A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2018. augusztus 2-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2018-08-02 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Cserenyi Anna | 2018-08-02 10:02:50
 • 1.1. pont „….A felhívás keretében a szociális partnerek egy általuk képviselt ágazathoz vagy munkavállalói csoporthoz szorosan kapcsolódó…” Mit értünk „munkavállalói csoport” alatt? Ez lehet ágazattól független? Mivel kell igazolni, hogy adott pályázó „szorosan kapcsolódik” a leírt partnerekhez (pl konföderáció esetében)?

 

 • 3.1.2.1. pont: a kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységekben előírt tevékenységek, a választható, önállóan nem támogatható tevékenységek, a támogatási értékelési szempontok, valamint az elszámolható költségek és a pályázható maximális támogatási összeg nincs összhangban. (pl.: amennyiben a kötelezően megvalósítandó tevékenységekhez az előírt költségeket rendelünk, akkor a választható tevékenységekre nem áll rendelkezésre költség)

 

 • 3.1.2.1 pont e): a kötelezően elvárt szakmai gyakornok biztosítása nincs összhangban a felhívás szakmai tartalmával, valamint nem segíti a szervezetek kapacitásfejlesztését. A gyakornok foglalkoztatása a kötelező tovább foglalkoztatása miatt plusz anyagi teherként jelenik meg a szervezetnél, valamint szervezeti bérfeszültséget is okozhat, ezért kérjük a pont törlését. Amennyiben a választható tevékenységekhez kerül áthelyezésre, akkor kérjük a szakmai gyakornok pontosítását (ki számít gyakornoknak?....).

 

 • 3.4.1.1. pont a) a kapcsolattartónak előírt felsőfokú végzettség nem releváns, nem minden esetben biztosítható, ezért kérjük ennek az elvárásnak a törlését. Az ac.) pont elvárását pontosítani szükséges, mivel nincs megjelölve, hogy ebben a konstrukcióban vagy másik konstrukcióban, esetleg a szervezetnél megvalósítandó projektek megvalósításában vehet részt az adott személy a korlátozott darabszámban.

 

 • 3.4.1.1. pont af) a pénzügyi menedzsernek elfogadható a felsőfokú szakképzettség? Az ag) pont elvárását pontosítani szükséges, mivel nincs megjelölve, hogy ebben a konstrukcióban vagy másik konstrukcióban megvalósítandó projektek megvalósításában vehet részt az adott személy a korlátozott darabszámban.

 

 • 3.4.1.1. pont ah): szakmai megvalósítókat a támogatási kérelem benyújtásakor meg kell neveznie a támogatást igénylőnek – Teljes körűen? A szakmai megvalósítók előre meghatározása ennyivel korábban szinte lehetetlen. A többi szakmai megvalósító esetében az előre megadott nevektől a megvalósítás folyamán lehetséges eltérés a módosítás bejelentésével?

 

 • 4.1. pont konzorciumra vonatkozó elvárások nincsenek részletezve (pl: lehet 2 munkáltatói szervezet is…?) A támogatást igénylők körénél csak a munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek együttműködése van kiemelve, mint előnyt élvező konzorciumi forma.
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Kovács Szilvia | 2018-08-01 11:20:35
 • a támogatás maximális összege ÁPB tagok esetében 75 millió forintra emelkedjen
 • a pályázat első benyújtási határideje: 2018. november 30. napja legyen, a megfelelő felkészülés érdekében
 • 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások
 • A Felhívásban az alábbi mondat szerepel: a) ac)„Egy kapcsolattartó maximum 4 projekt megvalósításában vehet részt kapcsolattartóként vagy szakmai megvalósítóként”, majd később az alábbi: a) ag) „Egy szakmai megvalósító maximum 2 projektben vehet részt, mint megvalósító”. A két mondat tartalma nem egyezik meg, nem egyértelmű, hogy ha a kapcsolattartó a projektben szakmai megvalósító, akkor hány projektben vehet részt.

 • 3.4.2. Mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások
 • A Felhívásban min. 2 mérföldkő tervezése (12 hónapnál hosszabb megvalósítási idő esetében 3) kötelező, ugyanakkor a megadott mérföldkövek száma a táblázatban 3 db (3 sor).

 • 4.4.2. Kiválasztási kritériumok
 • Felhívásban szereplő „3. pont Szakmai értékelési szempontoknál” az szerepel, hogy maximum 60 pont adható, ugyanakkor összesen csak 58 pont érhető el.

 • 6.2  A támogatási szerződéshez csatolandó mellékletek listája
 • A Felhívásban a támogatási szerződéshez csatolandó mellékletek listájában szerepel a Kommunikációs terv, ami a hatályos KTK szerint 150 millió Ft alatti támogatások esetében nem kötelező.