A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2020. október 16-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2020-10-16 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
B.B. | 2020-10-16 20:37:05

Tisztelt Cím!

Remek lehetőség ez a felhívás a hátrányos helyzetű települések vállalkozói számára, de az alábbi javaslatokkal élnék, hogy valóban megtalálja a célközönségét:

 

I. 3.6.1. A projekt területi korlátozása

„A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően fél évvel kell bejegyzésre kerülnie„

Érthető ez a korlátozás, mert boldog boldogtalan lecsap a lehetőségre, de 3 hónapban húznám meg a határt, hisz a felhívás tervezet megjelent, abban szerepel a benyújtás dátuma. Aki már több, mint 6 hónapja az adott településen űzi a szakmát, az be tudja nyújtani az első héten támogatási kérelmét, míg aki most szalad a cégbíróságra, az még a benyújtási határidőn belül, de csak később tudja ezt megtenni. Az elbírálás folyamatos, így a Támogató szándéka érvényesül. A 6 hónapnál régebben működő vállalkozások előnyhöz jutnak, de a lehetőség a „keselyűk” számára is elérhetővé válik.

 

II. 4.1. Támogatást igénylők köre 4.1.2.Gazdálkodási formakód szerint

A 122-es gazdálkodási formakódtól lefelé a listában nem értem a szándékot. Miért támogassunk biztosítót, külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepet vagy bármilyen nonprofitot gazdaságélénkítő programból? Javaslat, hogy ezen pályázók köre kerüljön átgondolásra és az egyéni vállalkozók kerüljenek fel a listára, mert az a legjellemzőbb vállalkozási forma ezeken a településeken, még ha többségük KATA-s is, és ezzel a lendülettel a kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek jogosultságot bővíteném, hisz az egyéni vállalkozók az SZJA törvény szerinti nyilvántartásokat vezetik.

 

III. 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei g) pont

„A támogatást igénylőnek a beszerzés tárgyát képező, 5.5.2.1 a)-b), és 5.5.2.2 a) pontok szerinti költségtételek tekintetében piacfelméréssel kell alátámasztania, hogy a beszerzés ellenértéke a piaci áraknak megfelel.”

Javaslom felhívni a figyelmet, hogy ez csak a benyújtáshoz elegendő, de az elszámoláshoz nem, ahol 3 db, 6 hónapnál frissebb érvényes ajánlatot kell majd benyújtani. Javasolt, hogy a piacfelméréshez legyen bekérve 3 db érvényes ajánlat is, vagy beszerzési eljárás, esetleg kizárólagossági nyilatkozat, így támogatás esetén a Kedvezményezettnek nem kell beszerzési eljárást folytatnia, hanem küldheti azonnal a megrendelőt, bízva benne, hogy Támogató 6 hónapon belül rendelkezésre bocsátja a támogató Okiratot.  

 

IV. 5.7. Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások

a) Új eszközök, gépek beszerzésének költsége, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása és a vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás (építés, korszerűsítés, átalakítás, bővítés) tételek esetében kettő együtt minimálisan 50% mértékű az összes elszámolható költségre vetítve.

A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás (építés, korszerűsítés, átalakítás, bővítés) ugyan a választható kategóriában szerepel, de nem egyértelmű a felhívás szerint, hogy szükséges-e beruházás is? Javasolt pontosítani.

b) Általános (rezsi) költségek 1% Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása 0,5%, de az összesítő „Maximális mértéke a Felhívás 5.5.1 pontja alapján elszámolható költségek összegére vetítve (átalány alapú elszámolás)” oszlopban 15% szerepel. Csak egy kis elírás, de javasolt korrigálni.

 

V. 5.8. Nem elszámolható költségek köre

„Ingatlan beruházás esetében nem elszámolható költségtételnek minősülnek a bontási, deponálási, takarítási, kertépítési, a bontási törmelék elszállítási, anyagigazgatási költségek (ingatlan bővítése, átalakítása esetén sem elszámolható), valamint az árkockázati fedezet, saját kivitelezésre fordított összeg”

Ingatlan felújítás, építés, átépítés esetén ezzel számolni kell. Javaslom az elszámolható tételek közé beilleszteni.

 

VI. 6.1. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája

„Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. kiállított „megfelelt” minősítést igazoló tanúsítvány azon vállalkozás esetében, amely a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt település valamelyikén valósítja meg fejlesztését, és az igényelt vissza nem térítendő támogatás minimum 10.000.001 Ft, maximum 60.000.000 Ft.”

A minősítés remek dolog, ha van rá idő, kidolgozott koncepció, plusz a karácsonyi szünet alatt megfelelő humánkapacitás. A második mellékletben szereplő települések ezzel a kikötéssel tényleg hátrányos helyzetbe kerültek. Vagy ki kell terjeszteni minden résztvevőre, vagy el kell engedni, mert ez kicsit olyan kék dolog. Vannak a világoskékek, akik a busz elején ülnek, meg a sötétkékek, akik hátul.

Javasolt egységes feltételt szereplő minden jogosult szereplőnek!

 

VII. A Felhívás 1. számú szakmai mellékletében található szabad vállalkozási zónák (SZVZ) településein lévő vállalkozások jogosultak a (27/2013 (II.12.) Korm. rendelet alapján támogatási kérelmet benyújtani. A hivatkozott rendelet 3. § (1) pontja azt tartalmazza, hogy a szabad vállalkozási zónává történő kijelölés 2020. december 31-ig szól.

A támogatási kérelmek 2021. január 12-től nyújthatók be. A lehetséges pályázók akkor is ott lesznek, de egy hatályon kívüli kormányrendelet a legjobb hivatkozási alap a gazdaságélénkítés lobogójához?

 

Kérem az előttem szólók és az én javaslataimat is megfontolni, hogy együtt létrehozhassunk valami jobbat!

 

Tisztelettel:

Borzsa Bálint

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
H.T. | 2020-10-16 20:11:41

Tisztelt Minisztérium!

 

Javaslataim:

1, Az IFKA által igénybevehető előminősítésről a mai napig még információt sem voltak hajlandóak kiadni az IFKA részéről. Egyszerűen meg sem tudtuk mai napig, hogy miként lehet elindulni az előminősítés megszerzésének útján.

Javaslom, hogy amennyiben ilyen korlátozást kívánnak beépíteni a felhívásba, először az előminősítés megszerzésének lehetőségének alkalmával tájékoztassák a KKV-kat, hogy egy ilyen előminősítés egy későbbi pályázathoz jelentős előnyt jelent majd.

Ezzel a fordított előminősítési rendszerrel elkerülhető lenne az elégedetlenség

Ez a rendszer ebben a formában esetleges visszaélésekre is lehetőséget ad.

2, A korábbi GINOP 1.2.8. pályázatban sem került egyértelműen megfogalmazásra, hogy felújítás címén milyen költségek elszámolhatóak, milyen költségek nem. Abban a konstrukcióban az ellentmondásos információk és az EPTK kitöltő programban található kitöltendő modulok alapján a felújítás címén csak azokat mertük betervezni, amelyek fajlagos költségkorláttal rendelkeztek, pedig a felhívás ilyen korlátozást nem tett. Javaslom, hogy a későbbi félreértések elkerülése érdekében fogalmazzák meg pontosan, hogy mi számít átalakításnak, mi számít felújításnak és melyik költségsoron mi számolható el. Pl. meglévő iroda újra burkolása elszámolható-e felújításként, vagy csak a szokásos, energetikai pályázatból átemelt fajlagos korláttal rendelkező tevékenységek számolhatóak el?

 

3, Az energetikából átemelt fajlagos költségek nem tükrözik a piaci árakat. A szigetelések, nyílászáró költségek nem jönnek ki ezen korlátokban szereplő költségkeretből, míg világításkorszerűsítés fajlagos költsége indokolatlanul magas a piaci árakhoz képest.

Javaslom a fajlagos költségkorlátok felülvizsgálatát.

4, „A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően fél évvel kell bejegyzésre kerülnie” Az én értelmezésem szerint a fél év, az egy pontos időtartam, aminek teljesítése szinte lehetetlen.

Javaslom ezen pontot, kérjük átfogalmazni, hiszen a „legalább fél évvel” fejezi ki pontosan a kiírói szándékot.

5. A piacfelmérés meglátásom szerint a GINOP 1.2.8. pályázatban is egy sikertelen próbálkozás volt.

a, A normál piacfelmérés során rengeteg olyan adat megadása vált szükségessé, amelyet a szállító cégek nem kívántak megadni. Olyan dokumentumok beszerzését követelik meg a pályázóktól, amelyeket a szállító cégek üzleti titokként kezelnek, nem kívánnak senkivel, semmilyen formában megosztani. Rengeteg feszültséget generált az új helyzet. Sok esetben a legkedvezőbb áron piacon lévő szállító nem volt hajlandó az együttműködésre, emiatt új, drágább szállítót kellett keresni. Emiatt az ügyfél saját forrása is magasabb lett, illetve a megítélt és kifizetett támogatás is magasabb lett.

A dokumentumok és információk beszerzése rengeteg utánajárást, emailezgetést, telefonálást, káromkodás végighallgatását követelte meg a pályázatírótól/pályázótól.

Az új piacfelmérés sokszor meghiúsította, hogy a közvetlen külföldi gyártótól kerüljön beszerzésre a kiszemelt eszköz, emiatt a hazai kereskedők hasznát kellett megfizetnünk a dokumentumokért és információkért cserébe, hogy teljesíthetőek legyenek a pályázati feltételek.

A piacfelmérés nemcsak rengeteg hasznos időt vesz el a pályázatíróktól, hanem a bírálatot is jelentősen lassítja, mindezt olyan információk rögzítése miatt, amiknek meglátásom szerint nincs közük egy piaci áras beszerzéshez.

b, A vallalkozzdigitalisan.hu oldalon szereplő cégek és termékek frissítése nem folyamatos. GINOP 1.2.8-ban egy egyszerű Office és Windows beszerzése is nagyon nehezen volt megoldható. A vallakozzdigitalisan.hu oldal rosszul működik, nem felhasználóbarát. A keresője katasztrófa, órák alatt tudtam egy egyszerű Officet és Windowst megtalálni. A visszalépés gombok nem működnek rendesen, minden cég megnézését követően újra kell kezdeni a keresést. A kereső rengeteg rossz találatot hoz fel.

Nagy nehezen sikerült szállítót találni, aki hajlandó volt együttműködni. Az eredetileg megajánlott ártól magasabb áron sikerült csak beszerezni így ezeket az alapszoftvereket, tehát Önök magasabb támogatást kénytelenek így kifizetni, mint enélkül a korlátozás nélkül sikerült volna. Ez nem éppen sikeres korlátozás így. Az informatikai cégek nagy része nem hajlandó regisztrálni az oldalra, felesleges korlátozás, főleg alapszoftverek tekintetében.

A legtöbb laptopon már alapból van Office és/vagy Windows, de ezek beszerzése korlátozottá vált hiszen a szoftverbeszerzést hiánypótlás során kérték elválasztani a hardverbeszerzéstől.

c, Amíg az egyszerűsített piacfelmérés egy jól használható, könnyítést eredményező rendszer a pályázat elkészítésekor, hátrányos helyzetbe hozza a helyi kiskereskedéseket. Az árellenőrző oldalak első helyezett pozícióit jellemzően ÁFA trükköző cégek, illetve rugalmatlan, tömegeladásra szakosodott webáruházak tudják elnyerni. Ezen linkek alapján a helyi kiskereskedők versenyhátrányba kerülnek, vagy a pályázó vállalja az alacsonyabb árú netes ajánlat és a helyi kereskedő közötti árkülönbséget. Az interneten olcsóbb árat szolgáló webáruházaktól való beszerzés a pályázati rendszer túlzott adminisztrációs igénye miatt nem célszerű, hiszen a minimálistól magasabb adminisztráció a netes cégeknek nem megoldható.

Bár nem kötelező nyilván a legolcsóbb cégtől beszerezni a terméket, de nyilván törekszik rá az ember, nehogy a piaci árak miatt kerüljön elutasításra a tétel, vagy a pályázat.

Javaslom, hogy ezt a piacfelmérést is kérdőívek segítségével véleményeztessék meg a pályázók, szállítók, pályázatírók és a bírálók között, és ennek eredménye alapján strukturálják át egy olyan formára, ami tényleg a piaci áras beszerzéseket segíti elő, és nem egy sokszor felesleges és értelmetlen harccá teszi az ajánlatbeszerzést.

6, Az egyéni vállalkozás minden más vállalkozási formánál megbízhatóbb, mégis ezt a vállalkozási formát sokan kénytelenek megszüntetni, mert elesnek emiatt a pályázati lehetőségektől.

Javaslom a pályázói kör bővítését, főleg, hogy a kis és szegény településeken ez a legolcsóbb működési forma igazán közkedvelt.

7, A korábbi pályázati sikerességért való korlátozás nem növeli a pályázói hajlandóságot, hiszen ezután majd bizonytalanná válnak a vállalkozások, hogy érdemes-e belevágni a pályázatba, vagy érdemesebb jobb lehetőségre várni. A fejlesztések elnapolása a várakozással, bizonytalansággal nem szerencsés hosszútávon.

Javaslom, hogy ne kerüljön kizárásra, aki már nyert pályázatot GINOP 1.2.3. prioritásban.

8, A 100%-os támogatási intenzitás nem előnyös, hiszen olyan beruházásokra is lehetőséget ad, amelyek nem szükségesek, hasznosak, célravezetőek. Úgy gondolom, hogy az ingyenesen megszerezhető dolgokon kevesebbet mérlegel egy vállalkozás, mint amibe ténylegesen be is ruház. A 100%-os intenzitás meglátásom szerint nem átgondolt, nem jól kivitelezett beruházásokat eredményezhet, ami nem segíti az elmaradt településeket.

Javaslom a maximális támogatási intenzitást 100%-ról 80%-ra csökkenteni a 2. számú mellékletében felsorolt településeken.

 

Üdvözlettel: Horváth Tamás

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
S.L. | 2020-10-16 19:29:37

Tisztelt cím!

A támogatás tervezetben az igénylők köre nem terjed ki az egyéni vállalkozókra. Ez számomra teljesen érthetetlen. Az egyéni vállalkozók nem kötelezettek kettős könyvvitel vezetésére, de jelentős közteherviseléssel járulnak hozzá a költségvetés bevételeihez, illetve a kkv szektor egyik jelentős tényezői. Ráadásul pontosan a hátrányos helyzetű kis településeken nagy az egyéni vállalkozók szerepe a foglalkoztatásban, tehát az adott nehéz körülmények között a kizárásuk egy ilyen lehtőségből nem logikus.

Ezért szertetném javasolni a pályázati felhívás 4.1 pontja 4.1.2 alpontjában a gazdálkodási formakód szerinti felsorolásban szerepeltetni az egyéni vállalkozókat.

Tisztelettel: Sári Leonárd

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
B.F. | 2020-10-16 18:10:07

Tisztelt Cím,

A tervezetben a  3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások fejezet p.) pontjában foglaltak alapján, ha a támogatást igénylő székhelye nem támogatott településen van, akkor függetlenül  támogatható településen való működés időtartamától (telephely/fióktelep) és a (jellemzően helyi) foglalkozottak létszámától a támogatott településen megvalósítandó projektje tényleg kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz? A minimum hat hónappal korábbi telephely bejegyzéssel együtt ez erősen korlátozó feltétel. Egy gazdasági társaság, amelyik elmaradott térségbe telepít gyártó/szolgáltató egységet és ott létesít munkahelyeket, fizet adót az rendszerint elég stabil ahhoz, hogy ne minősüljön kockázatosnak. Tekintettel a fentiekre javaslom az észrevételezett kitétel törlését.  

p) Ha a projekt megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz, akkor a támogatási kérelem nincs összhangban a Felhívás célkitűzéseivel, ezért elutasításra kerülhet. (Jelentős kockázatot jelenthet többek között a támogatási kérelem nem megfelelő kidolgozottsága; a támogatást igénylő székhelyének és a megvalósítás helyének eltérő támogatási intenzitása, a projekt megvalósítása szempontjából kockázatos gazdálkodási adatok.)

Tisztelettel: Berger Ferenc

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
D.K.L. | 2020-10-16 17:41:44

Tisztelt Államtitkárság!

Először is a hátrányos helyzetű térségek támogatása célhoz képest a rendelkezésre álló 5 milliárdos forrást nagyon kevésnek tartom. Másodszor, több előttem hozzászólóval egyetértve nem tartom sem célszerűnek, sem méltányosnak, hogy egyes esetekben kizárásra kerülnek azok a vállalkozások, amelyek már részesültek a GINOP 1., 2., és 3. prioritások valamelyikéből támogatásban.

Továbbra számomra nem tisztán értelmezhető a pályázati felhívás tervezett 3.4.1.1 a) pontja amely előírja, hogy az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai előminősítést végez, továbbá a  támogatási kérelemben szereplő fejlesztési igényeknek szerepelniük kell a támogatást igénylőnek a GINOP-1.1.3-16 kiemelt projekt keretében végzett szakmai előminősítés során bemutatott projekttervében. Hogyan kell értelmezni a GINOP-1.1.3-16 felhívás szerepét? Ebben a pályázatban csak az indulhat, aki nyújtott be a GINOP-1.1.3-16 pályázati felhívásra pályázatot, ami egy már lezárt pályázat?

Kérem a fentiek figyelembevételét, illetve kérdésem megválaszolását.

Üdvözlettel.

Dr. Kolaj László

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
H.B. | 2020-10-16 11:07:43

Tisztelt Államtitkárság!

A pályázók körével kapcsolatos észrevételeink:

Amennyiben nem igényelhet támogatást jelen konstrukcióban a korábban GINOP 1., 2, valamint 3. prioritásban támogatást elnyerő vállalkozás, jelentősen csökkeni fog az esélye számos cégnek. Ez egyrészt kifogásolható és ellentmondásos tényező az elmaradott térségek támogatásának gondolatával, és elvével, hiszen több száz, ha nem ezer válallkozás veszti el már csak a pályázás lehetőségét. Másfelől a korábbi 1., 2., 3. prioritások (különös képpen az előbbi kettő) egyes konstrukcióinak lehetősége nyitva állt korábban (is)  az érdeklődők és jogosultak széles körének, azonban aki a múltban, (és jelen pillanatban) is egyaránt figyelemmel követte a pályázati lehetőségeket, ne kerülhessen hátrányba csupán abból kifolyólag, mert korábban élt a lehetségekkel.

Javasoljuk ezen pont felülvizsgálatát és beemelését a pontozási szempontrendszerbe, több más pályázati felhíváshoz hasonlóan, "korábbi projekt/pályázati tapasztalat/sikeres megvalósítás" címen.

Tisztelettel,

Horváth Bálint

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
S.D. | 2020-10-16 09:50:44

Tisztelt Cím!

Jelen felhívással kapcsolatban a következő észrevételeket, javaslatokat tesszük:

1. A betelepülő vállalkozások, ha az előzetes ütemezés szerint kerül kiírásra a pályázat, kizárásra kerülnek, mert a beadás 2021. január 12 és 2021. február 12 közzé esik, és támogathatósági feltétel a 18. oldalon található 3.6.1. pont alapján „a megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően fél évvel kell bejegyzésre kerülnie”. Ez a határidő így nem teljesíthető. Így a mostani változat nem támogatja a pályázat kapcsán létrejövő vállalkozás letelepülését, és nem segíti elő a kijelölt településekre történő betelepülést a pályázat kapcsán!

Javaslat:a megvalósulási helyszínnek nem a „támogatási kérelem benyújtását megelőzően fél évvel kell bejegyzésre kerülnie”, hanem "a projekt megkezdését megelőzően fél évvel bejegyzésre kell kerülnie" vagy csökkenteni egy hónapra elvárt időintervallumot vagy ezen feltételt törölni.

2. Egyéni vállalkozóknak is legyen lehetősége pályázni.

3. Gondot okozhat, hogy az ingatlan beruházásoknál az építési engedély megléte a támogatási kérelem benyújtásának feltétele. Ennek a kérelemnek több hónapig is eltarthat a véglegesítése. Ha az igazolás beadása, a kérelem elindítása lenne csak a pályázati feltétel, könnyítést jelentene a pályázóknak.

4. A támogatás mértéke és összege (30. oldal 5.3 pont):

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

„a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt településeken minimum 2.000.000 forint, maximum 10.000.000 forint.

a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt településeken minimum 10.000.001 forint, maximum 60.000.000 forint.

A Felhívás 1. és 2. számú mellékletében felsorolt, mindkét településlistán szereplő településekre vonatkozóan a támogatást igénylő dönt, hogy melyik kategóriában nyújt be támogatási kérelmet.”

A baranyai térség települései az 1. mellékletben van listázva, tehát a pályázható összeg: minimum 2.000.000 forint, maximum 10.000.000 forint. Javasoljuk a megemelni 30.000.000 forintra a támogatás összegét.

Ehhez kapcsolódik az 5.3.1. pont a támogatás maximális mértéke

„A támogatás maximális mértéke:

a) a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt településeken az összes elszámolható költség 70%-a,

b) a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt településeken az összes elszámolható költség 100%- a lehet.”

Javaslat az a) ponthoz: növelni a támogatás intenzitását 80%-ra, hiszen ezek a települések is hátrányos helyzetűek, emellett a b) pont intenzitását 90%-ra csökkenteni az elköteleződés növelése és támogatási intenzitásának egyensúlyban tartása végett. Vagy az a) pontba tartozó települések is a támogatás maximális mértéke legyen szintén 100%, a felhívás 5.2-es pontja úgyis megadja a tényleges maximumot:”A  projekt elszámolható összköltsége nem haladhatja meg a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója szerinti árbevétel kétszeresét.” Itt javasoljuk a korlát háromszorosra való emelését.

 

Tisztelettel:

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
R.K. | 2020-10-16 09:12:08

A támogatási felhívás célja, hogy csökkentse Magyarországon a területi egyenlőtlenségeket, felzárkóztassa a hátrányos helyzetű térségeket, és javítsa egy térség gazdasági helyzetét és megélhetését. Ezzel szemben a pályázók körével szemben, olyan feltételek kerültek meghatározásra a pályázati felhívásban, melyek nem feltétlenül segítik elő ezt a törekvést:

 • A pályázat felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások b) pontjában az szerepel, hogy csak olyan vállalkozás indulhat, aki GINOP 1., 2., és 3. prioritás felhívásai keretében a támogatási kérelem benyújtását megelőzően nem részesült támogatásban (beleértve a támogatói döntésben részesült, de nem megvalósult projekteket is). Megítélésem alapján, azon vállalkozások, akik eddig a térségben valósítottak meg projekteket és hozzájárultak ezzel a hátrányos helyzetű térségek fellendítéséhez és felzárkóztatásához nem kizárni kellene a pályázók köréből, hanem akár a tartalmi értékelési szempontok esetében plusz ponttal jutalmazni, hiszen az eddig megvalósított projektek ösztönző hatással bírnak a térség számára. Így javasolnám ennek a pontnak az eltörlését vagy módosítását.
 • A pályázati felhívás 3.6.1- A projekt területi korlátozása pontban az szerepel, hogy a megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően fél évvel kell bejegyzésre kerülnie. A felhívás céljai között az szerepel, hogy a 2018. évi KSH adatok alapján ezekben a térségekben az 1000 lakosra jutó működő vállalkozások száma nem haladta meg az 52-t, míg az országos átlag 77 vállalkozás volt 1000 főre. Megítélésem alapján, azzal, hogy korlátozzák a pályázók körét olyan vállalkozásokra, akiknek fél éve bejegyzett megvalósítási helyszínnel/telephellyel szükséges rendelkezniük, pont a térségben létrehozandó és letelepedni vágyó vállalkozásokat zárják ki, mellyel az adott térség nem tud az országos átlaghoz felzárkózni. Így javasolnám ennek a pontnak az eltörlését vagy módosítását.
 • Üdvözlettel Rostás Krisztián

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  K.K. | 2020-10-16 08:59:19

  Tisztelt Cím!

  Hajdúhadház városát a felhívás 1. számú szakmai melléklete a 27/2013. (II.12.) Korm. rendelet alapján a szabad vállalkozási zónába tartozó települések közé sorolja, így a Projekt keretében a hajdúhadházi mikro- és kisvállalkozások számára 2.000.000 Ft – 10.000.000 Ft közötti támogatás nyújtható.

  Hajdúhadház a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján jelentős munkanélküliséggel sújtott és kedvezményezett településeknek minősül.

  Jelentős munkanélküliséggel sújtott település: azok a települések, amelyekben a munkanélküliségi ráta meghaladja az országos átlag 1,75-szeresét, kedvezményezett települések: társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett, illetve a jelentős munkanélküliséggel sújtott települések

  Hajdúhadház mind a két települési kategóriába beletartozik.

  Abban kérném, hogy amennyiben van arra mód, hogy Hajdúhadház városa a Projekt felhívásának 2. számú szakmai mellékletébe sorolt gazdaságélénkítő és felzárkózó települések között szerepelhessen és így a hajdúhadházi mikro- és kisvállalkozások akár a Projekt kiírása által lehetővé tevő maximális támogatási összegre (60.000.000 Ft) nyújthassanak be támogatási kérelmet, úgy annak lehetőségének megteremtésében közbenjárni szíveskedjen.

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
  S.D. | 2020-10-16 08:41:41

  Tisztelt Cím!

  Jelen felhívással kapcsolatban a következő észrevételeket, javaslatokat tennénk:

  -A betelepülő vállalkozások, ha az előzetes ütemezés szerint kerül kiírásra a pályázat, kizárásra kerülnek, mert a beadás 2021. január 12 és 2021. február 12 közzé esik, és támogathatósági feltétel a 18. oldalon található 3.6.1. pont alapján „a megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően fél évvel kell bejegyzésre kerülnie”. Ez a határidő így nem teljesíthető-  Így a mostani változat  nem támogatja  a pályázat kapcsán létrejövő vállalkozás letelepülést,  és nem segíti elő a kijelölt településekre történő  betelepülést a pályázat kapcsán!   Javaslat:a megvalósulási helyszínnek  nem a „  támogatási kérelem benyújtását megelőzően fél évvel kell bejegyzésre kerülnie”. , hanem "a projekt megkezdését megelőzően  fél évvel bejegyzésre kell kerülnie"  

  Így a betelepülni szándékozó vállalkozás be tudna még jelentkezni a megvalósitási  helyszínre, be tudna adni  adni pályázatot, csak  a megvalósulás csúszna egy kicsit, de ez a futamidőbe még beleférhet.

  - Egyéni vállalkozóknak is legyen lehetősége pályázni,

  - Gondot okozhat, hogy az ingatlan beruházásoknál az építési engedély megléte a támogatási kérelem benyújtásának feltétele. Ennek a kérelemnek több hónapig is eltarthat a véglegesítése. Ha az igazolás beadása, a kérelem elindítása lenne csak a pályázati feltétel, könnyítést jelentene a pályázóknak.

  Tisztelettel:

  Sörös Dávid

  Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

   

   

   

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
  R.M. | 2020-10-16 08:32:44

  1. Véleményem szerint minden, a szabad vállalkozási zónákban működő KKV számára kiemelten fontos szempont a fejlődés, fejlesztés, a pályázati források elérésének lehetősége. Ezért javaslom  a végleges pályázati felhívásban a pályázók körét kibővíteni úgy, hogy a középvállalkozásnak minősülő vállalkozások is jogosultak legyenek a pályázaton indulni.

  2. Túlzónak érzem az 1. melléklet szerinti listában szereplő településeken működő vállalkozásokat kizárni a pályázatból azért, mert korábban GINOP 1, 2, vagy 3-as prioritáson nyertek pályázati támogatást. Ezeknek a prioritásoknak számos olyan, 1-2 millió Ft-os támogatási összegű pályázati lehetőséget takarnak, melyeket lehet hogy 5 évvel ezelőtt vett igénybe az ügyfél, teljesen más fejlesztésre és akár ezek a projektek rendben lezárásra is kerültek. Javaslom annak a kitételnek az eltörlését az 1. számú lista szerinti települések esetén, hogy korábbi GINOP 1, 2, vagy 3 prioritás nyertesként ne indulhassanak a pályázati felhíváson.

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
  M.F. | 2020-10-15 20:28:01

  Tisztelt Cím!

  Jelen Felhívásra többek között támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro- és kisvállalkozások, amelyek  pl. a Felhívás 1. számú szakmai mellékletben felsorolt, a szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendeletben meghatározott (nem a Közép-magyarországi régióban) található településen valósítják meg fejlesztéseiket.

  Észrevételezzük, hogy a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében felsorolt és megadott települések jegyzéke nem egyezik meg a hivatkozott Kormányrendelet 1. számú mellékletében szereplő településlistával, mert min. 5 település hiányzik belőle.

  Ezek a települések:

  • Vásárosbéc,
  • Vásárosdombó,
  • Vásárosnamény,
  • Vasmegyer és
  • Vasvár

  települések, melyek a Kormányrendelet hivatkozott mellékletében 1161 – 1165 közötti sorszámokon szerepelnek, a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében viszont nem találhatóak meg.

  (Elméletileg előfordulhat még más kimaradt település is, bár számításaink szerint a Felhívás szakmai melléklete 1197 települést sorol fel, míg a Kormányrendelet melléklete 1202 számozott települést tartalmaz, így talán csak ez az 5 egymás melletti sorszámú település érintett )

  Az 5 település kihagyása a Felhívás mellékletéből nagy valószínűséggel egy egyszerű szerkesztési hiba, ezért mint az érintett települések egyikén működő és támogatási kérelmet benyújtani szándékozó vállalkozás, kérjük a végleges Felhívás kiadása előtt ezt korrigálni és a kimaradt 5 települést a Felhívás 1. szakmai mellékletében szintén szerepeltetni.

  Tisztelettel és köszönettel:

  Marksz Ferenc

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  H.Zs. | 2020-10-15 13:55:46

  Tisztelt Minisztérium!

  A Felhívással kapcsolatban az alábbi javaslatokat teszem:

  1. A 4.1.2. pont kiegészítését az alábbiakkal:

  - 228 Egyéni cég

  - 231 Egyéni vállalkozó

  Véleményem szerint a hátrányos településeken működő egyéni vállalkozók, egyéni cégek jelentősen hozzájárulnak a helyi gazdaság erősítéséhez, ezért támogatásban kellene őket részesíteni.

  2. A 3.6.1. pontban előírt kikötés, miszerint a megvalósítási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően fél évvel kell bejegyzésre kerülnie, számos olyan vállalkozástól elveszi a lehetőséget, akik tevékenységüket a hátrányosabb településekre szeretnék kibővíteni, ezzel növelve az adott térség gazdaságát.

  3. A 6. pont előírja a jogerős építési engedély meglétét, amennyiben a projekt tartalmaz építési engedély köteles ingatlan beruházást. Véleményem szerint ez egy olyan hátráltató tényező, mely által sok vállalkozás elesik a támogatástól. Tekintettel a pályázat benyújtási határidejére, a jogerős engedély megszerzése nem lehetséges, ezért javaslom, hogy legyen elegendő csak az eljárás megindításáról szóló dokumentum csatolása.

  4. A 3.4.1.1. b) pont előírja, hogy a pályázó vállalkozás a GINOP 1., 2., és 3. prioritás felhívásai keretében nem részesülhetett korábban támogatásban. Véleményem szerint a hátrányos településen működő vállalkozás korábban megvalósított projektjei ösztönző hatásúak és előnyt jelentő szempontok, mintsem kizáró okok, ezért javaslom ezen kikötés törlését.

  5. Javaslom a 3.1.2 pont kiegészítését megújuló energiaforrás használatát célzó beruházás megvalósításának lehetőségével. Napjainkban jelentős szerep jut az energiafelhasználás csökkentésére irányuló törekvéseknek. Egy vállalkozás gazdaságos működéséhez nagyban hozzájárulna, ha költségeit megújuló energiaforrás használatával csökkenthetné.

  Tisztelettel:

  Halmi Zsanett

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  M.I.P. | 2020-10-15 09:38:04

  Tisztelt Támogató!

  Szeretném javasolni, hogy a páyázatot ne kössék a foglalkoztatottak létszámához. Mivel a kialakult COVID-19 világjárvány miatt sok kényszervállalkozás alakult ki ahol a munkaválalók időszakosan tudnak dolgozni. Ezek alapján valószínűsithető, hogy 2021-ben fognak ezek a vállalkozások saját munkaerővel rendelkezni. 

  Valamint ne legyen kikötés, hogy milyen részben tulajdonos az önkormányzat a cégben, mivel a tulajdon rész nem befolyásolja az anyagi támogatások mértékét.

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
  H.L.I. | 2020-10-15 09:37:29

  Tisztelt Támogató!

  A jogosult települések közé szeretnénk kérni Kunbaracs község felvételét, mivel településünk  a

  105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében szerepel és a rendelet tartalmazza 

  a kedvezményezett települések besorolását és annak feltétel rendszerét. A felhívás alapvetően nem támogatja a jól működő egyéni vállalkozásokat sem, ez már önmagában is hátrányos településünk gazdaságának fejlődését illetően. Mindkét módosítás indokolt lenne számunkra!

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  H.L.I. | 2020-10-15 09:25:14

  A jogosult települések közé szeretnénk kérni Kunbaracs község felvételét, mivel településünk  a

  105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében szerepel és a rendelet tartalmazza 

  a kedvezményezett települések besorolását és annak feltétel rendszerét. A felhívás alapvetően nem támogatja a jól működő egyéni vállalkozásokat sem, ez már önmagában is hátrányos településünk gazdaságának fejlődését illetően. 

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
  D.L. | 2020-10-15 09:23:32

  Tisztelt Irányító Hatóság!

  A hátrányos helyzetű településeken működő kkv-k támogatása egy kitűnő kezdeményezés, mivel egy régóta várt igényt elégít ki. A kitűzött célok eléréséhez a felhívás tervezetét az alábbi pontokon javaslom módosítani:

  • 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások a) pontja: az IFKA előminősítés egyre több pályázati felhívás belépő feltételét jelenti, mely helyes és indokolt pl. a Zöld nemzeti bajnok, Magyar Multi Program felhívásain való induláshoz. Amennyiben a hátrányos helyzetű térségekben működő vállalkozások támogatása a cél, akkor az IFKA minősítést, annak bonyolultsága és összetettsége miatt e jogcímnél javasolt elhagyni.
  • 3.4.1.1. Műszaki szakmai elvárások b) pontja: teljesen érthetetlen, hogy miért kerül kizárásra egyhátrányos helyhetű térségben az, aki már sikeresen bizonyított a GINOP 1- 2- 3-as prioritás keretében projektje megvalósításával. Amennyiben esetleg a keret szűkössége miatt előnyben kívánják részesíteni azokat, akik még nem kaptak itt támogatást, akkor legyen ez egy értékelési szempont, pozitív diszkriminációval a 4.4.2.3. Tartalmi értékelési szempontoknál pl. járjon rá 10 pont, aki még nem részesült támogatásban ezen prioritások keretében.
  • 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások n) pontja: a pályázat erőssége, hogy lehetőség nyílik építési beruházás elszámolására, azonban a jogerős építési engedély – figyelembe véve a beadási időpont közelségét – egy teljesen irreális elvárás és indokolatlan is. Más pályázati felhívásokhoz hasonlóan a benyújtáshoz legyen elegendő a megindított engedélyezési eljárás. A tavaszi időszakban a Covid 19 első hullámánál éppen az engedélyeztetést végző közintézmények, szakhatóságok voltak azok, akik „home office üzemmódra” hivatkozva több hónapig nem foglalkoztak a benyújtott kérelmekkel, sőt még azok benyújtására – az elektronikus ügyintézés ellenére - sem nyílt lehetőség.
  • 4.1 Támogatást igénylők köre: az egyéni vállalkozások kizárása teljesen kontraszelektív, hiszen a hátrányos helyzetű településeken még nagyobb arányban működnek egyéni vállalkozások. Érthetetlen az ő kizárásuk, mivel ők is alkalmazottakat foglalkoztatnak, adót és közterheket fizetnek, értéket teremtenek. Bűnös hiányosság lenne őket kizárni, mintha nem is léteznének.
  • 4.4.2.3. Tartalmi értékelési szempontok 8-as pontja: az előző lezárt év pozitív eredményére adható pontszám önmagában az összpontszám 20 %-át jelenti, amely irreális különbségtételt eredményez egy 0-s vagy enyhe vesztességgel záró vállalkozás rovására, ráadásul csak 1 évet vesz figyelembe. E pontot árnyalni kellene egy kicsit, több kategóriára bontva az árbevételhez viszonyított eredményt, vagy a szabad vállalkozási zónában működő vállalkozásnál akár törölni lehetne, hiszen bizonyos településeken pusztán működésük is óriási eredmény.

  Tisztelettel: Daróczi Lajos

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
  V.L.Z. | 2020-10-14 13:49:26

  Tisztelt Minisztérium!

  Az alábbi pontokban javaslok módosítást.

 • „Jelentős kockázatot jelenthet többek között a támogatási kérelem nem megfelelő kidolgozottsága; a támogatást igénylő székhelyének és a megvalósítás helyének eltérő támogatási intenzitása, a projekt megvalósítása szempontjából kockázatos gazdálkodási adatok.” Ez alapján a pályázók nagy része kockázatosnak minősül, ha véletlenül telephelye és a székhelye nem KIZÁRÓLAG csak az 1.s vagy csak a 2. mellékletben felsorolt településeken van. Ha azokon kívül van egy itt, egy ott, akkor azok már eltérő intenzitású (0% v 70% v 100%)
 • „A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően fél évvel kell bejegyzésre kerülnie.” Ebben az esetben hátrányba kerül, aki továbbfejleszteni akar. Van olyan partnerünk, aki a pályázat segítségével a településen belül költözne egy nagyobb telephelyre. Illetve egy másik partner aki a bérelt helyett most vásárolt új telephelyül szolgáló ingatlant egy másik városban (mind a kettő 1. mellékletben szerepel). Jelen feltétellel egyik sem tudja megvalósítani beruházási terveit.
 • "Amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz építési engedély köteles ingatlan beruházást, úgy a támogatási kérelem benyújtásának feltétele a jogerős építési engedély megléte." Egy most indítani tervezett beruházás esetén sajnos ez minimum 3 hónap, így javaslom elég legyen az igazolás a beadásról.
 •  

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
  O.R. | 2020-10-14 12:28:20

  Tisztelt Támogató!

  A tárgyi felhívással kapcsolatosan a következő észrevételem van:

  A Felhívás 3.6.1. A projekt területi korlátozása alpontjában szereplő feltételek kiegészítése javasolt (amennyiben a feltételek enyhítése nem lehetséges), miszerint "Ha egy vállalkozás bejegyzett székhelye, telephelye, fióktelepe a Felhívás 1. és 2. számú szakmai mellékletben felsorolt településen található és a bejegyzett székhelye, telephelye szerinti ugyanazon településen a támogatási kérelem benyújtásáig új telephelyet, fióktelepet létesít és azon a jelen Felhívás 3.1.1. és/vagy 3.1.2. pontja szerinti beruházást valósít meg, úgy a megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően fél évvel történő bejegyzése nem releváns." Véleményem szerint a kiegészítés hozzájárulna a helyi vállalkozások helybentartásához és fejlödésükhőz, valamint a helyben foglalkoztatottak megtartásához és növeléséhez.

  2. A korábban közzétett, alábbi észrevételekkwl és javaslatokkal egyetésrtünk:

  - a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg növelése;

  - a támogatást igénylők körét egyéni vállalkozóval történő kibővítése;

  - az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által kiállított „megfelelt” minősítést igazoló tanúsítvány alóli felmentés.

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
  Ny.T. | 2020-10-14 11:25:58

  Tisztelt  Támogató,

  - Nem érthető számomra az egyéni vállalkozók kizárása, akik az érintett településeken a vállalkozások többségét jelentik. - Érthető, hogy meg szeretnék akadályozni a csak a magas támogatásintenzitás miatt a településre érkező, majd távozó szerencselovagokat (fél évvel korábbi bejegyzés), de ezáltal a betelepülést tervezőket is sújtják! - Nem világos, miért vették ki a 33.11-20 TEÁOR kódokat? - Nem egyértelmű, középvállalkozás pályázhat-e? (5.4) Miért is ne? - Nem értem, hogy az ITM által javasolt, és általam is telepített GINAPP alkalmazás miért nem küld értesítést egy ilyen véleményezés megjelenéséről?

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
  Cs.V. | 2020-10-14 11:04:04

  Tisztelt Minisztérium!

  1) A Pályázati Felhívás 3.4.1.1. b) pontja alapján a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt településen megvalósuló fejlesztés esetén azon mikro- és kisvállalkozás nem pályázhat, amely GINOP 1., 2., és 3. prioritás felhívásai keretében a támogatási kérelem benyújtását megelőzően részesült támogatásban (beleértve a támogatói döntésben részesült, de nem megvalósult projekteket is). Ezen szempont - főleg a megvalósítási helyszínek hátrányos helyzetét tekintve - inkább előnyt kellene, hogy jelentsen, mint kizáró feltételt. Véleményünk szerint ezen előírás törlése szükséges, vagy leaglább enyhítése az elmúlt 2 évre (tekintettel főleg arra, hogy a 2014-2020-as ciklus végén járunk).

  2) Javasoljuk a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák beépítését az elszámolható költségek közé.

  3) A Pályázati Felhívás 3.4.1.1. n) pontja alapján: "Amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz építési engedély köteles ingatlan beruházást, úgy a támogatási kérelem benyújtásának feltétele a jogerős építési engedély megléte." Egy most indítani tervezett beruházás esetén sajnos ez több hónap, így véleményünk szerint a megindítás igazolása elegendő lehetne.

  4) A Pályázati Felhívás 3.6.1. A projekt területi korlátozása pontja alapján: "A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően fél évvel kell bejegyzésre kerülnie." Ezen korlátozás kizárja annak a lehetőségét, hogy új telephelyet/fióktelepet hozzanak létre a vírus okozta jelenlegi helyzetben is jól működő vállakozások, így véleményünk szerint ennek az előírásnak eltörlése vagy legalább enyhítése szükséges. Pontozási szempont, ha régebb óta működik, így ők amúgy is előnyt élveznek.

  Tisztelettel: Csillag Vivien

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
  Sz.P. | 2020-10-13 11:23:19

  Tisztelt Támogató! 

  A tárgyi felhívás tervezetének 3.4.1.1 p) pontja az alábbiakat rögzíti: 

  ,,p) Ha a projekt megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz, akkor a támogatási kérelem nincs összhangban a Felhívás célkitűzéseivel, ezért elutasításra kerülhet. (Jelentős kockázatot jelenthet többek között a támogatási kérelem nem megfelelő kidolgozottsága; a támogatást igénylő székhelyének és a megvalósítás helyének eltérő támogatási intenzitása, a projekt megvalósítása szempontjából kockázatos gazdálkodási adatok.)"

  Tekintettel, hogy a felhívástervezet egyértelműen rögzíti, hogy bejegyzett telephelyen/fióktelepen is megvalósulhat a fejlesztés, aminek kapcsán a fél éves szabály is rögzítésre került ráadásul, így meglátásunk szerint ellentétes lenne a kiírói szándékkal, ha a székhely és a megvalósítási hely eltérő támogatási intenzitása jelentős kockázatként kerülne rögzítésre. 

  Kérjük és javasoljuk a fenti hivatkozott zárójeles rész székhelyre és megvalósítási helyre vonatkozó szakaszának törlését. Köszönjük előre is. 

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
  T.Zs. | 2020-10-13 11:16:47

  Tisztelt Cím, a kollégák által megfogalmazott javaslatokkal egyetértek. Ugyanakkor javaslom fontolóra venni a következőket:

  1) az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai előminősítése feleslegesen nehezíti a pályázatok előkészítését és bonyolulttá teszi az értékelést. Javasoljuk az IFKA, pályázati értékelésben való részvételtől való felmentését.

  2) a hátrányos helyzetű településeken gyakran legnagyobb foglalkoztatóként vannak jelen az önkormányzati tulajdonrésszel rendelkező társaságok. Ezen társaságok az EU rendelet szerint nagyvállalkozásnak minősülnek, ugyanakkor a megcélzott régiókban gyakran de facto mikro vagy kisvállalkozások. Javasoljuk a Támogatást igénylők körébe beemelni ezeket a társaságokat a következőképpen: azon vállalkozások, amelyek megfelelnek a mikro- és kisvállalkozásokra vonatkozó rendeletben meghatározott létszám és pénzügyi határértékeknek, azonban nem tekinthetők KKV-nak mivel a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25 %-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv irányítja.

  Köszönöm. 

  Tisztelettel

  Tóth Zsolt, vezető tanácsadó

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  H.Z. | 2020-10-13 10:26:28

  Tisztelt Minisztérium!

  A felhívással kapcsolatban szeretnék javaslatot tenni.

  A pályázati felhívás 4.1 pontja 4.1.2 alpontjában a gazdálkodási formakód szerinti felsorolásban szerepeltetni a 231 GFO egyéni vállalkozókat.

  A hátrányos helyzetű településeken az egyéni vállalkozók jelentős szerepet képviselnek a foglalkoztatás területén.Éppen ezért nem tartom etikusnak,hogy kizárásra kerüljenek ebből a felhívásból.Megjegyzem,ez általánosságban jellemző a pályázatokra,hogy az egyéni vállalkozók rendszeresen hátrányt szenvednek.Kérem a tisztelt Irányító Hatóságot,hogy fontolja meg az egyéni vállalkozók beemelését a felhívásba,legalábbis a felhívás 2.sz. mellékletében szereplő 1403/2019.(VII.5.) Korm.határozatban,1426/2019.(VII.26.) Korm. határozatban,valamint a 1186/2020. (IV.28.) Korm.határozatban szereplő települések esetében.

  Köszönettel:

  Hegedüs Zoltán E.V.

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  B.B. | 2020-10-12 16:42:10

  Tisztelt Minisztérium!

  A felhívással kapcsolatosan 2 meglátásunk van.

  Egyrészt, a támogatást igénylők körébe meglátásunk szerint érdemes lenne felvenni az egyéni vállalkozókat, hiszen ezeken a hátrányos helyzetű településeken sok olyan egyéni vállalkozó van, aki szívesen fejlesztene, és ezt az alacsony minimális támogatási összeg mellett meg is tehetné - ritka alkalom az ilyen.

  Másrészt ismerve az IFKA előminőtést (hacsak ezúttal ez nem különbözik például a GINOP-5.1.3 és 5.1.7 típusú előminősítésektől) valószínűsítjük, hogy a folyamat hozzávetőlegesen 3-5 hónapot vesz igénybe. Nagyon ritka ugyanis, hogy az előminősítés elsőre sikerül, a beadandó anyag pedig igen magas minőséget kíván, azaz igen sokat kell vele dolgozni. Így az előminősítéssel pályázók várhatóan időben nagyban le lesznek maradva a nem előminősítéssel pályázóktól. Tehát ésszerű lenne a 2 csoportot elkülöníteni, azaz a keretet valamilyen formában megosztani. Ellenkező esetben egy 2021 januárjában nyíló, egyszerűsített eljárásrend alapján bíráló pályázat esetén egy IFKA előminősítés teljesen irreleváns, ugyanis mire annak végére érnek a lehetséges pályázók, a keret már a nem előminősítésel pályázók részéről teljes mértékben felhasználásra kerül. Ugyanakkor az sem tűnik életszerűnek, hogy a pályázattal megvárjanak minden előminősítést választó pályázót, és csak akkor nyissák azt meg, amikor ők megkapták az előminősítésüket. 

  A fenti gondolatmenet, valamint az elnyerhető maximális összeg tekintetében megfontolandó lehet  a pályázatot kissé megnövelt kerettel kiírni, hogy mind a 2 pályázó csoportban legyen elegendő számú tényleges kedvezményezett, ugyanis ezzel a kerettel mi mindössze 150-200 nyertessel kalkulálunk. Ennél várhatóan csak az IFKA előminősítést többen próbálják meg, az pedig nem tűnik túl fairnek, hogy egy ilyen komoly - sikeres - megmérettetés után a keret kimerülése miatt utasítanak el számos pályázatot. 

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  R.I.M. | 2020-10-12 15:02:16

  Tisztelt Támogató!

  A szabad válakozási zónák (SZVZ) települései a =27/2013 (II.12.) kormányrendelet alapján: 2020.12.31.-ig nem tartalmazza Kékesd a vállalkozás székhelye és Fazekasboda a telephely településeket sem az 1. számú mellékletben sem a 2. számú mellékletben.

  A vállakozás Fazekasboda élelmiszerbolt, dohánybolt, kocsma üzemeltetője.

  Ingatlan vásárláshoz vagy bérleményen történő fejújításon gondolkodnánk, de ezen pályázat jelenlegi kiírása sajnos nem ad lehetőséget erre vonatkozóan.

  Nagy szükség lenne hőszigetelésre, informatikai fejlesztésre, esetleg az ingatlan vásárláshoz kapcsolódó önerőre.

  Az alkalmazottak megtartásához eddig bérköltség támogatást kaptunk, de a jelenlegi COVID-19 alapján nem vagyunk jelenleg semmilyen támogatásra sem jogosultak.

  A kiírás 14.oldalán a 3.4.1.2./b) pontja az 1 fő foglalkoztatás bővítés megvalósulhat 2 fő 4 órással is?

  Szeretnénk ezt a vállalkozást életben tartani, de nem találunk hozzá pályázatot.

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
  F.I. | 2020-10-11 17:16:04

  Tisztelt Minisztérium!

  A kötelező megelőző 6 hónapos bejegyzés, gyakolatilag teljes mértékben ellentétes a hátrányos helyzetű településekre vonatkozó felzárkóztatással, hiszen ezzel kizárják az új fejlesztéseket és tőkebeáramlást/munkahelyteremtést. Így a pályázat elveszti valódi funkcióját. Javasoljuk ennek a feltételnek a teljes törlését.

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  Sz.E. | 2020-10-09 13:59:54

  Tisztelt Támogató!

  A Felhívás-tervezet áttanulmányozása után az alábbi észrevételeket tesszük:

  -        Javasoljuk, hogy az 1.sz mellékletben szereplő településeken megvalósítandó projekteknél a maximális támogatási összeg 20.000.000 Ft-ra emelkedjen, ezáltal nagyobb horderejű beruházások is megvalósulhassanak.

  -        Kérjük, hogy a hasonló felhívásokkal egyezően kerüljenek a napelemes rendszerek az elszámolható költségek közé. Sok pályázó nem tudott indulni a GINOP-4.1.3 és GINOP-4.1.4 felhívásokon, akik most örömmel valósítanának meg ilyen jellegű fejlesztéseket. Ez segítené a CO2 vállalásaink elérését is.

  -        Az egyéni vállalkozók ismét kizárásra kerültek. Tekintettel arra, hogy a támogatni tervezett településeken jelentős számú E.V. tevékenykedik, továbbá a támogatás mértéke meglehetősen alacsony, javasoljuk az E.V.-k támogatást igénylők körébe történő beemelését.

  -        Jelen helyzetben a jogerős építési engedélyek megszerzése 2021.01.12-ig nem kivitelezhető. Ennél több hónappal hosszabb időre van szükség. Javasoljuk, hogy a támogatási kérelem benyújtásához legyen elegendő a folyamat megkezdésének igazolása, és a Támogatói Okirat kiállításához kössék az engedélyt.

  Üdvözlettel:

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  Sz.T. | 2020-10-09 11:41:30

  Tisztelt Minisztérium!

  3 javaslatom lenne a felhívással kapcsolatosan:

  1. A Felhívástervezet 3.4.1.1. a) és b) pontjai szerint szükséges a GINOP-1.1.3-16 szerinti IFKA előminősítés. A melléklet szerint felsorolt településeken lévő székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozások esetében jelen követelmény jelentősen szűkíti a megfelelő, pályázni tudó vállalkozások körét. Javaslom ennek a kitételnek a kivételét a Műszaki és szakmai elvárásokból.

  2. Nem teljesen egyértelmű a vállalkozások nagysága szerint pályázók köre, hiszen középvállalkozások a Felhívás címében nem, ugynakkor a  3.2 pontokban igen. Javaslom egyértelműsíteni jelen pontot.

  3. Javaslom, hogy az azon feltétel, miszerint "A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően fél évvel kell bejegyzésre kerülnie" a következő képpen kerüljön módosításra: " A fejlesztéssel érintett településen a pályázónak a támogatási kérelem benyújtását megelőzően rendelkeznie kell már bejegyzett székhellyel vagy telephellyel". A hátrányos helyzetű településeken jelenleg minden tőke számít, így azt gondolom, hogy lehetővé kell tenni, hogy akár új telephellyel, székhellyel is lehessen támogatási kérelmet benyújtani, természetesen úgy, hogy a korábbi telephelyet, székhelyet is fent kell tartania a vállalkozásnak a fenntartási időszak végéig. 

  Tisztelettel:

  Szilvási-Tarsoly Tímea

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  T.M. | 2020-10-09 01:09:09

  Tisztelt Minisztérium! 

  Hátrányos városokban mint pl: Ózdon rengeteg cég nem tud pályázni mert pl: saját tőke lecsökkent, nehéz helyzetben lévő vállalkozás vagy adó tartozása van. Megjegyzem ezek itt pillanatnyi állapotok azaz szinte mind orvosolható lenne. Ha tudnánk fejlődni gépeket venni embereket felvenni támogatással. Aki nehéz helyzetben van pont oda kell a támogatás. Miért nem kötik fedezethez ilyen cégeknél a támogatás ki utalását? Így a támogatás nem vész el. Illetve adótartozás feltétele is felesleges kikötés egyszerübb lenne , hogy a kiutaláshoz 0-ás igazolást kérnek. Ha a megnyert pályázat kecsegtet mindenki rendezi a Nav tartozását , hogy le tudja hívni a pénzt. Ha féltik a pénzt a vállalkozóktol , hogyan támogatnak minket? Ha azt akarják biztosítani, hogy jó helyre kerüljön a pénz javaslom nézzék meg hány éve dolgozik a cég, mióta ugyan az a telefon száma a cégnek, a vezetőnek. Esetleg ha van idő nézzenek ki hozzá vagy ha nincs  kérjenek képeket, hogy milyen meglévő ezközei vannak. Van egy épületünk pályáznánk gépre vennénk fel 1-2 embert , de mivel kicsik vagyunk és a mérlegünk is tele van hátrányokkal így nem tehetjük. Megjegyzem több mint 10 éves a cég és mindig ki fizetjük mi is az adót mint a jólmenő cégek...... bár késve. Van fedezetünk és nem akaruk hitelt ! MOST NEM! (vírus, gazdasági visszaesés,hátrányos helyzetű város) MI IS SZERETNÉNK TÁMOGATÁST ITT A LEGALJÁN!  Tisztelettel T.M. 

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
  C.L. | 2020-10-08 12:21:51

  Tisztelt Minisztérium!

  1.A megjelent GINOP-1.2.9-20 pályázati kiírás tervezetében a 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások a) pontjában meghatározásra kerülő feltétel „A támogatási kérelemben szereplő fejlesztési igényeknek szerepelniük kell a támogatást igénylőnek a GINOP-1.1.3-16 kiemelt projekt keretében végzett szakmai előminősítés során bemutatott projekttervében.” az éppen hátrányos helyzetű térségekre egy elég nagy korlátozási tényező.  Javaslom e kitétel eltörlését.

  2.A felhívás tervezetében szerepelnek az 5.4. Előleg igénylése és a 3.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása pont  táblázatban a középvállalatokra is vonatkozó a feltételek, nem egyértelmű, hogy most mely vállalatok adhatnak be támogatási kérelmet, a felhívás mikro és kisváll. támogatására került kiírásra.Javaslom a módosítani a támogatás kiterjesztését a mikro -kisvállalkozásokon kívül a középvállalkozásokra is.

  Üdvözlettel: Csopaki-Kuti Kinga (szaktanácsadó)

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  C.L. | 2020-10-08 12:12:27

  Tisztelt Minisztérium!

  A Felhívástervezet 3.4.1.1. a) és b) pontjai szerint – amennyiben jól értelmeztem – szükséges a GINOP-1.1.3-16 szerinti IFKA előminősítés. Miután tudomásom szerint nem ismert azon cégek listája, amelyek ezt az előminősítést megkapták, de feltételezem, hogy kevés ilyen cég van a táblázatokban felsorolt településeken lévő székhellyel, telephellyel, ezért ez a követelmény jelentősen szűkíti a vállalkozások lehetőségeit.

  Javaslom ennek a kitételnek a kivételét a Műszaki és szakmai elvárásokból.

  Továbbá nem egyértelmű, hogy középvállalkozások pályázhatnak-e, hiszen a Felhívás címében nem szerepelnek, a  3.2, 5.4., pontokban igen. Javaslom egyértelműsíteni.

  Tisztelettel:

  Czébely-Lénárt László

  vállalatfejlesztési tanácsadó

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
  O.B. | 2020-10-08 10:20:27

  Tisztelt Cím!

  1. Javaslom, hogy az azon feltétel, miszerint "A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően fél évvel kell bejegyzésre kerülnie" a következő képpen kerüljön módosításra: " A fejlesztéssel érintett településen a pályázónak a támogatási kérelem benyújtását megelőzően fél évvel rendelkeznie kell már bejegyzett székhellyel vagy telephellyel"

  Indoklás: A tervezetben megjelent feltétel kizárja azon pályázókat akik már régórta a hátrányos helyzetű településeken foglalkoztatnak, de további fejlesztéseikhez új (még be nem jegyzett) területek bevonására van szükségük, így olyan vállalkozások fejlesztésének szab gátat a felhívás akiket pont támogatni akart. A javasolt módosítással teljesülnek a felhívás céljai, azaz csak olyan vállalkozáősok kerülnek lehetőséghez akik az adott hátrányos településen már régóta foglalkoztatnak.

  A fentiekkel összhangban szükséges a 4.4.2.3. Tartalmi értékelési szempontok 2. pontozási tényező korrigálása is, miszerint: A pályázó hány éve rendelkezik Székhellyel/Telephellyel a megvalósítás helyszíne szerinti településen.

  2. Javaslom, hogy a 4.1 Támogatást igénylők köre az egyéni vállalkozókkal kerüljön kiegéshzítésre.

  Indoklás: A hátrányos helyzetű térségekben jelentős mennyiségű egyéni vállalkozás működik, aki jelentős szerepet vállalnak a hátrányos térségek foglalkoztatásából, míg az elmúlt időszakban nem volt pályázati lehetőségük bővítésre és ezáltal foglalkoztatás növelésre, a hátrányos helyzetű térségek fejlesztéséhez elengedhetetlenül szükséges az egyéni vállalkozók bevonása is.

  3. Javaslom pontosítani a Felhívásban, hogy a pályázatban mindenképp szükséges-e ingatlan beruházást is megvalósítani, vagy elegendő, ha az eszközbezserzés bármelyik 3.1.2. tevékenységgel kerül kombinálásra.

  Tisztelettel:

  Orbán Balázs

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  F.J. | 2020-10-07 20:10:11

  Tisztelt Minisztérium!

  Törölni kellene azt a megkötést, hogy a beruházás helyszínéül szolgáló telephelynek már a benyújtást megelőző 6 hónappal be kell lennie jegyezve. A hátrányos helyzetű településekre való tőkebeáramlás növelésének elősegítése érdekében lehetővé kellene tenni azt, hogy a pályázó cég akár újonnan létrehozott telephellyel is részt tudjon venni a pályázaton. Amennyiben a kiírás ezen szigorításának az volna a célja, hogy a pályázó ne csak szimplán áttelepítse kapacitását egyik helyről a másikra, akkor elő kell írni számára azt, hogy a benyújtáskor meglévő telephelyeit a projekt fenntartási ideje alatt nem szünteti meg. 

  Megjegyzem, hogy nem ebben, hanem egy másfajta pályázati rendszerben még azon az áron is ösztönözni kellene a hátrányos helyzetű települések felzárkóztatását, hogy az arra vállalkozó cégek a meglévő telephelyeiket áttelepítik a fejlettebb településekről a fejletlenebbekbe.

  Üdvözlettel: Fazekas József      

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
  B.O.I. | 2020-10-07 15:25:28

  Tisztelt Ügyintéző!

  A következő javaslatom lenne:

  -3.6.1. A projekt területi korlátozása

  A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően fél évvel kell bejegyzésre kerülnie

  Kérem, ezt a pontot a koronavírus miatt csökkenteni, mivel pont a tavaszi kora nyári időszakra esne, amikor szerintem nem igazán gondolkodott senki azon, hogyan bővítsen. Javaslatom szerint ez lehetne egy hónapos időszak is.

  - Azon mikro- és kisvállalkozás esetében, amely a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt település valamelyikén valósítja meg fejlesztését, és az igényelt vissza nem térítendő támogatás minimum 10.000.001 Ft, maximum 60.000.000 Ft, az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai előminősítést végez.

  Javaslatom szerint nem lenne erre szükség, mivel növeli az adminisztrációs terheket, amivel egyébként is nehezen birkónak meg a vállalkozások, vagy legalább akkor a 10.000.0000. és 20.000.0000. Ft támogatási összeg között ne lenne rá szükség csak a nagyobb értékek esetében.

  -Kérem, az egyéni vállalkozók bevételét a pályázók körébe, mivel ezeknek a településeknek jelentős gazdasági szereplői.

   

  Köszönettel: Bódi-Orosz Ildikó

  szaktanácsadó

   

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
  L.T. | 2020-10-07 13:58:49

  Nem világos számunkra, hogy napelem telepítését, mint építési költség elszámolható-e az 50 % infrastruktúra fejlesztési rész elszámolható-e? Kérjük tegyék lehetővé az elszámolhatóságát.

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  L.T. | 2020-10-07 13:13:24

  Javasoljuk az 1. számú melléklet szerinti településeken igényelhető maximális támogatási összeg növelését legalább 20 millió forintig. 10 millió forintos támogatás, 70 %-os intenzitással egy 14,3 millió forintos beruházást jelent, amely elég kevés.

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
  L.T. | 2020-10-07 13:10:38

  Tisztelt Minisztérium!

  Támogatást igénylők köre Gazdálkodási formakódók között az egyéni vállalkozások jelen verzióban nem nyújthatnak be pályázatot. Mivel az egyéni vállalkozások több pályázatból is ki vannak zárva, így a hátrányos helyzetű térségekben célzottan kiírt pályázat keretében ez további korlátozó tényező. Javasoljuk tegyék lehetővé az egyéni vállalkozásoknak is a pályázat benyújtását.

  GINOP 1., 2., és 3. prioritás felhívásai keretében támogatási döntéssel rendelkező cégek kizárását nem értjük. Miért nem pályázhat az, aki korábban sikeresen hajtott végre más beruházást. Pont a hátrányos helyzetű térségekben ennek a korlátozásnak nincs értelme, sőt plusz pontot javaslunk a korábbi pályázati tapasztalatért.

  Középvállalkozásoknak is javasoljuk a pályázat benyújthatóságát.