A termékleíráshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2018. augusztus 10. napjáig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2018-08-10 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Magyar Innovációs Szövetség | 2018-08-10 10:38:23

A támogatható tevékenységek körében szerepelnie kellene a projekt céljaival összefüggő, gépbeszerzéshez vagy szolgáltatásfejlesztéshez szükséges építési beruházás támogatásának is. Az elszámolható költségek körének meghatározását egyébként idejét múltnak találjuk. Egy elavult, a technika fejlődését nem követő VTSZ alapján határozzák meg, hogy milyen eszköz beszerzését támogatják. Elég csak azt rögzíteni, hogy mi nem támogatható.

Javasoljuk az immateriális javak mértékét 30%-ra emelni az összes elszámolható költségre vetítve, a tervezetben szereplő 10 % helyett.

A törlesztés ütemezését is javasoljuk rugalmasabbá tenni. Ne csak havi törlesztés legyen, hanem lehetséges legyen a negyedéves és féléves törlesztési ütemezés is. (pl. szezonalitással értékesíthető termékek esetén a bevételek koncentrálódnak, és nem egyenletes elosztásúak!)

A biztosítéki kör ilyen széles értelmezését támogatjuk, azok optimális kombinációját a banki szerződésben kell rögzíteni. Megjegyezzük, hogy az induló vállalkozások hitel mögé nyújtandó biztosítéka általában hiányos és részleges, és jelen hitelprogram is nehezen megoldható feladat elé állítja a kezdő vállalkozásokat.

A hitelprogramból történő kizárási kör elég széles, de azzal egyet lehet érteni (egy előzetes vizsgálatot megérne, hogy a hazai KKV-k körét ez a korlátozás milyen hányadban sújtja!).  Ugyanakkor a 8. o 4. pontban rögzítettek nem érthetők egyértelműen, mert a támogatással a mind szélesebb piac megszerzése is a cél, így feltétlenül exportbővítés is a célja lesz a fejlesztésnek, de az „exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és működéséhez vagy az export tevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó Támogatást” kizárják. Amennyiben a saját forrásokkal történő ez irányú fejlesztést dokumentálni tudják, - tehát ezeket nem a technológiafejlesztésre kapott pénzből finanszírozzák -, akkor ne legyen támadható a komplex folyamat.

A 10. oldalon az Indikátorok pont alatt szerepel, hogy a végső kedvezményezett köteles a Közvetítő részére adatot szolgáltatni és projektszintű célértéket teljesíteni. Kötelező vállalás a foglalkoztatottak számának növelése. Ma már munkaerőhiány van, tehát nem a foglalkoztatás bővítését, hanem a hatékonyság növelését kellene támogatni. Az egy főre eső árbevétel vagy eredmény növelése lényegesen aktuálisabb szempont ma Magyarországon. (Palkovics László és Varga Mihály miniszter urak ezt világosan ki is fejtették a közelmúltban, amikor a magyar KKV-k alacsony hatékonyságáról beszéltek és fejlesztési célként megjelölték a KKV-k hatékonyságának javítását.)

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Magyar Innovációs Szövetség | 2018-08-10 10:35:24

A támogatható tevékenységek körében szerepelnie kellene a projekt céljaival összefüggő, gépbeszerzéshez vagy szolgáltatásfejlesztéshez szükséges építési beruházás támogatásának is. Az elszámolható költségek körének meghatározását egyébként idejét múltnak találjuk. Egy elavult, a technika fejlődését nem követő VTSZ alapján határozzák meg, hogy milyen eszköz beszerzését támogatják. Elég csak azt rögzíteni, hogy mi nem támogatható.

Javasoljuk az immateriális javak mértékét 30%-ra emelni az összes elszámolható költségre vetítve, a tervezetben szereplő 10 % helyett.

A törlesztés ütemezését is javasoljuk rugalmasabbá tenni. Ne csak havi törlesztés legyen, hanem lehetséges legyen a negyedéves és féléves törlesztési ütemezés is. (pl. szezonalitással értékesíthető termékek esetén a bevételek koncentrálódnak, és nem egyenletes elosztásúak!)

A biztosítéki kör ilyen széles értelmezését támogatjuk, azok optimális kombinációját a banki szerződésben kell rögzíteni. Megjegyezzük, hogy az induló vállalkozások hitel mögé nyújtandó biztosítéka általában hiányos és részleges, és jelen hitelprogram is nehezen megoldható feladat elé állítja a kezdő vállalkozásokat.

A hitelprogramból történő kizárási kör elég széles, de azzal egyet lehet érteni (egy előzetes vizsgálatot megérne, hogy a hazai KKV-k körét ez a korlátozás milyen hányadban sújtja!).  Ugyanakkor a 8. o 4. pontban rögzítettek nem érthetők egyértelműen, mert a támogatással a mind szélesebb piac megszerzése is a cél, így feltétlenül exportbővítés is a célja lesz a fejlesztésnek, de az „exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és működéséhez vagy az export tevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó Támogatást” kizárják. Amennyiben a saját forrásokkal történő ez irányú fejlesztést dokumentálni tudják, - tehát ezeket nem a technológiafejlesztésre kapott pénzből finanszírozzák -, akkor ne legyen támadható a komplex folyamat.

A 10. oldalon az Indikátorok pont alatt szerepel, hogy a végső kedvezményezett köteles a Közvetítő részére adatot szolgáltatni és projektszintű célértéket teljesíteni. Kötelező vállalás a foglalkoztatottak számának növelése. Ma már munkaerőhiány van, tehát nem a foglalkoztatás bővítését, hanem a hatékonyság növelését kellene támogatni. Az egy főre eső árbevétel vagy eredmény növelése lényegesen aktuálisabb szempont ma Magyarországon. (Palkovics László és Varga Mihály miniszter urak ezt világosan ki is fejtették a közelmúltban, amikor a magyar KKV-k alacsony hatékonyságáról beszéltek és fejlesztési célként megjelölték a KKV-k hatékonyságának javítását.)

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Magyar Innovációs Szövetség | 2018-08-10 10:33:19

A kölcsönfelvevők körével egyetértünk.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Magyar Innovációs Szövetség | 2018-08-10 10:32:06

A Magyar Innovációs Szövetség észrevételei a Mikro- kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú Hitelprogramról ( GINOP-8.3.5-18)

Határozott előrelépést látunk a kiírásban. A Hitelprogram célja előremutató, azt hasznosnak tartjuk. A hitelkonstrukció jól egészítheti ki a támogatási és befektetési forrásokat, a saját források mellett. Fontosnak tartjuk, hogy az inkrementális innovációra vonatkozó hitelkérelmek is befogadásra kerüljenek, különös tekintettel arra, hogy a mikro-vállalkozások döntően ilyenre képesek.

Jó lenne a törvényi hivatkozásokhoz egy-egy linket tenni, ahol egységes szerkezetben lehetne olvasni az idevonatkozó előírásokat/törvényeket, és ezeket nem kellene egy KKV-nak böngészni, vagy külsős megbízottal értelmezni.

A tervezett 60 milliárd forintos keretösszeg megfelelő, és az egy kérelmezőnek ítélhető összeghatárokat (1-50 M Ft és kezdő vállalkozásnak 25 M Ft) is megfelelőnek tartjuk, de rugalmasságot vihetne a rendszerbe az ezt meghaladó keretösszeg odaítélése is, megfelelő biztosíték nyújtása mellett.

Gyakori jellemző, hogy az induló vállalkozások forrásszerkezete hiányos, hitelképességük gyenge, a meglévő saját forrást beinvesztálják a kezdeti kísérletekbe, prototípusfejlesztésekbe, bevizsgáltatásokba és a piac-előkészítésre, a gyártás-előkészítésre, a félüzemi technológia kialakításra már nem marad pénzük. Ezért célszerű lenne a saját forrást definiálni, és nem csak a még rendelkezésre álló szabad pénzeszközt kellene saját forrásként elfogadni, hanem már előző időszakban, dokumentáltan beinvesztált összeget is.

A kamatok elengedése megfelelő kedvezményt nyújt, hiszen a kamat és a törlesztő részlet megfizetésére forrásként a technológiafejlesztéssel előállított termékek nyereségtartalma szolgál, ami kockázatos és a piac értékítélete által beállított.

A törlesztés biztonsága érdekében a futamidők tervezett mértékét meg kellene hosszabbítani, ne csak az amortizációs kulcsok legyenek a futamidők megállapításánál a kiinduló feltételek, hanem a piaci lehetőségek, valamint a hitelt igénylő szervezetek üzleti terveiben szereplő (ellenőrzött) adatok alapján kerüljön a végleges futamidő megállapításra, egyedi elbírálás alapján.

Ugyancsak rugalmasabb legyen a szerződésben kikötött rendelkezésre tartási idő, türelmi idő, valamint a projekt megvalósításának határideje is.

Az egyedi elbírálások esetén egy elfogadható maximumot kellene megállapítani a felszámítható költségekre.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Trend Business | 2018-08-08 09:13:15

A kölcsön minimum összegét javasoljuk 3 millió Ft-ban, a maximum összeget 100 millió Ft-ban határozzák meg. A kezdő vállalkozások maximális 25 millió Ft-os igényelhető összege korrekt cél.

Saját forrásnál javasoljuk, hogy kezdő vállalkozásnál az első folyósításkor az önerő mértékét helyezze elkülönített számlára, illetve a projekthez kapcsolódó ÁFA finanszírozási költség 50%-át. Ennek oka az, hogy a finanszírozás/megvalósulás a projekt kezdetétől biztosítva legyen!

Egyéb költségek: szerencsés volna, ha előre közölnék a közjegyzői és esetlegesen szükséges értékbecslői díj nagyságrendjét, mert jelentős eltérések és lehetnek 50-250.000 Ft-ig.

Futamidő: Megítélésünk szerint max. 5 éves futamidő elegendő a max. 14,5%-os amortizációs kulcsot alkalmazóknál is. Ebben az esetben számukra max. 6 hónap türelmi idő a futamidőn kívül, vagyis 5,5 év a max. ügyleti időtartam.

Indikátor: Létszámtartás legyen, de többletvállalás NE. Megítélésünk szerint a létszámvállalás ebben a munkaerőhiányos időszakban túlzó. Mivel a hitel visszafizetése csak megtermelt eredményéből lehetséges, ezért javasoljuk, hogy 3 év átlagában legalább a felvett hitel összegnek kétszeresével történjen többletárbevétel vállalás.

Szankcionálás: 75%-os elmaradás esetén a kamatmentes kölcsönt kamata kerülne felszámolásra, amelynek mértéke 5%/év, 75-85%-os teljesítés esetén 3%/év, 85-95%-os teljesítés esetén 2%-os a kamat mértéke.

VTSZ lista: Kérjük, hogy a VTSZ listába kerüljön bele a más pályázatoknál is szereplő „8438 - Ebben az árucsoportban más vtsz. alá nem osztályozható élelmiszer vagy ital ipari előkészítésére vagy előállítására szolgáló gép, az állati vagy kötött növényi zsír vagy olaj kivonására vagy előkészítésére szolgáló gép kivételével”

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Kompaktor Emília | 2018-08-07 12:42:46

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara észrevételei:

  • Az egyéb gépbeszerzési pályázatok most értek abba a szakaszban, hogy megrendelésre és legyártásra kerülnének, sajnos nagyon sok gépgyártó már csak hosszabb határidővel vállal megrendelést, és ez főleg speciálisabb gépek esetében fog problémát okozni, ahol nem lehet sok gyártó közül válogatni. Vagyis a 6 + 3 hónap rendelkezésre tartási idő nagyon kevés. Javaslatunk: 9 hónap, amely indokolt esetben 3 hónappal hosszabbítható, de az igazán ideális 15+3 hónap lenne.

  • A kölcsönfelvevők körének meghatározásában szerepel: „gazdaságilag potenciálisan életképes” meghatározás. Ki és milyen módszerrel fogja ezt eldönteni? Az anyagból ez nem igazán derül ki, egyértelmű feltételt kellene megfogalmazni.

    Egyébként ez a „potenciálisan gazdaságilag nem életképes” kitétel több helyen is visszaköszön az anyagban, nehezen megfoghatónak tartjuk.

  • A támogatási kategória a csekély összegű támogatás alá tartozik, ez egy nagyon körülményes „eljárás”. Számos beruházás a támogatásintenzitási és/vagy de minimis korlát miatt nem tud megvalósulni, hosszú távon ezen jogcímek (és kombinálhatóságuk) felülvizsgálatát lenne célszerű elvégezni.

  • Alapvető kérdésünk, hogy az MFB minek nyújt éven belüli hitelt kisvállalkozásoknak, főleg induló vállalkozásoknak? Nemcsak a banki forrásoknak teremt konkurenciát, de más KKV támogatási programoknak (pl. Széchenyi Kártya Program vagy akár saját KKV refinanszírozási programjának is, nem látszik olyan indok, ami miatt a megjelölt célra éven belüli fejlesztési hitelprogram kialakítása lenne indokolt, javasoljuk a vonatkozó ex-ante elemzés részletes felülvizsgálatát.

  • Az érintett cél indikátor „A foglalkoztatás növekedése a támogatott vállalkozásoknál” nehezen értelmezhető, a technológia fejlesztésével, a gépesítés növelésével az élőmunka ráfordítás a legtöbb esetben csökken.

  • Kérdés továbbá, hogy információtechnológiai és telekommunikációs berendezések miért maradtak ki a VTSZ listából, amikor számos fejlesztésben éppen az IT jellegű beszerzések dominálnak.

  • Ami a jelenlegi „Termékleírás” szövegénél sokkal fontosabb, hogy az MFB majd milyen utasításokat ad ki a az MFB pontoknak, vagyis a kereskedelmi bankoknak, mert korábbi felhívások kapcsán gyakorlati tapasztalat, hogy termékleírás sokkal lazább feltételrendszert fogalmaz meg, mint amilyennel a valóságban a kereskedelmi bankok végül bírálják/minősítik az ügyleteket.