A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2020. augusztus 1. napjáig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2020-08-01 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Kodák József | 2020-08-01 02:41:33

Tisztelt Irányító Hatóság!

1. A Felhívás 4.3 pontjában törlésre javasolt: Első szakasz: 2020. augusztus 3. – 2020. augusztus 17., nyilvánvalóan a tervezet korábbi változata szerinti időpont.

2. A Felhívás 3.1. pontjában javasolt a felsorolt tevékenységek összevonása! A Fókuszterületi elkülönítés természetes lenne, de azt nem különíti el a felhívás. Az építés, és az eszközbeszerzés minél nagyobb "halmazait" célszerű "tevékenységként" nevesíteni, egyszerű felsorolásokat alkalmazni, mert a jelen felsorolás szerint egy beruházás a támogatási kérelem benyújtása során akár 22 részre is tagozódhat, ami majd minimum ennyi kiadási tételazonosítót feltételez. Ez a tervezésen (költségek megosztásán) túl a megvalósítást, és az elszámolást is rendkívül megnehezíti, nem csupán a támogatást benyújtó tervezői oldalán, hanem a Kormányhivatali munkatársakét is. Jelen felsorolás szerin egy-egy fal, villanyvezeték, (stb.)  több tevékenység része is lehet.

3. A műszaki ellenőri szolgáltatást helyes lenne a 3.1.2.1. pontban szerepeltetni, hiszen kötelező, amennyiben építési tevékenység szerepel a projektben.

4. Ha jól értelmezem, akkor a 3.1.2.1. b) pont szerint, HA a 3.1.1.1. szerint mobil eszközbeszerzés valósul meg, akkor a 3.1.2.2. p) pont alatti tevékenység kikerül a korlátozás alól és egyben kötelezővé is válik. Vagyis, ha betervez valaki egy darab gurulós asztalt, akkor korlátlanul építhet kerítést?! Talán a vagyonvédelemet célzó beruházást minden esetben célszerű volna korlátozás nélkül lehetővé tenni, mint ahogy az s) ponban szereplő építésügyi és egyéb jogszabályokban kötelezővé tett, előírt fejlesztést is.

5. A 3.1.2.2. h) pontban az immateriális javak korlátozás nélkül, míg az i) pontban nem szerepelnek. Ugyanakkor az i) pontban hivatkozott Felhívás 5.5. és az 5.7. pontja tartalmazza korlátozással.

Tisztelettel: Kodák József

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Vincze Katalin | 2020-07-31 00:40:12

Tisztelt Kiíró! A pandémiás helyzetre tekintettek javaslom a területi korlátot eltörölni, és Magyarország teljes területén elérhetővé tenni a pályázati lehetőséget. A budapesti agglomeráció önkormányzatai is forráshiánnyal küzdenek. Üdvözlettel: Vincze Katalin

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Hudi-Kadler Zsuzsanna | 2020-07-30 11:54:06

"Az alábbi észrevételünk merült fel a VP6-7.2.1.1-20 számú felhíváshoz kapcsolódóan:

A Felhívás 4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre c. pontjában felsorolásra került hogy:

„aki részben vagy egészben olyan megvalósítási helyen kívánja a projektet végrehajtani, amely:

- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és –fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X.18.) FVM rendelet, vagy

- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és –fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 102/2012. (X.1.) VM rendelet alapján támogatásban részesült”

Az 5000 fő lakosságszám alatti települések részére többek között a fenti említett két támogatási rendelet biztosított forrást a településképi és kapcsolódó infrastrukturális beruházások végrehajtásához, így a kisebb településeken nehezen található olyan közösségi térként is funkcionáló ingatlan, mely korábbi fejlesztésekkel ne lenne érintett. Így a kistelepülések hátrányt szenvednek a pályázati lehetőség kihasználásában.

A javaslatunk az lenne, hogy amennyiben a fent említett pályázati konstrukciók által érintett ingatlanon valósulna meg beruházással a piac kialakítása akkor egy lehatárolási terv készítésével, biztosítható legyen, hogy nem történik kettős finanszírozás és a fejlesztés az ingatlan azon részét nem érinti ahol már korábbi fejlesztés történt. A lehatárolási terv tartalmazhatná a projektek elkülönítését alátámasztó műszaki leírást, valamint tervezői költségvetést, amelyből egyértelműen beazonosítható lenne, hogy mely pályázati konstrukcióból mely pályázati elem kerül/t megvalósításra."

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Lenkey Péter | 2020-07-30 10:36:12

A pályázati felhívással kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy ahhoz külön településlistát kívánnak-e mellékelni, illetőleg 10.000 fő feletti települések között a megyeszékhelyek, illetve azok nonprofit szervezetei, pl. ott telephelyet és piacot fenntartó helyi alapítvány pályázhat-e majd.

A helyi termék piacoknak ezeken a településeken van relevanciája a fizetőképes kereslet megléte miatt. Így javaslom, hogy ezeken a településeken is lehetséges legyen pályázni, amennyiben a pályázó a többi feltételnek megfelel.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Tarjányi Ernő | 2020-07-27 15:35:54

Tisztelt Irányító Hatóság! A  3.4.4. pont módosítását szeretném kérni, azzal a céllal, hogy a 10.000 fő feletti lakosságszámmal bró települések hozhassanak létre KÜLTERÜLETEN új piacot abban az esetben is, ha már belterületen van piac, de külterületen még nincs. Amennyiben van külterületen piac, abban az esetben természetesen a már meglévő külterületi piac fejlesztése legyen megengedett, de amennyiben nincs meglévő külterületi piac, akkor engedje meg a felhívás az új piac létrehozását külterüeten, abban az esetben is, ha már van belterületen meglévő piac. Ugyanis a kettő feltétel: 3.4.4. pont (miszerint csak meglévő piacot lehet fejleszteni) és az, hogy a  10.000 fő feletti települések csak külterülettel jogosultak a pályázaton résztvenni, lényegében kizárja a 10.000 fő feletti településeket a pályázaton való részvételből, mivel a legtöbb  10.000 fő feletti lakosságszámmal  bíró településnek van piaca belterületen,  ezért új külterületi piacot ebből  a felhívásból nem fejleszthet,  a meglévő piacot pedig a belterületi elhelyezkedése miatt nem fejlesztheti. A külterületi piac létrehozása a külterületi  lakosok, és  mezőgazdasági termelők életminőségét és megélhetését javítja. Kiskunfélegyháza külterületi lakossága meghaladja a 4000 főt! Kérem vegyék figyelembe a városok külterületi - mint vidéki térségek - lakosainak igényeit is! Megértésüket előre is köszönöm!

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Veres Tünde | 2020-07-25 15:13:32

Tisztelt Irányító Hatóság!

Az alábbi észrevételeink merültek fel: 

1. A Felhívás 4.3 pontja ellentmondást tartalmaz a benyújtás időszakára vonatkozólag. Mégpedig az alábbiakban idézett részeknél:

"Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2020. október 1. napjától 2022. június 17. napjáig van lehetőség" 

"Első szakasz: 2020. augusztus 3. – 2020. augusztus 17. Második szakasz: 2020. október 5. – 2020. október 19."

Kérjük az ellentmondás feloldását a beadás kezdetére vonatkozóan. Mivel a pályázathoz engedélyes tervekre van szükség ( amennyiben releváns), így célszerű lenne az októberi beadást megjelölni első szakasznak. Valószínűleg a forráskimerülés fenn áll az első szakasz után. Érdemes lenne esetleg, keretet emelni.

2. A tapasztalat azt mutatja, hogy a megnegedett 5%-os korlát az általános költségeket nem fedezi, szükségszerű lenne a más konstrukcióknál megengedett és alkalmazott 7%-os korlát bevezetését. 

3. A felhívás 3.1.2.2 pontjában szereplő, 10%-os korlátozás alá eső önállóan nem támogatható tevékenységeknél javasoljuk az "s" pontot kivenni, mert a szociális helyiségek kialakítása magában elviheti a projekt 10%-át, kérjük az építéshez áttenni. 

4. Értelemzésünk szerint a kérelem irányulhat teljesen új piac létrehozására, attól függetlenül, hogy az adott településen ( városban) , már működik egy piac. Kérjük ennek megerősítését, egyértelműsítését a Felhívásban. 

Köszönettel: Veres Tünde