A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2020. július 5. napjáig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2020-07-05 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Fodor Tibor | 2020-07-01 11:09:35

Tisztelt Irányító Hatóság!

Gyakorló pályázatíróként és erdőgazdálkodóként a következő fontos észrevételt szeretném megosztani: A pályázati felhívás 4.1. pontja meghatározza a támogatást igénylők körét. Itt azon túl, hogy a leírt feltételek mentén legalább 6000 STÉ üzemméretet kell igazolnia a Támogatást igénylőnek, szükséges megfelelni egy további feltételnek is, mely a következő: - a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

A Felhívás-tervezet jelen állapotában nem ismerjük pontosan, hogy a kiírás mit is tekint mezőgazdasági árbevételnek, ugyanakkor vélelmezem, ez egyezni fog a VP keretében ismert egyéb beruházási jogcímekhez kapcsolódó árbevétel számítási metódusokkal. Amennyiben igen, úgy kiemelendő, hogy a működő erdészeti csemetekertek többsége nem fog tudni támogatási kérelmet benyújtani ezen kiírásra, ugyanis az erdészeti csemetekertek működtetésének TEÁOR'08 szerinti besorolása: 0210 - Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység, melyből eredő árbevétel az ismert árbevétel számítási előírások szerint nem minősül mezőgazdasági árbevételnek. A Felhívás így ebben a formában - álláspontom szerint - a működő csemetekertek többségét kizárja a jogosulti körből. Úgy vélem, hogy ez a rendelkezés így nincs összhangban a Felhívás 1.1 pontjában meghatározott elsődleges céllal, ami az erdészeti szaporítóanyag termesztési ágazat hatékonyságának javításához szükséges eszközök és géppark kialakításának ösztönzése.  Javaslom, hogy a jogosultsági szempontok a fentiekben leírtaknak megfelelően bővüljenek, méghozzá úgy, hogy a mezőgazdasági árbevételeken túl az erdőgazdálkodással összefüggő árbevételek is elfogadhatóak legyenek, tehát ne csak a TEÁOR'08 szerinti 01-es Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások, hanem a 02-es Erdőgazdálkodás csoportba tartozó tevékenységekből származó bevételek 50%-nál nagyobb aránya is feleljen meg a jogosultsági feltételeknek.

Javaslatom indokai: - Az erdészeti csemetekertek működtetése egy speciális szakértelmet és felkészültséget igénylő ágazat, jó minőségű, minden igényt kielégítő erdészeti szaporítóanyagot csak megfelelően felkészült és a tevékenység iránt elkötelezett szakemberek tudnak előállítani.  - Félő, hogy a felhívás jelenlegi formájában azt eredményezné, hogy sokan kizárólag a kedvező támogatási konstrukció végett alapítanának csemetekertet, majd a kötelező fenntartási időszak leteltével megszüntetnék tevékenységüket, továbbá kérdéses, hogy a kizárólag a pályázati előnyök kielégítése végett létesítendő csemetekertek milyen minőséget fognak a piacon biztosítani, ha egyáltalán fognak eladásra termelni. 

Kérem, javaslatomat megfontolni szíveskedjenek és a működő csemetekertek helyzetbe hozása céljából korrigálni szíveskedjenek a felhívás ide vonatkozó részeit.

Tisztelettel, Dr. Fodor Tibor

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Dobrovitz Attila | 2020-06-30 15:21:32

Tisztelt Irányító Hatóság!

A 4. számú melléklet 2-es pontját javasolnánk kibővíteni: kis teljesítményű (max. 25kW ) multifunkciós rakodógép (vtsz. 84295900) pályázási lehetőségével. Ugyanis a hazai csemetekertek nagyobb részénél nem áll rendelkezésre olyan szilárd burkolatú (aszfalt, beton) terület, ahol a targoncák megbízhatóan működhetnek, ellentétben az ilyen rakodógépekkel, amelyek nehezebb terepen is képesek raklapokat, csemetéket mozgatni. Valamint ezek gépek képesek hatékony támogatást nyújtani egyéb logisztikai feladatokban (komposzt forgatás, csemete kiemelés, szállítás, csemetekerti út karbantartás, szélfogó fasor, kerítés építés, stb...) is. 

Ezzel a bővítéssel a csemetekertek nagyobb része juthat rakodáshoz, anyagmozgatáshoz és a termelési kapacitásának növekedéshez támogatást, amellyel belföldi és nemzetközi versenyképessége javulhat.

Köszönettel: Dobrovitz Attila