A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2019. november 25-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2019-11-25 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Malkócs Ivett | 2019-11-25 23:43:08

3.4.4: Az adott járásban optikai felhordó (körzet, helyközi) hálózat által elérendő települések száma/aránya. Induló értéke 0db / 0 %, mert alapja az optikai hálózattal 2016 júniusában el nem ért települések darabszáma (korábbi projektekből kimaradt települések). A viszonyítási dátum ("2016 júniusában) még az előző kiírás (komplex) szerinti állapot alapján került meghatározásra.A viszonyítási dátumot („2016 júniusában”) javasoljuk aktualizálni. A kiemelkedően jelentős kockázat értékelésének bemutatása a vonatkozó szövegelem két kiemelt alpontjában. 

3.4.1.1: Műszaki és szakmai elvárásokA projekt műszaki, szakmai tartalmára, valamint a költségvetésére irányuló változás esetén a támogatási szerződés módosítására legfeljebb két alkalommal van lehetőség. A projektmegvalósítás időtartamának módosítására egy alkalommal van lehetőség. A megfogalmazott igény érthető, ugyanakkor úgy látjuk, hogy az érintett célpiac ma ennél volatilisebb képet mutat akkor is, ha nem feltételezünk indokolatlan módosításokat. A támogatási szerződés műszaki, szakmai tartalma és időtartama módosításának a támogatást igénylőn kívül álló okai is lehetnek.A vonatkozó rész törlése a kiírásból. 

3.4.1.1.2 A hozzáférési (elérési, helyi) hálózatok műszaki paramétereiTovábbi részletszabályok a „Közintézmények bekapcsolásának kialakítása a Szupergyors Internet Programban meghirdetett pályázatokban” című anyagban (12. számú melléklet) valamint a 14. sz. „Nagykereskedelmi hullámhossz termék – termékleírás és SLA” című mellékletben találhatók. Milyen részletszabályokat tartalmaz a Felhívás elválaszthatatlan részét képező 14. sz. melléklet? A melléklet nem érhető el és eddig ilyen melléklet nem képezte részét a Felhívásnak, így annak értékelésére jelenleg nincs lehetőség. 14. sz. melléklet megküldését kérjük áttekintésre

3.4.1.1.3 Támogatási kérelem műszaki tervezése A pályáztatás során a támogatást igénylők számára térgeometriai formátumú „előtervek” készülnek, amelyek az adott támogatási kérelemhez kapcsolódó egység (járás) igényhelyeinek és szolgáltatási végpontjainak egy lehetséges lefedését tartalmazza GPON technológiával. (Jelen pályázati szakaszban kizárólag lefedő hálózati optikai FTTH/FTTB GPON és külön optikai felhordó (körzet, helyközi) hálózati tervek szerepelnek.)A jelen kiírás idézett szövegéből kikerült a "Hybrid Fiber Coax, ill. VDSL2 technológiákkal" szövegrészlet. A Hybrid Fiber Coax hálózatok közül a DOCSIS 3.1 megoldás képes 10 Gbps kínált letöltési sebességre és 1-2 Gbps kínált feltöltési sebességre, míg a DOCSIS 4.0 technológia 10-10 Gbps kínált szimmetrikus kapcsolatot nyújt. A térgeometriai formátumú „előtervek” éppen ezért javaslatunk értelmében készüljenek el a jelzett megoldások képességeire tekintettel. 

Általános: A felhívás mellékletei ismeretének hiányában teljes körű véleményezés nem tehető (többek között a korábbi kiírásban nem létező 14. sz. melléklet – Nagykereskedelmi hullámhossz termék - termékleírás és SLA, 15. sz. melléklet – Járások elszámolható költség korlátai). A mellékletek közzétételét kérjük áttekintésre

Általános: A csomópontok elnevezése és rövidítése nem egységes (TAP, GKP, PoP). A csomópontok elnevezésének és rövidítésének egységesítése (TAP, GKP, PoP).

1.2: A rendelkezésre álló forrás A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg vissza nem térítendő támogatás esetében 4,1 milliárd Ft, a kapcsolódó GINOP-8.2.1-3.4.1-15 pénzügyi eszköz (beruházási hitel) esetében 5,6 milliárd Ft.A felhívás a kapcsolódó pénzügyi eszköz (beruházási hitel) esetében a GINOP-8.2.1-3.4.1-15 kódszámú pályázatra hivatkozik. Utóbbi kiírás feltételei nem változnak az alappályázat módosulásával?

3.1.2.1Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységeka/3 bekezdésA TST rövidítés feloldása hiányzik. A TST rövidítés magyarázatának szerepeltetése a szövegben.

3.1.2.1Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységeka/4 bekezdésA TKKÚ rövidítés feloldása hiányzik. A TKKÚ rövidítés magyarázatának szerepeltetése a szövegben.

3.1.2.1Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységeka/4 bekezdésA TKKÚ aktuális verziójára történő hivatkozás nem egyértelmű, ha nem rögzítünk egy fix verziót, hisz a leírás állandó változtatása mellett nem lehet teljes megvalósítás alatt egyértelmű elvek mentén dolgozni. Javasoljuk rögzíteni, hogy melyik TKKÚ verzió alapján kell a megfelelést teljesjteni, majd ebben ezt követően ne legyen változtatás.

3.1.2.1Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységeka/8 bekezdésA WDM technológia alkalmazhatósága a felhordó (körzet, helyközi) hálózati szakaszokon üdvözlendő, ugyanakkor az ennek szabályait részletező 14. sz. „Nagykereskedelmi hullámhossz termék – termékleírás és SLA” melléklet hiányában ezen szabályok jelenleg nem megismerhetők. 14. sz. melléklet megküldését kérjük áttekintésre

3.4.1.1  Műszaki és szakmai elvárások j) pont szerint a projekt műszaki, szakmai tartalmára, valamint a költségvetésére irányuló változás esetén a támogatási szerződés módosítására legfeljebb két alkalommal van lehetőség. A projektmegvalósítás időtartamának módosítására egy alkalommal van lehetőség. Ez a szabály ellentétes a 272/2014 Korm. rendeletben megfogalmazott szerződésmódosjtásra vonatkozó elvekkel, illetve a támogatott tevékenység szerinti logikával. A szélessávú fejelsztési projektek sajátossága, hogy a megvalósítás előrehaladásával várli egyértelművé a szükséges kivitelezési és anyagbeszerzési tételek szükségessége, ami az előtervek és a égleges tervek közti eltérésből fakad. A pályázat során csak előterveket kell beadni, a tényleges tervek ezt követően, a szükséges területbejárás után véglegesíthetők.Kérjük a vonatkozó pont törlését

3.4.1.1.3Támogatási kérelem műszaki tervezése A támogatási kérelem benyújtásával a támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy a támogatási kérelem során benyújtott műszaki adatokat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság is megismerheti.A pályázat során benyújtott műszaki adatok még csak előzetes műszaki tervszámokat tartalmaznak, nem kapcsolódik hozzájuk hatósági engedélyezési eljárás, így az NMHH hozzáférése ezen adatokhoz nem indokolt.A vonatkozó rész törlése a kiírásból.

3.4.2MérföldkövekA projekt megvalósítása során évente 1 mérföldkövet szükséges tervezni, ahol az év (365 nap) a projekt tényleges megkezdésétől számítandó. Az utolsó mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára szükséges megtervezni.Az "évente 1 mérföldkövet" korlát felesleges terhet ró a pályázóra, illetve a GINOP pályázati kiírásaiban jellemzően maximum egy mérföldkövet kell rögzíteni. Az "évente 1 mérföldkövet" korlátot javasoljuk törölni összhangban a GINOP pályázati kiírásaiban jellemző mérföldkövekre jellemző szabállyal, mely szerint a projekt megvalósítása alatt elegendő egy mérföldkő megfogalmazása.

3.4.4A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos egyéb elvárások Az adott járásban optikai felhordó (körzet, helyközi) hálózat által elérendő települések száma/aránya. Induló értéke 0db / 0 %, mert alapja az optikai hálózattal 2016 júniusában el nem ért települések darabszáma (korábbi projektekből kimaradt települések). A viszonyítási dátum ("2016 júniusában) még az előző kiírás (komplex) szerinti állapot alapján került meghatározásra. A viszonyítási dátumot („2016 júniusában”) javasoljuk aktualizálni.

3.7.1IndikátorokA legalább 30 Mb/s sávszélességű hozzáféréssel rendelkező további háztartások száma / Célérték (OP szerinti, 2023): 410.000A 2023-as célérték mi alapján került meghatározásra? Kérjük a célérték meghatározásának rövid leírását.

4.2Támogatásban nem részesíthetők köreAmennyiben egy támogatás igénylő 2018-ban GINOP-3.4.1 konstrukció keretében támogatást nyert, abban az esetben a korábbi szakaszban már támogatást nyert támogatási kérelmek az összköltség korlát tekintetében egybeszámításra kerülnek.A 2018-ban beadott pályázatok esetében sem kellett a korábbi körök elnyert támogatási összegeit összeadni. Mivel eltérő években beadott pályázatokról van szó, jelen esetben is kérjük ezen elv alkalmazását. Javasoljuk ezen előírás eltörlését, az adott feltétel esetében csk a 2019-es kiírásra beadott pályázatokat kelljen figyelembe venni..

5.7Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások Projekt előkészítés, tervezés (kivéve közbeszerzési eljárások lefolytatásának költsége) /  Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve: 7%A korábbi pályázatok tapasztalatai alapján magasabb felső korlát szükséges ezen költségtétel esetében. A maximális mértéket javasoljuk 10%-ra emelni.

Általános: A felhívás szövegében több mellékeltre történő hivatkozás is szerepel, de a mellékletek nem kerültek bemutatásra, így nem értelmezhető a vonatkozó leírás, előírás. Kérjük a hivatkozott mellékletek bemutatását, majd ezt követően a véleményezés lehetőségét.

5.5.1Előkészítés költségei 4) digitális térképA digitális térkép elszámolhatóságát kérjük rögzjteni, mivel ez egy valid, jelentősebb költség, mely nélkül nem lehet NMHH engedményes terveket elkészíteni. Digitális térképet feltüntetni az elszámolható költésgek között

5.5.5Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei A szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei esetében az elszámolható költség összege személyenként, teljes munkaidő esetén maximum havi 700.000 Ft vagy ennek időarányos összege lehet. A jelen munkaerőpiaci körülmények között teljesen irreális, hogy pl. egy mérnök havi 700.000 Ft-nál nem kereshet magasabb összeget. A személyenként elszámolható költség megemelése a Magyar Mérnöki Kamara által kiadott limitekhez.

5.5Az elszámolható költségek köre Amennyiben a projekt tartalmaz olyan támogatható tevékenységet, amelyet nem a támogatási kérelem részeként, nem annak költségkeretéből kíván megvalósítani, és/vagy tartalmaz olyan nem támogatható tevékenységet, amelyet a támogatást igénylő meg kíván valósítani a projekt részeként, azonban a felhíváson kívüli forrásból, akkor ezen tevékenységeket elkülönítetten és egyértelműen be kell mutatni a támogatási kérelemben, valamint a későbbiekben megkötésre kerülő vállalkozói szerződésekben is. A projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon ellenőrizhetőnek kell lenni ahhoz, hogy meghatározható legyen a költségek, illetve ezen belül az elszámolható költségek besorolása. A vonatkozó előírás nem egyértelmű annak tekintetében, hogy a pályázati pontozási rendszer tekintetében a CAPEX maximumtól történő eltérésre kapott pontot befolyásolja-e, amennyiben a pályázó a felhíváson kívüli forrásból, saját forrás terhére valósít meg amúgy elszámolhatónak tekinthető tevékenységet.Kérjük egyértelmű megfogalmazását a CAPEX maximumtól tértőnő értékelési szempont kapcsán arra vonatkozóan, hogy a támogatást igénylő saját forrása terhére, a felhíváson kívüli forrásból finanszírozott, amúgy elszámolható költségek között szereplő költségtétel elszámolása esetén az a CAPEX-be beszámít-e. Kérjük egyértelmű megfogalmazását a CAPEX maximumtól tértőnő értékelési szempont kapcsán arra vonatkozóan, hogy a támogatást igénylő saját forrása terhére, a felhíváson kívüli forrásból finanszírozott, amúgy elszámolható költségek között szereplő költségtétel elszámolása esetén az a CAPEX-be beszámít-e.