helyszínre helyezze át a tevékenységét. A koronavírus helyzetre tekintettel sok kisebb cégnek kellett éppen 2020 tavaszán olyan döntéseket hoznia, amely működési helyszínek ideiglenes vagy tartós bezárását vonta maga után. Javasoljuk, hogy a pályázat a megvalósítás helyszínére vonatkozóan ne tartalmazza a fenti időbeli korlátot, tekintettel arra, hogy ez számos potenciális pályázó számára lehetetlenné teszi a feltételeknek való megfelelést.

2. A felhívás 4.1. d) pontja az egy főre eső személyi ráfordítás összegére nézve az előző lezárt üzleti évben 2 500 000 forintos küszöbértéket ír elő. Ez ugyancsak hátrányosan érinti azokat a mikrovállalkozásokat, amelyek nem tudtak jelentős béreket fizetni az előző időszakban munkavállalóiknak. Éppen olyan cégek eshetnek így el a támogatás igénylésétől, akiknek a forrásszegény helyzetből adódóan elsősorban a bérköltségen kellett megtakarításokat érvényesíteniük, és éppen ez a pályázat adna lehetőséget arra, hogy megfelelő díjazással alkalmazhassanak képzett munkaerőt. Javasoljuk, hogy a per capita személyi ráfordításra vonatkozó küszöbérték a felhívásban ne szerepeljen, vagy - ha erre nincs lehetőség - azt jelentős mértékben szállítsák le.

Köszönettel,

Miovác Márton, tulajdonos, ügyvezető, tervező

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
M.M.Zs. | 2020-10-25 18:41:13

Tisztelt Irányító Hatóság!

Budapesti székhelyű, divatipari mikrovállalkozásként a GINOP-1.2.14-20 kódszámú pályázati felhívás tervezetére az alábbi észrevételeket tesszük.

1. Általános észrevételként jelezzük, hogy a megcélzott kkv-k körén belül a támogatási konstrukció tervezete jelenleg előnyben részesíti a nagyobb árbevétellel, már kialakult üzemmel és magasabb személyi költségekkel működő vállalkozásokat. Ez a szemlélet egy befektetés kockázatának csökkentése esetében érhető, ugyanakkor támogatási szempontból nem ad lehetőséget arra, hogy a tőkehiányos, a koronavírus gazdasági hatása által különösen hátrányosan érintett mikrovállalkozások is olyan mértékű forráshoz jussanak, amely nem csupán a kilábaláshoz, de a tevékenység skálázásához is elegendő.

2. Szintén általános észrevétel, hogy a megfogalmazott célok eléréséhez a Közép-magyarországi régióban működő vállalkozások is jelentősen hozzájárulhatnak, és a feltárt divatipari problémák az ő esetükben is jelentkeznek. Ennek megfelelően javasoljuk, hogy a véleményezett felhívás hazai forrásokból finanszírozott tükörpályázatát is hirdessék meg annak érdekében, hogy a budapesti és Budapest környéki vállalkozások is támogatáshoz juthassanak. A felhívás-tervezet más részeivel kapcsolatban, külön hozzászólásban megfogalmazott észrevételek ennek folytán értelemszerűen az esetleges tükörpályázatra (is) vonatkoznak.

Köszönettel

Miovác Márton, tulajdonos, ügyvezető, tervező

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
C.A. | 2020-10-25 18:25:54

Tisztelt Irányító Hatóság!

Az alábbi javaslattal szeretnénk élni a felhívás tervezetével kapcsolatban:

Javasoljuk a pályázati felhívást Budapesten is meghirdetni, tekintettel arra, hogy több, mint 6 éve divat és formatervezéssel is foglalkozunk és eddig nagyon kevés pályázati lehetőség adódott számunkra. 

Kérjük javaslatunk figyelembevételét!

Tisztelettel:

Czifra Annamária ügyvezető

https://heelgood.hu/

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
K.B.Á. | 2020-10-24 19:15:28

Tisztelt Irányító Hatóság!

Az alábbi javaslatokkal szeretnénk élni.

1)     A támogatást igénylők köre, „4.1.2 Gazdálkodási formakód szerint” pontját illetően, a 226 - Külföldi székhelyű̋ vállalkozás fióktelepe-  formakóddal való kiegészítés kiszélesítheti a potenciális esetleg már külföldi székhellyel is rendelkező Magyar vállalkozások/pályázók körét.

2)     A támogatási kérelmek benyújtásának felétételei, a „4.1. Támogatást igénylők köre” d) pontjához kapcsolódóan nagyobb rugalmasságot eredményezhetne, ha a teljes lezárt üzleti év éves beszámolója alapján a meghatározott minimum összeg 500.000 Ft-ban lenne megállapítva, vagy ha minimum összeg egyáltalán nem szerepelne. A kezdő vállalkozások, kifejezetten a nagy növekedési potenciállal rendelkező startupok, sokszor a hatékonyság, a költséghatékonyság és a rugalmasság növelése érdekében a) a piaci árnál jóval alacsonyabb fizetést vesznek fel, vagy egyáltalán nem vesznek fel fizetést. (Fenntartva ezzel annak a lehetőségét, hogy több erőforrást tudjanak egyéb, szakmai feladatokra allokálni) b) Sok esetben külső vállalkozóval végeztetnek speciális szakmai feladatokat, annak érdekében, hogy a legjobb ár-érték arányt és a legjobb, szakértelemet kapják és ezért pontosan csak annyi ideig fizessenek amig az adott munka el nem készül.

Alternatívát jelenthet esetleg az, ha a teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan a piac vagy termékfejlesztési vagy egyéb szakmai tevékenységekért kifizetett számlák is elszámolhatóvá vagy beszámíthatóvá vállnának, akár a megjelölt 2.500.000 Ft -ot meghaladó értékhatáron felül is.

3)     Kérem a tisztelt Irányító Hatóságot, hogy vegye figyelembe azt is, hogy a jelenlegi digitális átállás folyamatában az “Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása” mellett a külső, illetve olyan szoftverfejlesztői tevékenységek folytatására és támogatására is szükség lehet, amelyek se az Információs technológiafejlesztés (weblap), se a know-how és immateriális javak beszerzése kategóriájába nem sorolhatóak vagy nem férnek bele. Ugyanakkor, mint kutatás-fejlesztési vagy inkább, mint kísérleti-fejlesztési jellegű tevékenység közvetlen járulhatnak hozzá adott gyártási folyamatok vagy eljárások hatékonyságának növeléséhez, új metódusok létrehozásához és kialakításához. Közvetve pedig az előállított termékek és a létrehozó vállalkozás piaci sikerének növeléséhez vagy egy kedvezőbb export pozícióhoz.  Köszönettel,  Kiss Bence Ádám

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Sz.V. | 2020-10-22 17:08:14

Tisztelt Cím! Kérdésünk az IFKA "megfelelt" minősítést igazoló tanúsítványára irányul: értékelésük kifejezetten erre a megvalósítandó projektre irányul-e vagy elfogadott egy korábban már megszerzett minősítés is? Amennyiben erre a projektre irányul, mikor kerül nyilvánosságra a minősítési folyamat és szempontrendszer, illetve ez mennyiben befolyásolja időben a forrásokhoz jutást?

Javasoljuk beilleszteni a vis majort, tekintettel a koronavírus-járvány kiszámíthatatlan következményeire (akár projekt megvalósítás, de akár a fenntartási időszak tekintetében is).

5.5.1. pont: javasoljuk több, a projekt megvalósításában részt vevő személy bérköltségének elszámolhatóságát a jelenlegi 2 fő helyett.

5.5.2.3. pont: kapcsolódó szoftver beszerzése. A könnyűiparban számtalan olyan speciális műszaki gép és eszköz van, mely kizárólag külföldről szerezhető be, s a hardverrel megvásárlásával egyidejűleg szoftverbeszerzés is szükséges. Ha ezen beszállítók nem szerepelnek a vallalkozzdigitalisan.hu adatbázisában, hardver vásárlásakor a szoftvervásárlás pályázati forrásból nem valósítható meg, de annak e felületen megjelenő minősített beszállítótól való beszerzése sem releváns, a speciális szoftver mástól nem vásárolható meg.

5.8 pont: javasoljuk megvizsgálni a 17. pont alá eső járművek beszerzésének tilalmát ugyancsak a koronavírus-járvány kiszámíthatatlanságára való tekintettel. Óriási segítséget jelentene a vállalkozások számára a saját gépjármű beszerzésének támogatása, mellyel saját alkalmazottakkal tudná bonyolítani az áruszállítást, kivédve ezzel egy fuvarozó cégnél felmerülő betegséget, karantént, előre nem látható eseményt.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
V.R. | 2020-10-22 15:58:06

Tisztelt Irányító Hatóság!

A társadalmi egyeztetésre bocsátott GINOP-1.2.14-20 felhívás esetén javasoljuk a 4.1 Támogatást igénylők köre d) pontot az alábbiak szerint módosítani: d) amelyek esetében az 1 főre jutó személyi jellegű ráfordítás összege a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján minimum 1.100.000 Ft volt.

Továbbá a felhívás 4.1.2 Gazdálkodási formakód szerint fejezet 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társasággal való bővítését előterjesztjük.

Ezen felül javasoljuk a 4.2 pontot átírni az alábbiak szerint: 5. amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel kétszeresének összegét.

Előre is köszönjük, ha megfontolják változtatási javaslatainkat.

Tisztelettel,

Váczi Rozália

Matyodesign Nonprofit Kft.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
D.P. | 2020-10-22 14:58:26

Szerintem ez egy nagyon jó lehetőség lehetne a magyar designereknek, függetlenül attól, hogy hol tevékenykednek. Ezért meg kellene nyitni a pályázatot a pesti régiónak is.  Egy pesti designernek még nehezebb az indulás, mivel minden drágább (munkaerő, ingatlanok), és nagyon kevés támogatási lehetőség van.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
T.E. | 2020-10-20 09:49:47

Tisztelt Irányító Hatóság!

A Felhívás 1. sz. mellékletében felsorolt tevékenységek közül a 7410 Divat-, formatervezés végző vállalkozás esetében az önnálóan támogatható beszerzések körében a tevékenységből adódóan az információs technológia jöhet szóba, mivel a mérnöki, tervezői feladatokhoz komoly infokommunikációs hardverre és tevezői szoftverekre van szükség. Javasolnánk ezek önnálóan támogatható tevékenységekbe való áttételére.

Köszönettel

Turupoli Emőke, projektmenedzser

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Sz.P. | 2020-10-19 14:57:06

Tisztelt Hölgyem/ Uram!

 

Az átolvasott GINOP-1.2.14-20 pályázattal kapcsolatban az alábbi javaslatokat szeretném tenni. 

Számunkra ebből a nehéz helyzetből való kijutás (amiben árbevételünk több mint 50%-át elveszítettük) mindenféleképpen az előre való menekülés lenne. Ami a saját termék gyártás és értékesítés lenne, nem csak a hazai piacon, hanem egész Európában. Ez az, ami a bérmunkától és a nagyobb cégektől való függést enyhíteni tudná. Ehhez elsősorban új saját kollekció, marketing, webshop és hatékonyabb gépek kellenek. Erre irányul a javaslatom is,

 • részünkről jó lenne, ha a marketing, piackutatás elszámolható arányát növelni lehetne.
 • Szeretnénk mi kijelölni a marketingest, mert az Ifka listájából nem találtunk számunkra megfelelőt.
 • A készülő kollekcióhoz kapcsolatosan az abban résztvevő kollégák bérét el lehetne számolni, ezen kívül a kollekcióhoz szükséges anyagokat is.

 

Köszönettel

 

Szatmári Péter

Derby Kft.

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
P.Sz. | 2020-10-17 10:57:25

A felhívás alapján támogatható, piacra jutáshoz kapcsolódó marketing tevékenységek, márkaépítési költségek, (3.4.1.1 s) pont) a marketing tanácsadás és grafikai tervezés mellett, általában jelentős tételek a marketing megjelenésekhez alapvető fontosságú fotózás költsége, a mintakollekció létrehozásának költsége, formatervezési költségek, valamint az értékesítéshez nagyban hozzájáruló egyedi displayek, valamint csomagolások tervezési és mintadarabjainak gyártási költségei is. A piacra jutás további jellemző költségei a kiállításokon, árubemutatókon való megjelenések költségei is. Ezeket szintén fontos lenne beemelni lehetőleg az Önállóan támogatható tevékenységek közé.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
P.Sz. | 2020-10-17 10:49:16

A felhívás 3.1.2 Önállóan nem támogatható tevékenységek e.) pontja alapján ugyan igényelhető támogatás márkaépítésre, de egyrészt az erre fordítható összeg csupán a projekt összköltségének 10%-át érheti el, ami még a maximum támogatási összeg esetében is csupán 15 M HUF, ami a márkaépítés valós költségeit figyelembe véve nem túl magas, főleg annak fényében, hogy az átlagos várható projektméret nyilvánvalóan jóval alacsonyabb lesz annál, hogy 15 M forintot lehessen betervezni márkaépítéssel kapcsolatos tevékenységekre, miközben a divat és dizájniparban érdekelt vállalkozások esetében különösen jellemző, hogy a létezésük és működésük alapja egy vagy akár több jól felépített saját márka.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
P.Sz. | 2020-10-17 10:39:51

- A felhívás a problémákat jól azonosítja, de a felhívás 3.1.1 önállóan támogatható tevékenységek pontja már csak egy irányra, a gyártástechnológiai fejlesztésre fokuszál, így a pályázat nem kínál megoldást a felhívásban szereplő egyéb problémákra. 

 

Különösen nem az olyan vállakozások számára, akik a hagyományos technológiákra építik az amúgy nemzetközi érdeklődésre joggal számot tartó termékeiket, márkáikat, és így esetükben az intenzív technológiai fejlesztés nem is igazán lehetséges. Ezeknek a vállalkozásoknak elsősorban nem robottechnológiára van szükségük ahhoz, hogy sikeresek legyenek. Az ő támogatásukra sokkal inkább a márkaépítésre és az ehhez kapcsolódó tevékenységekre kellene helyezni a hangsúlyt. Abban kellene segíteni őket, hogy a felhívásban is problémaként szereplő "márkaépítés és kiskereskedelem megnövekedett költségei"-t fedezni tudják és ezáltal minél több olyan saját márkás termékcsalád jöhessen létre amivel nemzetközileg is versenyképesek tudnak lenni a felhívás által is jól beazonosított export kényszer okán.

Fentiek miatt fontos lenne az önállóan támogatható tevékenységek körének bővítése.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
G.C.Sz.Sz. | 2020-10-16 12:06:37

4.4.2.3 Tartalmi értékelési szempontok:

6. szempont 2. rangsorolási szempont szövegét javasoljuk az alábbiak szerint módosítani:  

Jelenlegi szövegrsz: A beruházás szabad vállalkozási zónában valósul meg. / A beruházás a 4 leghátrányosabb helyzetű régió (Észak-Alföld, Dél-Dunántúl, ÉszakMagyarország, Dél-Alföld) területén valósul meg.  

Javasolt módosítás: A beruházás a 4 leghátrányosabb helyzetű régió (Észak-Alföld, Dél-Dunántúl, ÉszakMagyarország, Dél-Alföld) területén valósul meg

Társadalmi Vállalkozások Országos Szövetsége

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
G.C.Sz.Sz. | 2020-10-16 11:15:48

Kérjük a támogatást igénylők körét kiegészíteni:  4.1.4 Gazdálkodási formakód felsorolás esetében a 121. Szociális szövetkezetekkel és az 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társasággal, melyek jogi forma szerint kettős könyvviteli gazdasági társaságok.  Egyébként sem koherens, hogy a benyújtandó mellékletek listájában ennek ellenére nevesítve van pl. a szövetkezet: …." gazdasági társaságok, szövetkezetek esetén aláírási címpéldány vagy ügyvéd által hitelesített aláírásminta"

 Véleményünk szerint elég a szigorúak a kiválasztás egyéb szempontjai. Amennyiben annak megfelel egy szociális szövetkezet, vagy egy nonprofit kft, akkor ne zárjunk ki egy olyan vállalkozói csoportokat, akik a gazdasági tevékenység mellett még társadalmi missziót is teljesítenek.  Társadalmi Vállalkozások Országos Szövetsége

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
D.A. | 2020-10-16 11:14:07

Tisztelt Írányító Hatóság!

Javasoltjuk a 4.1. Támogatást igénylők köre, d) pontjában szereplő 1 főre jutó személyi jellegű ráfordítás összeget csökkenteni a felhívásban szereplő 2.500.000 Ft-ről, 2.000.000 Ft.

A vidéki cégek többsége - amely textilfeldolgozásban, ruhakészítésben, bútoriparban és a nevesített kézműves iparcikkek gyártásban érdekelt döntően szakképzett középfokú dolgozókból áll, így a per főre vetített 2,5 millió Ft-os határ számukra magasnak számít. 

Javasoljuk ugyanakkor, hogy a forrás vissza nem térítendő támogatássá történő átváltása kapcsán honorálják egy külön pontszámmal, azokat a vállalakozásokat, amelyek a legalább 30%-kal növelik az egy főre eső személyi jellegű ráfordításukat.  Ez a szempont jól indokolható, hiszen a beruházásból fakadóan nagyobb hozzáadottértékkel előállított terméket tudnak előállítani, amely magasabb profitot generál, így a személyi jellegű ráfordítás is ezt le kell, hogy kövessék.

A kétszintes pályázati folyamatot nem támogatjuk, a példák jól mutatják, hogy milyen mértékben nehezítik meg ebben a gazdaságilag nehéz időszakban a cégek forráshoz juttását.

Ez a rendszer, amelyet jól láthatóan rendszerszinten alkalmazni kíván az IH, kommunikációs szinten nagyon hangzatos, gyakorlati szinten komoly mértékben elhúzza a bírálati folyamatot.

Továbbá javasoljuk 10%-nyi forgóeszköz finanszírozás lehetőségét, amennyiben a pályázó nem kíván munkabért elszámolni.

Üdvözlettel

Décsi András, üzletfejlesztési tanácsadó

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
P.M. | 2020-10-16 09:06:50

Véleményem szerint az egyéni vállalkozókkal ki kellene egészíteni a pályázók körét, mivel ezen a területen nagyon sokan egyéni vállakozóként dolgoznak. Emellett érdemes lenne a Közép-Magyországi Régióban a felhívás tükörpályázatát meghirdetni, mivel a szakma nagyobb része földrajzilag itt található.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
T.G. | 2020-10-16 08:45:40

Javasoljuk, hogy a pályázati felhívás 4.1. Támogatást igénylők köre, d) pontjában szereplő 1 főre jutó személyi jellegű ráfordítás összeget csökkentés a felhívásban szereplő 2.500.000 Ft-ről, 2.000.000 Ft. A mikro és kisebb létszámmal működő vidéki kisvállalkozások döntő többségében a 2,5 millió Ft-s 1 főre jutó személyi jellegű ráfordítás össege túlzó, de átlaágan 2,2-2,3 millió Ft között mozog. Így számukra is lehetőség nyílni pályázni.

 

Továbbá, ugyan csak a pályázati felhívás 4.1 Támogatást igénylők köre pontja alatt szereplő f) "amelyek a támogatási kérelem benyújtásakor szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. § (1) bekezdése szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban." pontot javasoljuk törölni. És helyette javaosljuk  a támogatási kérelem benyújtását megelőző 30 napnál nem régebbi NAV0-s igazolás elfogadását. 

 

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
T.Zs. | 2020-10-15 18:16:06

Tisztelt Cím, javasoljuk az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. felmentését az értékelési folymatban való részvételtől. Véleményünk szerint felesleges a kétszintű értékelés, feleslegesen bonyolítja és hosszabbítja a forrásokhoz való hozzáférést. A Minisztérium semlegessége és szakmai hozzáértése, fedhetetlensége a garancia a források igazságos, objektív szempontok szerinti odaítélésének. A Felhívás-tervezetben megfogalmazott feltételrendszer (az IFKA bevonásán kívül) egyértelmű és teljesíthető. Egy esetlegesen bevonandó, külső szereplő számára - átláthatatlanul működö, köztes értékelő szervezet nem erősíti a pályázati rendszerbe való bizalmat - függetlenül attól, hogy minden bizonnyal megfelelnek a 272/2014 (XI.5) Korm. rendelet 39 § (8) pontjának.  Amennyiben marad a köztes szervezet, csökkenni fog a potenciális pályázók száma is. Ezt tapasztaltuk az eddigi IFKA, OFA, HIPA, HEPA, CED pályázatoknál is.

Tisztelettel

Tóth Zsolt, vezető tanácsadó