A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2020. június 2-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2020-06-02 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Gradwohl Zoltán | 2020-06-02 13:30:01

Magyar Multi Program

javaslatok

 

 • A gazdasági növekedés ellenőrzésénél nem veszik figyelembe a termelésből számított bevételt, és az egyéb bevételt, pl. ha eladtak egy telephelyet, esetleg nagyobb értékű, már nem használt eszközt, ami megnövelte a cég bevételét egyik évben, hiába termeltek többet a következőben, nem érték el a nagyobb ingatlanból befolyó összeget, elesnek a lehetőségtől.
 •  

 • Mikro- és kisvállalkozások esetében az utolsó négy lezárt teljes üzleti évet vizsgálva a 100 százalékos átlagos, évesített növekedés felmutatását a nettó értékesítési árbevétel kritérium kapcsán túl magasnak ítéljük. Számos – a pályázatban előírt időtartam gazdálkodási adata alapján - vizsgált cég esetében 60-70 % körüli nettó értékesítési növekedés jellemző. Javasoljuk, hogy a „nettó export értékesítési árbevétel” feltételéhez hasonlóan a nettó értékesítési árbevétel kritérium esetében is a legalább 50%-os átlagos, évesített növekedés korlátot javaslunk megadni.
 •  

 • A nettó export értékesítési árbevétel kapcsán is szükséges lenne szétválasztani a mikro-, kisvállalkozás, valamint külön a középvállalkozások esetében a nettó értékesítési árbevétel átlagos évesített növekedés minimálisan előírt százalékos mértékét. Mivel a bázisérték és a növekedés ügyvezetői nyilatkozat alapján kerül elemzésre, javasoljuk a módosítást, a középvállalkozások esetében 20 százalékos, a mikro-, kisvállalkozások esetében a jelenlegi feltétel szerinti 50%-os korlátra.
 •  

 • A Felhívás esetében a meghatározott vizsgált 4 éves gazdálkodási időszak mellett javasolt azt is figyelembe venni, hogy a cég megalakulásától számítva hányadik éveiben van.
 • Bár az induló vállalkozások nagy árbevétel növekedést produkálhatnak, a „mihez képest” kérdését is figyelmebe kellene venni. 100 millió Ft-os éves árbevételhez képest 100%-ot növelni nagyon más, mint 600 millió Ft-hoz képest 100%-ot.

   

 • A minimum 5 fős alkalmazotti létszám jogosultsági kritérium is sok nagy növekedésre képes 5 fő alatti mikrovállalkozás nem tudja teljesíteni a Magyar Multi Program feltételrendszerét. Ha a mikrovállalkozás engedik pályázni, akkor miért csak az 5-9 fős mikrovállalkozás vehetnek részt? Összehasonlításként a 2017-es Gazella pályázati kiírás esetében jogosultsági szempontként minimum 1 fős alkalmazotti létszám volt meghatározva, miközben a „Felhívás indokoltsága és célja” azonos volt. Javasoljuk a létszám minimumot 3 főben meghatározni.
 • Mindezt indokolja az is, hogy az IPAR 4.0 elv mentén szerveződő, technológia intenzív termelési szegmensek esetében az alacsony létszám és magas termelékenység és árbevétel „természetes”.

   

 • A multiság részét képezi a külföldi piacon történő terjeszkedés, és ennek pillanatnyilag semmilyen formáját nem támogatja a pályázat. Szerencsés lenne, ha a külföldi vásárokon, piacokon, kutatásokon való részvétel is beemelhető elem lenne, akár százalékosan arányosítva a bevétellel, megadva a valódi nyitás lehetőségét azoknak a vállalkozásoknak, akiknek erre önerőből nem lehet módja (nem jó, hogy az külön pályázati ablak, növeli az adminisztrációt, a szétaprózodottságot és a bizonytalanságot). Akár a cég külföldi piacokra való felkészülése is lehetne támogatott, a nemzetközi protokollok megismerése, a nemzetek közötti különbözőségek alapján.
 •  

 • A szolgáltatóipari, tanácsadói, képzési cégek esetében is sok az érdekes, fejlődő, lehetőségekkel teli (amire konkrét példák sora található). Az ő esetükben a szoftverek, licenszek, egyéb szoft-eszközök bevonása és bővítése javasolt lenne a támogatói körbe, eszközvásárlás nélkül, mert ezek segítségével a minőség és a mennyiség-növelése, a színvonal magasabb szintre emelése is könnyedebben megvalósulhat, így lehetőséget kapnak felzárkózni világviszonylatban a vezető cégekhez.
 •  

 • A szállítók és az eszközök kiválasztásának folyamata nagyon körülményes és a piackutatás bizonyos esetekben lehetetlenné teszi a beszerzést. Több olyan információt kér a pályázótól, ami nem nyilvános infó, nem tud hozzájutni, és nem ad lehetőséget arra, hogy az adott gyártótól a vásárlás pillanatában a legmegfelelőbb szállítót válassza. Ráadásul az Euró-Forint paritás változását sem veszi figyelembe, ami a külföldről történő egyedi beszerzéseknél is okozhat későbbi problémát.
 •  

   

   

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  Magyar Innovációs Szövetség | 2020-05-27 15:02:30

  1. Jelen Felhívás célja, hogy európai uniós források felhasználásával közvetlen pénzügyi támogatást biztosítson a GINOP 1.1.4-16 kiemelt projekt keretében az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által lefolytatott szakmai előminősítési eljárás során kiválasztott vállalkozások számára, a kiemelt projekt keretében elvégzett egyedi diagnosztika alapján készülő fejlesztési terveikben foglalt tevékenységek gyakorlati megvalósításához....

  A jövőben egy pályázati felhívásban kellene az előminősítést és a tényleges pályázatot egyesíteni.

  a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 2,5 millió Ft – 340 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig,

  a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek

  - a veszélyhelyzet kezelése érdekében elrendelt kormányzati intézkedésekben megjelölt ágazatokban működő vállalkozások esetén a megítélt, vissza nem térítendő támogatás legfeljebb 50%-ának megfelelő, maximum 170 millió Ft összegű,

  - egyéb ágazatokban működő vállalkozások esetén a megítélt, vissza nem térítendő támogatás legfeljebb 25%-ának megfelelő, maximum 85 millió Ft összegű

  előleget biztosít.

  A minősített szolgáltatóktól igénybe vett tanácsadási szolgáltatások révén lehetővé válik a vállalkozások fejlődési pályájának fenntartása a hozzá illeszkedő szervezettel és menedzsmenttel, továbbá növekszik a célcsoport értékhozzáadó tevékenysége önálló hazai termékek és szolgáltatások kifejlesztése, illetve márkaépítés révén.

  A támogatás mértéke projektenként sem túl jelentős. Ilyen jellegű projektek költségei is jelentősen megnőttek az elmúlt években. Projektenként 100-600 M Ft támogatás lenne az elfogadható.

  Az előleg mértéke alacsony, főleg az eszközbeszerzéseket hátráltatja. Vissza kellene állni a már bevezetett 75%-os első előleg kifizetéshez.

  A nagy növekedési potenciálú feldolgozóipari kkv-k számára legtöbb esetben a nemzetközi terjeszkedés kínál nagy növekedési potenciált. Javasoljuk külpiacra jutási tanácsadást külön is nevesíteni.

  3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások

  b) A projekt keretében a Felhívás 3.1.1 a) pontja szerinti tanácsadás kizárólag a <weboldalmegnevezése> weboldalon elérhető listán szereplő, az IFKA Iparfejlesztési KözhasznúNonprofit Kft. által nyílt, átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kiválasztott, minősített szolgáltatóktól vehető igénybe. 

  c) A Felhívás 1. számú mellékleteként megtalálható…

  d) A Felhívás 2. számú szakmai mellékleteként megtalálható…

  A hivatkozott weboldal nem található az IFKA honlapján így nem tudhatóak a kiválasztott beszállítók. Kérjük megadni a hivatkozott weboldalt.

  Hiányzik az 1. számú melléklet. Hiányzik a 2. számú melléklet. Kérjük megadni az 1. számú melléklet linkjét. Kérjük megadni a 2. számú melléklet linkjét.

  3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

  Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre

  A pályázat komplex fejlesztést céloz, és ahhoz, hogy ez valóban meg tudjon valósulni, több időre van szükség. Javasoljuk a megvalósítás idejét 24 hónapra növelni.

  4.1 Támogatást igénylők köre

  amelyek rendelkeznek legalább négy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel

  Az összes többi kiírásban nem négy, hanem két lezárt év szükséges. Azt gondoljuk, hogy egy fiatalabb vállalkozás is lehet kiemelt növekedési

  potenciálú. Javasoljuk, hogy 2 lezárt év legyen a feltétel.

  4.4.2.3 Tartalmi értékelési szempontok

  A kisebb méretű pályázók számára a 20 pont elérésére rendkívül nehéz lehet.

  Javasoljuk a pontozás átalakítását, hogy a kisebb méretű jelentkezők is több pontot tudjanak elérni.

  ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉS I.

  A pályázati felhívás közel 50 oldal, amely számtalan törvényi hivatkozást is tartalmaz, amelyek kezelése várhatóan csak pályázatírói tanácsadó bevonásával

  lehetséges, amely lassítja, drágítja és bürokratizálja a folyamatot.

  Javasoljuk az 50 oldalas anyag jelentős adminisztrációs egyszerűsítését.