A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2019. augusztus 11-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2019-08-11 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Gál Levente | 2019-08-10 17:48:38

Tisztelt Miniszterelnökség,

a szegedi Vendo Kft. a hazai fémmegmunkáló gépforgalmazás egyik kiemelkedő szereplője. A piacot, ill. a piaci szereplőket közelről és régóta ismerve a pályázathoz kapcsolódó IFKA-s követelményrendszer ebben az iparágban nem tartható, javasoljuk az árbevételnövekmény elvárás csökkentését.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Tóth Ádám Ferenc | 2019-08-10 15:57:54

Tisztelt Miniszterelnökség!

Az IFKA minősítés megszerzéséhez mikro- és kisvállalkozások számára az elmúlt 3 év átlagában 100%-os árbevétel növekmény szükséges, míg középvállalkozások esetében 20%.

A piaci viszonyokat és korábbi 1.2.7-17 kódszámú (gazella) több száz pályázó cégét ismerve, véleményünk szerint ez az elvárás irreális, javasoljuk ennek megáltoztatását mikro- és kisvállalkozások esetén 20, középvállalkozésok esetén 5 százalékra, az ennél nagyobb növekedést pedig a pontozási szempontként kezelni. Az 1.2.7-17 kódszámú pályázat keretében, engedékenyebb feltételekkel is csak 32 nyertes született, javasoljuk egy, a korábbihoz hasonló pályázati feltételrendszer összeállítását.

Továbbá, a jelenlegi pontozás ellentmondást mutat, hiszen az IFKÁ-n való megfeleléshez legalább 100 százalékos növekmény szükséges, így a NEÁN pontozás alsó 3 sávja (100%-ig) értelmét veszti, hiszen aki megfelelt az már biztosan 10 vagy 15 pontot fog kapni.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Bachstetter Tamás | 2019-08-09 16:18:31

Általánosságban a GINOP pályázati kiírásokhoz viszonyítva jelen pályázati felhívásban indokolatlannak tartom az alábbi pontok esetében a vastagon szedett rendelkezéseket:

 • „5.6. Az elszámolhatóság további feltételei” fejezet j) pontja alapján:
  • A Felhívás 5.5.2.2 pontjában foglalt építéshez kapcsolódó költségek alátámasztása piacfelmérés formájában szükséges, műszaki ellenőr által kiállított nyilatkozattal kiegészítve.”

   

  indoklás: A korábbi pályázati felhívások esetében a piaci áraknak megfelelő árajánlat(ok) benyújtása elegendő volt.

   

 • „6. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE SORÁN CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA” fejezet
 • e) pontja alapján:

  „Az építéshez kapcsolódó költségtételeket alátámasztó piacfelmérés, amely tartalmazza:

  - Műszaki ellenőr által igazolt módon a részletes építési, kivitelezési költségeket, munkanemekre bontva anyag- és munkadíj bontásban.”

   

  indoklás: A korábbi pályázati felhívások esetében a piaci áraknak megfelelő árajánlat(ok) benyújtása elegendő volt.

   

   

  f) pontja alapján:

  „Az eszközbeszerzéshez és információ technológiai beszerzéshez kapcsolódó költségtételeket alátámasztó piacfelmérés, amely tartalmazza:

  - A beszerzés célját, az ellátandó feladat jellemzőit, a beszerzés útján elérni kívánt hatást, elvárt eredményeket,

  - A beszerezni kívánt eszköz/szolgáltatás/szellemi alkotás pontos szakmai tartalmát, technikai jellemzőit, műszaki paramétereit,

  - A beszerezni kívánt eszköz/szolgáltatás/szellemi alkotás árát,

  - A megcélzott eredmények elérését lehetővé tevő, a piacon elérhető, hasonló tartalmú megoldások részletes bemutatását, azok árának összehasonlító elemzését.”

   

  indoklás:

  Az ajánlatadónak miért szükséges részletesen elemezni, bemutatni a piacon elérhető más hasonló tartalmú megoldásokat? Az ajánlatadó a pályázó kérésére állítja ki az érintett eszközökről az árajánlatát. E rendelkezés korlátozhatja a potenciális ajánlatadókat, nem minden ajánlatadó fogja ilyen részletességgel kidolgozni az ajánlatát.

   

  p) pontja alapján:

  „A számlavezető bank által hitelesített nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a támogatást igénylő rendelkezik azon bankszámla felett, amelyre a támogatás folyósítását kéri.”

   

  indoklás:

  Az eddigiekben a támogatást igénylő nyilatkozata elegendő volt, melyet a kifizetési kérelemhez kellett benyújtani.

   

   

  További javaslat:

   

  A pályázati felhívás 3.4.1.1 o) pontjával ellentétben célszerű lenne az új épület építésének engedélyezése.

  Indoklás: lehetséges pályázó esetében a projekt keretében beszerzendő technológia méreteit figyelembe véve nagyobb alapterületű épületre lenne szükség, viszont egyéb okok miatt a meglévő épület bővítése nem lehetséges, abban az esetben új épület (zöld mezős) építésével lenne megoldható a technológia elhelyezése.

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  Egyed Zalán | 2019-08-06 17:01:45

  5.5.3.1.d.:

  Szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés részhez figyelemmel a nemzetközi kockázati trendekre és jó gyakorlatokra az alábbi módosítást javaslom:

  szervezeti tevékenységek és folyamatok, folyamati erőforrások feltérképezése, optimalizálása, ...

  a szervezet tevékenysége alapján a belső szabályzatok, kontrollok, munkafolyamatok, munkakörök, kidolgozása, átalakítása, átszervezése, racionalizálása, személyügyi politika átalakítása, fejlesztése, vállalati HR fejlesztése, döntési és hozzáférési szintek meghatározása;

  Információbiztonsági tudatosítás, képzés és tréning

  Az információbiztonsági szabályozások felülvizsgálata  

  Üzletmenetfolytonosági tanácsadás

  Pénzügyi és nem pénzügyi kockázatkezelési tanácsadás

  Kockázat alapú cégvezetés meghonosítása

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  Egyed Zalán | 2019-08-06 16:53:31

  5.5.3.1.:

  ISO/TS 16949 már nincs, helyette IATF 16949 van és nincs QS 9000, illetve VDA viszont van TISAX

  ISO 27001:2005 helyett ISO 27001:2013

  COBIT3 már rég kivezetve, de van helyette COBIT 5 2018 óta

  EN 16001 helyett ISO 50001 van

  ISO/IEC 17021:2007 helyett 2015-ös verzió van érvényben

  ISO 17020:2012 az érvényes

  ISO 17024:2012 az érvényes

  Az alábbi pont indokolatlan, mivel a HGC tanácsadói tervezetben sem jelenik meg elvárásként: A felkészítő cég olyan Magyarországon bejegyzett cég lehet, melynek saját minőségügyi rendszere is rendszertanúsításra akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított ISO 9001 szerint.

  Amennyiben mégis bent marad, érdemes hozzátenni, hogy ISO9001 vagy ISO27001, mivel utóbbi már feltételezi a minőségirányítás meglétét, és kitér az adatok védelmére is.

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  Huszár József | 2019-08-02 11:07:47

  Tisztelt Cím!

  Az elvárrt nővekedési ütem irreleváns. Ebben az iparágban, ahol mi is dolgozunk nem lehetséges ilyen nővekedést előrni. Köszönöm