A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2020. augusztus 1. napjáig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2020-08-01 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Varga Ádám | 2020-07-31 19:09:02

Tisztelt Tervező!

A pályázat nagyszerű lehetőséget teremt a kis gazdaságoknak, azok fejlesztésére és hatékonyságuk növelésére. Azonban kérem gondolják át a pályázok területi korlátozását, tekintettel, hogy az agglomerációba esnek olyan jelentős mezőgazdasági települések is, melyek már hosszú ideje szolgálják Budapest és az Ország lakosságának friss zöldséggel való ellátását. Kiváltképen Alsónémedi, Bugyi és Ócsa települések, ahol jelentős lehet az érintettek bázisa, tekintettel a kisgazdaságok nagyszámára. Továbbá ezek a települések rendszerint kimaradnak, vagy hátrányosabban indulhatnak a pályázatokon, földrajzi elhelyezkedésükből fakadóan, ami a helyi gazdák fejlesztéseit nagyban nehezíti és emiatt már most megfigyelhető a technológiai fejlesztések elmaradása. Ezen sokat tudna segíteni, ha a pályázaton a Budapesti agglomeráció, vagy legalább is az érintett, mezőgazdasági tekintetben jelentős települések, mint az alsónémdi, bugyi és ócsai gazdák is indulhatnának.

Ennek megfelelően javaslom a Pályázat 3.6.1 pontjának, illetve a 3. mellékletnek az Alsónémedi, Bugyi és Ócsa településekkel történő kiegészítését.

Köszönettel, Varga Ádám

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Baracskay Lajos | 2020-07-30 14:39:12

Tisztelt Cím!

 

Az alábbi észrevételeket szeretném tenni:

„Első szakasz: 2020. augusztus 3. – 2020. augusztus 17.”

A megjelenő társadalmi egyeztetésre szánt felhívás tervezet véleményezésére nyitva álló határidő augusztus 1. szombat. A tervezet alapján a pályázat benyújtása már augusztus 3-án hétfőn megkezdődne, amikor az legkorábban megjelenhet. Az esetleges észrevételek feldolgozására így idő sem marad.

Továbbá a felhívás megjelenésekor lesznek elérhetőek a pályázat benyújtásához szükséges formanyomtatványok, így rögtön aznap az illetékes kormányhivataloknak kiküldve is az első szakasz lezárásáig 15 nap marad. Ennyi idő alatt még az igazolások visszaérkezése sem garantálható.

Kérném vizsgálják felül az első szakasz benyújtási időszakot!

 

A csatolandó mellékletek 6.1.c) és d) pontokban az elért árbevétel igazolás esetén az előző három év leigazolását kérik, ahogy az előző pályázati kiírásnál. Olvasatom szerint (felhívás 4.1) az utolsó teljes lezárt üzleti év igazoltatása lenne releváns.

 

A pontozásnál rendkívül túlzónak és diszkriminatívnak tartom a lakóhelye alapján elérhető akár 22 többletpontot, javasolnám az arányok felülvizsgálatát.

 

Köszönettel: dr. Müller K.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Szegedi István | 2020-07-29 11:19:26

Tisztelt Tervező!

A Pályázat 4.1 pontjában minden őstermelő számára nyitottá teszi e lehetőséget a tervezet. Vagyis szemben a korábbi azonosos témájú kiírásokkal, nem feltétel a főállású mezőgazdasági őstermelő vagy mezőgazdasági vállalkozó státusz. Úgy vélem, hogy ez nagymértékben hátráltatja azokat gazdálkodókat, akik kizárólag mezőgazdaságból élnek. A mezőgazdaságot csak mellékállásnak, vagy fizetés-illetve nyúgdíj kiegészítésnek tekintő őstermelői, vagy vállalkozói igazolvánnyal rendelkezők lesznek ennek a pályázati kiírásnak a potenciális haszonélvezői, hiszen könnyebben meg tudnak felelni a gazdálkodási méret előírásainak. Ezzel szemben azok a csak mezőgazdaságból élő gazdálkodók, akik ezzel a pályázattal termelési potenciáljukat kiválóan javíthatnák, újabb forráskieséssel számolhatnak. (Már most látható, hogy sok pályázatíró cég települt rá a forrásra, amely ílyen feltételekkel várhatóan az első körben ki is merül.) Meglátásom szerint itt vidéken egyre többen váltanak át főfoglalkozású őstermelővé, sokan a múlt évben még munkahellyel rendelkeztek. Úgy vélem, hogy a pályázati felhívás célja a főfoglalkozású gazdálkodóknál realizálódhat a leginkább.

Szegedi István 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Kollár Dezső | 2020-07-29 11:09:04

A főállású őstermelők köre, akik ilyen STE értékekkel rendelkeznek nagyon kevés. A régi fiatal gazdák részére is (2015-ig nyertesek, akik nem VP-sek) lehetne nyitni ezt a felhívást, mivel akik abból megmaradtak azoknak van területük, árbevételük és ténylegesen foglalkoznak mezőgazdasági termeléssel és nem utolsó sorban FIATALOK!!! Tekintve, ahogy a fiatal gazda támogatás, úgy ez is szépen lassan 5 év alatt vissza is fordul az állam részére, de addig segítséget nyújtana a fiatal ténylegesen vállalkozásukat működtető fiataloknak. 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Sápi Imre | 2020-07-28 16:16:41

Tisztelt Tervező! A tervezet 3. Tartalmi értékelési szempontok 2-3-4-es része véleményem szerint túl nagy hangsúlyt fektet a területi elhelyezkedésre és hátrányos helyzetbe hozza a nem hátrányos térségből pályázó gazdálkodót. Példa gyanánt a megyeszékhelytől 15 km-re lévő bokortanyában élő gazda lehet nem tud területi adottságok miatt sikeresen pályázni, mint 1 faluval arrébb élő társa, mert ő a megyeszékhelyhez tartozó járásban él, a társa pedig már egy következő, (az egyes jogszabályok alapján) kedvezményezettnek nyilvánított járásban, pedig nincs számottevő különbség a gazdaságuk és lehetőségeik között. A tervezet alapján akár 22 pont különbség is adódhat a fentiekből kifolyólag, ezért kérem, szíveskedjenek a pontozást felülvizsgálni és lehetőség szerint csökkenteni a területi elhelyezkedésből adódó különbségeket!

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Majoros Gabriella | 2020-07-27 08:51:01

A társadalmi egyeztetésre kiadott VP2-6.3.1-20 - Mezőgazdasági kisüzemek támogatása kapcsán az alábbi észrevételeket teszem:

A pályázók esetében teljesen jó, hogy a korábban nyert pályázókat, akik a VP2-6.3.1-16 iktatószámú támogatásból már részesültek ismét nem vehetnek részt. Így más számára is lehetőség nyílik a szűkös keretből.

Rendben van az is, hogy a korábban a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához igényelhető támogatásban részesülők sem vehetnek részt ebben a forrásban, hiszen ők korábban 40.000 EUR -t kaptak és abból ha sikeresen elindultak, akkor a nyereségből tudtak feldolgozás területén is fejleszteni. Akinek ez nem sikerült, annak ez a 15.000 EUR sem fog megoldást nyújtani.

A kiírás alapján látható, hogy a pályázók esetében az előző évi 3000 STÉ - nek megfelelően, hogy azok pályázhatnak, akik már foglalkoznak mezőgazdasággal, de még nem érték el az életképességi kritériumot és azt vállalják, hogy a 4. év végére elérik a 6000 STÉ-t. (A fiatal gazdáknak ettől magasabb STÉ-kel és árbevételekkel kell, hogy rendelkezzenek tehát ez alapján is kizárják ebből a forrásból.) Ez kisebbeknek szól, ami teljesen jól van, hiszen aki a fiatal gazdát vállalja az más kategória.

Kérem ugyanakkor vegyék figyelembe, hogy a 4.4.2. Kiválasztási kritériumok 3. Tartalmi értékelési szempontjainál a pontozási rendszer 2., 3., és 4. pontja súlyosan hátrányosan érint több lehetséges pályázót.

Az életvitelszerű tartózkodási hely a 2.pont szerinti településeken max 10 pontot, a 3. pont szerinti települések esetében max 7 pontot, valamint a 4. pont szerinti települések esetében 5 pontot eredményez. Összességében 22 pontot. Ha azt nézzük, hogy a pontozásnál összesen 100 pont kapható, akkor ezekre a 2., 3.,és 4. szerinti település meghatározásokra a teljes pontok esetében 22% a 100%-ból.

Ha megnézzük, hogy az 7.pont szerinti üzleti terv minősége maximum adható 58 pontot, nem áll teljesen egyensúlyban.

Többszörösen halmozottan hátrányosan érint olyan településeken élőket, akik nem olyan településen fejlesztenek, amely ezeken a listákon szerepelnek. A fenntarthatóság és gazdaságosság szempontjából egy város melletti kis faluban nagyobb az általa előállított termék értékesítési lehetősége és nem mindig az a jó, ha elmaradott a falu, vagy a járás.

Ha megnézzük, hogy az 5  évre szóló termelő csoport tagság, ami nagyon sok kötelezettséggel jár 3 pont adható (ha a termék feldolgozás ösztönzés a cél, akkor nem is értem, hogy ez miért jó, hiszen ott kötelezően vállalja, hogy a megtermelt mezőgazdasági terméket annak a termelő csoportnak értékesíti, akkor mit dolgoz fel?), illetve a felsőfokú végzettségért 5 pont, akkor megintcsak eltúlzott és hátrányosan diszkrimináló a 22 ponttal szemben!

A pénzügyi tervre 8 pont adható, igen igen és valaki, ha elmaradott listán szereplő helyről pályázik, akkor a pénzügyi részre, vagyis a jövedelmezőségre sem kell akkora energiát fordítani. Természetesen az jó, hogy kapnak pontot a hátrányos helyzetű települések lakói is, de kérem az adható pontok számát átgondolni szíveskedjenek!

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Markó Ildikó | 2020-07-24 09:15:50

Véleményem szerint a "4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre" részből kivehető lenne a 6. pont, melyszerint " annak a kedvezményezettnek, aki már részesült az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból - a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához igényelhető támogatásban, nem ítélhető meg újabb támogatás a jelen felhívás keretein belül AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1305/2013/EU RENDELETÉNEK 19. cikke alapján;" 

Amennyiben ez nem törölhető teljesen, legalább azoknak a fiatalgazda pályázóknak a körét ne érintse akik nem a Széchenyi 2020 (2014-2020) pályázati ciklus keretein belül kaptak támogatást, s azóta is főállású mg-i termelő tevékenységet folytatnak.

Az elszabadult beruházási árak és lehetőségek mellet a 15.000 EURO támogatási összeget is legalább 20.000 - 25.000 EURO-ra kellene felemelni. Bármilyen kézműves tevékenység folytataásához "kisüzemi HACCP rendszerű élelmiszer előállítás" szinten is legalább 3-4 helyiség (feldolgozó, csomagoló és raktár szükséges) illetve a szociális blokk kialakítása. Meglevő ingatlan esetbében is a belső burkolatok, nyílás zárók, infrastruktúrák kialakítását nem fedezi a 15.000 EURO összeg. A kistermelői élelmiszer előállítási kategóriát a legtöbb őstermelő és ev. mikrovállalkozás kinőtte, de még nem érik el azt az üzem méretet, ahol a több 10 millió Ft-os beruházások (ÁTK, vagy ÉLIP pályázatok révén) fentartható és gazdaságos módon megtérülnének.

Ez a pályázati kiírás nem széles pályázói kört érint. Éppen ezért a pénzügyi keret jobb jókihasználása érdekében lehetne a támogatási összegeket a 2020-as szintre emelni.

Mivel a tervezett ÁTK pályázatok közép és nagyobb állattartóknak kedvez, kiesnek a valóban kisüzemben tevékenykedő főállású vállalkozók.

A koronavirus kapcsán felértékelődnek a Rövid Ellátási Láncokba termelő helyi mikrovállalkozások. Ez egy jó támogatási forma lehet számukra a vállalkozás megtartásuk, fejlesztésük érdekében.

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Deák Attila | 2020-07-23 13:33:49

A felhívás tervezet 2. számú melléklete (Fogalomjegyzék) ugyan nem ismert, de a korábbi kiírás fogalomjegyzéke a főállású őstermelő meghatározásánál tartalmazta, hogy - többek között - nem rendelkezhet más nem önálló tevékenységből származó jövedelemmel. Ez hátrányosan kizárja azokat az egyébként valóban főállású őstermelő gazdálkodókat, akik önkormányzati képviselőként vagy társadalmi megbízatású alpolgármesterként településükért is tevékenykednek és ezért bármekkora összegű tiszteletdíjban és/vagy költségtérítésben részesülnek, mivel az így szerzett jövedelmük más nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek számít. Javaslom a főállású őstermelő meghatározásából ezen rendelkezést törölni, vagy az így szerzett jövedelmek között differenciálni (pl. önkormányzati képviselői/társadalmi megbízatású alpolgármesteri tiszteletdíj esetén kivételt tenni), vagy bármely olyan megoldást, amely alapján az ilyen gazdálkodó pusztán a társadalmi szerepvállalása miatt nem kerül hátrányba más főállású gazdálkodóval szemben. Főállású őstermelő esetében a jövedelem meghatározásánál egyébként is figyelembe kell venni azt a tényt, hogy beruházásai, fejlesztései gyakorlatilag saját jövedelmét csökkentik, szemben az egyéni vagy társas vállalkozóval, ahol a rendszeres bérjövedelemet a vállalkozás beruházásai, költségei nem befolyásolják. Ezzel a módosítással a felhívás jobban összhangban van eredeti céljával is miszerint "elsődleges célja a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztését célzó tevékenységek támogatásán keresztül. A támogatás különösen az adottságaik és ambícióik alapján fejlődőképes kisméretű mezőgazdasági termelők jövedelemszerzését és gazdasági több lábon állását segíti elő. A jövedelemszerzés és a foglalkoztatás erősítése elengedhetetlen a vidéki térségek stabilitásának és életminőségének megőrzése érdekében". "Főállású őstermelő: az a személy, aki nem rendelkezik munkaviszonyból vagy más nem önálló tevékenységből származó jövedelemmel és biztosítási kötelezettségének a Tbj-ben meghatározottak szerint eleget tesz. A mezőgazdasági őstermelő akkor biztosított, illetve akkor kötelezett járulékfizetésre, ha máshol nem rendelkezik biztosítási jogviszonnyal és a reá irányadó nyugdíjkorhatárig hátralévő idő és a már megszerzett szolgálati idő együttesen legalább 20 év, kivéve: az őstermelői tevékenységet közös igazolvány alapján folytató kiskorú személyt és a gazdálkodó család kiskorú tagját, az egyéb jogcímen – ide nem értve a Tbj. 5. § (1) bekezdésének g) pontja és a (2) bekezdése szerinti – biztosítottat, a saját jogú nyugdíjast és az özvegyi nyugdíjban részesülő személyt, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte."

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Kovics Tünde | 2020-07-23 09:58:15

Véleményem szerint a "4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre" részből kivehető lenne a 6. pont, melyszerint " annak a kedvezményezettnek, aki már részesült az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból - a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához igényelhető támogatásban, nem ítélhető meg újabb támogatás a jelen felhívás keretein belül AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1305/2013/EU RENDELETÉNEK 19. cikke alapján;" Korábbi kifutott fiatal gazdáknak azóta szinte semmilyen fejlesztési támogatás -kertészeti gépbeszerzésen kívül- nem volt. Nagy segítség lenne a régi és még működő fiatal gazdáknak, akik ismételten adóbevételhez juttatnák az államot, valamint termelnének tovább, mert forrás hiányában - egy/két rosszabb év, nevetésges felvásárlási árak, egyre növekvő adóterhek, alkalmazottak hiánya miatt - egyik a másik után húzza le a rolót..