A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2020. június 22-e 12:00-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2020-06-22 12:00 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Insticei Zoltán Tibor | 2020-06-22 09:51:16

Tekintettel az agrárszakképzési centrumok tevékenységi körének fókuszába nem illeszkedő, kapacitásaikat jelentősen leterhelő  projekt-előkészítési, valamint projektmenedzsmenti feladatok ellátása tekintetében kérjük, vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy a Felhívás keretében megvalósuló projektek projekt-előkészítési, valamint projektmenedzsmenttel kapcsolatos feladatainak ellátása a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján közszféra szervezetnek minősülő szervezetek számára is biztosított legyen.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Insticei Zoltán Tibor | 2020-06-22 09:50:58

Támogatható –e az a agrárszakképzési centrumhoz tartozó intézmény tangazdaságában történő fejlesztés, melynek során a tangazdaság agrár központú tevékenységének fejlesztése mellett a tanüzemben élelmiszeripari fejlesztések is megvalósulnának?

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Insticei Zoltán Tibor | 2020-06-22 09:50:39

Támogatható –e agrárszakképzési centrumhoz tartozó, székhelyén kívül, székhelyétől eltérő településen működő gyakorlati hely, tanműhely, tangazdaság területén végrehajtott fejlesztés, például ingatlanfelújítás, eszközbeszerzés?

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Insticei Zoltán Tibor | 2020-06-22 09:48:22

Támogatható –e agrárszakképzési centrumhoz tartozó, székhelyén kívül, de székhelyével azonos településen működő gyakorlati hely, tanműhely, tangazdaság területén végrehajtott fejlesztés, például ingatlanfelújítás, eszközbeszerzés?

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Timkó Judit | 2020-06-21 21:29:39

1.)

A felhívás 3.4.1.1. / cc pontjához a következő javaslatot tesszük:

„cc) A támogatás keretében megvalósított infrastrukturális fejlesztéseket és eszközbeszerzéseket gazdasági, árbevételt generáló tevékenységre nem használhatja fel a támogatást igénylő és az Ágazati Képzőközpontban résztvevő vállalkozások a projekt megvalósítási időszakban és a fenntartási időszakban sem.”

Javasoljuk az oktatáson túl másodlagosan az előállított értékek piaci alapú felhasználásának lehetőségét beépíteni a felhívásba.

Indoklás: E pont tartalma ellenkezik az Ágazati Képzőközpontok létrehozását indukáló célokkal. A központok piaci termelést, szolgáltatást nyújtó ágazatokban oktatnak, célszerű ha az eredményük értékesíthető.

 

2.)

A felhívás 3.4.1.1. /ec pontjához a következőket kérjük tisztázni:

„ec) A támogatás igénylő vállalja, hogy a projekt fizikai befejezéséig létrehozandó Ágazati Képzőközpont nonprofit gazdasági társaságként jön létre a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. tv. 81§ (1) pontjaival összhangban:

i) legalább 4, az adott ágazatban tevékenykedő mikro-vagy kisvállalkozás által

ii) legalább 2 az adott ágazatban tevékenykedő középvállalkozás vagy a kis- és a középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá nem tartozó gazdálkodó szervezet által, …..”

Fenti alpont tekintetében a következő kérdések merülnek fel:

1.            az i) és ii) pontok között milyen feltétel áll fenn?

2.            a ii) pontban jelzett vagylagos feltétel a ii) és iii) pontok közötti választás lehetőségét, vagy az i), ii) együttesen és a iii) pontok közötti választás lehetőségét jelenti?

3.            létrehozható-e nonprofit gazdasági társaságként Ágazati Képzőközpont kizárólag a iii) pont teljesülése esetén, amely pont értelmében a szakképzési centrummal együttműködő gazdálkodó szervezet mérete nem releváns?