A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2018. október 13. napjáig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2018-10-13 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Böde Vanda Patrícia | 2018-10-13 10:17:33

Tisztelt Kiíró!

Észrevételt szeretnék tenni, hogy a felhívás tervezet csak a legeltetésen alapuló állattartáshoz kapcsolódó gyep területeket támogatja.

Javaslatomat szeretném tenni ez ügyben: A 2015-ös kiíráshoz hasonlóan a kaszáló is legyen támogatható.

Kérem javaslatom figyelembe vételét!

Tisztelettel

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Visnyei Zsófia | 2018-10-13 00:49:13

Tisztelt Kiíró Szervezet!

Jelen felhívás tervezet csak az állattartáshoz kapcsolódóan támogatja a legeltetéses gyepgazdálkodást, a kaszálással történő gyephasznosításra nem tér ki.

Javaslatom a következő: 2015. évi felhívás tervezethez hasonlóan a kaszálással hasznosított gyepterületek is kerüljenek támogatásra.

Kérem javaslatom figyelembe vételét.

Tisztelettel

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Szanka Nikoletta | 2018-10-12 22:39:17

Szeretnék észrevételt tenni, miszerint azon gazdálkodók, akik állatot tartanak és szeretnék bevonni gyepterületeiket a pályázatba, ezt a rendelkezésre álló legelő állatlétszám mértékéig tehetik meg a jelen kiírás szerint, a bérlegeltetett területekkel nem tudnak pályázni.

Javaslom, hogy a 2018-as kiírásban is tegyék lehetővé a bérlegeltetett területekkel is rendelkezőknek a pályázat benyújtását, ahogy az 2015-ben elérhető volt.

Köszönöm.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Papp Tamás | 2018-10-12 20:22:17

Tisztelt Kiíró Szervezet!

A Felhívás tervezet „5.3. A támogatás mértéke, összege” és a „3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások” pontjai szerint gyepgazdálkodás esetében csak legeltetéses hasznosítással jogosult az adott gyepterület támogatás igénylésére, míg az előző, 2015-ös kiírásban ezzel szemben legelő és kaszáló hasznosítással is nyílt lehetőség támogatási kérelem benyújtására.

Úgy vélem jelen esetben is indokolt és megalapozott lenne a kaszáló támogathatósága, ezért kérem Önöket fontolják meg és kerüljön rögzítésre a végleges Felhívásban!

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Porkoláb Lilla | 2018-10-12 17:03:55

Tisztelt Ügyfélszolgálat!

A pályázati felhívás tervezetben a korábbi, VP-4-11.1.-11.2.-15. felhívástól eltérően gyepgazdálkodás földhasználati kategória esetén csak akkor lehet pályázni, ha a területen legeltetést végeznek.

Sok gazdaságban az állattartó telepek nagyobb távolságra helyezkednek el a gyepterületektől, illetve a tartástechnológiába nem illeszthető be az állatok közvetlen legeltetése, így a területek csak kaszálóként hasznosíthatóak. Ezen gazdaságok ily módon nem élhetnének jelen pályázat nyújtotta lehetőséggel, mely gazdasági versenyhelyzetükre pozitív hatást gyakorolna.

Véleményem szerint fontos lenne, hogy a korábbiakhoz hasonlóan a kaszálóként hasznosított gyepterületek is szerepeljenek jelen pályázati felhívásban.

Kérem javaslatom megfontolását.

Tisztelettel

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Szakál-Nagy Julianna | 2018-10-12 13:27:58

Tisztelt Kiíró Szervezet!

Ebben a felhívástervezetben:

"Gyepgazdálkodási földhasználati kategória esetében, amennyiben legeltetéses hasznosítás kerül a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen belül kialakított táblán megjelölésre, akkor az összes ezzel érintett területen átlagosan legalább 0,3 ÁE/ha/év kell biztosítani saját legeltethető állat (szarvasmarha, és/vagy bivaly, és/vagy ló és/vagy, szamár, és/vagy juh, és/vagy kecske) tartásával a kötelezettségvállalás időszakának teljes időtartama alatt.”

Javaslom, hogy ne csak a saját legeltethető állatokkal hasznosított gyepterületekre vonatkozzon a többlettámogatás, kérem  tegyék lehetővé ebben a felhívásban is, hogy a bérlegeltetett területekre is lehessen pályázatot benyújtani. 2015-ben ez elfogadott volt.

Bízom benne, hogy a javaslatomat megfontolják és elfogadják!

Tisztelettel: 

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
László Csilla | 2018-10-12 13:11:36

Tisztelt Cím!

A 2015-ös és a 2018-as Ökológiai pályázat kiírása során egy fontos eltérésre lettem figyelmes!

2015-ös ÖKO: 

 (7) A legeltetéses gyepgazdálkodás állategységhez kötött kötelezettségét (0,3 ÁE/ha) a támogatást igénylő teljesítheti az állat tartójaként saját állatok legeltetésével és/vagy bérlegeltetéssel. 

2018-as ÖKO:

  (7) A legeltetéses gyepgazdálkodás állategységhez kötött kötelezettségét (legalább 0,3 ÁE legeltethető állat/ legeltethető terület (ha)/év) a támogatást igénylő a legeltethető állatok tulajdonosaként és tartójaként teljesíti. 

'15-ben engedélyezett és elfogadott volt a bérlegeltetés, '18-ban már nem?

Elég sok gazdálkodót érintene ha az idei kiírásba is visszakerülne ez a nagyon kedvező feltétel!

Bízom benne, hogy javaslatomat megfontolják!

Maradok Tisztelettel, László Csilla

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Vargha Zsófia | 2018-10-12 08:16:17

Tisztelt Kiíró Szervezet!

 

A tervezet sehol nem tér ki a kaszálással hasznosított gyepterületekre.

Javaslatom, hogy a 2015-ös kiíráshoz hasonlóan a kaszáló is legyen támogatható.

 

Kérem fontolják ezt meg és vegyék be a vágleges kiírásba!

 

Tisztelettel

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Török Zoltán | 2018-10-11 20:55:06

A felhívás tervezet csak a legeltetésen alapuló állattartáshoz kapcsolódó gyep területeket támogatja.

A hazai gazdálkodóknál jellemző, hogy a használatban lévő területek jelentős része az állattartó teleptől több- vagy akár több tíz kilométerre helyezkednek el, aminek köszönhetően kaszálóként tudják csak hasznosítani a gazdák. Régóta ismert, hogy világviszonylatban kiemelt szerepet kap az egészséges élelmiszer-előállítás, melynek alapja a megfelelő alapanyag előállítás (elsődleges termelés). Tekintettel arra, hogy a kaszálással hasznosított gyepterületeken előállított szálastakarmány pont ugyan olyan fontos szerepet játszik a leírt célok elérésében, mint a legeltetett gyep, így legalább annyira indokolt az Ökológia program keretében annak támogatása.

Kérem a javaslatom megfontolását és a végleges felhívásba történő beépítését!

Tisztelettel

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Salamon-Nitsch Dóra | 2018-10-11 19:46:36

Tervezet:

„Gyepgazdálkodási földhasználati kategória esetében, amennyiben legeltetéses hasznosítás kerül a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen belül kialakított táblán megjelölésre, akkor az összes ezzel érintett területen átlagosan legalább 0,3 ÁE/ha/év kell biztosítani saját legeltethető állat (szarvasmarha, és/vagy bivaly, és/vagy ló és/vagy, szamár, és/vagy juh, és/vagy kecske) tartásával a kötelezettségvállalás időszakának teljes időtartama alatt.”

Javaslat:

Az előző, 2015-ös kiírás szerint, amennyiben a pályázó nem rendelkezett saját, vagy kellő mennyiségű állattal, elfogadták a bérlegeltetést is. Véleményem szerint ezt jelen felhívásban is lehetővé kellene tenni.

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Bányai Tibor | 2018-10-11 16:36:22

Tisztelt Ügyfélszolgálat!

 

1. A VP4-11.1.-11.2.-18 - Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása felhívás tervezet I. Jogosultsági kritériumok 7. pontja tartalmazza, hogy "Amennyiben a támogatást igénylő a VP4-10.1.1-15 kódszámú és/vagy a VP4-10.1.1-16 kódszámú pályázati felhívások (a továbbiakban: AKG pályázati felhívások) alapján a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában támogatásban részesül, az alábbi feltételek mellett térhet át ökológiai gazdálkodásra:

a) az AKG pályázati felhívások alapján kibocsátott támogatói okiratban foglalt kötelezettségeit köteles azon naptári év végéig teljesíteni, amelyben a jelen felhívás alapján kibocsátott támogatói okirat hatályba lép, az AKG pályázati felhívások alapján támogatásra viszont csak abban az esetben marad jogosult a jelen fejezet II: pontjában meghatározott kötelezettségvállalási időszak kezdetét követően, ha a jelen felhívás alapján beadott támogatási kérelme elutasításra kerül;

b) Az áttérésre kizárólag az AKG pályázati felhívás alapján kibocsátott, a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában hatályos támogatói okiratban rögzített kötelezettségvállalással érintett teljes területtel van lehetőség."

Továbbá a IV. Követelmények 13. pontja a következőt tartalmazza: „Az ültetvény földhasználati kategória keretében csak azon területek támogathatók, melyeken a támogatási kérelem beadásakor és a kötelezettségvállalási időszak első napján már eltelepített ültetvény található. A támogatási kérelem benyújtásakor még nem termő ültetvény is támogatható.”

Véleményem szerint abban az esetben kivételt kellene tenni az év végi teljesítéssel, ha valaki VP AKG-ban nyertes szántót szeretne VP ÖKO ültetvény földhasználati kategóriában pályázni, hiszen az ültetvényt már a benyújtás előtt el kell telepíteni.

 

2. IX. Ellenőrzés 7. pontja szerint „A legeltetéses gyepgazdálkodás állategységhez kötött kötelezettségét (legalább 0,3 ÁE legeltethető állat/ legeltethető terület (ha)/év) a támogatást igénylő a legeltethető állatok tulajdonosaként és tartójaként teljesíti.”

A korábbi VP-4-11.1.-11.2.-15. Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása felhívás szerint a legalább 0,3 ÁE legeltethető állat/ legeltethető terület (ha)/év teljesíthető az állat tartójaként saját állatok legeltetésével és/vagy bérlegeltetéssel.

Véleményem szerint ezen felhívásban is lehetőséget kellene adni a bérlegeltetéssel történő teljesítésre.

 

3. Az I. Jogosultsági kritériumok 7. a. pontja szerint „Amennyiben a támogatást igénylő a VP4-10.1.1-15 kódszámú és/vagy a VP4-10.1.1-16 kódszámú pályázati felhívások (a továbbiakban: AKG pályázati felhívások) alapján a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában támogatásban részesül, az alábbi feltételek mellett térhet át ökológiai gazdálkodásra:

a) az AKG pályázati felhívások alapján kibocsátott támogatói okiratban foglalt kötelezettségeit köteles azon naptári év végéig teljesíteni, amelyben a jelen felhívás alapján kibocsátott támogatói okirat hatályba lép, az AKG pályázati felhívások alapján támogatásra viszont csak abban az esetben marad jogosult a jelen fejezet II: pontjában meghatározott kötelezettségvállalási időszak kezdetét követően, ha a jelen felhívás alapján beadott támogatási kérelme elutasításra kerül;

Ezzel ellentétben a 3.6.1. A projekt területi korlátozása részben a következő szerepel:

….. A támogatást igénylő az ÚMVP agrár-környezetgazdálkodási támogatás környezetvédelmi célú gyeptelepítés célprogramban támogatott gyepterületekre és az agrár-környezetgazdálkodási támogatásban kérelmezett területekre nem nyújthat be ökológiai gazdálkodási támogatási és kifizetési kérelmet.

Ezek alapján nem egyértelmű, hogy átléphet-e vagy sem AKG-ból ÖKO támogatásba. Itt „az agrár-környezetgazdálkodási támogatásban” rész melyik AKG támogatásra vonatkozik? Az ÚMVP-re vagy a VP-sekre?

Továbbá az I. Jogosultsági kritériumok 7. b pontja szerint:

„Az áttérésre kizárólag az AKG pályázati felhívás alapján kibocsátott, a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában hatályos támogatói okiratban rögzített kötelezettségvállalással érintett teljes területtel van lehetőség.”

Véleményem szerint nem egyértelmű, hogy a támogatói okiratban szereplő összes támogatott területtel (összes KET-tel) kell áttérni vagy a legkisebb egység a KET, de nem kell az összes KET-tel áttérni?

 

4. Az 5.3. A támogatás mértéke, összege résznél a támogatási összeg a "gyepgazdálkodás - kaszálás esetén" nem került feltüntetésre.

A felhívás előzményeiből például a IV. Követelmények 19. pontja alapján (Gyepgazdálkodási földhasználati kategória esetében, amennyiben legeltetéses hasznosítás kerül a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen belül kialakított táblán megjelölésre…) arra lehet következtetni, hogy lehetőség lesz kaszáló hasznosításra is pályázatot benyújtani.

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Szigeti Tamás | 2018-10-11 16:31:04

Felhívás:

„Gyepgazdálkodási földhasználati kategória esetében, amennyiben legeltetéses hasznosítás kerül a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen belül kialakított táblán megjelölésre, akkor az összes ezzel érintett területen átlagosan legalább 0,3 ÁE/ha/év kell biztosítani SAJÁT legeltethető állat (szarvasmarha, és/vagy bivaly, és/vagy ló és/vagy, szamár, és/vagy juh, és/vagy kecske) tartásával a kötelezettségvállalás időszakának teljes időtartama alatt.”

Javaslatom:

A 3 évvel ezelőtti felhívás szerint, legeltetés esetén a saját állatállomány mellett,bérlegeltetési szerződés is elfogadható volt, abban az esetben, ha a pályázó nem rendelkezett egyáltalán vagy megfelelő mennyiségű állatállománnyal.  Ezt a mostani kiírásban is opcióként mindenképpen bele kellene tenni! Ez azért is fontos lenne, mert tudámásom szerint az állatállomány számítása más programban való szereplésekor jelen felhívásban nem beszámítható..

Kérem a javaslatom figyelembe vételét a felhívás megjelenésekor!

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Balogh Levente | 2018-10-11 15:27:08

Tisztelt Kiíró!

A felhívás IV. Követelmények fejezetének 19. pontjában szerepel:

" Gyepgazdálkodási földhasználati kategória esetében, amennyiben legeltetéses hasznosítás kerül a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen belül kialakított táblán megjelölésre, akkor az összes ezzel érintett területen átlagosan legalább 0,3 ÁE/ha/év kell biztosítani saját legeltethető állat (szarvasmarha, és/vagy bivaly, és/vagy ló, és/vagy szamár, és/avgy juh, és/vagy kecske) tartásával a kötelezettségvállalás időszakának teljes időtartama alatt."

Javaslat:

A 2015-ös kiírás szerint, lgeltetés esetén bérlegeltetési szerződés is elfogadható volt, abban az esetben, ha a pályázó nem rendelkezett saját, vagy megfelelő mennyiségű állatállománnyal. Ezt jelen felhívás keretein belül is elhetővé kellene tenni.

 

A felhívás tervezet nem tér ki a kaszálással hasznosított gyepterületekre.

Javaslat:

A 2015-ös kiíráshoz hasonlóan a kaszáló is leygen támogatható.