A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2019. augusztus 11-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2019-08-11 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Papp György | 2019-08-11 18:58:56

Egyetértünk a Felhívásban szereplő célok megvalósításával, hasznosnak és előremutatónak találjuk a vállalkozások részére kialakított szakmai tanácsadásokat, ugyanakkor ezzel együtt az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítását is, melynek révén növekedhet a vállalkozások versenyképessége. Tehát javaslatunk, hogy olyan készségfejlesztő tréningek, illetve általános és szakmai IKT ismereteket segítő digitális képzéseket is lehessen kötelezően megvalósítani a projektben, melyekkel a vállalkozás hosszú távú működését pozitív irányba tudja elősegíteni.

Papp György vállalkozó

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Haraszty Klára | 2019-08-11 12:42:26

A kiírás tervezetet kiegészíteni javasoljuk digitális tananyagfejlesztési elemekkel, digitális készségfejlesztési képzésekkel. A lehetőség egy olyan kezdeményezés, mely megköveteli a digitális fejlődést is, melynek érdekében mind a négy tanácsadási területen kérjük ennek átgondolását. A humán fejlesztési folyamatok véghezvitelét, az életen át tartó tanulás elvének mentén kiemelt fontosságúnak tartjuk legalább annyira, mint maguknak a tanácsadásoknak megvalósulását önmagában.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Péterffy András | 2019-08-11 12:20:15

Tisztelt Kiíró!

A GINOP-1.1.8-as kódszámú Felhívás kitűzött céljait, célkitűzéseit megvizsgálva, javasoljuk, hogy a kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek között szerepeljenek olyan, a szervezetek, a munkafolyamatok és a menedzsment fejlesztését szolgáló képzések, soft skill tréningek, melyek a pályázat alapvető célkitűzéseit humánfejlesztési vonatkozásban is támogatják. A jelenlegi komplex pályázati felhívás esetében elengedhetetlenül fontosnak tartjuk a munkatársak (egyének) képzését, a képességek fejlesztése és a folyamatos tanulás révén. A fent említett tevékenységre a projekt összköltségének a legfeljebb 25 %-át, de legalább a 15 %-os költségkeretét javasoljuk.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Péterffy András | 2019-08-11 12:08:08

Tisztelt Támogató!

Örömmel tapasztaljuk a Felhívásban tapasztalt előremutató fejlesztési terveket, az átfogó fejlesztéspolitikai szemléletet. Áttekintve a tervezetet, megfontolásra javasoljuk, hogy a mai munkaerőpiaci tendenciákra tekintettel kerüljön fókuszba a meglévő humánerőforrás tovább- illetve átképzésének lehetősége (a tervezésen felül) az aktuális szakmaspecifikus kihívásokat, illetve az egyéni, munkavállalói kompetenciákat és igényeket is figyelembe véve. Ezt kiegészítendő digitális képzésszervezési lehetőség, online, illetve digitális tananyagok, szimulációs és mérőeszközök alkalmazása is javasolt a Szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés keretein belül.

Javasoljuk, hogy az egyes témakörök megvalósíthatóságára tervezett költségek %-os arányban kerüljenek meghatározásra. Megítélésünk szerint a Szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés kulcseleme a Felhívásban foglalt célok elérésének, ezért ezt a témakört legalább az összes költség 25-30%-ban támogatni szükséges.