Elindult „A jogszerű foglalkoztatást célzó szolgáltatásnyújtás támogatása” című (GINOP-5.3.3-18 kódszámú) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése. A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2018. július 29-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2018-07-29 23:45 -ig volt lehetőség.

Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel
Cserenyi Anna | 2018-07-29 19:58:18
 • 3.1.2.1. pontbl.): lehet tréningeket, felkészítőket, workshopokat is tartani a szakmai megvalósítóknak? Ha igen, akkor ez is kerüljön feltüntetésre az adott pontban (nem ugyanazok az elvárások vonatkoznak a tréningekre és a képzésekre!).

 • 3.1.2.1. pont ca.) és cd.): „évi 3 tájékoztató, népszerűsítő rendezvény” – a tevékenységek 2019. július 1-én kezdődnek. A 2019-es fél évre is a 3-3 rendezvény az elvárás?

 • 3.1.2.2. pont: „A felhívás keretében az alábbi feltételekkel….. már részt vettek képzésen, ugyanolyan célú és tartalmú képzésen/fejlesztésben nem vehetnek részt” – honnan tudom, hogy milyen képzésen vettek részt? Van nyilvántartás? Ha nincs, hogy igazolom? Elegendő, ha a képzésre jelentkezéssel együtt nyilatkozik arról, hogy korábban ilyen képzésen nem vett részt?

 • 3.4.1.1. a.) A projektmenedzsmenttel szembeni elvárásoknál a felsőfokú végzettség helyett a szakirányú felsőfokú szakképesítés is elfogadható?

 • 3.4.1.1. pont bb.): „amennyiben részben a GINOP-5.3.3-15….” rész nem pontosan került megfogalmazásra. A meglévő helyeken kötelező megvalósítani vagy újakat is kell felvenni, vagy teljesen új helyeken is lehet szükségletfelmérés alapján? Elsődlegesen a jelenlegi helyszínek megtartása a cél? Helyszín alatt a településeket értjük, vagy konkrét helyszíneket (címeket)? Az utóbbi az új ajánlatkérések miatt nem biztosítható.

 • 3.5.1. és a 3.5.2 pontok: amennyiben a TSZ hatálybalépéstől 30 hónap áll rendelkezésre a megvalósításra, akkor nem lehet biztosítani a jogsegélyszolgálatokat és a munkaügyi tanácsadó és vitarendező szolgáltatásokat, mivel nem lehet tudni a TSZ hatálybalépés dátumát. Valamint a projektet a jogsegélyszolgálatok elindítása előtt el kell kezdeni, a közbeszerzés, helyszín, ügyvédek kiválasztása…. miatt. Hogyan kell értelmezni a pontokban leírtakat?

  3.5.1. ”Jogsegély szolgálatok működtetését 2019. július 1-től meg kell kezdeni.”

  3.5.2. „A Támogatói Szerződés hatályba lépését követően 30 hónap áll a rendelkezésre. A projektben 2019. július 1-től 2021. december 31-ig a jogsegélyszolgálatok és a munkaügyi tanácsadó és vitarendező szolgálat szolgáltatás biztosítása.”

  A mi értelmezésünkben: A 2019. július 1-től 2021. december 31-ig tartó időszak 30 hónap. A július 1-es induláshoz mindenképpen szükséges 1-2 hónap a megvalósítási időszakra vonatkozó ajánlatkérésekre, szerződések megkötésére, a hálózat és az infrastruktúra felállítására. Ez alapján kevés a 30 hónap. Ezen kívül a TSZ hatályba lépése miatt is előfordulhat, hogy előbb elkezdődik a 30 hónap, mint 2019. július 1. és így a szolgáltatást nem tudják a nyertesek 2021. december 31-ig fenntartani.

  Vagy a rendelkezésre álló időtartam módosítását, elindulását javasolnánk módosítani, vagy ne legyen kötelező a szolgáltatás fenntartása 2021. december 31-ig.

  Valamint a GINOP-5.3.3-15 felhívás fenntartásával kapcsolatos elvárások nincsenek összhangban a jogsegélyszolgálatok 2019.07.01. kezdő időpontjával.

 • 3.6.1. pont: Anonim nyilvántartás esetében, milyen adatok kellenek a területi korlátozás igazolásához?Kérjük a pont pontosítását.

 • 3.7.1. pont: Indikátorok értelmezése nem került leírásra, valamint nem egyértelmű, hogy melyik alatt mit értünk.

 • 3.8. pont: a fenntartási időszakban hány helyszínen szükséges fenntartani a jogsegély-szolgáltatást? Az eredeti helyszíneken szükséges a fenntartás, vagy ez a rá vonatkozó fenntartási időszakban (6 hónap) változhat?

 • 4.3. pont: a támogatási kérelem benyújtásának határideje 2018. szeptember 3- okt. 3., nem megfelelő, mert a rendelkezésre álló időtartam alatt (kb. 1,5 hónap) nem lehetséges a megfelelő minőségű szakmai szükségletfelmérést, igényfelmérést elkészíteni, majd ezt követően, a felhívásban előírtaknak megfelelő árajánlatok bekérését megvalósítani. A folyamatok jelentős időigénye miatt, valamint a nyári szabadságolások miatt nagyon lassan kapunk választ, ezért szeretnénk kérni, hogy a benyújtási határidők módosítását.

 • 5.5. pont b.) a projektmenedzsment költségeinek a % korlátja nincs összhangban a projekt megvalósítási időszak hosszával, valamint a projekt támogatási összeg nagyságrendjével. Kérjük, a % korlát növelését.

  Milyen jogviszonyban láthatja el a projektmenedzsment a tevékenységeket? (pl.: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony.…)

 • 5.5. bd) pontban leírt szakértői szolgáltatás díja alatt milyen költséget lehet tervezni?

 • 5.5. c) pontban elszámolható költség max 1% lehet, mely még a banki költségeket sem tudja fedezni. Kérjük, a % korlát módosítását.

 • 5.5. da) pont „garantált minimálbér” fogalmát pontosítani szükséges. Mire gondolt a támogató; minimálbér vagy a garantált bérminimumra?  

   

 

Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel
Dr. Vadász György | 2018-07-27 13:08:48

Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel

 

 

 • 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások b) Jogsegélyszolgálatokkal szembeni elvárások be) „telefonos elérhetőség biztosítása heti legalább 4 óra időtartamban a személyes ügyfélszolgálattól elkülönülten; 50%-ban a szokásos munkaidőn túl, reggel 9.00 órát megelőző vagy délután 17.00 órát követően”

 

A telefonos jogsegélyszolgáltatás bővítése kiemelkedő cél, hiszen ez az egyik legnépszerűbb, legtöbb generáció számára használható jogsegélyforma. Ugyanakkor a régiók összhangját feltételezve is a célkitűzés egy reggel 8 és esete 20 óra között elérhető telefonos jogsegély biztosítása legalább hétköznapokon, ha lehet szombaton is. Ez heti 72 óra, napi 12 óra, ha annak 50%-ának 9-17óra közötti idősávba kell esnie nem biztosítható a folyamatos működés mivel napi 8 óra helyett az előírás okán csak napi 6 órát lehetne 9-17 óra között üzemelni. A korábbi kiírásban 20%-os elvárás szerepelt, javasolt, hogy legyen a %-os arány: 30%, hogy biztosítható legyen a folyamatos üzemidő.

 

 

2. 5.5 Az elszámolható költségek köre f) Beruházások a jogszabályban meghatározottak szerint „A beruházások költsége nem haladhatja meg az összes elszámolható összköltség 1 %-át.”

 

Az eszközbeszerzések tekintetében az 1%-os korlát igen alacsony egy 30 hónapra tervezett projekt esetében, ahol a modern kor a folyamatos internet elérhetőséget követelei meg a szakmai megvalósítóktól és a személyes, telefonos, online, e-mailes jogsegélyszolgálatatást ellátóktól. Ez gyors, korszerű, mobil számítástechnikai eszközök nélkül elképzelhetetlen és 2021-ig ezek robbanásszerű bővülése prognosztizálható. Csak úgy válhat színvonalassá a szolgáltatás, ha szakszerű humánkapacitás mellé a tárgyi feltételeket is biztosítjuk. Felhívásban javasolt 3%-os korlátra felemelni az eszközbeszerzés arányát.

 

 

Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel
Kovács Szilvia | 2018-07-24 10:52:14
 • 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások b) Jogsegélyszolgálatokkal szembeni elvárások be) „telefonos elérhetőség biztosítása heti legalább 4 óra időtartamban a személyes ügyfélszolgálattól elkülönülten; 50%-ban a szokásos munkaidőn túl, reggel 9.00 órát megelőző vagy délután 17.00 órát követően”
 •  

  A telefonos jogsegélyszolgáltatás bővítése kiemelkedő cél, hiszen ez az egyik legnépszerűbb, legtöbb generáció számára használható jogsegélyforma. Ugyanakkor a régiók összhangját feltételezve is a célkitűzés egy reggel 8 és esete 20 óra között elérhető telefonos jogsegély biztosítása legalább hétköznapokon, ha lehet szombaton is. Ez heti 72 óra, napi 12 óra, ha annak 50%-ának 9-17óra közötti idősávba kell esnie nem biztosítható a folyamatos működés mivel napi 8 óra helyett az előírás okán csak napi 6 órát lehetne 9-17 óra között üzemelni. A korábbi kiírásban 20%-os elvárás szerepelt, javasolt, hogy legyen a %-os arány: 30%, hogy biztosítható legyen a folyamatos üzemidő.

   

   

  2. 5.5 Az elszámolható költségek köre f) Beruházások a jogszabályban meghatározottak szerint „A beruházások költsége nem haladhatja meg az összes elszámolható összköltség 1 %-át.”

   

  Az eszközbeszerzések tekintetében az 1%-os korlát igen alacsony egy 30 hónapra tervezett projekt esetében, ahol a modern kor a folyamatos internet elérhetőséget követelei meg a szakmai megvalósítóktól és a személyes, telefonos, online, e-mailes jogsegélyszolgálatatást ellátóktól. Ez gyors, korszerű, mobil számítástechnikai eszközök nélkül elképzelhetetlen és 2021-ig ezek robbanásszerű bővülése prognosztizálható. Csak úgy válhat színvonalassá a szolgáltatás, ha szakszerű humánkapacitás mellé a tárgyi feltételeket is biztosítjuk. Felhívásban javasolt 3-5%-os korlátra felemelni az eszközbeszerzés arányát.