A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2019. március 3-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2019-03-03 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Dr. Juhász Zoltán | 2019-03-02 19:07:28

Tisztelt Ügyfélszolgálat!

Dr. Nagy Kamilla (SZTE SZAKK Kórházhigiénés Osztály) távollétében szakmai véleményét egyetértésemmel továbbítom.

Javaslat:

- Tárgyi feltételek

A tárgyi beszerzések körében lehessen annak az intézménynek is  pályázni, aki - bár pályázott és akár nyert is - az EFOP  infrastrukturális fejlesztés keretében, de nem higiénés fejlesztést segítő eszközökre (pl. kézhigiénés adagoló,  felületi monitoring rendszer) hanem például csak gyógyszer adagolóra, így most lehetősége lenne a rendeletben előírt belépési pontokra adagolókat beszerezni, illetve a felhívásban szereplő felületi monitoring rendszerhez, vagy kézhigiénés monitoring rendszerhez hozzájutni.  

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Dr. Juhász Zoltán | 2019-03-02 19:04:37

Tisztelt Ügyfélszolgálat!

Dr. Nagy Kamilla (SZTE SZAKK Kórházhigiénés Osztály) távollétében szakmai véleményét egyetértésemmel továbbítom.

 

Javaslat:

5.5. Elszámolható költségek köre

- Az infekciókontroll tevékenységek gyakorlati megvalósulása csak képzett  személyekkel lehetséges. A képzés költségét, mint egyszeri ráfordítást  javasolt szerepeltetni az elszámolható költségek körében az  epidemiológiai szakápoló-képzés tekintetében is (ne csak a saját  továbbképzés költségére lehessen pályázni, hanem OKJ-s epidemiológiai  képzésre is, tekintettel arra, hogy a Kórházhigiénés Osztályok létszáma  az új rendelet kapcsán jelentősen bővül, 300 ágyanként 1 epidemiológiai szakápoló nevesítésével). Ez lehetőséget adna az infekciókontroll link nurse-ok esetében akár az  OKJ képzésre is, ami az ápolók jövőképét jelentősen javítaná. Ahol nincs meg a rendeletben előírt közegészségügyi felügyelői létszám, ott a felvett IC team tag ez irányú beiskolázásának költségét is lehessen elszámolni. - Tárgyi feltételek

A tárgyi beszerzések körében lehessen annak az intézménynek is  pályázni, aki - bár pályázott és akár nyert is - az EFOP  infrastrukturális fejlesztés keretében, de nem higiénés fejlesztést segítő eszközökre (pl. kézhigiénés adagoló,  felületi monitoring rendszer) hanem például csak gyógyszer adagolóra, így most lehetősége lenne a rendeletben előírt belépési pontokra adagolókat beszerezni, illetve a felhívásban szereplő felületi monitoring rendszerhez, vagy kézhigiénés monitoring rendszerhez hozzájutni.  

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Oroszi Beatrix | 2019-03-01 15:45:38

Tisztelt Ügyfélszolgálat!

Javaslat:

1.1 A felhívás indokoltsága és célja alfejezetben a felhívás részcéljainál bővítés:

  • a kórházi fertőzésekkel kapcsolatos kockázatok felmérése és mérséklése, egységes infekciókontroll kockázatértékelés bevezetése és annak informatikai támogatása

Indoklás: az egyéni kockázatértékelés elvégzésének informatikai támogatása szükséges a napi adminisztratív munka megnövekedésének csökkentése érdekében.

 

Javaslat:

3.1.1.1 Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek:

I. PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA alfejezetben a b) pont bővítése:

b) Egyéni infekciókontroll kockázatértékelés és rizikó besorolás adatlap helyi, intézményi szintű bevezetése az EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-0001 Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése" c. kiemelt felhívás kedvezményezettje (továbbiakban: Kiemelt Projekt) által kialakított módszertanokkal összhangban, valamint a kockázatértékelés és rizikó besorolás bevezetésének támogatásához szükséges informatikai fejlesztés, melynek meg kell felelnie a Kiemelt Projekt által kidolgozott szakmai tartalmi és strukturális követelményeknek.

Indoklás: az egyéni kockázatértékelés elvégzésének informatikai támogatása szükséges a napi adminisztratív munka megnövekedésének csökkentése érdekében.

 

Javaslat:

3.4. A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások

3.4.1. Műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások

3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások alfejezetben a 3 táblázat cseréje az alábbiak szerint.

1. táblázat javasolt tartalma:

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése: A kórházi fertőzésekkel kapcsolatos kockázatok felmérése és csökkentése, egységes infekciókontroll rendszer hatékony implementációja.

Az eredmény leírása: A „WHO infekciókontroll-kockázatértékelő rendszere aktív fekvőbeteg-ellátó intézmények számára” önértékelő kérdőív alapján az intézmény a 2018 évi felmérési szintet legalább* 100 ponttal emelje és érje el legalább a 401 pontot. Amennyiben az önértékelési kérdőívben szereplő pontszám olyan magas, hogy már nem lehet 100 ponttal emelni, akkor a maximális elérhető pontszám prezentálása. Amennyiben az intézmény a 2018. évi felmérésben nem vett részt, abban az esetben vállalja, hogy a kiindulási szint dokumentálása érdekében a fent említett önértékelési kérdőívet is elkészíti és a projekt indulását követő 1 hónapon belül megküldi az EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése" c. kiemelt felhívás kedvezményezettje számára.

(*Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Helyettes Államtitkár 5903-1/2018.KJFFO számú Körlevele alapján 2018.szeptember 29. határidővel beküldött önértékelés)

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke: 2 db

Igazolás módja:

1. A „WHO infekciókontroll-kockázatértékelő rendszere aktív fekvőbeteg-ellátó intézmények számára” önértékelő kérdőív 2018.09.28-ig az illetékes Kormányhivatalhoz beküldött megléte, vagy ha a fenti felmérésben az adott intézmény nem vett részt, akkor önértékelési kérdőív elkészítése megküldése az EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-0001 Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése" c. kiemelt felhívás kedvezményezettje számára a projekt indulását követő 1 hónapon belül.

2. A projekt indulását követően 1 év múlva felvett intézményi WHO infekciókontroll-kockázatértékelő kérdőív.

3. Értékelő dokumentum, mely tartalmazza az 1. pontban felvett önértékelési kérdőív adatainak Intézményi Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottsági kiértékelését, elfogadott cselekvési tervet az intézményi infekciókontroll fejlesztésre, és a projekt végén ismételten felvett önértékelő kérdőívet.

 

2. táblázat javasolt tartalma:

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése: Az infekciókontroll megerősítése érdekében ún. „infekciókontroll kapcsolattartó” hálózat kialakítása.

Az eredmény leírása: Az intézményben létrehozott ún. „infekciókontroll kapcsolattartó” pozíciók száma

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke:

1. Klinikai szervezeti egységenként (fekvőbeteg ellátást nyújtó osztályonként) 1 db munkaköri leírás és képzés elvégzését igazoló okirat

2. 1 db képzési terv és kapcsolódó szakmai program dokumentum.

Igazolás módja: A célértéknek megfelelő mennyiségű és tartalmú személyre szóló munkaköri leírás. Képzési terv és annak szakmai programját tartalmazó dokumentum bemutatása. Valamennyi „infekciókontroll kapcsolattartó” munkakört betöltő előírt képzés elvégzését igazoló okirata.

 

3. táblázat javasolt tartalma:

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése: Az eszközhasználattal összefüggő egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések és a műtéti sebfertőzések közül legalább a véráramfertőzések és a húgyúti fertőzések megelőzésére vonatkozó, ún. „ellátási csomagot” magába foglaló helyi eljárásrend kialakítása, bevezetése és értékelése.

Az eredmény leírása: Helyi eljárásrend, bevezetés és értékelés dokumentációja.

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke: 1 db helyi eljárásrend, valamint 1 db értékelő jelentés.

Igazolás módja: A helyi eljárásrend dokumentuma, valamint az Értékelő Jelentés dokumentuma, amely tartalmazza a kiindulási helyzetértékelést, az intézkedések bemutatását és az eredmények leíró statisztikai bemutatását és értékelését.

Indoklás: a fenti műszaki-szakmai elvárások biztosítják azt, hogy az intézmény megfelelő módon használta fel az elnyert támogatást az infekciókontroll tevékenység gyakorlati megvalósításához, valamint biztosítva van az elért eredmények egyértelmű, objektív ellenőrzése.

 

Javaslat:

3.4.1.3 Egyéb elvárások alfejezetben módosítás

“- szükség esetén adatot szolgáltat a Kiemelt Projekt részére a projekt megvalósításával kapcsolatban.”

helyett

  • Kiemelt Projekt Kedvezményezettjének igénylése esetén adatot szolgáltat a Kiemelt Projekt részére a projekt megvalósításával kapcsolatban.

Indoklás: sokféleképpen értelmezhető az, hogy szükség esetén kell adatot szolgáltatni. Kérjük egyértelművé tenni, hogy a Kiemelt Projekt Kedvezményezettje jogosult adatot igényelni a támogatás nyerteseitől a projekt megvalósítása kapcsán.

 

Javaslat:

5.5. Az elszámolható költségek köre

5.5.3 Az elszámolható költségek köre alfejezetben módosítás

3. Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei pontban bővítés

  • Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
    • szakmai megvalósításhoz kapcsolódó tanácsadói , szakértői díjak
    • informatikai fejlesztés a szakmai megvalósításhoz  (kizárólag a kockázatértékelési rendszerhez kapcsolódóan, a Kiemelt Projekt által kidolgozott módszertannal összhangban)

Indoklás: a kockázatértékelési rendszerhez kapcsolódó informatikai fejlesztés szükséges az adminisztratív munka megnövekedésének jelentős mértékű csökkentéséhez.